Giminės istorijos metraštininkai

Giminės medis, pradedančiųjų klaidos, patarimai

Genealogija yra sėkminga, jeigu viskas daroma nuosekliai, nes tai yra mokslinė veikla, kuri trunka ilgai ir suteikia kiekvienam tyrėjui atradimo ir kolekcionavimo malonumą.

 Patyrusieji galėtų patarti kaip galima išvengti klaidų, arba kaip veikti, kad jų būtų kuo mažiau. Pradžioje dauguma tyrėjų susikoncentruoja ties vardų kaupimu t. y. skuba surinkti kuo daugiau protėvių. Galima teigti, kad nėra taip labai svarbu į sudaromą giminės medį pridėti daugybę naujų asmenų, ieškoti vis daugiau ir daugiau ankstesnių protėvių. Genealogija nėra lenktynės - kas greičiau surinks 100, 200, 500 gentainių sudarantį medį. Paieškas būtų gerai planuoti, pasirinkti metodiką, laiką, kryptį, šaltinius, klasifikuoti sukauptą medžiagą. Svarbu tikslumas, faktų patikra, kokybiška ir profesionaliai surinkta istorinė medžiaga, ivairiapusiškai ištirta giminės genealogija. Sudarydama medžius sutinku laukiančius komplimentų savo kelių šimtų asmenų sudarytai genealogijai. Puiku, apklausti giminės, surinkti archyviniai duomenys - šaunus darbas, sunkiai pasiekiama pradedančiojo svajonė. Mane nustebina tie, kas turi 50, na gal 100 asmenų giminės genealogiją, bet atliktą kruopščiai, pilną visų asmenų tyrimą, su smulkmenomis ir istorinėmis detalėmis.

Kas svarbu ir kaip pradėti šią veiklą - galima paskaityti daugelyje svetainių, apie klaidas ir kaip jų išvengti - bandau patarti šioje temoje.

Viena iš dažniausių klaidų - prie tėvo medžio pridėti motinos linija. Taip darydami jūs galite padaryti klaidų, nes augdami medžiai pradės pintis šakomis, ims nebetilpti į paruoštas chemas, medžių sistemas. Vėliau, skirtingas gimines gali tekti perkelti į atskirus medžius, arba valyti jau sudarytą grandiozinę struktūrą. Gaila įdėto darbo ir sugaišto laiko. Tokie sudėtingi pertvarkymai dažnai įneša netikslumų, atsiranda klaidų. Būna panašių pavardžių ir bendrų giminių, tada gali įsivelti neteisingi duomenys, vienas kitą antrinantys vardai ar datos. Dar blogiau jeigu tokia struktūra pateka į virtualią programą, kuri nebesupranta komandų ir pradeda strigti.

Pradedantiems genealogijos tyrimus pravartu žinoti, kad būtų klaidinga:

 • Apsiriboti, t. y. nuo pradžių savo medį sudarinėti tik iš tiesioginių gentainių, neįtraukiant protėvių brolių ir seserų linijų (vėliau gali tekti grįžti ir rinkti iš naujo, bus papildomai gaištamas laikas).

 • Nesistengti rasti kelių šaltinių (vienas šaltinis gali suklaidinti, suteikti nepilną informaciją). Santuokų dokumentuose nuotakos amžių nurodydavo pagal nuotaiką, vyresnės mažesnį, labai jaunos - metų pasidaugindavo, todėl kiekvieno asmens gimimo įrašas - vienas svarbiausių genealogijos sudarymo dokumentų.

 • Pasitikėti antriniais šaltiniais (remtis tik pasakojamąja informacija, dokumentų nuorašais arba kopijomis ir t.t.). Pasakojamoji medžiaga vertinga, bet retai kada tiksli, pavyzdžiui, užrašai antkapiuose, mirties dokumentų įrašuose ar parapijų surašymuose žmonių amžius gali būti nurodomas labai apytikslis. Perrašytose RKB bylose atsirasdavo netikslumų, akivaizdžių klaidų, pasitaikydavo net praleistų ištisų puslapių. Taigi, bažnytinė knyga - geriau nei žodinė informacija, pirminė knyga - geriau nei kopija ar dekanatinė byla.

 • Pernelyg  pasitikėti savimi, skubant paviešinti savo genealoginį medį (galimai pažeidžiant giminės narių konfidencialumą). Jeigu atsiras netikslumų ar klaidų, dėl kurių teks atsiprašinėti, nepatikrinti faktai klaidina ne tik jus, bet ir viso medžio giminaičius. Po viešojoje erdvėje esančius medžius "laipioja" daugybė žmonių, mokslo ir istorijos tyrėjų, todėl klaidinanti įnformacija gali plisti lyg virusas.

 • Delsti, atidėlioti ir kitaip vilkinti pradėtą darbą (gali būti taip, kad neliks tų, kas dar gyvai prisimena). Visi suprantame, kad dokumentai pasimeta, sunyksta, kapų paminklai tampa neįskaitomi, asmenys nenustatomi, žmonės fotografijose neatpažįstami. Visi kraštutinumai mažina mūsų galimybes ištirti savo ir mūsų istoriją, prisikasti kuo arčiau tiesos.

Kaip veikti?

1. Pradėti nuo žinomų faktų

Klauskite ir užsirašykite vardus, gimimo datas, mirties datas, gyvenvietes, pasakojamąją istoriją. Surašykite viską, ką senoliai žino apie kiekvieną šeimos narį. Sužinokite protėvių buvusią parapiją, bažnyčią, gyventas vietoves ir jų pavadinimus. Plačiau apie tai temoje: Kaip pradėti savo genealogiją?

2. Patikrinti pradinę informaciją

Tuomet tyrėjui teks rasti istorinius įrašus, kurie patvirtintų arba paneigtų surašytus faktus. Rašiau apie tai: Genealoginiai tyrimai

3. Sudaryti giminės medį

Giminės medis tai: giminės šaknys, kamienas, šakos, arba šeimos kilmė, kartų eilė, pavaizduota medžio pavidalu. Apie tai rašiau: Giminės medis ir jo pavaizdavimas

4. Pradėti ieškoti papildomos informacijos apie jums žinomus faktus. Apie tai plačiau: Gentainių paieškos už namų slenksčio

Genealogija yra daug laiko reikalaujantis, varginantis mokslinių tyrimų projektas, kuris gali būti labai naudingas giminėms, vaikaičiams, įvairių sričių specialistams. Apie genealogijos terminus Plačiau. 

2010 m. paskelbta, kad genealogija - sparčiausiai augantis hobis.  Duomenų bazių, nemokamų genealogijos svetainių ir lengvai prieinamų interneto prieigų įdiegimas šeimos genealogiją padarė prieinamą kiekvienam norinčiam. Jau nieko nestebina, kad galima naudoti nemokamas internetines genealogijos svetaines ar programinę įrangą. Jose patogu talpinti skaitmenines nuotraukas, rašyti giminės istoriją ir kurti savo šeimos medį. Jos jau tampa šeimų susirašinėjimo, pasidalinimo naujienomis, sveikinimų ir skelbimų  vieta. 

Jeigu jūs susidomėjote savo pavardės kilme, ar protėvių gimtinėmis, namų valdomis jau ir Lietuvoje galima pradėti paieškas.

Internete galima pradėti mokytis simbolių, terminų, vardų ir pavardžių kilmės, surasti dvarų ir parapijų sąrašus.

Rašiau asmenvardžių tamomis: Asmenų įvardijimai senuose dokumentuose. Vardų žodynas lotynų, lenkų, rusų kalbomis

Tarptautiniuose šaltiniuose galima rasti įrašus apie giminaičių migraciją ir registraciją kituose žemynuose.

Mano nuoširdūs linkėjimai tiems, kas pasiryžo į pažintinę istorinę kelionę - sėkmės!

Tai tikrai nebus “Misija Sibiras”, bet kai kam gali tekti paklaidžioti po neįžengiamas genealogijos girias.

Linkiu nepaklysti ir surasti savuosius medžius.


3 komentarų

 • Dėkoju

  Elena
 • Įdomu būtų sužinoti savo Genologija

  Eimutis-Juozas Juraitis
 • Ačiū labai už tikslingą,aiškią informaciją 😘

  Kristina

Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.