Retesnių XVII - XX a. krikšto vardų žinynas

Sudariau įdomesnių istorinių vardų sąrašą.

Pabandžiau surinkti įvairiose parapijose įrašytus retus ir neįprastus vyrų ir moterų vardus, nurodyti jų paplitimą, rasti reikšmę ir kilmę.

Bažnytinėse knygose pasitaiko keli vieno vardo užrašymo variantai, nes greičiausiai nebuvo aiškios rašybos tradicijos. Vienas vardas gali būti užrašomas ilgomis ir trumpomis balsėmis (pvz. Cezary, Cezarij), dviem priebalsėmis ir viena (Anna, Ana), skirtingomis balsėmis (Catharinna, Catherinna). Pasitaiko sunkiai įskaitomų, klaidingų, taisytų įvardijimo įrašų (Gerasius, Gervasius). Patalpinau surastų vardų variantus, sąrašą pildysiu, kviečiu prisidėti.

Vardų žodyno paaiškinimai:

Lietuviška vardo versija; vardo užrašymų variantai; parapijos; metai; lytis; kilmė; reikšmė; paplitimas; žymesni atstovai.

   

 • Abdonas - Hebdon Kupiškis 1828 m. vyr hebrajiškas vardas, reikšmė - „tarnas, garbintojas“.

   

 • Abraomas - Abraham Šiauliai 1648; Vandžiogala 1723 m. vyr. Šis vardas gali būti traktuojamas kaip „daugelio tėvas“ hebrajų kalboje. Žydai jį vertina kaip hebrajų kūrėją per savo sūnų Izaoką, o musulmonai - kaip arabų kūrėją per savo sūnų Ishmaelį. Garsus atstovas - pirmasis Amerikos prezidentas Abrahamas Linkolnas (1809–1865), kuris pilietinio karo metu sugebėdamas išsaugoti šalį ir panaikintipanaikinti vergiją. Kitose kalbose ir kultūrose: Ibrahim (arabų) Abraam (Biblijos graikų) Avraham (Biblijos hebrajų) Aapo (suomių) Ebrahim (persų) Абрам (rusų)  Avrum (jidiš).

   

 • Adalbertas - Adalbertum Adutiškis 1687; Seda 1745; Albert Kriukai 1870 m. ADALBERT vyr. sen. vokiečių vardo ALBERT forma, sudaryta iš elementų "adal" kilmingas ir "bert" šviesus. Bohemijos, Lenkijos ir Prūsijos globėjų vardas. Čekų kalboje - Vojtěch, lenkų - Wojciech. XIX amžiuje išgarsino  vokiečių kilmės princas Albertas, karalienės Viktorijos vyras. Garsus atstovas yra vokiečių fizikas Albertas Einšteinas (1879–1955), reliatyvumo teorijos kūrėjas.

      

 • Adrianas - Adryan Karklėnai 1837; Адрiан Kaunas 1848 m. Adrianas vyr. Hadrianus forma /kilmė iš lotynų, reikšmė „iš Hadria“. Hadrija buvo dviejų romėnų gyvenviečių pavadinimas. Pirmasis, modernus Adria - šiaurės Italijoje, buvo svarbus etruskų uostamiestis. Antrasis, modernus Atri yra centrinėje Italijoje. Adrijos jūra taip pat pavadinta šiaurinio miestelio vardu. Keletas šventųjų ir šeši popiežiai buvo pavadinti Adriano vardu.

     

 • Adelaida - Adelaidy Židikai 1798 m.; Kavarskas 1844; Adelaida mot. Iš prancūziškos formos germanų vardo Adalheidis, kuris sudarytas iš  elementų adal „kilnus“ ir heid „rūšis“. X a. buvo šventasis Adelaide, šiuo vardu buvo Šventosios Romos imperatoriaus Otto Didžiojo žmona. Didžiosios Britanijos XIX a. vokiečių kilmės karaliaus Viljamo IV žmonos vardu 1836 m. buvo pavadintas Adelaidės miestas Australijoje.

 • Adnistina - Adnistinam Naujasis Daugėliškis 1776 m. Vardo reikšmė nerasta. Panašūs: biblijinis Adnach, kilęs iš hebrajų kalbos, reikšmė „prabanga“, „malonumas“. atjaunėjimas“, 2) airių vardas, kilęs iš žodžio eithne, reiškiančio „branduolį“.

 • Adolfina Raudėnai  1869 m. Adolfina mot. iš vyriško ADOLF - senovės germanų, paplitęs: Vokietijos, Olandijos, Skandinavijos, Čekijos šalyse/Iš germanų vardo Adalwolf, kuris reiškia “kilnus vilkas”, net keli Švedijos karaliai krikštyti šiuo vardu. Adolfas Hitleris (1889-1945), nacių partijos lyderis Vokietijoje Antrojo pasaulinio karo metu, labai sumažino šio vardo naudojimą. 

 • Afesta Pikeliai 1828 m. mot. vardo reikšmė nežinoma, panašus Avesta – šventų zoroastrizmo tekstų rinkinys, parašytas liturgine Avestos kalba. Kiti tik panašūs, pavyzdžiui, hebrajiškas Efah, Eyphah, reiškiantis „tamsus“ arba „niūrus“. Kitas panašus Hefaistas - vyr. vardas, kilęs iš graikų Hephaistos, reikšmė -  nežinomas. 

   

 • Agafonas - Agufon Kaunas 1823 m. vyr. iš rusų vardo Агафон, graikų kilmės, reikšmė - „gėris“.

    

 • Agripina - Agrippina Kaunas 1817; Agrypina Lioliai 1835 mot.; Agrapijonas Stakliškės 1927 m.vyr. kilmė iš AGRIPPA darinio. Šiuo vardu buvo Romos imperatoriaus Nero motina. Tai III amžiaus romėnų šventosios, garbinamos Sicilijoje, vardas. Nežinomos reikšmės romėnų kilmės.

 • Albertina - Albertyna Gadūnavas 1851 m. mot. kilmė Iš germanų vardo Adalbert, reiškiančio „kilnus ir ryškus“,

       

 • Albrechtas - Albrycht Pasvalys 1701, Žeimiai 1824 m. vyr. vokiškas vardas, kilmė iš Albertas.

     

 • Amadejus - Амаdeй Suvainiškis 1866 m. Amadeus vyr. reikšmė „Dievo meilė“, kilmė iš lotynų amare „mylėti“ ir Deus „Dievas“. Garsus atstovas - austrų kompozitorius Wolfgangas Amadeusas Mozartas (1756–1791).

     

 • Ambrozijus/Ambrosius/Ambrosia Šaukėnai 1869; Zarasai 1843; Apsas 1845 m. Adutiškis; Ambrosy 1648 Šiauliai; Ambrožem Viekšniai 1861; Ambrozina Vosiliškis 1841 m. AMBROSIUS vyr. AMBROSIA mot. lot. iš senovės graikų Ambrosios, reikšmė „nemirtingas“.

      

 • Aloiza - Eloisa Kaunas 1815 m. Aloiza mot. Iš senojo prancūziško vardo Héloïse, kuris tikriausiai kilęs iš germanų vardo Helewidis, sudarytas iš elementų heil, reiškiančio „sveika“, ir wid, reiškiančio „platus“. Kartais jis siejamas su graikišku žodžiu helios, reiškiančiu„ saulė “, arba vardu Louise, nors etimologinio ryšio greičiausiai nėra. Egzistavo viduramžiais šio vardo Helewis forma, nors po XIII amžiaus jis išnyko. XIX amžiuje angliškai kalbančiame pasaulyje jis buvo atgaivintas Eloise pavidalu.

      

 • Alverija Pandelys 1939 m. mot. kilmė galimai iš skandinavų Alver, Alvera  iš allr "visi" ir vér "kovotojai", arba iš Elvera - garsi amerikiečių šokėja Elvera Sanchez (1905–2000). Panašus Allovera - kilmė germanų Elvira sudaryto iš elementų ala "visi" ir wer "tiesa". 
 • Amelija - Amalia Vilnius 1888 m. mot. vokiečių vardo Amala lotyniška forma, iš amal, reiškiančio „darbas“.

    

 • Anelius - Aneley Svėdasai 1826 m.vyr. tikriausiai iš mot. vardo Anelė, arba vyr. ANAEL vardo variantas pagal NATHANIEL. Kai kuriais atvejais gali būti HANIEL arba HANNIEL variantai. Tai taip pat gali būti sutrumpintas DANIEL vardas.

 • Antonelė - Antonela Obeliai 1831 m. mot. Antonella mažybinis iš vyr. Antanas. Variantai: Antoinette, Antonija, Nela. 

    

 • Anzelmas - Anzelm Žarėnai–Latveliai 1806; Šakyna 1784; Anzelmina Kurtuvėnai 1839 m. ANSELM vyr. ANSELMA mot. vokiečių iš germanų Ansehelm: ans “dievas” ir helm“ šalmas, apsauga”. Šv. Anselmas, gimė šiaurės Italijoje, buvo Kenterberio arkivyskupas.

    

 • Apolonas - Appoleon Raseiniai 1832 vyr. iš graikų kalbos Apollon, kurio prasmė nežinoma, nors galbūt susijęs su indoeuropiečių apelo, reiškiančio „jėga“. Kita teorija teigia, kad Apoloną galima tapatinti su Anatolijos dievu Appaliūnu, kurio vardas galbūt reiškia „tėvo liūtą“ arba „tėvo šviesą“. Vėliau graikai Apolono vardą siejo su graikų veiksmažodžiu apollymi, reiškiančiu „sunaikinti“. Graikų mitologijoje Apolonas buvo Dzeuso ir Letos sūnus bei Artemidės dvynis. Jis buvo pranašysčių, medicinos, muzikos, meno, įstatymų, grožio ir išminties dievas. 

    

 • Apolonija - Appolonia Vilnius 1664 m. Apollonia Drūkšiai 1843 m/; Smalvos 1845 m.; Gaidė 1922 m.; Polonia Kražiai 1779m.; APOLONIA mot. iš sen. graikų APOLLONIA. Apolionija - vardo variantas 1914 m  įrašytas Ūkininko kalendoriuje.

     

 • Apolinija - Apolinia Kražiai 1787 m. Variantas iš prancūzų vardo Apollinia - kilmė iš graikų APOLLONIA. Paplito pagal Šv. Apolline.

     

 • Apolija - Appolia Josvainiai 1812 m. mot. Iš vyr. vardo Apollo graikų - Apollon, kurio reikšmė nežinoma, nors galbūt susijęs su indoeuropiečių apelo, reiškiančiu „jėga“. Baskų apalo yra „nuolankus“, pirmą kartą „Apala“ forma buvo užfiksuota 1145 m.

 • Akcencijus - Аyкцентий Senieji Varniai 1879 m. Auxentius vyr. vardo kilmė iš graikų auxano, reiškiančio „didėti, augti“. Šį vardą turėjo keli ankstyvieji šventieji. 

     

 • Akvilija - Aквилiю Telšiai 1873 m. mot. vedinys iš Akvilė, kilmė Iš romėnų Aquila, lotyniškai reiškiančio „erelis“.

       

 • Arnulfas - Arnulpum 1810 Pavandene; Arnolf Kurtuvėnai 1883 m. vyr. Ärnulf germanų vardas, sudarytas iš žodžių „erelis“ ir „vilkas“.

 • Atanazijus - Atanazij Vilnius1861 m. vyr. Iš graikiško vardo Athanasios, reiškiančio „nemirtingą“. Šventasis Atanasas buvo 4 amžiaus Aleksandrijos vyskupas.

     

 • Atalija - Atalia Tverai 1788 m. mot. reikšmė "išaukštintas“ hebrajų kalba. Senajame Testamente yra ir moteriškas, ir vyriškas vardas. Atalyah (Biblijos hebrajų) Athaliah (Biblijos).     

 • Aurelijonas - Aurelian Kurtuvėnai 1860; vyr. Aureliana Mosėdis 1847; Aurelija Kuršėnai 1858 m. mot. kilęs iš lotynų aureus, reiškiantčio „auksinis, paauksuotas“. Markas Aurelijus (Marcus Aurelius) buvo II amžiaus Romos imperatorius ir filosofas.

     

 • Avitas - Авита Kaunas 1864 m. vyr. Iš romėniško vardo Avitus, kuris lotyniškai reiškė „protėvį“. Imperatoriaus vardas, kuris trumpai viešpatavo Vakarų Romos imperijoje V amžiuje.

    

 • Balbina Vilnius 1812; Židikai 1859 m. BALBINA /mot./iš lotynų kalbos žodžio, reiškiančio „mikčioti, mikčiojanti“ Šv. Balbina saugo nuo skorbuto ir strumos. 

 • Baltazaras - Baltazer Kražiai 1681; Baltasari Pievėnai 1763; Baltazar Židikai 1750 m. vyr. variantas Belshatzzar Hebrajų forma - reikšmė “apsaugoti karalių”. Senajame Testamente Daniel Baltazar - paskutinis Babilono karalius, kuris matė mistinę ranką ant sienos, tai buvo išaiškinta kaip numatoma imperijos pabaiga. Pagal Naujajį Testamentą į Jeruzalę išminčiai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras atėjo iš Rytų šalies sekdami žvaigždę, pasirodžiusią Jėzaus gimimo išvakarėse virš Betliejaus. Baltazaras Krosnevičius - žymus XVII a. pirmosios pusės Lietuvos evangelikų reformatų teologas ir dvasininkas.

 • Barnabas vyr Seda 1846; Mosėdis 1764 m. BARNABAS vyr. vokiečių, anglų (retas), biblijos, lotynų ir graikų Biblijos/ graikiškos formos aramėjų vardas. Aramėjų kilmė yra nepatvirtinta, tačiau jis gali būti iš baras naviya, reiškia “sūnus pranašas”. 

     

 • Bazilijus - Bazilio Betygala 1806 m. vyr. Iš graikiško vardo Basileios, reiškiančio „karalius“. Šventasis Didysis Bazilis buvo 4-ojo amžiaus Cezarėjos vyskupas. Vardas (įvairiai rašomas: Pasi - suomių Vasil - bulgarų, Василий - rusų, Wasyl - lenkų ) buvo plačiai naudojamas krikščioniškame pasaulyje, ypač populiarus tarp Rytų krikščionių.

 • Benigna Viekšniai 1848 Židikai 1802. Kuršėnai 1845. Stakliškės 1901/Suvainiškis 1910 m. BENIGNA/mot./ispanų, italų, portugalų, vėlyvosios Romos/Iš vyr. BENIGNO /Italų, ispanų, portugalų. Benignus-lotynų kalboje reiškia; “draugiškas”. 1549 m. M. Mažvydas buvo paskirtas dirbti klebonu Ragainėje, čia vedė našlaitę, vardu Benigna, vokietaitę, kuri gerai mokėjo lietuviškai.

    

 • Benjaminas - Beniamin 1829 Kražiai/vyr./Iš hebrajų vardo Binyamin, reikšmė „dešinės rankos sūnus“. Benjaminas Senajame Testamente buvo dvyliktasis ir jauniausias Jokūbo sūnus. Garsus atstovas Benjaminas Franklinas (1706–1790), Amerikos valstybininkas, išradėjas, mokslininkas ir filosofas.

    

 • Benonas Kuliai 1814 m /Benonas vyr. Benon (lenk.) kilmė iš trumpo vokiško vardo Benno. Dar BENONI: hebrajų vardo forma, reiškianti „mano liūdesio sūnus“.

   

 • Bibiana - Bibianna Varniai 1797 Vilnius 1814 m. mot. galimai ankstyvojo VIVIANA vardo variantas. Šventoji Viviana (dar žinoma kaip Bibiana) buvo IV a. Romos šventoji ir kankinė.

 • Birutė - Biruta Joniškis 1904 m. mot. retas XX a. pradžioje.

     

 • Blianka - Blanka 1860.Vilnius 1860 m. mot. Iš viduramžių prancūziško vardo, reiškiančio „balta, teisinga“. Kilmė iš germanų kalbos žodžio blanc. Žinoma XII a. Navara Blanca, Kastilijos Sancho III žmona. Jos anūkė tuo pačiu vardu ištekėjo už prancūzo Liudviko VIII, todėl Prancūzijoje šis vardas tapo dažnesnis. Vardo versijos: Blanche (prancūzų, anglų), Bianka (vokiečių, vengrų), Blanca (italų), Blanka (lenkų, čekų, katalonų).

      

 • Blasius - Blažiejus Blasei Vilnius 1809; Blozej Kelmė 1762; Blažej Žeimiai 1811 m. vyr. Iš romėniško vardo Blasius, kuris buvo kilęs iš lotynų blaesus, reiškiančio „netekęs žado, nekalbus“. Garsus atstovas prancūzų matematikas ir filosofas Blaise'as Pascalis (1623–1662).

 • Bogumila - Bogumilla Kurtvėnai 1802; Bogomilla Vilnius 1803; Kelmė 1842; Šešuoliai 1840; Vydžiai 1838 m. Богумила mot. Iš slavų Бог “dievas” ir мил “maloningas, brangus” reiškia - “mėgstama Viešpaties”. Bogmiła/Lenkija/mot./ vardas, reikšmė: “Dievo likimas”, arba - “ta, kuriai likimas palankus”. Šaltiniuose minimas nuo XIII a.

   

 • Boguslavas - Boguslaus Vandžiogala 1726 m. vyr. reikšmė "Dievo šlovė", sudarytas iš slavų kalbų žodžių Богу "dievas" ir славa "šlovė". 

   

 • Bonaventuras - Bonaventura Šiupyliai 1813; Bonaventurus Lioliai 1824; Kurtuvėnai 1806 m. BONAVENTURA vyr. Paplitęs tarp italų ir ispanų kalbomis kalbančių šalių, italų kalboje reiškia; linkėjimas sėkmės, laimės. Šv. Bonaventura buvo XIII a. vienuolis pranciškonas.

     

 • Bonifacijus- Bonifaty Mosėdis 1822; Bonifacy Obeliai 1885;  Naujamiestis 1837; Židikai 1793; Eigirdžiai 1759; Breslauja 1839; Bonipacas Židikai 1918 m. vyr. iš lot. vardo Bonifatius, kurio reikšmė „geras likimas“,  bonum „gero“ ir fatum „likimo“.

    

 • Borgijus - Borgius Vilnius 1802 m. vyr. Borja kilmė galimai iš ispaniškos pavardės, tapęs vardu kunigo jėzuitų šventojo Pranciškaus Borjos (1510-1572) garbei. Pavardė, taip pat rašoma Borgia, yra kilusi iš Ispanijos miesto pavadinimo/

 • Boželė - Bozela Dusetos 1837 m.; Bezela mot. Įdomu, kad aptariamas lietuviškas vakaro dievo vardas. Pirmiausia Bezlea formą užfiksavo lenkų istorikas ir teologas Janas Łasicki traktate apie stabmeldystę De diis Samagitarum caeterorumque Sarmatarum et falsorum Christianorum, parašytas ca. 1582 m. Manoma, kad Bežlėja gali būti kildinamas iš lietuviškos blista „tamsėti; tamsėti“.

      

 • Brigita - Brigitha Kelmė 1814 m. mot. airiško vardo Brighid forma, reiškšmė „išaukštinta“. Airių mitologijoje tai buvo ugnies, poezijos ir išminties deivės vardas, dievo dukra Dagda. 5 amžiuje buvo šventasis Brigidas, Kildare vienuolyno įkūrėjas ir Airijos globėjas. Birgitta vardo forma buvo paplitusi Skandinavijoje, kurį išpopuliarino XIV amžiaus Švedijos šventoji Birgitta, Europos globėja.

      

 • Burgundafara Skapiškis 1905 m. mot. senovės-germanų, reikšmė nežinoma, Burgundy vardas gali reikšti regioną Prancūzijoje, arba spalvą (kilusią iš vyno pavadinimo).

        

 • Cilianas - Cilianus Girkalnis 1804 m. vyr. Caelianus - romėnų pagoniškas vardas CAELIUS, kilęs iš lotynų caelum, reikšmė „dangus“.

 • Cezaris - Cesary Žarėnai – Latveliai 1840; Cezary Zarasai 1846; Akmenė 1844; Cesar Kuršėnai 1876 m. CAESAR vyr. sen. Romos vardas, kuris gal reikšti - “plaukuotas”, iš lotynų - caesaries “plaukai”. Julijus Cezaris ir jo įsūnis Gajus Julijus Cezaris Octavianus (paprastai vadinamas Augusto) buvo Romos imperijos I a. pr. valdovai. (Po jų - Cezaris buvo visų paskesnių imperatorių vardas). Cezaris per du mėnesius užgrobė visą Italiją, pavergė Ispaniją bei Siciliją. 45 m. pr. Kr. iki gyvos galvos paskirtas diktatoriumi. Jis įvedė Julijaus kalendorių. Režisierius Cezaris Graužinis – vienas garsiausių lietuvių teatro menininkų, 2007 m. už geriausią režisūrą jis buvo apdovanotas Graikijos prestižine Karolos Koun premija.

 • Celina Akmenė 1844 m. mot. vardo MARCELINA sutrumpinta forma.

 • Chlodvigas - Xlodvig Vilnius 1899 m. vyr. iš sen. vokiečių hlûd „garsaus“ ir wîg „karys“. Taip pat vardas LUDWIG. Trijų frankų karalių, nors jų vardai paprastai rašomi lotyniškai Clovis forma. Šventosios Romos imperatorių (vardai dažnai rašomi prancūzų kalba Louis) vardas. Žymus vokiečių kompozitorius Ludwigas van Beethovenas (1770–1827).

 • Cholhilda Mosėdis 1815 Chleothilda Mosėdis 1827 m.  mot. panašus į Klotilda (Clothilda arba Chlotichilda), reikšmė: “garsėja mūšyje”.

 • Damijona - Damė Stakliškės 1925 m. mot. galimai trumpa vyr. vardo Damianus forma, kilmė Iš graikiško Damianos, reiškiančio „sutramdyti“. 

 • Darijus - Darijo Salantai 1812 m. vyr. Romėnų Dareios vardo forma, kilmė iš persų vardo Dārayavahush, kuris graikų kalboje reiškia „turintis gėrį“ "turtingas". Lietuviško vardo Darius kilmė iš lakūno Darašius pavardės. Steponas Darius (1896–1933),Transatlantinis ir karo lakūnas, aviacijos kapitonas, vienas pirmųjų pasaulyje perskrido Atlanto vandenyną.  

    

 • Daumantas - Дoвмонть Joniškėlis 1877 m. Lietuvių dvikamienis vardas sudarytas iš: dau- „daug“ ir "mant" „mantus (sumanus)“. Daumantas buvo Lietuvos didysis kunigaikštis, kuris valdė apie 1282-1285 m. Daumantas Pskoviškis - Nalšios ir Pskovo kunigaikštis, kuris garbinamas kaip šventasis Rytų stačiatikių bažnyčioje.

   

 • Delfina - Delfina Betygala 1840; Делфiна Suvainiškis 1913 m. DELPHINIA mot. kilmė iš graikų Delphinios, reiškiančio “moteris iš Delphi” arba “moteris iš Delfinijos”. Mitologijoje - Artemidės pavardė. Delfina: italų ir ispanų vardas, kilmė iš lotynų Delphina.

          

 • Deochara Kaunas 1815 m. Deochara mot. Viduramžių prancūzų vardas. Kilmė iš lotynų Deocarus reiškia „Dievo mylimas“. Tokiu vardu buvo IX amžiaus šventasis.

       

 • Deodata - Deodata Vandžiogala 1798 Giedraičiai 1802; Deodatta Josvainiai 1809 m. Deodata mot. iš Deodatus lotyniško vyriško vardo, reiškiantčio „Dievo duotas“. Tai buvo švento Augustino sūnaus vardas.

      

 • Deograta - Deogratam Tverai 1802 Deigrata Kaunas 1800 Deograta Čekiškė 1805 m. mot. kilmė iš vyr. vardo Deogratius Naujasis Daugėliškis 1800 reikšmė: „ačiū Dievui“ arba „Dievo malonė“, kilęs iš lotynų deus „dievas“ ir gratia „ačiū, malonė“. Šio vardo atstovas buvo Carthage šventasis Deogratas (V a. Pr. Kr.).

 • Deodemas - Deodemus Mosėdis 1797 m. vyr. Diademus vyr. lotynų, reikšmė - "Dzeuso žmonės", kilmė iš graikų Dios.

    

 • Desiderijus - Desiderium Telšiai 1825 m. vyr. kilmė iš lotynų kalbos desiderium, reiškiančio „ilgesys, noras“. Šiuo vardu buvo keli šventieji, o VIII amžiuje buvo paskutinis Lombardo karalystės karalius.

     

 • Dysmas - Disma Vilnius 1800; Dyzma Kuliai 1811; Dyzman Kaunas 1825 m. vyr. graikų vardas faktiškai nerastas Biblijoje, bet krikščionių suteiktas vagiui, kuris buvo nukryžiuotas šalia Jėzaus. Vardas reiškiantis „saulėlydį“.

     

 • Domazijus - Домазiй Telšiai 1893 m. vyr. kilmė iš graikų kalbos damazo, reiškiančio „prisijaukinti, kontroliuoti, „užvaldyti“.

 • Dora Onuškis 1760 m. mot. trumpa DOROTEJA, TEODORA ar ISADORA vardų forma.

      

 • Dorotėja - Drothea Pasvalys 1701; Dorothea Eigirdžiai 1750; Mosėdis 1662 m. mot. graikų vardo Dorotheos forma, reikšmė - „Dievo dovana“.

 • Dotianas - Dotianus Salantai 1809 m. vyr. vardo reikšmė nerasta.

 • Efreimas - Effron Kelmė 1765 m. vyr. hebrajų Efrayim reiškia „dvigubą žemę“. Biblijoje Juozapo antrojo sūnaus vardas.

      

 • Elijus - Elias Krakiai 1659; Girkalnis 1797; Halias Vilnius 1670; Elis Raudėnai 1817 m. vyr. Iš hebrajų vardo 'Eliyyahu, reiškiančio „mano Dievas yra YAHWEH“.

 • Elizaras - Elizar Šiaulėnai 1858; Elizar Kamajai 1841 m. ELIEZAR vyr. iš hebrajų Eliezerą, Elazar, kuris reiškia: “Dievas padėjo”.

       

 • Елсаsарь 1876 m. Telšiai. Vyr. vardas panašus į vardą - Elizaras. Rusų kalboje - Лазарь. 

        

 • Eledoras - Eliodorus Tirkšliai 1771; Eliedorus Mosėdis 1785 m. ELEDER vyr. Baskų vardas, reiškia “iškalbingas”. Panašus EALDRÆD - sen. anglų k. sudarytas iš: eald “senas” ir raed ” patarimas. Kitos kalbos: Ealdgyð (anglų) Alderic (prac.) Aldus (Viduramžių Lietuvos). Lietuviškose svetainėse yra panašus - Eldoras, reikšmė “valdovas”.

         

 • Eleuterijus - Eleuthery Kaunas 1805 m. Eleuterijus vyr. lotyniškas vardas iš graikiškos Eleutherios formos, reikšmė -  „laisvas“.

      

 • Elisejus - Elizeusz Naujamiestis 1837 m. vyr. iš hebrajų vardo Elisha, reikšmė - „mano Dievas yra išgelbėjimas“. Pagal Senąjį Testamentą Eliziejus buvo pranašas ir stebuklų kūrėjas.

     

 • Emerentiana - Emerenciana Seda 1708; Emerentianna Aleksandravėlė 1798; Emereitianna Aleksandravėlė 1811 m.; Emerenzia mot. italų vardas, kilmė - lotynų. Verčiamas iš emereri, kuris reiškia "nuopelnai". Senosios vardo formos: Emerenzia - Emerentia ir Emerentiana. Šv. Emerentiana gimė Romoje, maždaug 304 m, buvo Romos kankinė.

 • Emerina Smalvos 1849 m. mot. iš lotynų emereo, reikšmė - „nusipelnęs“.

    

 • Emerikas - Emeryk Telšiai 1853; Leliūnai 1849; Raudėnai 1849 m. Emeric vyr. prancūzų, Enrico ispanų, Henrikas/Ermenrich, Heimirich, Heinrich - vokiečių/germanų kilmė, ermen reikšmė - ”visas, universalus”, RIC reiškia “galia”/sutrumpinta forma - Henri.

    

 • Engelbertas - Энгыльберma Telšiai 1870 m. vyr. Germanų vardas, susidedantis iš elementų angil, "germanų genties" ir beraht „ryškus“ . Šventasis Engelbertas buvo XIII amžiaus Kelno arkivyskupas.

    

 • Epigmijus - Epigmio Tryškiai 1806 m. Lotyniška graikiško vardo Epeigmenios forma, reiškianti „skubėjo“. Šis vardas geriausiai žinomas dėl IV amžiaus šventojo Romos Epigmenijaus, kuris buvo nukankintas valdant Romos imperatoriui DIOCLETIAN (mirė 311 m. Po Kristaus), vardu. Kai kurie šaltiniai teigia, kad jis galbūt yra tas pats Romos šventasis PIGMENIUS (IV a. Antroji pusė).

      

 • Erazmas - Erazm Dusetos 1837; Erazm-Cyprian Dusetos 1806; Stakliškės 1911 m. vyr. iš graikų erasmios, reiškšmė - „mylimasis“.

 • Eremitas - Eremit Mosėdis 1748 m. Vardo kilmė ir reikšmė nenustatyta. Galimai iš lot. eremita - atsiskyrėlis  gr. eremites, eremos - dykuma, vienuolis, priklausantis ordinui, bet gyvenantis atsiskyrėliškai.  

     

 • Estera - Эстерa Vaiguva 1893 m. mot. galimai iš persų kalbos, reikšmė „žvaigždė“. Arba gali būti Artimųjų Rytų deivės ISHTAR vardo vedinys. Esteros knyga Senajame Testamente pasakoja apie karalienę Esterą, Persijos karaliaus žydų žmoną.

     

 • Ernestas - Hernest Pasvalys 1700 m. vyr. kilmė iš germanų eornost, reiškiančio „rimtas“.

       

 • Eucharijus - Евхарia Kalvarija 1892 m. Eucherius - vėlyvosios Romos vardas. Euxeriu - korsikiečių vardas. Euchariah - kildinamas iš krikščioniško termino „Eucharistija“, kuris kilęs iš vėlyvo lotyniško pavadinimo „eucharista“, ir iš graikiško „eukharista“, kurie abu reiškia „Viešpaties vakarienę“. Eucharis (lot. Eucharis) priklauso amarilinių šeimos augalų grupei. Eucharis dar vadinamas Amazonės lelija.  

    

 • Eudokija - Eudoxia Stakliškės 1748 Eudoxya Telšiai 1841 m. mot. iš graikų eudoxia - reiškia „gerą reputaciją, gerą sprendimą“.

     

 • Eufrosinė - Eufrizina Mosėdis 1811 Euphrosina Kelmė 1815; Eufrozyna Obeliai 1835; Švenčionys 1783; Breslauja 1821; Евфрозина Girkalnis 1860 m.  mot. EUPHROSYNE Graikų mitologijoje Eufrosinė – džiaugsmo ir linksmybių deivė, viena iš trijų charičių. Ji buvo dievo Dzeuso ir Okeanidės Eurinomės duktė, Aglajos ir Talijos sesuo. Vardo reikšmė - “linksmumas, džiaugsmas”.

      

 • Eulelijus - Eulelij Panevėžiukas 1834 m. Eulelijus vyr. EULALIOS: graikų kilmės, reikšmė - iškalbingas, sudarytas iš: eu "gerai" ir laleo "kalbėti".

 • Eustachijus - Евстахiй Kurtuvėnai 1859; Eustachius Kuršėnai 1825; Eustachyusz Viekšniai 1830 m. Eustachius vyr. sen. Graikijos, sudarytas iš elementų eu; "gerai", ir stachys; "vynuogių" reikšmė - pelningas, vaisingas. II a. buvo kankinys, romėnų generolas, tapęs krikščioniu, šiandien yra laikomas medžiotojų globėju. Šis vardas buvo paplitęs Anglijoje Viduramžiais, nors šiuo metu yra retas. Eustachijus Valavičius, LDK iždininkas, notaras ir referendorius 1630 m.

     

 • Eusebija - Auzabia Vandžiogala 1823 Эyзебiя Vandžiogala 1863 m. mot. Eusebium Telšiai 1826 m. vyr. Eusebius. Graikų vardas, kilęs iš Eusebes, reiškiantis „pamaldus“. 

 • Euzelijus - Euzeliusz Kupiškis 1829 m. vyr. Euzelija, Eusélia mot. kilmė iš Eselias biblinio hebrajų vardo Atsalyahu forma. panašus į AXELLE prancūzų, AYSEL; Turkijos, Azerbaidžano AZEL - biblijos Iš gėlių pavadinimo, galiausiai iš graikų reiškšmė “sausas”. Azelia hebrajų -gėlė. Ezélie - vyriškas vardas, bet Prancūzijoje dažniausiai buvo vartojamas kaip moteriškas vardas.

 • Ezekielis - Esiachiel Šatės 1822 m. vyr. kilmė iš hebrajų vardo Yechezqel, reiškiančio „Dievas sustiprės“. Ezekielis yra pagrindinis Senojo Testamento pranašas, Ezekielio knygos autorius. Vardo variantai: Ezekiel (biblijinis) Yechezkel  (hebrajų) Ezechiel, Hiezecihel (lot.) Chatzkel, Haskel (jidiš kalba).

     

 • Fabijonas - Fabian Gaidė 1903; Pievėnai 1780; Krakiai 1804; Phabiano Kvetkai 1825 vyr.; Fabiana Kėdainiai 1841 m. mot. lotyniškoji Fabianus vardo forma, reiškianti „pupelę“. FABIUS - romėnų vardas, kilęs iš lotynų žodžio faba.

      

 • Febronia - Febroniam Skuodas 1790; Seda 1845; mot. kilmė iš lotyniško februare, reikšmė - išvalyti, išplėsti. Asirijos vienuolė, viena iš šventųjų. Vardadienis švenčiamas liepos 8 d. (Grigaliaus kalendorius) arba birželio 25 d. (Julijaus kalendorius).

      

 • Felicina - Felitina Pasvalys 1700 mot. galimai iš graikų Philotimus, reikšmė „mylintis garbę“, šį vardą garsino iškilus graikų gydytojas nuo IV amžiaus pr.

      

 • Feliksas - Felixi Pasvalys 1701 m. vyr. kilmė iš vyriško romėnų vardo Felicianus, kuris kildinamas iš FELIX.

 • Ferdinandas - Ferdynandum Židikai 1798 m. kilmė iš FERDINAND germanų vardas sudarytas iš: farði; kelionė ir NAND, reikšmė - "drąsus, narsus". Iberijos pusiasalyje jis davė pradžią karališkosioms Ispanijos ir Portugalijos šeimoms. Istorinė asmenybė - portugalų tyrinėtojas Ferdinandas Magelanas (1480-1521), vadinamas Fernão de Magalhães, kuris buvo pirmasios ekspedicijos,  plaukiant laivu aplink žemę, vadovas.

    

 • Filibertas - Filabort 1823 m. Anykščiai vyr. reikšmė „daug ryškumo“, kimė iš germanų elementų filu - "daug “ ir beraht -" ryškus".

      

 • Filipina - Philipina Telšiai 1814; Filipina Kaunas 1839 m. mot. iš vyr. Philip, kilmė iš graikiško vardo Philippos, reiškiančio „arklių draugą“. Iš pradžių šis vardas buvo labiau paplitęs tarp Rytų krikščionių, į Vakarus jis atėjo viduramžiais. Žymiausi vardo atstovai - penki Makedonijos karaliai, tarp kurių Pilypas II-asis, Aleksandro Didžiojo tėvas. Pilypo vardu pavadinti šeši Prancūzijos karaliai ir penki Ispanijos karaliai.

     

 • Filomena - Филямена Kuliai 1879 m. mot. kilmė iš graikų kalbos filos reiškia „draugas, meilužis“ ir menos - „protas, jėga“. 

 • Flavija - Flavia Mosėdis 1785 m. mot. senovės Romos vardo lotynų forma Flavia, reiškianti “geltonplaukė šviesiaplaukė”. Vardas paplitęs Italijoje, Rumunijoje, Brazilijoje, Ispanijoje ir kitose ispaniškai kalbančiose šalyse. Flavia yra Romos katalikų ir ortodoksų šventosios vardas. Panašūs: Flaviana, Flavie, Flaviere, Flavyere.

 • Florentina Vilnius 1670; Florenta Drūkšiai 1877; Florentinas Kaunas 1860 m. FLORENTINA mot. italų Florentia iš lotynų vyr. Florentius, vardo kilmė iš žodžio Florens reikšmė “žydėjimas”.

       

 • Fortunatas - Fortunat Saločiai 1845; Kražiai 1847; Šiupyliai 1804; Pakopiai 1863; vyr. Fortunata Tytuvėnai 1832; mot. Fortunato italų, ispanų ir portugalų forma kilmė iš lotynų vardo Fortunatus reikšmė - laimingas, palaimintas,

     

 • Frederikas - Fridrich Kaunas 1809; Fryderyk Obeliai 1831; Frideric Pievėnai 1796 m. vyr. Friedrich germanų vardas reiškiantis - taikos valdovas, iš Frida “taika” ir ric “valdovas”. XII-ojo a. Šventosios Romos imperijos imperatorius ir kryžiuotis Frydrichas Barbarosa. Frydrichas II, Prūsijos karalius. Frydrichas Šileris (Friedrich Schiller) – vokiečių dramaturgas, poetas. Frydrichas Nyčė (Friedrich Nietzsche) – vokiečių filosofas ir rašytojas. XIX a. lietuvių kalbininkas Frederikas Kuršaitis.

       

                      

 • Frucina - Frusina Eigirdžiai 1752; Fruzyna Tirkšliai 1709; Frucina Šiluva 1798; Phrusina Tverai 1787 m. mot. sutrumpinta versija iš graikų kalbos Euphrosynê, reiškianti „džiaugsmas, stebuklas“. Mitologijoje - vienos iš trijų gracijų vardas.

 • Frumentijus - Frumencij Židikai 1868 m. vyr. iš graikų Fremnāṭos. Šventasis Frumencijus gimė Tyre, Rytų Romos imperijoje, IV a. Pradžioje buvo pirmasis Aksumo vyskupas.

    

 • Fulgentas - Fulgenty Meškuičiai 1833; Fulgienty Raguva 1824 m. vyr. kilmė iš lotynų vardo „Fulgentius“, reikšmė - „švytėjimas“ iš lotynų kalbos žodžio fulgens. Šventasis Fulgentijus buvo VI amžiaus vyskupas iš Tuniso.

    

 • Galikanas - Gallicanum Salantai 1808 m. vyr. kilmė ir reikšmė nežinoma. Bossuet (1627 – 1704) buvo vyskupas, galikonų bažnyčios ideologas, Galikonų apeigų sistema, nuo seniausių laikų įsigalėjusi „Galijoje“ bei kai kuriose Europos srityse šiauriau Alpių , keletu liturgijos punktų skiriasi nuo Romos vyskupijoje ir, vadinasi, visose Romos katalikų bažnyčiose atliekamų apeigų. (žr.: The Catholic Encyclopedia. - New York , 1913). Panašūs: graikų kalbos Galênê, reiškiantis „rami jūra“; hebrajų Galya, reiškšmė - „Dievo kalva“. Geilchen - yiddish, romėniškas vardas Julianus, galiausiai tapęs Gillianu.

      

 • Gaudentas - Gaudentus Obeliai 1832; Josvainiai 1834; Gaudentio Varniai 1798 m. vyr. kilmė sen. Romos. Gaudentio lotynų kalboje gaudĕo, reikšmė - džiaugsmas. Vardas turi tą pačią reikšmę kaip ir Hilary, Aliza, Blythe ir Allegra. Šv. Gaudentius buvo Novaros vyskupas, laikomas pirmuoju, kilusiu iš šio miesto. 

       

 • Gedeonas - Giedeonis Kelmė 1762; Gedeon Varniai 1798 m. GIDEON vyr. biblijos, anglų, hebrajų, reikšmė - akmentašys. Senajame testamente Gedeonas buvo Izraelio didvyris. 1913 m. patobulinto užtrauktuko autorius švedų - amerikiečių inžinierius Gideonas Sundbachoas (Gideon Sundbach). Mykolas Gedeonas Jeronimas Radvila (lenk.Michał Gedeon Hieronim Radziwiłł 1778-1850)  –  ATR didikas, valstybės ir karinis veikėjas, generolas. 

     

 • Gendruta Pasvalys 1700 m. mot. Gundtrud - kilmė iš senosios Vokietijos gundo „karo“ kartu su þruþ „jėga“.

 • Grenovefa - Genowefa Tirkšliai 1885 m.; Telšiai 1844 m. Nežinomos kilmės viduramžių pavadinimas „Genovefa“. Galėjo būti sudaryta iš germanų elementų kuni - „giminė, šeima“ ir wefa - „žmona, moteris“. Arba  galų kilmės, kilęs iš susijusių keltų kalba. Šio vardo atstovas - Paryžiaus globėjas šventasis Genevjevas, kuris įkvėpė miestą priešintis hunams V amžiuje.

      

 • Gerardas - Gerardus Pasvalys 1700 m. vyr, kilmė iš germanų ger, reiškiančio „ietį“, kartu su hard reikšme „drąsus, atsparus“.

        

 • Gervasijus - Garvasius Obeliai 1775; Gerasius-Franciscus  Krakiai 1704; Gierwazy Gadūnavas 1842 m. GERVASIUS vyr. lotynų formos germanų vardas iš ger reiškia “ietis”. Šv. Gervasius buvo kankinys iš Milano, kurio palaikai atrasti IV a./Gervasius turi 11 vardo formų variantų: Garvey, Gervais, Gervaise, Gervasio, Gervasius, Gervaso, Gervayse, Gerwazy, Jarvey, Jarvis ir Jervis. Gervazijus 1914 m. Ūkininko kalendoriuje.

 • Geronilis - Geronil Lenkimai 1845; Geronil-Jozef Tytuvėnai 1853; Kražiai 1862 m. Panašūs vardai: JEREMIEL vyr. biblijos, hebrajų kalboje reiškia “Dievas įpilamas” JAROMIL - čekų. Vertime iš slavų: jary; “aštrus, stiprus”; ir mil; “maloningas, brangus”. Kiti panašus vardai: Cornel ir Kornel, Bernal, Geron, Geronimo, Jeronimo, Jerone, Jeron, Jeroll, Jeril.

        

 • Gertrūda - Giedruda Žeimiai 1797; Hiertrudt Vandziogala 1708;  Gerdruda Telšiai 1842; Kurtuvėnai 1885; Giendruta Mosėdis 1650 m. mot. kilęs iš germanų: ger; “ietis” ir þruþ; “jėga”„stipri ietis“, sulietuvintas variantas Gendrutė, senovinis Gendruta. Šv. Gertrude XIII a. vienuolė ir mistikė rašytoja. Karalienė Gertrūda - Šekspyro pjesės Hamletas personažas (1600). Garsi amerikiečių rašytoja Gertrude Stein (1874-1946). Kauno Šv. Gertrūdos (Marijonų) bažnyčia stovi senamiesčio rytuose, išmūryta XV a. antrojoje pusėje.

       

 • Giliaras - Hiliary Vydžiai/1811; Hilaryon Kaltinėnai 1829; Гилярiя Pašilė 1849 m. vyr. Romėniškas vardas, kilęs iš lotynų hilaris, reiškiantis „linksmas“. Kitose kalbose ir kultūrose: Hilarionas (senovės graikų), Ilarionas (bulgarų, rusų), Hilary (anglų), Hillar (estų), Ilari, Lari (suomių) Hilaire (prancūzų), Ilario (italų). Šventasis Hilarius buvo 4 amžiaus teologas. Neogotikinio stiliaus Raduškevičiaus rūmus Vilniuje 1894-1897 metais pasistatydino gydytojas Hilarijus Raduškevičius. 

 • Godeberta Mosėdis 1783 m. mot. iš vyr. Godebert, reikšmė - dievas.

      

 • Gotfridas - Gotfrid Ukmergė 1778; Gotfrida Viekšniai 1923 m. Gotfridas vyr. iš germanų vardo Godafrid, kurio reišmė „dievo ramybė“ sudarytas iš god „dievas“ ir frid „ramybė“. Žymus atstovas buvo Godfrey of Bouillon, XI amžiaus Pirmojo kryžiaus žygio lyderis ir pirmasis Jeruzalės valdovas.

        

 • Gotlibas - Gotlib Žeimiai 1804 m. vyr. germanų vardas kildinamas iš god „dievas“ ir leub „brangus, mylimas“.

     

 • Gracijona - Graciana Kurtuvėnai 1886; Gratianus Kelmė 1808 m. Graciana mot. spanų, portugalų, romėnų vardas Gratianus, kuris reiškia “malonė”/ kilmė iš lotynų gratus. Šv. Gracianas buvo pirmasis vyskupas Ture (IV a.).

 • Grasilda - Gresylda Pievėnai 1859; Graszilda Šiupyliai 1810; Grasylda Zarasai 1839 m. GRISELDA mot. Anglijos, Škotijos, Ispanijos, literatūrinis vardas. Galimai iš germanų: gris; “pilka” ir Hild; “kova”. Nėra patvirtintas germanų kilmės vardas. Moteriškas vardas, naudojamas anglų, italų, ispanų, ir germanų kalbose. Griselda Petrarkos pasakos personažas ir operų: Giovanni Bononcini (Griselda, 1722), ir Antonio Vivaldi (Griselda, 1735).

 • Gudoberta Tirkšliai 1872 m. Panašūs vardai/prancūzų - GILBERTA BERTILDA, Hilda-berta, Alberta, Roberta, sudaryti iš trumpesnio Berta lenk., čekų, arba vok. Bertha - kilmė iš sen. vokiečių Perahta, reiškiančio “šviesus, šlovingas.”

     

 • Gvidonas - Гвидонa Betygala 1869 m. vyr. kilmė iš Gvido lotyniškos WIDO formos. Tai buvo dviejų XI amžiaus šventųjų vardas. Tarp kitų žymių atstovų yra XI amžiaus muzikos teoretikas Guido d'Arezzo, XIII amžiaus poetas Guido Cavalcanti ir XVII amžiaus dailininkas Guido Reni.

       

 • Gvilhelmas - Gwilholmulm Kaunas 1811 m. vyr. galimai GWILHERM: Bretanės vokiečių Vilhelmo vardo forma, reiškianti „šalmas pagal valią“. Guilhem - Provanso ir Gaskonijos formos iš Viljamas.

    

 • Henrieta 1798 m. Kaunas. Moteriška mažybinė prancūzų Henri vardo  forma, reiškianti „mažasis namų valdovas“.
 • Herkulanas - Herkulan Vilnius 1810; Pandėlys Herkules 1835 m. Herkulanas vyr. variantas, galimai iš lot. Herkules, graikų - Heraklis. Lenkų Herkulan (švenčiami vardadieniai rugsėjo 5 ir 25 d).

 • Herubinas- Erubin Telšiai 1853 m, CHERUBIN vyr. Cherubinas - tai prancūzų vardas, reikšmė “angelas”, arba “dievų žirgas”, Cherubinai priklauso žydų angeliškajai hierarchijai, persų žodis cherub reiškiantis “laikykis”…”prie Rojaus vartų pastatė angelą Herubiną su ugniniu kardu“- rašė J. Ivanauskaitė.

       

 • Higinas - Higin Janapolė 1845 m. Hyginus vyr. graikų vardas, kilęs iš hygieinos, reikšmė - klestintis, sveikąs, palankus. Hyginus buvo 9-asis Romos vyskupas ir Katalikų Bažnyčios popiežius, kuris buvo garbinamas kaip šventasis.

    

 • Hiacintas - Hyacinthi Vilnius 1811 vyr. Hyacenta Salantai 1854 m. mot. Iš graikų vardo Hyakinthos, kilmė iš hiacinto žiedo pavadinimo. Graikų legendoje Hyakinthos netyčia nužudė dievas Apolonas.

 • Helbertina - Helbertyna 1829 m Lioliai; Hilbertina mot. iš vyr. Hildiberht kilmė iš germanų, reikšmė - šviesus mūšis. 

        

 • Ildefonsas/Ildefons Kražiai 1845/Ylakiai 1889/Ильдефонсь Raseniai 1854/Židikai 1918 m. Hildefons/vyr.Ildefonso - ispanų forma Hildefons, sudarytas iš germanų kalbos elementų: hild - mūšis ir funs - pasiruošęs, reikšmė - pasiruošęs mūšiui.

 • Inocenta/mot./Seda 1844/Inocenta-Juzefa Apsas, Aukso dvare (Zlotem Dvorze) 1839 m./INNOCENT/vyr./istorinis/INNOCENTIUS/vėlyvosios Romos/INNOCENZO iš vėlyvo lotyniško vardo Innocentius formos - innocens “nekalta”. Inocentas III - galingas valdovas ir ketvirtojo kryžiaus žygio organizatorius. 1251 m Mindaugo pasiuntinį Parbų priėmė popiežius Inocentas IV. 

     

 • Ipolitas/Hyppolit Ašmena 1811/Hipolit Kelmė 1812/Gadūnavas 1851/Hypolitchus Aleksandravėlė 1825 m. HIPOLIT/vyr./HIPPOLYTOS kilmė iš graikų mitologijos, reikšmė - arklius atlaisvinkite. Graikų legendoje jis buvo Tesėjo sūnus, kurį tragiškai pamilo jo pamotė Phaedra. Ipolitas Užkurnys (1926) -  vienas talentingiausių medžio drožėjų, poetas, pasakorius.

       

 • Irenijus/Iranesium Šiupyliai 1802/ Irenijus Salantai 1852 m. Irenėjus /vyr./ iš graikų, reikšmė - taikingas, ramus. Liono Vyskupas Šv. Irenėjas gimė 125 m. Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią pradėjo statydinti Irenijus Oginskis 1853 m. Seinų vyskupas Konstantinas Irenijus Lubenskis (1863)/Panašus į vardą YRIAN viduramžių skandinavų iš JURIAN viduramžių vokiečių.

     

 • Isajus/Isaia Vandžiogala 1734 m./vyr./kilmė Iš hebrajų vardo Yesha'yahu, reiškiančio - išgelbėjimas“. Isaiah yra vienas iš keturių pagrindinių Senojo Testamento pranašų. Jis buvo kilęs iš Jeruzalės ir tikriausiai gyveno VIII amžiuje prieš Kristų.

 • Ivona/Joana/Iwana Paliepiai 1841 m. Ivana/mot./senojo slaviško vardo Іѡаннъ (Ioannu) forma, kilęs iš graikų Ioannes. Šešių Rusijos valdovų, tarp jų XV a. Ivano III, didžiojo ir 16-ojo amžiaus Ivano Rūsčiojo, pirmojo Rusijos caro bei devynių Bulgarijos imperatorių vardas.

     

 • Jadvyga/Suvainiškis 1908/Hedwiga Mosėdis 1697/Edviga Stakliškės 1758/Hedwigis Skuodas 1686/Edvidis Rokiškis 1849/Gedvige Mosėdis 1779/Jadwiga Vydžiai 1809 m. Jadvyga/mot./vardas, lietuviška forma iš vokiško Hedwig, reiškiančio “karo prieglobstį”, ankstesnė vardo versija - Haduwig, kilmė: iš kryžiuočių hadu - karo” ir wig - karą. (krikščioniškų vardų istorija, Yonge, 1884). Vardas išplito Lietuvoje garbinant Šv. Jadvygą (Hedwig) iš Silezijos (1243).

      

 • Jokubina/Jacobina Telšiai 1853/Jakubina Alizava 1921 m./ mot./iš lotynų vyr. Jacobus paplitimas: Brazilija, Italija. Jacobina kažkada buvo populiarus vardas Škotijoje, kilmė iš hebrajų Yaaqobh, reiškiančio “laikyti kulną”.

 • Januarius Vilnius 1881 m./vyr./reikšmė - „sausis“ lotynų kalboje. Mėnesio vardas kildinamas iš romėnų dievo Janus vardo. Šventasis Januarijus - Neapolio globėjas, buvo vyskupas, 4-ojo amžiaus pradžioje.

 • Jordanas/Jordan Kražiai 1861 m. JORDAN/vyr./anglų, biblijinis vardas, kilęs iš upėvardžio, tekančio tarp Jordanijos ir Izraelio šalių. Upės pavadinimas hebrajiškai Yarden, reikšmė - nusileisti, nubėgti. Naujajame Testamente Jonas Krikštytojas krikštijo Jėzų Kristų vandeniu iš Jordano (Yarden) upės. Šis vardas išnyko viduramžiais, bet buvo atgaivintas XIX amžiuje. Amerikoje ir kitose šalyse jis tapo gana populiarus XX amžiaus antroje pusėje. Garsi pavardė - buvusi krepšinio žvaigždė Michael Jordan. Kajetonas Sklėrius – dailininkas tapytojas, skulptorius, pedagogas, moderniosios lietuvių akvarelės pradininkas.

      

 • Judas/Judas Vandžiogala 1726 m./vyr./kilmė iš Ioudas, graikų kalba JUDAH. Tai yra kelių Naujojo Testamento veikėjų, įskaitant liūdnai pagarsėjusį Judą Iskarijotą, apaštalą, kuris išdavė Jėzų žydų valdžiai.

 

     

 • Kajetonas/Cajetanum Salantai 1804/Cajatano Kurtuvėnai 1811 m./vyr./iš lot. Caietanus, reikšmė „iš Caieta“. Caieta (dabar vadinamas Gaeta) buvęs miestas senovės Italijoje, pavadinimo kilmė iš Kaiados, (Graikija). Vardo versijos: Kajetan (lenkų, čekų), Cayetano (ispanų), Gajetan (prancūzų).

 • Kalikstas/Michaelis-Calistus-Mauritius/ Žarėnai–Latveliai 1824 /Calixtus Šiupyliai 1817/Obeliai 1877/Kalixt Mosėdis 1838 m. CALLISTO/vyr./graikų mitologijoje (lotynų versija) iš KALLISTO/ Jupiterio palydovas. Vertime iš graikų kallistos, reikšmė - gražiausias. Graikų mitologijoje Kalista buvo nimfa, kurią mylėjo Dzeusas.

 • Kandidas/Candidus Šakyna 1816 m. Candidus/vyr./iš lotynų candidus, reikšmė - baltas. Vardas - vėlyvosios Romos, paplito Anglijoje po George Bernard Shaw pjiesės ,,Candida” (1898).

 • Kanutas/Kanut Vilnius 1911 m./vyr./švestas iš senosios norvegų knútr, reiškiančio „mazgas“. Knutas buvo Danijos princas, 11-ojo amžiaus pradžioje įveikęs Anglijos karalių ir tapęs Danijos, Norvegijos ir Anglijos valdovu.

 • Kasilda/Kražiai 1838 m. Casilda/mot./portugalų, ispanų CAS (i), Lda - lotynų kilmės, o jo reikšmė: gyvenamoji vieta. Šv. Casilda yra Burgoso (Ispanija) miesto globėja, variantas Cassilda.

 • Keistutis/Stakliškės 1928 m./vyr./Keistutis - žemaičių kunigaikštis.

 • Kirenijus/Cyreniusz Mosėdis 1847 m./vyr./Iš graikų kalbos Kyrenios, kurio reikšmė nežinoma, galbūt iš graikų kalbos pavadinimo Cyrene.

        

 • Kiriakas/Ciriaci Užpaliai 1754/Cirianum Josvainiai 1814 m. CYRIACUS /vyr./ lotyniška forma, kilmė - iš graikų, reikšmė - viešpats.

       

 • Kirila/Cyryla Paliepiai 1841/Cirillo Kurtuvėnai 1801 m. CIRILA/mot./ vardo Ciril forma, reiškianti „valdovą“. Iš graikų kalbos Kyrillos, kilusio iš graikų kyrios. Šventasis Kirilas buvo IX-ojo amžiaus kalbininkas ir graikų misionierius. Šiandien vis dar naudojamą kirilicos abėcėlę sukūrta jo brolio Metodijaus, todėl šis vardas buvo ypač populiarus rytinėje krikščionybėje.

 • Kiprijonas/Ciprian-Maurycy Breslauja, Sniegiai 1835 m. CYPRIAN/vyr./ istorinis/romėnų Cyprianus, kuris lotyniškai reiškia: iš Kipro. Šv. Cyprianus buvo III-ojo amžiaus Kartaginos vyskupas ir kankinys. Lietuviškojo šviečiamojo sąjūdžio pradininkas Kiprijonas Lukauskas. (1376) Kijevo metropolitas Kiprijonas valdė Rusijos ir Lietuvos stačiatikių vyskupijas. Kipras Petrauskas (1886 – 1968)  operos dainininkas (tenoras), profesorius.

 • Klara/Eigirdžiai 1756/Tirkšliai 1810/Clera Mosėdis 1777/Clara Pievėnai 1813 m. KLARA/mot./skandinavų, vokiečių, rusų, ukrainiečių, lenkų, slovėnų, kroatų, latvių/Клара - rusų, ukrainiečių/CLARA - italų, vokiečių, ispanų, portugalų, katalonų, rumunų, anglų, vėlyvųjų romėnų/Kliara 1914 m. įrašytas Ūkininko kalendoriuje. Lotyniškas žodis Clarus reiškia “skaidrus, šviesus, garsus”. Šv. Clare Asyžietė (Chiara - itališkai), kuri paliko savo turtingą šeimą ir įkūrė ordiną, dabar vadinamą Beturtėmis klaritėmis. Angliškas vardas buvo naudojamas nuo viduramžių, iš pradžių jo forma buvo Clare, o lotynų variantas Clara tapo populiarus XIX a.

     

 • Klaudija/Klaudia Kaunas 1838 m. Klaudia/mot./ iš vyr. vardo Claudius - romėnų vardas, kuris galimai kilęs iš lotynų claudus, reiškiančio „nevykęs, suklupęs“.

 • Klementina/Pievėnai 1816/Klementa-Eufrozina Pievėnai 1838 m. Klementina/mot./ iš Clementina/Clementa - vyr. vardo Clement versija.

     

  • Klemensas/Šiupyliai 1816/Kelmė 1857/Clamente Viešvėnai 1820/ Клемeнтiй Obeliai 1877/Clement Pievėnai 1810 m. CLEMENT/vyr./ anglų vardas Clemens, arba kartais jo išvestinė forma Clementius, kuris reiškia - gailestingas, švelnus. Šv. Klemensas Aleksandrietis III-ojo amžiaus teologas ir bažnyčios tėvas, kuris bandė suderinti krikščionių ir Platono filosofijas. Clemenso vardas nuo seniausių laikų buvo paplitęs visoje krikščioniškoje Europoje. 

       

  • Kleopas - Kleof Obeliai 1895; Breslauja 1838; Kleopasas Kaunas 1920: Cleopha Mosėdis 1825;  Varniai 1800; Kleopa Židikai 1923 m. mot. iš sen. graikų vardo Cleophas - reikšmė nežinoma, tikriausiai aramėjų kilmės.

      

  • Kletas/Clet Dusetos 1806 m./vyr./Trumpa ANACLETUS vardo forma. kilusi iš graikų anakletos, reiškšmė „iššauktas“. Tai buvo trečiojo popiežiaus vardas.

  • Klotilda/ Clotilda/Klotylda/Breslauja, Ladokiškės 1834/Mosėdis 1806/Drūkšiai 1870 m. CLOTHILDIS/mot./sen. germanų (lotynizuotas) iš CLOTILDE, yra Clotilda variantas Vokietijoje, Clotilde žodžio reikšmė - garsus mūšis. Prancūzų vardo forma - Chlotichilda. Šv. Clotilde buvo frankų karalius Chlodvigo žmona. Grafo Juozapo Tiškevičiaus duktė Elena-Klotilda (1876-1963). 

        

  • Koriolanas/Koryolan Karklėnai 1833 m./Coriolanus - garsus romėnų karžygys.1807 m. sukurta Ludwigo Van Beethoveno „Coriolan“ uvertiūra, kurioje rekonstruojama prieštaringai vertinamą Coriolanus figūrą, Jis taip pat pasirodo vienoje iš Williamo Shakespeare'o pjesių.

  • Konradas/Konrad Pievėnai 1774/Pievėnai 1831/Condratus Šakyna 1815 m. CONRAD /vyr./senovės germanų, sudarytas iš Kuoni “drąsus” ir rad “patarimas”. X-ojo amžiaus šventojo ir vyskupo Konstanz, gyvenusio Vokietijos pietuose, vardas. Taip pat keletas viduramžių Vokietijos karalių ir kunigaikščių buvo krikštyti šiuo vardu. Konradas Kaveckas (1905-1996) – vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius ir kultūros veikėjas.

        

  • Kordulija/Cordulia Pikeliai 1809 m./mot./Cordula - lotyniškas vardas, reiškiantis „širdis“, iš lotynų cor, cordis. 

      

  • Kornelija/Kornelia Apsas 1845/Corneli Mosėdis 1782/Cornelius Židikai 1799/Kurtuvėnai 1871 m. Kornelia/mot./ vokiečių, versija - Cornelia sen. Romos vardas. Cornelia reikšmė - kornelinė vyšnia, kilmė Iš Kornelijus/vyr./iš lotynų, reikšmė - ragas. Dažnai sutinkamas Romos imperijoje. Biblijoje Kornelijus - Romos šimtininkas. Kornelijus Sula 82 m. pr. Kr. pasiskelbė pats save diktatoriumi, laikomas diktatūros pradininku Romoje. Kornelijus Tacitas 56 m. Romos imperijos rašytojas, istorikas, politinis veikėjas. Geležinkelio milijonierius Cornelius Vanderbilt. Kornelijus Platelis - poetas ir vertėjas, nacionalinės premijos laureatas.

         

  • Krescensija/Crescentia Mosėdis 1784 m. Krescensija/mot./Iš lotynų vyr. vardo Crescentius moteriškoji forma, reiškianti „pakilti, augti, klestėti“. Šv. Krescencijus buvo vaikas, Romos kankinys, persekiojamas imperatoriaus Diokletiano IV-ojo amžiaus pradžioje. Lietuvoje žinomas filosofas, humanitarinių mokslų daktaras Krescencijus Stoškus.

         

  • Krisologas/Хризолог Kelmė 1873 m. Krizologas/vyr./lotynizuota Chrysologos forma šiuo vardu buvo Petras Krisologas (Peter Chrysologus), šventasis iš V a. Reikšmė - aukso žodis, kilęs iš graikų chrysos - aukso ir logos - žodis, kalba “.

        

  • Kristoforas/Cristophorus Vandžiogala 1724 m./vyr./Iš vėlyvojo graikų vardo Christophoros, reiškiančio „nešantis Kristų“. Ankstyvieji krikščionys jį vartojo kaip metaforinį vardą, sakydami, kad nešioja Kristų savo širdyje. Viduramžiais pažodinis vardo etimologijos aiškinimas sukėlė legendas apie šventąjį Kristoferį, kuris nešė jauną Jėzų per upę. Jis tapo keliautojų globėju.

       

  • Krizostomas/Crisosostomo Seda 1705/Pikeliai 1811/Raudėnai 1814/ Chryzosostomo Kurtuvėnai 1811/Chrizoztomum Tirkšliai 1808 m.         CHRYSOSTOM/vyr./ graikų vardas, kuris reiškia - aukso burna. John Chrysostom - Jonas Auksaburnis, Konstantinopolio vyskupas (398-404), kuris yra žinomas dėl savo iškalbos, pamokslų ir viešojo kalbėjimo. Dio Chrysostom (40-120), graikų-romėnų filosofas. Jonas Krizostomas Gintila (1788-1857) – Lietuvos kunigas, teologijos daktaras, knygų kolekcionierius.

          

  • Kunigunda/Cunegunda Šiluva 1798/Vandžiogala 1724/Krakiai 1815/ Skuodas 1830/Mosėdis 1779 m. KUNIGUNDE /mot./sen. germanų/ kilmė iš germanų: kuni - klanas, šeimyninis ir gun - karas. Šv. Kunigunde buvo Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Henriko II-ojo žmona. Popiežius Aleksandras VIII 1690 m. Pašventino Kingą (dar žinomą kaip Kunigundą). 1695 m. ji buvo paskirta vyriausiąja Lenkijos ir Lietuvos globėja. 1999 m. ją kanonizavo popiežius Jonas Paulius II. KUNIGUNDA LUNARIA - muzikos festivalis Vilniuje.

        

  • Lambertas - Lambertus Židikai 1816; Лямберт Telšiai 1875 m. Лaмберm vyr. germanų vardas Landbehrt, reikšmė - "puiki žemė", arba "šventa žemė". Visoje Vokietijoje viduramžiais buvo populiarus tiek Lambert vardas, tiek pavardė. Žymūs žmonės: Lambertus Ardensis (1160-1203) Prancūzijos metraštininkas. Lambertus Johannes Folkert Broer (1916–1991) Olandų fizikas ir matematikas.

        

  • Laurecijus/ Lawrecii Vilnius 1802; Laureti 1812 m./Galimai iš Laurynas, vardo variantai: Lauren, Lawrence, Lavrenti, Laureti. 

  • Laurynas/ Wawrzyniec Kamajai 1831/Laurentius Obeliai 1811 /Laurentina Viekšniai 1853 m. /Laurentijus/vyr./romėnų vardas, Laurel - buvo sen. Italijos miestas, vardas tikriausiai kildinamas iš lotynų Laurus reikšmė - lauras. Šv. Laurence buvo 3-ojo a. diakonas ir kankinys iš Romos. Laurynas Ivinskis (1810-1881) Lietuvos pedagogas, leidėjas, vertėjas, leksikografas. Laurynas Gucevičius (1753-1798) – architektas, suprojektavęs Vilniaus rotušę, katedrą, Verkių rūmus ir kt.

  • Leontina/Šakyna 1881 m./mot./iš graikų leon, reiškiančio „liūtas“.

  • Leticija/Leticia Kelmė 1787/Liaticia Akmenė 1844 m, LETICIA/mot./ LETITIA ispanų, portugalų/kilmė iš lotyniško vardo Laetitia, kuris reiškia “džiaugsmas, laimė”. Viduramžiais buvo paplitęs Anglijoje, dažniausiai rašytinė versija - Lettice, vardas atgaivintas XVIII a. Maria Letizia Bonaparte, mergautine pavarde Ramolino, buvo Napoleono I (Prancūzija) motina.

         

  • Ligeja/Lageja Šešuoliai 1798 m. LIGEIA/mot./ (Λίγεια) graikų vardas, kilęs iš žodžio ligeios, reiškia - aiškiai tonuotas arba šnabždantis, švilpimas balsu. Mitologijoje tai yra vienos iš Sirenų vardas.

  • Ligoria/Obeliai 1830 m. LIGORIA/mot./Ligorio/lotynų kalboje Ligorius  kilęs iš Lidorius, reikšmė - tai, kas kildina tešlą. Šv. Lidorius antrasis Turo vyskupas mirė 371 arba 372 m.

          

  • Linus/Linum Mosėdis 1759 m.; Raudėnai 1835 m. LINOS/vyr./graikų vardas, kilęs iš žodžio ailinon, - ritualas. sielvarto šauksmas, arba iš linon, reikšmė -  linų, lino, ta pati reikšmė Italų ir ispanų kalbose lotyniško Linus versija. Biblijoje tai vieno iš Pauliaus krikščionių vardas.

        

  • Liucijus/Vincentium-Lucium/Šiupyliai 1827/Lutia Pavandenė 1799/Liucia Šešuoliai 1843/Lucia Eigirdžiai 1750/Lucya Jūžintai 1830 m. LUCIUS/vyr./ Sen. Romos, Biblijos, romėnų vardas, kilęs iš lotynų Lux - šviesa. Šį vardą turėjo du etruskų karaliai, gyvenę Romoje, taip pat keletas garsių romėnų. Lucijus Anėjus Seneka valstybininkas, filosofas, oratorius ir tragedijų autorius.

       

  • Ludaycia Panevėžiukas 1811 m./mot./Vardo reikšmė nenustatyta. Panašūs vardai Liudvika, lenkiškas mažybinis Ludwisia arba Lutetia Iš prancūziško galų miesto pavadinimo Lutetia, dabar - Paryžius. Lutetijos etimologija vis dėlto neaiški. Gal Λουκοτοκία - graikiška forma. Gali būti LETICIA variantas. Paprastoji liudizija (Ludisia discolor) – gegužraibinių (Ochidaceae) šeimos augalas,

  • Lota Pievėnai 1798 m./mot./trumpa CHARLOTTA vardo forma.

       

  • Ludgarda/Vandziogala 1794/Kelmė 1843/Kurtuvėnai 1867/Loudgarda Panevėžiukas 1835 m./LUITGARDA/mot./vokiečių, senovės germanų, kilmė iš germanų vardo Leutgard, kuris sudarytas iš: leud - žmonės ir Gard - gaubtas. Vienuolės, XIII-ojo amžiaus Flandrijos globėjos, vardas. Garsiausia baroko statula ant Karolio tilto Prahoje Šv. Luitgardai.

  • Maksimilijonas/Maxymilian Telšiai 1833/Georgius-Machim Seda 1813 m./vyr./iš romėniško - Maximilianus, kuris buvo kilęs iš MAXIMUS. XV amžiuje Šventosios Romos imperatorius Frederikas III šį vardą suteikė sūnui, savo įpėdiniui. 

       

  • Mamertas - Мамерть Žeimiai 1853; Telšiai 1886 m. vyr. iš lotynų Mamers - pasišventęs dievui Marsui.

       

  • Mauricijus- Mauritius Šaukėnai 1808; Maurinum Grūšlaukė 1810;   Maurycy Breslauja 1835; Kriaunos 1829; Mauratij Židikai 1911 m. vyr. iš MAURUS lotynų kilmės vardas, reiškiantis „tamsiaodis, mauriškas“. Šv. Maurice buvo III-ojo amžiaus Romos kareivis iš Egipto. Jis ir kiti krikščionys, imperatoriaus Maximian įsakymu, buvo nužudyti, nes atsisakė garbinti romėnų dievus. Šv. Maurice yra pėstininkų kareivių globėjas. Ryškus vardo atstovas buvo Maurice Nassau, vadinamas Maurits (olandų kalba), XVII a. padėjęs įtvirtinti Olandijos respubliką.

       

  • Medardas - Mederd Kaunas 1804 m. Medardas vyr. lotynizuota Machthardo forma. Senas vokiečių vardas, sudarytas iš maht - galia, jėga ir  hard - drąsus, tvirtas. 

  • Melanija - Miliana Raudėnai 1818 m. Melanie mot. prancūzų iš lotynų Melania. graikų Melaina, reiškiantis - juodas.

       

  • Melcheoras - Melcher Tirkšliai 1776; Melxior Laliai 1840; Melchioris Vilnius 1669; Melcheor Gadūnavas 1838 m. MELCHIOR vyr. žydų ir krikščionių legendinis vardas. Vertime iš semitų reiškia - karaliaus miestas. Šis vardas tradiciškai priskiriamas išminčiui, taip pat žinomas kaip vienas iš trijų karalių, aplankiusių naujagimį Jėzų.

          

  • Matilda - Mechtelda Kuliai 1810 m. mot. Matilda vardo versija, Kilmė - Iš germanų vardo Mahthildis reiškia „jėga mūšyje“. Šventoji Matilda buvo dešimtojo amžiaus Vokietijos karaliaus Henriko I žmona. Viduramžiais šis vardas buvo paplitęs daugelyje Europos šalių. Kitose kalboes ir kultūrose: Matylda (čekų, lenkų) Mathilde, Tilde (danų) Machteld, Mathilde, Maud, Mechteld, Til (Olandų), Mathilda, Matilda, Mattie, Maud, Maude, Maudie, Tilda, Tillie, Tilly ( Anglų), Mahaut, Mathilde, Maud (prancūzų), Matild (vengrų), Mafalda, Matilde (italų), Mathilde (norvegų), Matilde ( Ispanų), Mathilda, Matilda, Tilda, Tilde (švedų).

         

  • Melitonas - Meliton Skaruliai 1823; Мелитонь Alizava 1903; Salantai 1917 m. Melitonas vyr. iš graikų meli, reiškiančio „medus“. Šiuo vardu buvo pavadintas II amžiaus Sardžių (Sardis) vyskupas, kuris stačiatikių bažnyčioje laikomas šventuoju.

  • Merkelis - Merchel Eigirdžiai 1784; Krakiai 1713 m. Merkelis vyr. Trumpinys iš Melchioras hebrajų reikšmė - "šviesos valdovas". Merkelis Giedraitis (apie 1536-1609) buvo Medininkų (Žemaičių) vyskupas, lietuviškų knygų pradininkas, laikomas antruoju Žemaitijos krikštytoju. Merkelis Giedraitis buvo kunigaikščio Mato ir kunigaikštytės Onos Krošinskaitės sūnus. Merkelis Račkauskas (1885 g.) literatūros tyrinėtojas, vertėjas, pedagogas, profesorius.

        

  • Modestas/Modesto Čekiškė 1805; Jieznas 1836 m. Modestas vyr. vardo reikšmė - "saikingai, santūriai" (iš vėlyvosios lotynų kalbos). 

        

  • Moisejus - Моисей (rus.) Žeimiai 1853; Mozeir Moyzesz Žeimiai 1824 m. Moisejus vyr. iš hebrajiško vardo Mozė (Mosheh), greičiausiai kilęs iš egiptiečių, reikšmė - sūnus, bet galima reikšmė - pristatyti hebrajų kalboje. Biblijoje Mozę faraono dukra ištraukė iš Nilo ir priėmė į karališkąją šeimą tuo metu, kai Egipte izraelitai buvo vergai.

  • Morkus Leonus-Markus Kurtuvėnai 1827 m. MARKUS vyr.Vokietijos, Skandinavijos, Suomijos šalyse San Marko buvo Naujojo Testamento antros Evangelijos autorius ir yra Venecijos globėjas. Keltų legendoje “Tristanas ir Izolda” Markas buvo Kornvalio karalius. Markas Aurelijus, 121 m. Romos imperatorius, karvedys, filosofas, stoizmo atstovas. Markas Antonijus – romėnų karvedys, iškilęs kartu su Oktavianu po Cezario nužudymo; jis buvo vedęs Kleopatrą ir kurį laiką gyveno Egipte.

       

  • Napoleonas Neppaleonem Pavandenė 1810; Napaleon Aleksandravėlė 1832; Napoleon-Joachim-Benedykt Dusetos 1812; Leliūnai 1825 m. NAPOLEON vyr. galimai kilmė iš germanų reikšmė "giesmė", gali būti kilęs iš Italijos miesto Neapolio (Naples) pavadinimo, arba graikų: napos - "miškas", leon - "liūtas". Žinomas Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas (1769-1821), kuris buvo gimęs Korsikoje. Trumpinys, Napalys - rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto apysakos veikėjas.

        

  • Napolina - Napolina Kaunas 1834 m. mot. Mažybinis iš Napoleonas. Šis vardas yra moteriškoji Napolino forma.

        

  • Narciza - Нарцизa Pandėlys 1891 mot. Norciz Telsiai 1842 m. vyr, graikų vardo forma Narkissos, galbūt kilmė iš narke, reiškiančio „miegas, sustingimas“. Narcizas buvo išskirtinio grožio jaunuolis graikų mitologijoje, kuris taip ilgai žiūrėjo į savo patiess atspindį, kad galiausiai mirė ir buvo paverstas narcizo žiedu.

  • Nepomukas - Joanem-Nepomucenem (Jonas-Nepomukas) Taujėnai 1799 m. Nepomukas vyr. Šv. Jonas Nepomukas (1345-1393 m. Pomuke), gimė ir užaugo Pomuko mieste, kuris kadaise buvo Bohemijoje, dabar pavadinimu Nepomuk yra Pilseno regione, Čekijoje. Vardas yra čekų (taigi slavų) kilmės. Nepomuko kultas ėmė plisti Abijų Tautų Respublikoje XVIII a. pirmojoje pusėje, greitai tapo vienu populiariausių Lietuvos šventųjų.

  • Nerejus - Нереушь Salantai 1874 m. Nerejus vyr. lotynų forma iš graikų vardo Nêreus,  iš žodžio neros reiškiančio “vanduo”. Mitologijoje - tai jūros dievo vardas.

        

  • Nikiforas - Niciphorum Vaiguva 1825; Nikiper Naujasis Daugėliškis 1784;  Nikefor Pikeliai 1845 m. Nikiforas vyr. kilmė iš graikų nike - pergalė ir phero - nešti, tai „pergalės nešėjas“.

  • Norbertas Norbert Obeliai 1896; Kurtuvėnai 1850; Zarasai 1841; Antašava 1843 m. NORBERT vyr. vokiečių, anglų, olandų, prancūzų, vengrų, lenkų, sen. germanų/kilmė iš germanų žodžių: Nord - šiaurė ir beraht - šviesus. Tai buvo XI amžiaus vokiečių šventojo, bažnyčios reformatoriaus vardas. Norbertas Vėlius (g 1938) – lietuvių etnografas, religijotyrininkas, bfolkloristas, baltų mitologas, pasaulyje pripažintas etninės kultūros tyrinėtojas, vienas svarbiausių Lietuvos kultūrinio sąjūdžio veikėjų.

  • Norberta - Norberta Smalvos 1841; Šiluva 1849 m. NORBERTA mot. kilmė germanų, reikšmė - "šiaurės platumos", "garsi šiaurėje", paplitęs Anglijoje, kilmė Iš vyr. Norbert.

  • Oktavija - Oktavia Seda 1822; Oktaviana Salantai 1887 m. Octavia mot. vardo kilmė - lotynų, Romėnų laikais Octavia buvo Marko Antonijaus žmona, taip pat Romos imperatoriaus Augusto sesuo. Octavia yra Šekspyro pjesės ,,Antonijus ir Kleopatra” herojė. Įdomu: XIX amžiuje, Anglijoje šis vardas kartais buvo skiriamas aštuntam gimusiam vaikui.

  • Octavianas - Octavian vyr. 2010 metų statistikos duomenimis vienas populiariausių vardų JAV. Oktavianas 30-taisiais metais prijungė prie Romos Egiptą, nuo tol visą Viduramžio jūros pakrantė priklausė Romos valstybei, sukūrė Romoje naują valdymo formą – principatą, faktiškai tapo imperatoriumi. Jo reformos sustiprino valdžią ir užtikrino taiką valstybėje; senatas jam suteikė Augusto vardą.

  • Oskaras - Ansqarius Seda 1827; Viekšniai 1924 m. Panašūs: ANSGAR vyr. Vokietijos, Skandinavijos, sen. germanų. Galimai reiškia „elnių draugą“, gali būti sukurtas iš senosios anglų kalbos žodžio OSGAR arba senosios norvegų - ÁSGEIRR, kurį į kitas šalis galėjo atnešti vikingai. Airijos legendoje Oskaras buvo poeto Oisín sūnus ir herojaus Fionno maco Cumhailo anūkas.

  • Ostapas- Astap Jieznas 1784 m. vyr. iš graikų kalbmoteriška OLYMPOS forma. Tai buvo Aleksandro Didžiojo motinos vardas. Jį taip pat nešiojo IV amžiaus šventasis.os Eustathios, reiškiančio „gerai pastatytas, stabilus“.

  • Otilija - Otilia Aleksandravėlė 1813 m; Otylia Tytuvėnai 1851 m. mot. iš germanų kalbos, reikšmė - tėvynė. Šventoji Odilija (arba Odila) buvo aštuntojo amžiaus vienuolė, kuri laikoma Elzaso globėja.

        

  • Olimpija Olimpia Kaunas 1847m. mot. moteriška OLYMPOS forma. Kilmė iš vietovardžio OLYMPOS, graikų dievų kalno pavadinimas.  Tai buvo Aleksandro Didžiojo motinos ir IV amžiaus šventojo vardas. 

       

  • Otolija Ottolia Anyksčiai 1825 m. mot. galimai Otilija arba Odilija kimė iš germanų elemento odal, reiškiančio „tėvynė“, arba aud, reiškiančio „turtas, turtas“. Gali būti iš mot. vardo Atalija, žr. aukščiau, jeigu iš vyr. vardo Otto, žr. žemiau.

       

  • Otonas - Ottonis Lioliai 1809; Otton Joniškis 1842; Kuršėnai 1846 m. Otonas vyr. iš vokiško vardo Otto. Tai keturių Vokietijos karalių vardas. X a. Otto buvo I-asis Šventasis Romos imperatorius. Vokietijos kancleris Otto von Bismarckas (1815–1898).

  • Palmira - Пальмира Kaunas 1865 m. Palmira mot. Italų kalboje reiškia „piligrimas“. Viduramžiais tai buvo piligrimas, keliavęs į Palestiną. Galima kilmė iš žodžio palma, reiškiančio palmę, dėl piligrimų įpročio parnešti palmių varpus namo. Vardas kartais suteikiamas vaikui, gimusiam Palmių sekmadienį. Palmyra - miestas prie Eufrato upės krantų Šiaurės Sirijoje III – II tūkstantmetyje pr. Kr.

  • Pankratijus - Pancrateus Kuršėnai 1825 m. PANCRATIUS vyr. sen. graikų (Lotynizuotas) reikšmė - "visa galia". Ankstyvosios Bizantijos krikščionys naudojo šį vardą kaip Kristaus vardą. Pankratius buvo I-ojo amžiaus sicilijiečių kankinys ir pusiau legendinis IV-jo amžiaus Romos kankinys.

  • Panteleonas  Kaunas 1805 m./ PANTALEON vyr. sen. graikų Pantaleon, reikšmė - "gailestingas". Vardas dažnas Vokietijoje, sudarytas iš: pan - "visi" ir leon - "liūtas". Pantaleonas Romos konsulas, kuris vadovavo Romos kariams Klaudo II-trojo kare prieš Arturą. Šv. Pantaleonas buvo pagonio Eustorgijaus ir krikščionės Eubulos sūnus. Žinomas gydytojas, tarnavęs imperatoriui Maksimilijonui Nikomedijoje. Šaltinis: bernardinai.lt. 1704 m. Pantaleonas Hebenstreitas sukūrė patobulintus cimbolus, vėliau pavadintus “pantaleon”.

      

  • Patricijus - Patritium Mosėdis 1775 ПАТРAНЦIЯ Kaunas 1897 m. Patricius vyr. lotynų kilmės vardas, reiškia „patricijietis, kilnios prigimties“. Senovės Romos visuomenės sluoksnis, turėjęs visas politines ir pilietines teises. Nuo VI a. pr. m. e. pabaigos patricijai virto valdančiąja Romos respublikos klase. 

       

   • Pelageja - Pelagia Baptai 1834; Пелагiя Telšiai 1885; Kuršėnai 1867 m. Пелагея mot. rusų vardas iš graikų Pelagios, žodžio pelagos, reiškia “jūros”.

    • Pijus - Пиуc Šilavotas 1889 m. Pijus vyr. lotyniškas vardas, reiškiantis „pamaldus, pareigingas“. Pijus buvo dvylikos popiežių vardas.

                 

    • Placida - Placida Šiluva 1803; Pliacida Židikai 1869; Placyda Vydžiai 1817; Placidas Betygala 1810 m. PLACIDA mot. Vėlyvosios Romos, iš vyr. Placido lotynų, reikšmė - "ramus, taikus". Paplitęs vengrų, italų, ispanų ir prancūzų tarpe. Plecidas 1914 m. buvo įrašytas Ūkininko kalendoriuje.

           

    • Polikarpas - Polikarp Pavandenė 1810; Kaunas 1837; Viekšniai 1835 m. Polikarpas vyr. Iš graikiško vardo Polykarpos, reiškiančio „vaisingas, turtingas vaisiais“.

    • Polonija - Polonia Mosėdis 1669 m. mot. kilmė iš viduramžių slavų žodžio polje (поле), reiškiančio „laukas“ (susijęs su žeme).

            
    • Porfirijus - Porfieijusz Telšiai 1841 m. vyr. Kilmė iš graikiško Porphyrios, reiškiančio „purpuriniai dažai“.

          

    • Potenciana Potentianna Vandžiogala 1727m. mot. sudarytas pagal vyr. vardą Potentius, kilmė iš lotynų kalbos būdvardžio potens, reiškiančio „galintis, stiprus, galingas, galingas“. Potentius buvo IV amžiaus šventasis iš Romos Galijos.

        

    • Praksida - Praxeda Naujasis Daugėliškis 1798; Mariana-Praxeda-Magdalena Kuršėnai 1798; Paraxedis Lioliai 1814; Tekla-Praxeda Kražiai 1825 m. mot. lotynų vyr. vardas Praxedis. Kilmė iš graikų kalbos praxis - praktiškas. Tai II-ojo amžiaus šventojo vardas.

         

    • Prokopas - Prokop Betygala 1802 m. vyr. Prokopios - kilmė iš graikų kalbos prokope, reiškiančio „progresas“. Šventasis Prokopios buvo krikščionių kankinys, kuriam Palestinoje buvo nukirsta galva per Romos imperatoriaus Diokletiiano persekiojimus.

         

    • Protazijus - Протазiй Kupiškis 1906 m. vyr. Kilmė iš graikų kalbos veiksmažodžio protasso, reiškiančio „pastatyti (prieš), taip pat „paskirti anksčiau“ ir „apibrėžti iš anksto“. Taip pat daiktavardis protasis, reiškiantis „tas, kuris pateikia“. 

          

    • Prudencija - Prudentiana 1803 Varniai; Пруденцiа Suvainiškis 1881; Kupreliškis 1922 m. mot. iš lotynų Prudentius, reikšmė - "atsargus".

           

    • Pulherija/Pulcheria Židikai 1818/Пульхерия Pašilė/1879/Pulkerija Židikai 1924 m. /mot./Pulcheria kilmė - lotynų, reikšmė - graži. Paplitęs tarp Italų kalba kalbančių šalių. Pulcheria 414-453 m. buvo pirmoji moteris Rytų Romos imperijoje, priimta kaip valdovė, imperatoriaus Arkadijaus ir Aelia Eudokia dukra. Pulcheria buvo paskelbta Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčios šventąja.

    • Rafaelė/Rachele Onuškis 1748/ Žarėnai–Latveliai 1817/Obeliai 1832 m. RACHEL/mot./anglų, hebrajų, prancūzų, vokiečių, Biblijinis lotynų, graikų, reikšmė - dievas pagydė (iš hebrajų kalbos). Senajame Testamente buvo mylimiausia Jokūbo žmona, bei Juozapo ir Benjaminos motina. Viduramžiais buvo įprastas vardas tarp žydų, tačiau jis nebuvo naudojamas krikščionių vardyne ir paplito po protestantų Reformacijos. Dažniau naudojamas vokiečių kalba kalbančiose šalyse. RAFAELA/mot./ispanų, portugalų, makedonų. Rafaela – miestas Argentinoje. María Teresa Antonia Rafaela buvo viena iš septynių karaliaus Filipo V-ojo vaikų.

         

    • Raina Raudėnai 1835 m. Sutrumpinta REGINOS varsija arba moteriškoji RAYNO forma. (Reina - Jidiš kalba "rein" reiškia „švaru, tyra“).
    • Rapolas/ Rafał Kurtuvėnai 1850/Raphael Luokė 1778/Rafal Viekšniai 1845 m. RAFAŁ/vyr. lenkų, RAFFAEL vokiečių/Rafaelis hebr. Rafa’el - reiškia “Dievas gydo”, Žydų mitologijoje - vienas iš arkangelų, lietuviškai - arkangelas Rapolas. Rafaelis Santis - Renesanso epochos italų architektas, dailininkas. Rapolas Kalinauskas (g. 1835) 1863 m. Lietuvos ir Lenkijos sukilimo dalyvis, Vilniaus srities karo ministras, katalikų šventasis, vienuolis.

    • Raina/Židikai 1790/Raudėnai 1818 m. Raina/ mot./prancūzų, kilęs iš žodžio ráina, rįina, reikšmė - karalienė.

    • Regina/Kuršėnai 1827/Adutiškis 1704/Regina-Elena/ Kelmė 1785 m. REGINA/mot./anglų, italų, lenkų, vokiečių, skandinavų, lietuvių, vėlyvosios Romos, lotynų kalboje vardas reiškia: “karalienė”, nuo seniausių laikų žinomas krikščionių vardas. Anglijoje viduramžiais paplito garbinant Mergelę Mariją. Kanados miestas karalienės Viktorijos garbei pavadintas šiuo vardu. 

           

     • Remigijus/Remigiiusz Kaunas 1820 m./vyr./Remigius, kilmė iš lotynų kalbos remigis - airis, irkluotojas. Saint Rémy buvo V amžiaus vyskupas, kuris atvertė ir pakrikštijo Clovisą, frankų karalių.

           

     • Rigoberta/Josvainiai 1824 m. Moteriška Rigoberto vardo forma./Rygobert/Rigobertas/vyr./Kaunas 1846/Ispanų, Italų retas vardas. Rigoberto yra Herberto variantas (anglų, prancūzų, vokiečių ir lenkų kalbose). Kilmė iš germanų: hari „armija“ ir beraht „šviesūs“.

     • Romanija - Romania Šiluva 1849; Romana Židikai 1866; Romanus vyr. Šakyna 1822 m. ROMAINE mot. Prancūzų, anglų iš vyr. Romanus. Vardas dažniausia naudojamas: čekų, vokiečių, italų, portugalų, rumunų ir slavų. Romana reikšmė - moteris iš Romos. Vertimas iš žodžio Romanus apibrėžia sąvoką Romos pilietis. Romana turi lietuvišką moterišką Ramona vardo variantą. Romanas Polanskis (g. 1933) – lenkų režisierius, scenaristas ir aktorius.

           

     • Rudolfas - Rudolf Dusetos 1811: Židikai 1868; Рудольфа Telšiai 1873 m. vyr. kilmė iš germanų vardo Hrodulf, sudarytas iš: hrod - "šlovė" ir wulf - "vilkas".

     • Rupertas - Rupert Kretinga 1879 m. vyr. variantas iš formos Robertas Roberta Smalvos 1842 m. mot. kilmė Iš germanų vardo Hrodebert, reiškiančio „ryški šlovė“.

              

     • Rufinas/Rufin Vandžiogala 1862/Rufina Pašilė 1795 m. Rufinus/vyr./ lotynų vardas iš Sen. Romos, reiškiantis „raudonplaukis“.

           

     • Sabina - Sabina Obeliai 1789; Сабина Kaunas 1897 m. mot. Sabine Sen. Romos vardas reiškiantis Sabines - senovės žmonės gyvenę Vidurio Italijoje. Sabina - Bavarijos princesė, Alberto IV (Albert WISE) ir Bavarijos princesės Kunigundos (Kunigunde) duktė. Sabina daugiausia sutinkamas suomių, prancūzų, vokiečių ir latvių kalbomis kalbančiose šalyse, bet yra paplitęs tarp: italų, ispanų, portugalų, rumunų, lenkų, čekų, slovėnų, rusų.

     • Salomeja - Salomea Šiluva 1834; Krakiai 1770; Suvainiškis 1919 m. SALOMEA mot. kilmė iš SALOME, Biblijos Aramėjų vardas, kuris buvo susijęs su hebrajišku žodžiu shalom, reikšmė - taika. Krikščioniškas vardas Salomėja egzistavo nuo Reformacijos laikų. Naujajame Testamente ji viena iš moterų, kuri matė nukryžiavimą ir vėliau nustatė, kad Jėzaus kapas buvo tuščias. Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė (1904-1945) – lietuvių poetė.

             

     • Samuelis - Samuel Vandžiogala 1722 m. vyr. kilmė Iš hebrajiško vardo Shemu'el, kuris galėtų reikšti „Dievą girdėjo“.Krikščioniškas Samuelio vardas tapo įprastu po protestantų reformacijos. Garsūs atstovai: amerikiečių išradėjas Samuelis Morse'as (1791–1872), airių rašytojas Samuelis Beckettas (1906–1989).

           

     • Sebastijonas - Sebestianus Vandžiogala 1723; Sebastyan Zarasai 1826 m; Sebastian Kražiai 1776 m. vyr. lot. Sebastianus, reikšmė iš Sebaste miesto Mažojoje Azijoje, kilmė iš graikų sebastos, reiškiančio „garbingas“. Pagal krikščioniškąją tradiciją šventasis Sebastianas buvo III amžiaus romėnų kareivis, kankinamas imperatoriaus Diokletiiano. XVI amžiuje Portugalijos karalius Sebastianas, žuvo kryžiaus žygyje prieš Maroką.

              

     • Severinas - Severino Kurtuvėnai 1813 m. vyr. Romėnų vardas, kilęs iš SEVERUS, reikšmė - „laivagalis“ lotynų kalboje.

              

     • Sikstas - Sixtus Kurtuvėnai 1845; Kretinga 1899; Naujieji Varniai 1891 m. Sikstas vyr. vardas kilęs iš lotyniško vardo Sextus, t, y. „šeštojo gimimo“, kuris iš pradžių buvo suteiktas šeštam šeimos vaikui, arba šeštajam ar jauniausiam tarp šešių tos pačios šeimos narių. Graikų kalboje Xystos, reikšmė - poliruoti. 

          

     • Salezas - Salezium 1803 Varniai vyr. Ženevos vyskupo šv. Pranciškaus Salezo (Francesco di Sales, 1567-1622) vardas.

         . 

     • Sibilė - Sibilla Seda 1779; Sibella Lioliai 1823; Sibila Kelmė 1813 m. mot. kilmė Iš graikų Sibylla, reiškiančio „pranašė“. Graikų ir romėnų legendoje sibilės buvo pranašės. Krikščioniškoje teologijoje buvo manoma, kad jos turi dieviškų žinių. 

         

     • Sikstas - Cикстyсь Kretinga 1999 m. vyr. Sixtus vardas kilęs iš lotynų kalbos žodžio sextus „šeštasis“.

     • Simestras - Symestro (galimai Sylwestro) Kuliai 1812 m. panašus į Sauvestre - Oksitanų vardą, oktitano kalbą naudoja pietų Prancūzijoje, kai kuriose Ispanijos ir Italijos dalyse.

     • Simforijona - Symforyana Kamajai 1832 m. mot. kilmė iš Sinforiano vyr. vardo kilusio iš graikų-romėnų vardo SYMPHORUS. Ankstyviausias šio vardo atstovas yra II amžiaus kankinys ir šventasis iš Augustodunumo Romos Gaulyje, geriau žinomas kaip šventasis SYMPHORIAN iš Autun. 

          

     • Simforozija - СИМФОРОЗIЯ Kupiškis 1853 m. mot. graikiško vardo SYMPHEROUSA lotyniška forma. reikšmė - tas, kuris lydi kompanioną. Šventoji Symphorosa - pagarbinta krikščionių šventoji, buvo nukankinta su savo septyniais sūnumis Tiburyje (Tivoli) imperijos Adriano valdymo metais (117-138 m.). Tradiciškai vardadienis švenčiamas liepos 2 d. Ir liepos 18 d.

     • Silvestras - Silvestri Vilnius 1669; Silwestro Vydžiai 1843; Pievėnai 1825; Eigirdžiai 1790; Tytuvėnai 1826; Sylwester Aleksandravėlė 1840 m. Silvester vyr. vokiečių, anglų, slovakų, slovėnų, vėlyvosios Romos, reikšmė - miško Iš lotynų Silva - mediena, miškas. Angliškas vardas, Silvester (arba Sylvester) buvo naudojamas nuo viduramžių, tačiau jis tapo mažiau paplitęs po Reformacijos.

          

     • Simplicijus - Simplicium Vilnius 1794; Seda 1872; Symplicyjusz Telšiai 1853 m. vyr. iš lotyniško simplicius, simpliciterio forma, reiškianti „paprastai, aiškiai“, arba simplex „paprastas“.

          

     • Skolestina Seda 1921 m. mot. vardo reikšmė nerasta, galima versija iš Skolastikos.

             

     • Skolastika - Sholastica Viduklė 1794; Gadūnavas 1838; Scholastyka Giedraičiai 1818; Scholastica Kurtuvėnai 1807; Схолястика Pašilė 1849;  Tirkšliai 1833 m. SCHOLASTICA mot. Biblijinis vardas, kilęs iš scholasticus, jo reikšmė - oratorius, mokslininkas. Scholastika daugiausia paplitęs anglų ir vokiečių kalbomis kalbančiose šalyse. Scholastika nuo VI-ojo amžiaus šventosios vardas.

             

     • Spiridonas - Spiridion Kražiai 1825 m. Spiridionas vyr. kilmė iš graikų spyridion, reiškiančio „krepšelis“, arba lotynų spiritus, reikšmė - "dvasia". Šventasis Spyridonas buvo IV a. avių augintojas, tapęs Tremito vyskupu ir kentėjęs dėl Diokletiano persekiojimų.

           

     • Šarlotė - Шарлоma Kaunas 1895 m. mot. Charlotte kilmė iš prancūzų kalbos, mažybinė vyriško CHARLES vardo versija. iš germaniško vardo Karlas. 

         

     • Telesforas/Telespor-Merchel Tirkšliai 1840/Telesfor Viekšniai 1845 m. TÉLESPHORE/vyr./Prancūzų, TELESPHOROS/Senovės graikų kilmė, Telesphoros reikšmė - pareiškia valią, pasiekia tikslą, arba duoda vaisių. Šv. Telesforas buvo 2-ojo amžiaus popiežius ir kankinys. Telesforas Valius - vienas iškiliausių žemaičių dailininkų. Telesporas 1914 m  įrašytas “Ūkininko kalendoriuje”.

     • Teodorika/Teodoryca Viekšniai 1858 m./mot./iš germanų vardo, reiškiančio „žmonių valdovas“, kilmė iš theud - liaudis ir ric - valdovas.

           

     • Teodosija/Theodosia Vandžiogala 1726/Teodozia Pievėnai 1846/ Tytuvėnai 1850 m./mot./ iš graikų vyr. vardo Theodosios, reikšmė - dievo duota.

          

     • Teofilis/Teophilum Kelmė 1813 m. /vyr./Graikų vardo Theophilos lotyniška forma, reikšmė „dievo draugas“.

         

     • Tiberijus Tyberceusz Tirkšliai 1831 vyr. reikšmė „Tibro“. Tibras yra upė, einanti per Romą. Tiberijus buvo antrasis Romos imperatorius, imperatoriaus Augusto posūnis.

          

     • Tiburcijus /Тибурцыушь Telšiai 1875m./vyr./ Tiburtius ispanų kalba reiškia „Tiburas“. Tiburas (dabar vadinamas Tivoli) buvo kurortinis miestelis netoli Romos. Šventasis Tiburtijus buvo III amžiaus kankinys iš Romos

         

      

      • Timotiejus/Timoteus Tverai 1788/Timofej Vilnius 1885 m./vyr./iš graikiško vardo Timotheos, reikšmė - pagerbti Dievą. 

      • Trementijus/Trementij Seda 1818 m./vyr./iš graikų Fremnāṭos. Šventasis Frumencijus gimė Tyre, Rytų Romos imperijoje, IV a. Pradžioje buvo pirmasis Aksumo vyskupas.

      • Urbonas/Urban Rokiškis 1849 m./vyr./Iš lotyniško vardo Urbanus reiškia „miestietis“. 

           

      • Uršulė/Hursula Židikai 1772 m/Orsula Varniai 1791 m./mot./reikšmė - mažasis lokys, kilęs iš lotyniško žodžio ursa - lokys mažybinės formos. Šventoji Uršula buvo legendinė 4-ojo amžiaus nekaltoji princesė, kurią kankino hunai, grįždami iš piligrimystės. 

      • Titas/Tytus/Saločiai 1844/Tytus-Telesfor Seda 1846 m. Tytus/vyr./Titus - Sen. Romos, Biblijos, anglų, lotynų. Romėnų vardas, kurio prasmė nežinoma, galbūt susijęs su lotynų paaiškinimu - titulas. Tito reikšmė gali būti - “nusipelnęs”. Titus tapo pirmuoju Kretos vyskupu. Titus - 1 a. Romos imperatorius. Šekspyro tragedijos herojus Tito Andronikas (1593). Vardas daugiausiai naudojamas anglų, prancūzų, vokiečių ir rumunų kalbose.

               

      • Ulrikas/Ulrch Ukmergė 1816/Ulrix Varniai 1859 m. Ulrikas/vyr./ kilmė iš germanų vardo Odalric reikšmė - klestėjimas ir galia, sudarytas: odal - paveldas ir ric - galia. Jis ilgą laiką buvo supainiotas su germanų pavadinimu Hulderic. Tai buvo du skirtingi vokiečių šventųjų vardai. Garsus atstovas buvo Ulrichas Zwingli (1484–1531), dar žinomas kaip Huldrychas, protestantų reformacijos lyderis Šveicarijoje.

           

      • Vaclovas - Vinceslaus Šakyna 1824; Venceslaus Vandžiogala 1725 m. vyr. Vaclav senesnė vardo Veceslav forma, sudaryta iš slavų žodžių veche „daugiau“ ir slava „šlovė“. Šventasis Václavas - Čekijos respublikos globėjas, kuris buvo 10-ojo amžiaus Bohemijos kunigaikštis. Viačeslavas: Viachaslau (baltarusių) Ventseslav (bulgarų) Višeslav (kroatų) Wenzel (vokiečių) Venceslao (italų), Wacław, Więcesław (lenkų), Viačeslav, Slava (rusų).

      • Vanda - Wanda Salantai 1853; Kelmė 1862; Vanda Suvainiškis 1915 m. VANDA mot. 1) galimai iš germanų kalbos kilęs vardas Vandal, reikšmė - vandalų genties, naudojamas daugiausia čekų ir italų. 2) Vardas Vanda reiškia: “pynė; rauda”. 3) Vanda turi savo šaknis Afrikos - Kongo kalboje. Vardo Vanda versija Afrikoje, Mende, jo reikšmė - lengvai, kaip lietus.  4) Vanda - ežeras Rytų Antarktidoje, Viktorijos Žemėje. Wanda forma: lenkų, čekų, rusų ir kitų slavų kalbose. Lenkų legendoje, karaliaus Krak, legendinio Krokuvos įkūrėjo, duktė - princesė Wanda.

              

      • Vendelinas - Vendelinum Mosėdis 1819; Vindelini Šatės 1813; Kaunas 1889 m.; vyr.; Ванделинy 1873 Telšiai. mot. Wendel - vokiečių vardas, Wend reikšmė - "klajūnas", Wendelin mažybinė vardo forma.

      • Vestina Vilnius 1892 m. mot. Vedinys iš vardo Vesta. Tikriausiai giminiškas romėniškojo HESTIA. Vesta buvo romėnų židinio deivė. Romoje Vestos šventykloje degė nenutrūkstamas gaisras, kurį palaikė Vestal mergelės.

            

      • Vilhelmas - Vilhelm Obeliai 1907 m.; Wilhelm Kelmė 1829 m, vyr. kilmė iš vokiečių WILLIAM. Dviejų Vokietijos imperatorių ir kelių Vokietijos filosofų vardas: Georgas Wilhelmas Friedrichas Hegelis (1770–1831), Friedrichas Wilhelmas Nietzsche (1844–1900). 

      • Vikenta Kelmė 1871 m. mot. ispaniško Vincent vardo motriška forma. kilęs iš lotynų vincere, reiškiančio „užkariauti“. Šis vardas buvo populiarus tarp ankstyvųjų krikščionių. 

         

      • Viktorinas - Victorini Židikai 1792; Eigirdžiai 1785; Viktoryn Tirkšliai 1829 m. VICTORINUS vyr. kilmė iš lotynų Victorius, reiškšmė "užkariautojas".

            

      • Vilgeforta - Wilgoforta Kaunas 1834 m. mot. Kilmė iš vyr. vardo Vilgefortas, Wilgefortis - vėlyvųjų viduramžių moters vardas, buvusios katalikų bažnyčios šventosios, kurios legenda atsirado XIV amžiuje ir kurios skiriamasis bruožas buvo didelė barzda. Vardo etimologija neaiški. Sakoma, kad jis kilęs iš lotynų virgo fortis, reiškiančio „stipri mergelė“, kuris savo ruožtu yra kilęs iš lotynų kalbos žodžių virgo, reiškiančio „mergelė, jauna moteris“ ir fortis, reiškiančio „stipri“. Tačiau tokia pat tikėtina galimybė yra tai, kad vardas iš tikrųjų yra viduramžių vokiečių Hilge vartz (fratz) sugadinimas, reiškiantis „šventą (deformuotą) veidą“. 

           

      • Visarionas - Wiszarion-Larion Kaunas 1803 m. (prierašas - rusų kario šeima). Visarionas vyr. Виссарион - rusiška vardo forma atitinka šiuolaikinės graikų kalbos BESSARION transkripciją. Reikšmė neaiški, galbūt iš graikų bessa, reikšmė - miškingas slėnis. 

      • Vitalis - Witalis Seda 1879; Alesandravėlė 1747; Витались Kaunas 1856 m. vyr. Vitalis, kilęs iš lotynų vitalis, reiškiančio „gyvenimas, gyvybiškai svarbus“.

           

      • Zefirijonas - Зефирiянь Kupiškis 1853 m. vyr. Iš graikų Zephyros reiškia „vakarų vėjas“. Zefyras buvo graikų vakarų vėjo dievas. 

      • Zigfridas - Užrašyta vardo versija - Žygprydas ”Tikras tėvyniszkas kalendorius pavestas auksztaicziams ir žemaicziams Lietuvos ukininkams 1896 m.” Zigfridas vyr. kilmė iš vokiško Siegfried, reiškiančio “pergalę taikos labui”.

             

      • Zuzana - Susanna Vandžiogala 1725; Tirkšliai 1864; Seda 1756; Vydžiai 1816 m. mot. Sousanna - graikų, kilmė iš hebrajiško vardo Shoshannah formos. Sudarytas iš žodžio shoshan, reiškiančio „lelija“. 

              

      • Žygimantas arba Zigmantas - Zigmontum Šaukėnai 1831;  Sigismundus Mosėdis 1650; Onuškis 1750; Zygmontt Kamajai 1799; Zygmond Vydžiai 1807 m.  vyr. SIGISMUND 1) vokiečių, senovės germanų, ZIGMUND - slovakų, ZYGMUNT - lenkų/kilmė iš germanų sigu - pergalė” ir mund - gynėjas. 2) iš skandinavų sigr - pergalė ir mundr - gynėjas. Žygimantas Augustas (1520 – 1572) – Žygimanto Senojo sūnus, Lenkijos karalius (1548 – 1572) ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1544 – 1572), paskutinysis Jogailaičių dinastijos valdovas, kurio valdymo metu Lenkija ir LDK susijungė, sudarydamos konfederaciją – Abiejų Tautų Respubliką. Žinomas Austrijos psichologas Zigmundas Froidas (1856-1939) revoliucinės teorijos psichoanalizės kūrėjas.

      Kiti retesni vardai rasti LVIA krikšto, santuokos, mirties knygose:

      • Aleksejus/Aleksij Seda 1879 m,

      • Anupras/Onufry Kelmė 1834 m/Onufrij  Alesandravėlė 1802 m/Onuphrii Kelmė 1805 m,

      • Apolinaras/Apollinarius Šiluva 1719 m/Apolinard Gadūnavas 1851 m/Apolis Židikai 1918 m,

      • Baltramiejus/ Bartłomiej/Barthalomeus/Onuškis 1750 m/ Eigirdžiai 1785 m/Debeikiai 1842 m/Siesikai 1840m,

      • Bazilijus/Basilius-Vincentus Šakyna 1780 m/Vilnius 1610 m/Bazyly Obeliai 1829m,

      • Beata/Beatha-Feliciana Tirkšliai 1819 m,

      • Beniamin/Alesandravėlė 1844 m,

      • Bernardas/Bernard Obeliai 1657 m/Pakopiai 1799 m/Bernardinas Židikai 1749 m,

      • Blasius/Blažiejus/Blasei Vilnius 1809 m, Blozej Kelmė 1762 m/Blažej Tirkšliai 1846 m,

      • Celestinas/Celestyn-Ignatus Seda 1817 m./vyr./kilmė iš CAELESTIS, mažybinis lotyniškas vardas, reiškiantis „dangus, dangiškas“.

      • Damazijus/Damasius Kurtuvėnai 1889 m/Dmazij Stakliškės 1894 m,

      • Danielius/Daniel/ Šakyna 1901 m/Daniella Luokė 1787 m,

      • Dionisijus/Dyonisy Drūkšiai 1828 m,

      • Donatas/Donat Šakyna 1853 m/Aleksandravėlė 1884 m/Akmenė 1844 m,

      • Dovydas/Davidis Aleksandravėlė 1809 m/Dawid Raudėnai 1806 m/Kražiai 1862 m,

      • Edmundas/Ėdmund Seda 1877 m; Edik Vilnius 1877 m,

      • Elvyra Šakyna 1851 m/Kelmė 1871 m,

      • Elžbieta/Elizabet/Helisabetha Mosėdis 1731 m,

      • Emilijona/Emiliana-Angela Vaiguva 1799 m/Emiliana-Julliana-Veronica Šiupyliai 1813 m,

      • Erikas/Ericus Grūšlaukė 1810 m,

      • Ernestas/Ernestus Aleksandravėlė 1815 m/ Ernest Aleksandravėlė 1831 m,

      • Estela/Estella Viekšniai 1858 m,

      • Eufemija/Eufemia Krakiai 1706 m,

      • Eustachijus/Eustachyus Pievėnai 1830 m/Evstafij Obeliai 1885 m,

      • Evelina/Ludvica-Anna-Evelina Seda 1816 m,

      • Everestas/Evarestas Židikai 1824 m,

      • Fausterija/Fausteria Mosėdis 1809 m,

      • Faustina/Kelmė 1802 m/Faustyn Jieznas 1840 m,

      • Felicijonas/Felician Akmenė 1844 m/Pelicijonas Židikai 1923 m/Felice Telšiai 1818 m,

      • Ferdinandas/Ferdinand-Januarius Seda 1822 m/Viekšniai 1867 m,

      • Filomena/Filimona Tirkšliai 1899 m,

      • Florijonas/Florianum Pievėnai 1793 m/ Florian/Kelmė 1796;1849 m,

      • Frumentijus/Frumencijut Židikai 1868 m,

      • Genovefa/Genowefa Tirkšliai 1885 m,

      • Gerardas/Erard Salantai 1853 m,

      • Germanas/Eremans (rus. Е́рман) Mosėdis 1734 m/Germana Vilnius 1888 m,

      • Gertrūda/Leliūnai 1866 m,

      • Glet Dusetos 1806

      • Gracijona/Graciana-Stanislava Kurtuvėnai 1906 m,

      • Gustavas/Stakliškės 1866 m,

      • Hiacintas/ Hiacinthus Naujasis Daugėliškis 1774 m/ Giacintas Mosėdis 1923 m/Hiacintha Salantai 1810 m,

      • Hilbertina/Helbetyna Lioliai 1829 m,

      • Honorata/Onorata Seda 1797 m/Krakiai 1801 m,

      • Izabelė/Izabela Tirkšliai 1855 m/Izabella Vydžiai 1816 m,

      • Izidorius/Hisidory Tirkšliai 1759 m

      • Joakimas/Joakimas-Boleslovas Krakiai 1777 m,

      • Jonas-Nepomukas/ Mosėdis 1757,

      • Judita/Juditha/ Šaukėnai 1794m/Krakiai 1860m/Judyta Mosėdis 1843,

              

      • Julijona/Uliana Mosėdis 1756,

      • Kajetonas/Kaietan Šiauliai 1848 m/Caietan Kuršėnai 1801m/Cajetan Raudėnai 1802 m /Kvetkai Cayethano 1822 m,

      • Kamilė/Kamilla Zarasai 1841 m,

      • Karlas/Karl Kelmė 1861 m,

      • Kasparas/Gasper Ragelių koplyčia 1840 m/ Salantai 1849 m,

      • Klemensas/Klemens Skuodas 1865 m/Clementis Aviliai 1845 m,

      • Kolumba/1906 Mosėdis

      • Kristupas/Krystops Vilnius 1609 m/Krzysztow Mosėdis 1782 m,

      • Ksaveras/Xawery-Nikodem Kurtuvėnai 1845 m/Dusetos 1842 m/Xaverij Aleksandravėlė 1897 m,

      • Lionginas/Liongin Seda 1873 m,

      • Lota/Pievėnai 1798 m,

      • Malvina/Kelmė 1861 m,

      • Matilda/Methilda Mosėdis 1809/Tirkšliai 1894 m/Matylda Telšiai 1854 m,

      • Mečislovas/Miecislaus-Nicolaus Šakyna 1825 m,

      • Mikalojus/Nikolaj Seda 1879 m/Milolay/Dūkštas 1827 m/Nicalaus Šakyna 1783 m,

      • Monika/Monica Mosėdis 1847 m /Tirkšliai 1851 m/ Telšiai 1894 m,

      • Morta/Marta Tirkšliai 1790 m,

      • Natalija/Natalia Salantai 1849 m,

      • Nimfa/Vaiguva 1903 m,

      • Olga/Telšiai 1853 m,

      • Olimpija/Olimpia Šiupyliai 1814 m/Elzbieta-Olimpia Šiauliai 1847 m/Eigirdžiai 1899,

      • Pijus/Pius Telšiai 1853 m/Židikai 1867 m,

      • Pilypas/Filipo Mosėdis 1810 m,

      • Platonas/Platon Kurtuvėnai 1828 m,

      • Raimundas/Raymundo Obeliai 1853 m/ Kelmė 1792 m/Židikai 1808 m,

      • Reinaldas/Rainaldo Kvetkai 1824 m/Raynold Vandžiogala 1832 m,

      • Remigijus/Remigiusz Tirkšliai 1864 m,

      • Ričiardas/Rychard Seda 1836 m,

      • Romualdas/Romuald Pievėnai 1850 m/Šiupyliai 1811 m/Zarasai 1824 m/Suvainiškis 1919 m,

      • Rožė/Roza Dusetos 1838 m/Rozalia Breslauja 1849 m/Šiauliai 1891 m,

      • Saliamonas/Salomon Židikai1909 m,

      • Samuelis/Naujoji Žagarė 1663 m/Samuel Židikai 1701 m, 1750 m

      • Teofilė/Teophila-Mathilda Židikai 1816 m,

      • Teresė/Terresa Mosėdis 1733 m/Theresia Mosėdis 1749 m.

      • Vaitiekus (Albertas) /Woiciek Šaukėnai 1818 m,:

      • Vitalija/Witalia/Pievėnai 1848 m,

      • Vytautas/Vitold Šešuoliai 1849 m,

      • Zakarijus/Zacharias Mosėdis 1811 m,

      • Zinaida/Kuršėnai 1861 m,

      Kitos temos apie vardus:

      Vardai lotynų, lenkų, rusų, lietuvių kalbomis - Lietuvoje gyvenusių žmonių vardai krikšto, santuokos, mirties dokumentuose buvo užrašomi lotynų, vėliau lenkų, rusų ir nuo 1918 m. lietuvių kalbomis. Pateikiu savo sudarytą vardų žodyną.

      Vardų kelionės (jų kilmė ir reikšmė) - Archyvinėse knygose pasitaiko keli vieno vardo užrašymo variantai, nes nebuvo aiškios rašybos tradicijos, pateikiu sąrašą surinktų vardų ir trumpą jų aprašymą.

      Įdomioji giminės vardu statistika - Aukštaitijos giminės vardų paveldas. Kiekviena giminė skirtinguose laiko tarpuose turėjo savo mėgstamus vardus…

      Savi ir svetimi vardai - Kalbėdami apie protėvių tradicinius senoviškai skambančius vardus, prisimename kaip vadino močiutę, kaimynę, prosenelį. Kartais išlikęs neįprastas variantas, net nežinomas tikrasis vardas.


      Palikti komentarą

      Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.