Datos, vardai ir kiti faktai įrašyti į giminės medžius

 Vladimiras Motiejus Petras Ignotas

Iliustracija. 4 vardais krikštytas bajoras Dimša 1816 m. Pavandenė.

Antanas Petras Grigalius

Iliustracija. 3 vardais krikštytas bajoras

XXI amžiuje vardo diena vis rečiau švenčiama.

  Gimtadienis nūdienos nuolatinė šventė, ją minime kasmet, švenčiame jubiliejines datas, sveikiname sukaktuvininkus, bet labai neseniai buvo švenčiama vardo dienos šventė – vardinės.

 Jeigu vaikui suteiktas kalendorinis vardas - toks vadinamas atneštiniu. Vardynų šaltinis - krikščioniškasis kalendorius, bet skirtingu laiku gimę vaikai įgydavo to paties šventojo vardą. Yra nusistovėjusi tvarka ir tiems patiems vardams skirtos skirtingos dienos. Be to, vardynuose pateikta įvairių to paties vardo variantų. Apie retų vardų, pasitaikančių įvairių Lietuvos parapijų krikšto knygose ir jų galimą kilmę rašau temoje: "Retesnių XVII-XX a, krikšto vardų sąrašas".

 Vardadienis - ar žinote kada minima tokia šventė?

 Dar prisimename, kad kovo 4-ąją šventas Kazimieras, tuo metu švenčiamos Kazimierinės, vyksta Kaziuko mugės. Rečiau minimas kitas kovo mėnesio šventasis - Juozapas (Juozinės – kovo 19-ąją). Per Jonines švenčiamas Jonų vardadienis, o Lapkričio 22 d. laikoma Šv. Cecilijos, muzikantų globėjos diena, kurią mažai kas žino. Dauguma mėgsta Šv. Valentino dieną, tikriausiai jaunoji karta primiršo Onines arba Stasines. Vieni švenčia mokyklos, kiti lėlės vardadienį, bet retas susimąsto, kad ta diena ne visada sutampa su ankstesnėmis vardadienių ir gimtadienių datomis.

 1582 m. LDK, kaip daugelyje Europos šalių, buvo įvestas patikslintas Grigaliaus kalendorius. Ar žinojote, kad daugiau nei 100 metų skirtingose Lietuvos dalyse galiojo tiek senasis Julijaus, tiek naujasis Grigaliaus. 1800 m. carinės Rusijos valdomoje Lietuvos dalyje buvo grįžta prie Julijaus kalendoriaus, o Užnemunėje liko galioti patikslintas Grigaliaus kalendorius. Visoje Lietuvoje Grigaliaus kalendorius vėl įsigaliojo tik 1915 m.

 Nuo 1916 metų metrikinėse knygose galimos dvi datos, kuriomis žymėdavo įvykį. Kurią dieną švęstumėte, jeigu dokumente beveik dviejų savaičių skirtumu surašytos 2 datos?

Iliustracija. Mirties data 1917 m. spalio 20 d. ir lapkričio 2 d.

 Rekomenduoju nemokamą įrankį "Amžius ir gimimo metai", kuris yra patogus, norint nustatyti datą pagal senąjį ir naująjį kalendorių.

 Sudarinėjame virtualius giminės medžius - pasitikslinkime vardo versiją pagal kalendorinius vardynus, suraskime jų kilmę ir reikšmę, galimą lietuvišką vertimą. Rekomenduoju 4 kalbomis bažnytinėse knygose užrašomų vardų sąrašą - Nuoroda: "Vardai lotynų, lenkų, rusų, lietuvių kalbomis".

Vienos pavardės giminės medžio vardai tampa svarbiausiu giminės paveldo akcentu, iš jų sudaroma kartų eilė. 

Iliustracija. Giminės medis sudarytas iš vardų ir giminystės įvardijimų.

Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.