Vietovardžiai, kurie kartais veda į niekur…

Birze, Гиртоколь, Мемель, Siade, Cupyschky - kiek kitaip, neįprastai senesnėse knygose buvo užrašomi Lietuvos vietovardžiai.

Taigi, natūralu, kad pradėjus savo šeimos istorijos tyrimą, svarbu nustatyti tikslias vietoves, kuriose gyveno protėviai. Tradiciniai vietovardžiai yra kilę iš vandenvardžių, bendrinių žodžių ar asmenvardžių, jų paieškos mus veda prie tam tikros vietos, susijusios su pavadinimu.

Ir šiandien Lietuvoje randame svetimų kraštų pavadinimų: Indija, Paryžius, Londonas, Venecija, Šveicarija, Kaukazas, Odesa, Malta, Sachara - kur mus nuvestų jų paieška?

Sudaryti iš bendrinių žodžių vietovardžiai: Kalviai, Kalnelis, Gražutė, Kiemelis, Miežiškiai ar Pagiriai - gali būti bet kur, nesistebėkime jų gausybe, ieškodami jų žemėlapyje turime tikslinti ne tik rajoną, bet net parapiją, ar greta esantį kaimą. 

Dabar tikrai nebūtina leistis į kelionę, kad sužinotumėte, ar kada nors buvo tokia gyvenvietė, kokia jos tiksli vieta ir ar ji išliko realiame taške.

irmasis žingsnis - patikrinti ar galima rasti informaciją apie konkrečią vietovę, paremtą dokumentiniais įrašais (asmens dokumentas - pasas, gimimo ar mirties metrika, namų knyga, paveldėjimo dokumentas ir kt.).

 ano patarimas surasti tuo metu, kada buvo įrašytas pavadinimas, galiojusią Lietuvos administracinio suskirstymo sistemą. Ji per visą valstybės istoriją buvo įvairi ir iš esmės daug kartų keitėsi. Dažniausiai tyrimui aktualios Rusijos imperijos valdymo metais atliktos administracinės reformos. XIX a. pradžioje beveik visa dabartinė Lietuva atsidūrė Vilniaus gubernijoje. Ji buvo padalinta į pavietus (lenk. powiaty), kurie po 1831 m. sukilimo tapo apskritimis (rus. уезды). Tarpukariu Lietuvoje sudarytos 23 apskritys ir 365 valsčiai, po Antrojo pasaulinio karo įvykdyta administracinė reforma, visos apskritys buvo panaikintos ir suformuoti mažesni 87 rajonai. 

Kaip nepasiklysti? Kaip susigaudyti kur buvo konkretus kaimas, vienkiemis ar gyvenvietė?

vz. ieškomas Siesarties kaimas turėtų būti prie Siesarties ežero. Rusų kalba surastas dokumento įrašas - rus. Сезартис дер. Yra vienas Siesarties kaimas prie Molėtų, kitas įrašas nurodo - kaimas prie Videniškių (Виденишки, Видзинишки).

Dotnuvos Beržų dvaras (Бержахъ), Берже, Бержы ar Биржы? Šiandien Beržų kaimas Kėdainių rajone, netoli ir Šlapaberžė.

alantų parapijoje buvo kaimas Rokiškės, Aukštaitijoje - Rokiškio rajoninis miestas, labai panašiai nuo Roko vardo kildinamas kaimas Rokiškės  - Kaišiadorių ir Vilniaus rajonuose, Rokiškiai - Kauno rajone.

 adau archyve Turmontas - Smalvų par., kitoje vietoje - rus. Новоалександровский уезд, Турмонть - jau Zarasų parapijoje. Zarasai ilgai buvę Езёросы - tapo Aleksandrovsku (rus. Aлександровск), pavadintas Rusijos imperatoriaus sūnaus garbei, kadangi tokiu pavadinimu miestų jau buvo (Sachaline, prie Permės), tai tapo Naujuoju Aleksandrovsku (rus. Ново-Александровск). Iki tol Aleksandrovsku  vadinama Aleksandravėlė - administracinis centras, archyvo knygose daug metų buvęs dekanatas su daugybe parapijų, vėliau - tai eilinė parapija, priklausanti Zarasų (Новоалександровскo) dekanatui.

Iliustracija Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia. Foto iš asmeninio archyvo. Apie 1930 m. 

asisekė jei vietovardis, kilęs iš vandenvardžio, pvz. Ringuvėnai - Šiaulių rajone, sietinas su upe Ringuva, mano giminės priklausė Kuršėnų parapijai, surasti jų tėvonijos vietovardį nesunku, nes upėvardis nuveda. Ką daryti jei Raguviškiai - Kretingos rajone, kildinami iš vandenvardžio Raguva, bet paieškos nurodo Raguva yra upė Kėdainių rajone, Nevėžio baseine. Natūralu, Raguvos miestelis yra prie Panevėžio, bet dar yra Raguvėlė prie Anykščių.

Kaip nesupainioti?

 Šiandien Beržytė prie Kėdainių, o buvo rus. Бяржите. Beržytė - Krakių par. (rus. Кракесском стар.) Rudaičiai - Klaipėdos rajone, o Rūdaičiai - Kretingos. Šaulėnai - prie Druskininkų, Šiaulėnai - prie Šiaulių. Apstu supanašėjusių žodžių, pvz. vietovardžių, kilusių iš asmenvardžių - Rimkūnai ir Rinkūnai, arba tapatūs Rimiškiai - ir Panevėžio ir Radviliškio rajonuose.

Iliustracija. Užusienyje Ažupečkyje (įrašas rusų k.)

Įpratome naudotis "Google" paieškos sistema.

Bet ... kaip rašyti užklausą?

Grįžkime prie Beržytės. Įvedę rusų kalba Бяржите - gauname nuorodą su tekstu: "В Кракесском старостве была когда-то деревня Бяржите (Beržytė), возможно это она". http://lt.wikipedia.org/wiki/Beržytė_(Kėdainiai)". Pėdsakas...

O jei reikia įrašo, kuris užrašytas senojąja rusų kalba, lenkiškai ar lotyniškai?

vz. pasidairius po Vilniaus apylinkes: lenk. Rzesza - atpažinote, tai Riešė, užrašyta 1799 metais? O lenk. Ausztaery ir Austergiery ta pati gyvenvietė? Kaip nepasiklysti Antakalnyje: Werzby, Werszby, okolica Wierszuby, Wirszuby, Wirszubki, Warzuvki, Werzovka, Warzuvka ir Warzovka? Smilince ir Smeline. Kairėnai  - lenkiška Kaerany ir Koyrany? Šeškinė - buvo rus. Шешкина 1851 m. Kur surasti lenkų kalba užrašytą - Zailgi? Gal Pailgė...O kiti kraštai - pvz. Mažoji Lietuva, ten buvusioje Žuvininkų apskrityje, dabar rusija Zelenogradsko rajonas, vokiškai Rossitten, dabar - Rybačij (rus. Рыбачий). Galima stebėti didesnę miestelių vardų kaitą: Šilutė, Šilava buvo Šiluva, Būda ir net Šilokarčema. Kiekvieną kartą tas pats pavadinimas gali būti lydimas skirtinga kalba rašytu prierašu: oppido, de, wieś, okolica, folwark, zaścianek, мыза, xутор.

 andykite visas žodžio versijas, gausite daugybę panašių tikrinių pavadinimų ir nieko konkretaus. Truputį lengviau jeigu vietovardis išlikęs Lietuvos žemėlapyje.

 alima pabandyti „Google“ vietovių duomenų bazę. Štai kas rašoma apie „Google“ naudojamų vietovių duomenų tipus: Numanomos vietovės informacija – tai informacija, pagal kurią gali būti sudėtinga nustatyti tikslią vietą. Numanomos vietovės informacijai gauti galėtų būti rankomis įvesta konkrečios vietos paieškos užklausa. Svarbu nustatyti šalį ir pateikti tinkamą paieškos užklausų kalbą bei vietą. Pirmiausia reikia pasirinkti įrenginį nustatomos vietovės paslaugai, pvz. GPS signalai, „Wi-Fi“ prieigos taškai ar mobiliojo ryšio ID, kurie gali būti naudojami tiksliai vietovei nustatyti (mano laisvas vertimas).

 abandau įvesti lenkų kalbą užrašyta vietovardį Akmenė - lenk. Okmiany ir gaunu rezultatą: Okmiany [ɔkˈmjanɨ] (German: Kaiserswaldau) Lower Silesian Voivodeship/wikipedia.org/wiki/Okmiany.

asisekė, trečioji nuoroda nuvedė į Lietuvoje esantį miestą.

.............................................................................................................................................................................................

Nuoroda: Virtualus  Vietovardžių Žodynas

Pridedu 4 kalbomis užrašomų parapijų sąrašą. 

LIETUVIŲ    RUSŲ    LENKŲ    LOTYNŲ 

 • Akmenė                        Окмянe                   Okmiany             Okmiane
 • Aleksandravėlė                  -                         -                    Aleksandrovie
 • Alytus                        Oлитa                    Olita                      - 
 • Ašmena                   Ошмяны                   Oszmiana  (dabar Balt. Ashmiany
 • Augustavas              Августовo                Augustow  (dabar Lenk.)
 • Bagaslaviškis          Богуславишки          Boguslawiszki            Boguslaviszkie 
 • Betygala                      Бeтигoла                 Betygola            -
 • Biržai                        Биржи                        Birze             -
 • Breslauja                     Браслав                  Braslaw  (dabar Balt. Braslau) 
 • Dieveniškės               Дзевенишки          Dziewieniszki       Dzievienisce 
 • Eigirdžiai                    Eйгирдзe                 Ejgirdzie           Eigirdze 
 • Eišiškės                      Ейшишки                  Ejszyszki              -
 • Ežerėnai,Zarasai       Ново-Александровск    Jeziorosy                - 
 • Gelgaudiškis              Гельгудишки              Giełgudyszki                   - 
 • Gelvonai                     Гелваны                  Gielwany            Gielvany 
 • Giedraičiai                  Гедройце                 Giedrojcie              - 
 • Girkalnis                     Гиртоколь               Girtakol            Girtakolne 
 • Grinkiškė                   -                               Grinkishki                -
 • Gruzdžiai                   Груздзе                 Gruździe          -
 • Ylakiai                       Илoки                       Iloki                    Illoke
 • Joniškėlis                  Iоганишкели            Johaniszkiele              - 
 • Joniškis                      Янишки                   Janiszki            Janiscki 
 • Jurbarkas                  Юрбургъ                  Jurbork         (Vok. Georgenburg)
 • Kaišiadorys                Кошедары                 Koszedary       - 
 • Kalvarija                     Кальва́рия                Kalwaria                  - 
 • Kamajai                      Комай                      Komaje               - 
 • Marijampolė               Maриямpoл                Mariampol             - 
 • Kaunas                       Каунас                   Kowno               - 
 • Kėdainiai                     Кедайни                  Kiejdany            Keydane 
 • Kelmė                         Кельми                   Kielmy              Kelme 
 • Kernavė                     Керново                  Kiernów             Kiernovie 
 • Klaipėda                     Мемель                   Klajpeda          (Vok. Memel) 
 • Kražiai                       Кроже                       Kroze               Krose
 • Kretinga                     Кретинга                 Kretynga -     (Vok. Krottingen/Krettingen) 
 • Kupiškis                      Купишки               Kupiszki            Cupyschky 
 • Kurtuvėnai                    Kуртoвяны          Kurtowiany          Kurtuveny 
 • Lazdijai                         Лаздие                Lozdzieje            - 
 • Linkmenys                  Лынгмяны             Lyngmiany           Lyngmiane 
 • Linkuva                       Линково               Linkow                      - 
 • Lomža                        Ломжа                   Lomza         (dabar Lenk.) 
 • Lyda                          Лида                        Lida          (dabar Balt. Lida) 
 • Lygumai                     Лагумы                Ligumy              Ligume 
 • Luokė                         -                              Łukniki             Luknice 
 • Mažeikiai                     Муравьево            Mozejki                   -
 • Medininkai                      -                           Miedniki                     - 
 •  (buvę Varniai)               Ворни                   (Wornie)                     - 
 • Merkinė                       Меречь                   Merecz              Merecze 
 • Molėtai                       Mалати                     Malaty                     -
 • Mosėdis                       Mocади                   Masiady                    -
 • Naujasis Daugėliškis         -         Daugieliszki Nowe   Annae Daugieliscensis 
 • Naumiestis           Владиславов     Wladyslawow         Nove Miaste (Kudirkos Naumiestis, Vok. Neustadt) 
 • Nemakščiai                 Немокшты              Niemokszty          Nemokszte 
 • Nesvyžius                   Несвиж                   Nieswiez    (dabar Balt. Niasvizh) 
 • Obeliai                       Абели                    Abele               Abele 
 • Onuškis                    Ганушишки           Hanuszyszki         Hanuszysce 
 • Pagiegiai                     Пoгеги                   Pojegi                        - 
 • Pakapė                        Пoкопе                 Pokope              Pokopeve 
 • Pakruojis                     Покрой                Pokrój              Pokroie 
 • Palanga                       Пoлoнген             Polaga          (Vok. Polangen) 
 • Palėvenė                       -                          Polawen             Polevene 
 • Pandėlys                   Понедели                 Pondel              Ponedele 
 • Panemunis                Поньмуне                 Poniemun            Poniemune 
 • Panevėžys                 Паневежь                 Poniewiez                  - 
 • Pasvalys                     Пoсвoль                  Poswol                - 
 • Pažaislis                       -                           Pozajscie                 -
 • Perloja                       Пржелае                  Przelaje            Przelaje 
 • Pikeliai                      Пикеле                       Pikiele             Pikiele 
 • Plungė                        Плунгяны                 Plungiany           Plungiane
 • Pumpėnai                Помпяны                  Pompiany            Pompiane 
 • Pušalotas                  Пушолат                  Puszołaty           Puszolate 
 • Radviliškis                   Pадзивилишки        Radziwiliszki       Radziwilisce 
 • Raguva                        Рогово                   Rogow               Rogovie 
 • Ramygala                   Ремигола                 Remigola            Remigole 
 • Raseiniai                     Россиени                 Rosienie                - 
 • Raudondvaris              Раудондварис             -                 - 
 • Rietavas                      Ретово                   Retowo              Rietove 
 • Rokiškis                      Рaкишки                  Rakiszki                     -
 • Rudamina                        -                         Urdomin             Rudamine 
 • Seda                           Сяды                     Siady               Siade 
 • Seinai (dabar Lenk.)     Сеини                   Sejny                   - 
 • Senieji Varniai               Ворне                    Wernie              Varne
 • Skapiškis                     Скопишки              Skopiszki           Skopisce 
 • Skriaudžiai                   -                            -                     Skrawdze 
 • Skuodas                       Шкуди                  Szkudy               - 
 • Suvalkai (dabar Lenk.)   Сувалки              Swalki               - 
 • Šakiai                          Шaки                     Szaki                        - 
 • Šeduva                      Шадов                    Szadow              Szadove 
 • Šėta                          Шаты                     Szaty               Szate 
 • Šiaulėnai                   Шавляны               Szawlany            - 
 • Šiauliai                      Шавли                    Szawle                  - 
 • Šilute (Vok. Heidekrug)   Шилокарчема   Szylokarczm   - 
 • Šiluva                        Шидловъ               Szydlow             Szidlove 
 • Širvintos                    Шырвинты             Szyrvwinty          Szyrvinte 
 • Švenčionys                Швенцяни             Swieciany             - 
 • Tauragė                     Таврoги                  Taurogi                   - 
 • Telšiai                       Teлши                    Telsze              Telsze 
 • Trakai                        Троки                    Troki                     - 
 • Tverečius                  Тверечь                  Tverecz             Tverecze 
 • Tytuvėnai                 Цитованы                 Cytowiany           Tytuvene 
 • Ukmergė                  Вилкомир                 Wilkomierz                  - 
 • Upytė                         Упитa                       Upita               Upite 
 • Utena                         Утcиани                  Uciana                    - 
 • Varėna                        Ораны                    Orany(Warna)                    -
 • Varniai                       Вoрни                    Wornie               -
 • Veiveriai                           -                       Wejwery             Veivere
 • Veliuona                      Велона                   Wielona             Velione
 • Viekšniai                     Вeкшне                   Wieksznie           Wiekszne
 • Vilkaviškis                   Волковишк             Wilkowyszki               -
 • Vilnius                       Вильнa (Вильно)     Wilno               Vilne
 • Volkovyskas              Волковыск              Wolkowysk    (dabar Balt.)
 • Vydžiai                                 -                      Widzi        (dabar Balt.)
 • Vygriai (dabar Lenk.)    Вигри                    Wygry           -            
 • Žagarė                        Жагоры                   Żagory              Szagor
 • Žaludkas                      Жалудок               Żołudek          -
 • Žemaitija                     Жмудь                    Zmudz         Samogitia
Parengta pagal: www.rootsweb.ancestry.com/lt.wikipedia.org/

Prie gyvenviečių pasitaikantys dažniausi prierašai - trumpiniai rusų kalba:

 • мыза. - dvaras (Š. Lietuva)

 • имен. - dvaras

 • фольв. - palivarkas

 • окол. - bajorkaimis

 • дерев. - kaimas

 • сел. - kaimas

 • oднос. - viensodis

 • застен. - užusienis

 • xутор - kaimas.

Kuo tokie terminai skiriasi, ar jais apibrėžia gyvenvietės dydį?

--------------------------------------------------------------------------------------

Toje pačioje metrikų knygoje, ta pati šeima nurodant gyvenamą vietą įvardija skirtingai; vieną kartą - дерев. rus. (kaimas), kitą - сел. rus. (gyvenvietė). Kitais atvejais gyvenvietės pavadinimas nekinta šimtmečiais jį patikslinantis prierašas irgi išlieka pastovus. Ar tai raiškia, kad gyvenama vieta išlaiko pastovų statusą? O gal niekas nesigilino ir užrašė laisvai, kaip suprato ar išgirdo.

Įdomu:

Focking - miestelis Austrijoje, 8 km į šiaurės vakarus nuo Zalcburgo, pasienyje su Vokietija Miestelis įkurtas 1070 m. ir manoma, kad pavadintas VI amžiuje gyvenusio Foko (Focko) vardu. 
1836 m savo sūnaus Aloizo Florijono Simono krikštatėviu Šakynos bajorai pakvietė Baroną Fon Foką (WJP Baron von Fokk), bet gyvenvietės tokiu pavadinimu Lietuvoje neatsirado. 


Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.