Naujiena - Edukacinis žaidimas vaikams "Mano Šeimos Medis"

Apie genealogija

Genealogijos tyrėjo taisyklės

Genealogijos tyrėjo taisyklės

Mano netvarka - mano tvarka. Jeigu turite nusistatę tvarką, pagal kuria dirbate ir sisteminate giminės istorijos archyvą, puiku. Tema ne jums. Gr...
Krikštynos ir krikštatėvystė

Krikštynos ir krikštatėvystė

Ar galima įrodyti vaiko kilmingą prigimtį? Kodėl bajorai krikštijo nesantuokinių valstiečių vaikus? Ar ypatingieji miestiečiai buvo kilmingesni? ...
Genealogijos lobynai

Genealogijos lobynai

„Kas aš esu?“ Gali būti atsakyta tik tuomet, kai bus suprasti santykiai su aplinka ir savimi, kartu santykis su savo protėvių gyvensenos istorinia...
Ką lemia mirtis genealogijoje?

Ką lemia mirtis genealogijoje?

Džiaugtis — kol gyvi, kol kartu, kol laimingi — džiaugtis šiandien, bendrauti, atleisti, pagirti, patarti, priminti, paklausti… Vis atrodo, kad ga...
Nelietuviškai užrašyti ir lietuviai ir svetimtaučiai

Nelietuviškai užrašyti ir lietuviai ir svetimtaučiai

Lietuvių kalbos vardynas viduramžiais buvęs tautinis, manoma, vyravo lietuviški vardai. Daugumą dabar tradiciniais laikomų vardų sudaro krikščioni...
Asmenų įvardijimai senuose dokumentuose II - dalis

Asmenų įvardijimai senuose dokumentuose II - dalis

Tęsiu ankstesnę temą apie senųjų dokumentų įrašus, asmenų įvardijimų pasitaikančią įvairovę ir dažniau randamų paaiškinimus, vertimą. Pradžia: Asme...
Asmenų įvardijimai senuose dokumentuose I-dalis

Asmenų įvardijimai senuose dokumentuose I-dalis

Asmenvardžiai senuose dokumentuose buvo užrašomi labai įvairiai, priklausomai nuo įvairių aplinkybių visį įrašai turėjo savo pavidalus ir tam tikr...
Istoriniai terminai ir genealogija

Istoriniai terminai ir genealogija

Istorizmai ir senžodžiai  Iliustracija. J. Narūnovičiaus-Naronskio 1645m. Biržų kunigaikštystės žemėlapio fragmentas. Žemionių pora. www.selonija.l...
Giminystės terminija

Giminystės terminija

Giminės medžio įrašuose savo giminaičius galime įvardinti giminingumo prierašais. Pavyzdžiui: Petro sesuo Ona jo žmonai yra moša, Onos sūnus Jonas ...
Daug įdomaus giminės tyrėjai gali rasti senose RKB metrikų knygose

Daug įdomaus giminės tyrėjai gali rasti senose RKB metrikų knygose

 radėję domėtis genealogija, kai kas nekantriai klausia; ką galima rasti senose metrikų knygose? Ten tiek prirašyta neaiškaus teksto ir dar sunkia...
Gentainių paieškos už namų slenksčio

Gentainių paieškos už namų slenksčio

Medžiagą apie savo giminaičius ir protėvių šaknis renkame iš visų galimų informacijos šaltinių. Pradėję domėtis giminės istorija, dairomės galimų v...
Nuo ko pradėti savo giminės genealogiją

Nuo ko pradėti savo giminės genealogiją

Bet kuris asmuo arba bet kuris įvykis žymimas tam tikrais dokumentais, kurie kaupiasi šeimų archyvuose, guli valstybinėse įstaigose, privačiuose fo...