Retesnių XVII - XX a. krikšto vardų žinynas

Sudariau įdomesnių istorinių vardų sąrašą.

Pabandžiau surinkti įvairiose parapijose įrašytus retus ir neįprastus vyrų ir moterų vardus, nurodyti jų paplitimą, rasti reikšmę ir kilmę.

Bažnytinėse knygose pasitaiko keli vieno vardo užrašymo variantai, nes greičiausiai nebuvo aiškios rašybos tradicijos. Vienas vardas gali būti užrašomas ilgomis ir trumpomis balsėmis (pvz. Cezary, Cezarij), dviem priebalsėmis ir viena (Anna, Ana), skirtingomis balsėmis (Catharinna, Catherinna). Pasitaiko sunkiai įskaitomų, klaidingų, taisytų įvardijimo įrašų (Gerasius, Gervasius). Patalpinau surastų vardų variantus, sąrašą pildysiu, kviečiu prisidėti.

Vardų žodyno paaiškinimai:

 • 1 eil. - Lietuviška vardo versija/vardo užrašymų variantai/parapija/metai.
 • 2 eil. - Vardas/lytis/kilmė/reikšmė/paplitimas/žymesni jų atstovai.
 • Albertas/Adalbertus Adutiškis 1687 m/Seda 1745 m/Albert Kriukai 1870 m,   

ADALBERT: sen. vokiečių vardas, sudarytas iš elementų "adal" bajoras ir "bert" šviesus, galimai, "ryškiai kilmingas".

 • Adolfina/mot./Raudėnai  1869 m,

ADOLPHUS/vyr./lotynų/ ADOLF senovės germanų, paplitęs: Vokietijos, Olandijos, Skandinavijos, Čekijos šalyse/Iš germanų vardo Adalwolf, kuris reiškia “kilnus vilkas”, keli Švedijos karaliai turėję šį vardą.  Adolfas Hitleris (1889-1945), nacių partijos lyderis Vokietijoje Antrojo pasaulinio karo metu, labai sumažino šio vardo naudojimą.

 • Ambrozijus/Ambrosius/Ambrosia Šaukėnai 1869 m /Zarasai 1843 m/Apsas 1845 m/Adutiškis 1687 m/ Šiauliai 1869 m/Ambrožem Viekšniai 1861m /Ambrozina Vosiliškis 1841 m,

AMBROSIUS/vyr.AMBROSIA/mot./lot. iš senovės Graikų Ambrosios, reiškiantis „nemirtingas“.

 

 • Anzelmas/Anzelm Žarėnai–Latveliai 1806 m/Šakyna 1784 m/Anzelmina Kurtuvėnai 1839 m,

ANSELM/vyr./vartojamas: anglų (retas), vokiečių/iš germanų ans “dievas” ir helm“ šalmas, apsauga”. Šis vardas pasirodė Anglijoje 11 a. pabaigoje. Šv. Anselmas, gimė šiaurės Italijoje, buvo Kenterberio arkivyskupas.

 • Apolonija/Appolonia Vilnius 1664 m/Apollonia Drūkšiai 1843 m/Smalvos 1845 m/Gaidė 1922 m,

APOLONIA/mot./lenkų iš sen. graikų APOLLONIA. Graikų mitologijoje Apollo Artemidės sūnus, kuris buvo pranašysčių, medicinos, muzikos, meno dievas, taip gi teisės, grožio ir išminties. Vėliau jis tapo saulės ir šviesos dievu/Apolionija - vardo variantas 1914 m  įrašytas Ūkininko kalendoriuje.

 • Atalija/Atalia Tverai 1788 m,

Atalia reikšmė "išaukštintas“ hebrajų kalba. Senajame Testamente yra ir moteriškas, ir vyriškas vardas. Atalyah (Biblijos hebrajų) Athaliah (Biblijos).

 • Balbina/Vilnius 1812 m/Židikai 1859 m,

BALBINA /mot./iš lotynų kalbos žodžio, reiškiančio „mikčioti, mikčiojanti“ Šv. Balbina saugo nuo skorbuto ir strumos. Balbinos vardadienis yra švenčiamas 03.31 dieną.

 • Baltazaras/Baltazer/ Kražiai 1681m/Baltasari Pievėnai 1763 m/ Baltazar Židikai 1750 m,

BALTAZAR/vyr./variantas BALTHAZAR/BALTASAR biblijos graikų/Belshatzzar Hebrajų forma Bel-sarra-usur - reikšmė: BA’AL “apsaugoti karalių”. Senajame Testamente  Daniel Baltazar - paskutinis Babilono karalius, kuris matė mistinę ranką ant sienos, tai buvo išaiškinta kaip numatoma imperijos pabaiga. Pagal Naujajį Testamentą į Jeruzalę išminčiai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras atėjo iš Rytų šalies sekdami žvaigždę, pasirodžiusią Jėzaus gimimo išvakarėse, kuri sustojo virš Betliejaus. Baltazaras Krosnevičius - Žymus XVII a. pirmosios pusės Lietuvos evangelikų reformatų teologas ir dvasininkas.

 • Barnabas/vyr./Seda 1846 m/Mosėdis 1764 m,

BARNABAS/vyr./vokiečių, anglų (retas), biblijos, lotynų ir graikų Biblijos/graikiškos formos aramėjų vardas. Aramėjų kilmė yra nepatvirtinta, tačiau jis gali būti iš בּר נביא (baras naviya) reiškia “sūnus pranašas”. Nuo 12 amžiaus vardas atkeliavo į Angliją.

 • Benigna/Viekšniai 1848 m/Židikai 1809 m/Kuršėnai 1845 m/Stakliškės 1901m/Suvainiškis 1910 m,

BENIGNA/mot./ispanų, italų, portugalų, vėlyvosios Romos/Iš vyr. BENIGNO/Italų, ispanų, portugalų/Benignus-lotynų kalboje reiškia; “draugiškas”. Šventųjų vardas (tarp jų 5 a. mokinys Šv. Patrick, kuris vėliau tapo Airijos vyskupu). 1549 m. M. Mažvydas buvo paskirtas dirbti klebonu Ragainėje, čia vedė našlaitę, vardu Benigna, vokietaitę, kuri gerai mokėjo lietuviškai.

 • Bonaventuras /Bonaventura-Thadeus Šiupyliai 1813 m/Bonaventurus Lioliai 1824 m/Kurtuvėnai 1806 m,

BONAVENTURA/vyr./Paplitęs tarp italų ir ispanų kalbomis kalbančių šalių/italų kalboje reiškia; linkėjimas sėkmės, laimės. Šv. Bonaventura buvo 13 a. vienuolis pranciškonas.

 • Bogumila/Bogumilla Kurtvėnai 1802 m/Bogomilla Vilnius 1803 m, Kelmė 1842 m/Šešuoliai 1840 m/Vydžiai 1838 m,

Богумила/mot/Iš slavų: Бог “dievas” ir мил “maloningas, brangus” reiškia - “mėgstama Viešpaties”. Bogmiła/Lenkija/mot/ vardas, reikšmė: “Dievo likimas”, arba - “ta, kuriai likimas palankus”. Šaltiniuose minimas nuo XIII a.

 • Cezaris/Cesary-Tytus Žarėnai – Latveliai 1840 m/Cezary Zarasai 1846 m/ Akmenė 1844 m/Cesar Kuršėnai 1876 m,

CAESAR/vyr./sen. Romos vardas, kuris gal reikšti - “plaukuotas”, iš lotynų - caesaries; “plaukai”. Julijus Cezaris ir jo įsūnis Gajus Julijus Cezaris Octavianus (paprastai vadinamas Augusto) buvo Romos imperijos 1 a. pr. valdovai. (Po jų Cezaris buvo visų paskesnių imperatorių vardas). Cezaris per du mėnesius užgrobė visą Italiją, pavergė Ispaniją bei Siciliją. 45 m. pr. Kr. iki gyvos galvos paskirtas diktatoriumi. Jis įvedė Julijaus kalendorių. Režisierius Cezaris Graužinis – vienas garsiausių lietuvių teatro menininkų, 2007 m. už geriausią režisūrą jis buvo apdovanotas Graikijos prestižine Karolos Koun premija.

 • Krisologas/Хризолог Kelmė 1873 m,

Lotynizuota Chrysologos forma šiuo vardu buvo Petras Krisologas (Peter Chrysologus), šventasis iš 5 a. Reikšmė „aukso žodis“, kilęs iš graikų χρυσος (chrysos) „aukso“ ir λόγος (logos) žodis, kalba “.


 • Delfina/ Делфiна Suvainiškis 1913 m,   

DELPHINIA ( Δελφίνια ) iš graikų Delphinios, reiškiančio “moteris iš Delphi” arba “moteris iš Delfinijos”. Mitologijoje - Artemidės pavardė. Delfina: italų ir ispanų vardas, kilmė iš lotynų Delphina.

 • Deodata/Deodatam Giedraičiai 1802 m/Deodatta Josvainiai 1809 m.

Deodatus - Lotyniškas vyriškas vardas, reiškiantis „Dievo duotas“. Tai buvo švento Augustino sūnaus vardas.

 • Elizaras/ Elizar Šiaulėnai 1858 m.

ELIEZAR /vyr./iš hebrajų Eliezerą, Elazar, kuris reiškia: “Dievas padėjo”.

 • Eledoras/ Eliedorus Mosėdis 1785 m.

ELEDER Baskų vardas, reiškia “iškalbingas”. Panašus EALDRÆD - sen. anglų k. sudarytas iš: eald “senas” ir raed ” patarimas. Kitos kalbos: Ealdgyð (anglų) Alderic (prac.) Aldus (Viduramžių Lietuvos). Lietuviškose svetainėse yra panašus - Eldoras, reikšmė “valdovas”.

 • Emerentiana/Emerenciana Seda 1708 m/Emerentianna Aleksandravėlė 1798 m/Emereitianna Aleksandravėlė 1811 m,   

Emerenzia italų, Emerenciana ispanų, kilmė - lotynų. Verčiamas iš: emereri, kuris reiškia nuopelnus, užsidirbti. Senosios (lotynų) formos Emerenzia - Emerentia ir Emerentiana. Šv. Emerentiana gimė Romoje, maždaug 304 m, buvo Romos kankinė.

 • Emerikas/Emeryk Telšiai 1853 m/Leliūnai 1849 m/Raudėnai 1849 m,

Emeric/prancūzų, variantai: Enrico ispnų, Ermenrich, Heimirich, Heinrich, Henrikas-vokiečių/germanų kilmė, reiškia ermen -”visas, universalus”, RIC reiškia “galia”/sutrumpinta forma - Henri.

 • Eremitas/Eremit Mosėdis 1748 m,

Vardas nerastas. (lot. eremita - atsiskyrėlis < gr. eremites < eremos - dykuma) - vienuolis, priklausantis ordinui, bet gyvenantis atsiskyrėliškai.
 • Eufrosinė/Eufrizina Mosėdis 1811 m/Eufrozyna-Felicijona Obeliai 1835 m/Švenčionys 1783 m/Teresa-Eufryzyna Breslauja 1821 m,

EUFROZINA/mot./vengrų (retas)/EUPHROSYNE/Graikų mitologijoje Eufrosinė – džiaugsmo ir linksmybių deivė, viena iš trijų charičių. Ji buvo dievo Dzeuso ir Okeanidės Eurinomės duktė, Aglajos ir Talijos sesuo? Vardo reikšmė - “linksmai, džiaugsmas”.

 • Eulelijus/Panevėžiukas 1834 m,           

Eulelijus/EULALIOS (Ευλάλιος): graikų kilmės, sudarytas iš: eu "gerai" ir laleo "kalbėti", taigi "gerai kalbantis".

 • Eustachijus/Eustachij Kurtuvėnai 1859 m/Teofilis-Eustachius Kuršėnai 1825 m/Eustachyusz Viekšniai 1830 m,

Eustachius/vyr./sen. Graikijos (lotynų iš Eustachys) sudarytas iš elementų eu; gerai, ir stachys; vynuogių/ reikšmė pelningas, vaisingas. 2 a. buvo kankinys, romėnų generolas, tapęs krikščioniu, šiandien yra laikomas medžiotojų globėju. Šis vardas buvo paplitęs Anglijoje Viduramžiais, nors šiuo metu yra retas. Eustachijus Valavičius, LDK iždininkas, notaras ir referendorius 1630 m.

 • Euzelija/Euzeleya

Eusélia, kilmė iš Eselias biblinio hebrajų vardo Atsalyahu forma. panašus į AXELLE/prancūzų, AYSEL /Turkijos, Azerbaidžano, AZALEA /anglų (retas) AZEL/ biblijos/Iš gėlių pavadinimo, galiausiai iš graikų αζαλεος (azaleos) reiškia “sausas”/Azelia/hebrajų-gėlė. Ezélie - vyriškas vardas, bet Prancūzijoje dažniausiai buvo vartojamas kaip moteriškas vardas.

 • Ezekielis/Esiachiel Šatės 1822 m,

Kilmė iš hebrajų vardo יְחֶזְקֵאל (Yechezqel), reiškiančio „Dievas sustiprės“. Ezekielis yra pagrindinis Senojo Testamento pranašas, Ezekielio knygos autorius. Vardo variantai: Ezekiel (biblijinis) Yechezkel  (hebrajų) Ezechiel, Hiezecihel (lot.) Chatzkel, Haskel (jidiš kalba).
 • Fabijonas/Fabian/Gaidė 1903 m/Pievėnai 1780 m/Krakiai 1804 m/Phabiano Kvetkai 1825 m/Fabiana Kėdainiai 1841 m,

FABIANA/Fabijona: moteriškoji lotyniškoji Fabianus vardo forma, reiškianti „pupelę“. FABIUS/Fabijus romėnų vardas, kilęs iš lotynų žodžio faba.

 • Febronia/Skuodas 1792 m,

Febronia/Kilmė iš lotyniško „fĕbrŭo / februa / februare“, reikšmė „išvalyti, išplėsti“. Asirijos vienuolė, viena iš šventųjų. Vardadienis švenčiamas liepos 8 d. (Grigaliaus kalendorius) arba birželio 25 d. (Julijaus kalendorius).

 • Ferdinandas/Ferdynandum Židikai 1798 m,

FERDINANDO/vyr./italų iš FERDINAND/vokiečių, prancūzų, olandų, čekų, slovėnų, anglų, sen. germanų/Ferdinando-sena ispanų forma, germanų vardas sudarytas iš: farði; kelionė ir NAND; “drąsus, narsus”. Iberijos pusiasalyje jis davė pradžią karališkosioms Ispanijos ir Portugalijos šeimoms. Istorinė asmenybė - portugalų tyrinėtojas Ferdinandas Magelanas (1480-1521), vadinamas Fernão de Magalhães, kuris buvo pirmasios ekspedicijos,  plaukiant laivu aplink žemę, vadovas/FERDYNAND/Lenkų/reikšmė: taikus ir drąsus.

 • Flavija/Flavia Mosėdis 1785 m,

Flavia/mot./senovės Romos vardo lotynų forma Flavia, reiškianti “geltonplaukė šviesiaplaukė”.Vardas paplitęs Italijoje, Rumunijoje, Brazilijoje, Ispanijoje ir kitose ispaniškai kalbančiose šalyse. Flavia yra Romos katalikų ir ortodoksų šventosios vardas. Panašūs: Flaviana, Flavie, Flaviere, Flavyere.

 • Florentina/Vilnius 1670 m, Florenta Drūkšiai 1877 m,

FLORENTINA/mot./italų Florentia iš lotynų vyr. Florentius, vardo kilmė iš žodžio Florens reikšmė “žydėjimas”.

 • Fortunatas/Fortunat Saločiai 1845 m/Kražiai 1847 m/Šiupyliai 1804 m/Pakopiai  1863 m/Emilia-Fortunata/Tytuvėnai 1832 m,

Fortunato/vyr./italų, ispanų ir portugalų forma/iš lotynų vardo Fortunatus reiškia “laimingas, palaimintas”/kilmė iš žodžio Fortuna,

 • Frederikas/Fridrich/Fryderyk Obeliai 1831m/Frideric-Leopold Pievėnai 1796 m,

Friedrich/vyr./anglų formos germanų vardas reiškiantis: “taikos valdovas”, iš Frida “taika” ir RIC “valdovas”. Šis vardas jau seniai yra įprastas germanų kalbos regionuose. 12-ojo a. Šventosios Romos imperijos imperatorius ir kryžiuotis Frydrichas Barbarosa. Normanai Xi a.  vardą atgabeno į Angliją  Frydrichas II, Prūsijos karalius. Frydrichas Šileris (Friedrich Schiller) – vokiečių dramaturgas, poetas.Frydrichas Nyčė – vokiečių filosofas ir rašytojas. XIX a. lietuvių kalbininkas Frydrichas Kuršaitis/Fryderyk/Lenkų.

 • Gaudentas/Josvainiai 1834 m,

Gaudento/Gaudentio/lot. kilmė sen. Romos. Lotynų kalboje „gaudēre> gaudĕo“, reiškia „džiaugsmas“. Vardas turi tą pačią reikšmę kaip ir Hilary, Aliza, Blythe ir Allegra. Šv. Gaudentius buvo Novaros vyskupas, laikomas pirmuoju, kilusiu iš šio miesto. 

 • Giedeonis/Kelmė 1762 m,

GIDEON /vyr./biblijos, anglų, hebrajų - sudarytas iš “akmentašys”/ Senajame testamente Gedeonas buvo Izraelio didvyris. 1913 m. patobulinto užtrauktuko autorius švedų-amerikiečių inžinierius Gideonas Sundbachoas (Gideon Sundbach).

 • Gervasijus/Garvasius Obeliai 1775 mGerasius-Franciscus  Krakiai 1704 m/Gierwazy Gadūnavas 1842 m,

GERVASIUS/vyr./sen. germanų, lotynų formos germanų vardas iš ger reiškia “ietis”. Šv. Gervasius buvo kankinys iš Milano, kurio palaikai atrasti IV a./Gervasius turi 11 vardo formų variantų: Garvey, Gervais, Gervaise, Gervasio, Gervasius, Gervaso, Gervayse, Gerwazy, Jarvey, Jarvis ir Jervis/Gervazijus 1914 m  įrašytas Ūkininko kalendoriuje.

 • Geronilis/Geronil Lenkimai 1845 m/Geronil-Jozef Tytuvėnai 1853 m/Kražiai 1862 m,

Panašūs vardai: JEREMIEL/vyr./biblijos, hebrajų kalboje reiškia “Dievas įpilamas”/JAROMIL /čekų/Vertime iš slavų: jary; “aštrus, stiprus”; ir mil; “maloningas, brangus”/Kiti panašaus skambėjimo vardai: Cornel ir Kornel, Bernal, Geron, Geronimo, Jeronimo, Jerone, Jeron, Jeroll, Jeril.

 • Gertrūda/Giertruda Telšiai 1842 m/ Kurtuvėnai 1885 m/Giendruta Mosėdis 1650 m,

GERTRUDA/mot./lenkų/GERTRUDE/anglų, vokiečių, olandų/Kilęs iš germanų: ger; “ietis” ir þruþ; “jėga”, sulietuvintas variantas Gendrutė, senovinis Gendruta. Šv. Gertrude XIII a. vienuolė ir mistikė rašytoja. Karalienė Gertrūda - Šekspyro pjesės Hamletas personažas (1600). Garsi amerikiečių rašytoja Gertrude Stein (1874-1946). Kauno Šv. Gertrūdos (Marijonų) bažnyčia stovi senamiesčio rytuose, išmūryta XV a. antrojoje pusėje.

 • Gracijona/Graciana Kurtuvėnai 1886 m/Gratianus Kelmė 1808 m,

Graciana/ispanų, portugalų/romėnų vardas Gratianus, kuris reiškia “malonė”/ kilmė iš lotynų gratus. Šv. Gracianas buvo pirmasis vyskupas Ture (IV a.).

 • Grasilda/Emilijona-Grasylda Pievėnai 1859 m/Graszilda Šiupyliai 1810 m/Zarasai 1839 m/Grasylda, Vydžiai, Juršių k.

GRISELDA/mot./Anglijos, Škotijos, Ispanijos, literatūrinis vardas/Galimai iš germanų: gris; “pilka” ir Hild; “kova”. Nėra patvirtintas germanų vardas. Moteriškas vardas, naudojamas anglų, italų, ispanų, ir germanų kalbose. Griselda Petrarkos pasakos personažas ir operų: Giovanni Bononcini (Griselda, 1722), ir Antonio Vivaldi (Griselda, 1735).

 • Gudoberta/Tirkšliai 1872 m,

Panašūs vardai: prancūzų - GILBERTA/BERTILDA, Hilda-berta, Alberta, Roberta, sudaryti iš trumpesnio Berta lenk., čekų, arba vok. Bertha (kilmė iš sen. vokiečių Perahta), reiškiančio “šviesus, šlovingas.”

 • Herkulan/Vilnius 1810, Pandėlys Herkules 1835 m;

Variantas, galimai iš lot. Herkules , graikų - Heraklis. Panašus į lenkų Herkulan (švenčiami vardadieniai rugsėjo 5 ir 25 d).

 • Herubinas/Erubin Telšiai 1853 m,

CHERUBIN/vyr./Cherubinas-prancūzų vardas reikšmė “angelas”, arba “Dievų žirgas”/Cherubinai priklauso žydų angeliškajai hierarchijai/persų žodis cherub reiškiantis “laikykis”…”prie Rojaus vartų pastatė angelą Herubiną su ugniniu kardu“- rašė J. Ivanauskaitė.

 • Higinas/Higin Janapolė 1845 m,

Hyginus „ygieinós (υγιεινός)“, graikų kalbos pavadinimas, kilęs iš„ υγιεινος (hygieinos) “, reiškiantis „klestintis, sveikąs, palankus“. Hyginus buvo 9-asis Romos vyskupas ir Katalikų Bažnyčios popiežius, kuris buvo garbinamas kaip šventasis.

  

 • Ildefonsas/Ildefons Kražiai 1845m/Ylakiai 1889 m/Židikai 1918 m,

Hildefons/vyr./ sudarytas iš germanų kalbos elementų “Hild ” mūšis ir “funs” pasiruošęs.”Ildefonso - ispanų forma Hildefons, reiškia “mūšiui pasiruošta”.

 • Inocenta/mot./Seda 1844 m/ Inocenta-Juzefa Apsas, Aukso dvare (Zlotem Dvorze) 1839 m,

INNOCENT/vyr./istorinis/INNOCENTIUS/vėlyvosios Romos/INNOCENZO/italų/INNOKENTI/rusų, iš vėlyvo lotyniško vardo Innocentius formos - innocens “nekalta”. Inocentas III - galingas valdovas ir ketvirtojo kryžiaus žygio organizatorius. 1251 m Mindaugo pasiuntinį Parbų priėmė popiežius InocentasIV. Misijai pavykus puikiai, popiežius išleido kelias bules, pripažinusias Mindaugo krikštą ir skelbiančias Lietuvą Šv. Petro lenu. / DELFI.lt

 • Ipolitas/Hipolid Zarasai 1846 m/Hipolit Kelmė 1812 m/Gadūnavas 1851 m/Hypolitchus Aleksandravėlė 1825 m,

HIPOLIT/vyr./lenkų iš HIPPOLYTOS graikų mitologijos Ιππολυτος (senovės graikų) reiškia: “arklius atlaisvinkite”. Graikų legendoje jis buvo Tesėjo sūnus, kurį tragiškai pamilo jo pamotė Phaedra. Ipolitas Užkurnys (1926) -  vienas talentingiausių medžio drožėjų, poetas, pasakorius.

 • Irenijus/Iranesium Šiupyliai 1802 m Irenijus Salantai 1852 m,

Irenėjus, Irenijus/graikų reikšmė: taikingas, ramus. Liono Vyskupas Šv. Irenėjas gimė 125 m.  Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią pradėjo statydinti Irenijus Oginskis 1853 m. Seinų vyskupas KonstantinasIrenijus Lubenskis (1863)./Panašus į vardą YRIAN/vyr./viduramžių skandinavų iš JURIAN/viduramžių vokiečių.

 • Ivona/Joana/Iwana Paliepiai 1841 m,

Ivana/mot. vardas senojo slaviško vardo Іѡаннъ (Ioannu) forma, kilęs iš graikų Ioannes. Vardas šešių Rusijos valdovų, tarp jų XV a. Ivano III, didžiojo ir 16-ojo amžiaus Ivano Rūsčiojo, pirmojo Rusijos caro bei devynių Bulgarijos imperatorių vardas.

 • Jadvyga/Suvainiškis 1908 m/Hedwiga Mosėdis 1697/Edviga Stakliškės 1758 m,

Jadvyga/mot./vardas, lietuviška forma iš vokiško Hedwig, reiškiančio “karo prieglobstį”, ankstesnė vardo versija - Haduwig, kilmė: iš kryžiuočių Hadu “karo” ir wig “karą”. (krikščioniškų vardų istorija, Yonge, 1884). Vardas išplito Lietuvoje garbinant Šv. Jadvygą (Hedwig) iš Silezijos (1243).

 • Jokubina/Telšiai 1853 m,

Jacobina/mot./iš lotynų vyr. Jacobus/naudojimas: Brazilija, Italija. Jacobina kažkada buvo populiarus vardas Škotijoje/ kilmė iš hebrajų Yaaqobh, reiškiančio “laikyti kulną”.

 • Jordanas/Jordan Kražiai 1861m,

JORDAN/vyr./anglų, biblijinis vardas, kilęs iš upėvardžio, tekančio tarp Jordanijos ir Izraelio šalių. Upės pavadinimas hebrajiškai יַרְדֵן (Yarden), iš יָרַד (yarad) reiškia: “nusileisti, nubėgti”. Naujajame Testamente Jonas Krikštytojas krikštijo Jėzų Kristų vandeniu iš Jordano (Yarden) upės. Šis vardas išnyko viduramžiais, bet buvo atgaivintas XIX amžiuje. Amerikoje ir kitose šalyse jis tapo gana populiarus XX amžiaus antroje pusėje. Garsi pavardė - buvusi krepšinio žvaigždė Michael Jordan.

 • Kalikstas/Michaelis-Calistus-Mauritius/ Žarėnai–Latveliai1824m./Calixtus Šiupyliai 1817m/Obeliai 1877m Kalixt Mosėdis 1838m

CALLISTO/vyr./graikų mitologijoje (lotynų versija) iš KALLISTO/Jupiterio palydovas. Vertime iš graikų καλλιστος (kallistos) reiškia “gražiausias”. Graikų mitologijoje Kalista buvo nimfa, kurią mylėjo Dzeusas.

 • Kandidas/Candidus Šakyna 1816 m,

Candidus/ iš lotynų candidus - reiškia “baltas”/vardas buvo naudojamas vėlyvojoje Romoje/paplito Anglijoje po George Bernard Shaw pjiesės ,,Candida” (1898).

 • Kasilda/Kražiai 1838 m,

Casilda/Naudojimas: portugalų, ispanų/CAS (i), Lda yra lotynų kilmės, o jo reikšmė - gyvenamoji vieta. Šv. Casilda yra Burgoso (Ispanija) miesto globėja/variantas Cassilda.

 • Kiriakas/Ciriaci Užpaliai 1754 m/Cirianum Josvainiai 1814 m.

CYRIACUS/vyr./lot/ kilmė graikų iš Kyriakos, reikšmė „Viešpaties“.

 • Kirila/Cyryla Paliepiai 1841 m/Kirilas/Cirillo Kurtuvėnai 1801 m,

CIRILA: mot. vardo „Ciril“ forma, reiškianti „valdovą“. Iš graikų kalbos Κυριλλος (Kyrillos), kilusio iš graikų κυριος (kyrios). Šventasis Kirilas buvo 9-ojo amžiaus kalbininkas ir graikų misionierius. Šiandien vis dar naudojamą kirilicos abėcėlę sukūrta jo brolio Metodijaus, todėl šis vardas buvo ypač populiarus rytinėje krikščionybėje.

 • Kiprijonas/Ciprian-Maurycy Breslauja, Sniegiai 1835 m

CYPRIAN/vyr./istorinis/romėnų Cyprianus, kuris lotyniškai reiškia: iš Kipro. Šv. Cyprianus buvo 3-ojo amžiaus Kartaginos vyskupas ir kankinys. Lietuviškojo šviečiamojo sąjūdžio pradininkas Kiprijonas Lukauskas. (1376) Kijevo metropolitas Kiprijonas valdė Rusijos ir Lietuvos stačiatikių vyskupijas. Kipras Petrauskas (1886 – 1968)  operos dainininkas (tenoras), profesorius.

 • Klara/Eigirdžiai 1756 m/Tirkšliai 1810 m/Clera Mosėdis 1777 m/Clara Pievėnai 1813 m,

KLARA/mot./skandinavų, vokiečių, rusų, ukrainiečių, lenkų, slovėnų, kroatų, latvių/Клара -rusų, ukrainiečių/CLARA-italų, vokiečių, ispanų, portugalų, katalonų, rumunų, anglų, vėlyvųjų romėnų/Kliara 1914 m  įrašytas Ūkininko kalendoriuje/Lotyniškas žodis Clarus reiškia “skaidrus, šviesus, garsus”. Šv. Clare Asyžietė (vadinama Chiara - itališkai), kuri paliko savo turtingą šeimą ir įkūrė ordiną, dabar vadinamą Beturtėmis klaritėmis. Angliškas vardas buvo naudojamas nuo viduramžių, iš pradžių jo forma buvo Clare, o lotynų variantas Clara tapo populiarus XIX a.

 • Klementina/Pievėnai 1816 m/Klementa-Eufrozina Pievėnai 1838 m

 • Klemensas/Šiupyliai 1816 m/Kelmė 1857 m/Klement Pievėnai 1841 m/Klementij Obeliai 1877 m/Clement Pievėnai 1810 m,

CLEMENT/vyr./anglų vardas Clemens, arba kartais jo išvestinė forma Clementius, kuris reiškia  gailestingas, švelnus. Šventasis Klemensas Aleksandrietis 3-ojo amžiaus teologas ir bažnyčios tėvas, kuris bandė suderinti krikščionių ir Platono filosofijas. Buvo paplitęs Clemens vardas krikščioniškoje Europoje nuo seniausių laikų. Anglijoje po Reformacijos jis tapo retas, nors ir buvo atgaivintas XIX a.

 • Klotilda/ Clotilda/Klotylda/Breslauja, Ladokiškės 1834 m/Mosėdis 1806 m/Drūkšiai 1870 m,

CLOTHILDIS/mot./sen. germanų (lotynizuotas) iš CLOTILDE / yra Clotilda variantas Vokietijoje, Clotilde žodžio reikšmė - “garsus mūšis”. Prancūzų vardo forma - Chlotichilda. Šv. Clotilde buvo frankų karalius Chlodvigo žmona. Grafo Juozapo Tiškevičiaus duktė Elena-Klotilda (1876-1963).

 • Konradas/Konrad Pievėnai 1774 m/Pievėnai 1831m/Condratus Šakyna 1815 m,

CONRAD/vyr./anglų, vokiečių, senovės germanų, sudarytas iš Kuoni: “drąsus” ir rad “patarimas”. Tai buvo 10-ojo amžiaus šventojo ir vyskupo Konstanz, gyvenusio Vokietijos pietuose, vardas. Taip pat šį vardą turėjo keletas viduramžių Vokietijos karalių ir kunigaikščių. Anglijoje  viduramžiais buvo retai sutinkamas, o nuo XIX amžiaus jis tapo vėl populiarus. Konradas Kaveckas (1905-1996) – vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius ir kultūros veikėjas.

 • Kornelija/Kornelia Apsas 1845 m/Kurtuvėnai 1871 m,

Kornelia/mot./vokiečių, lenkų versija /Cornelia tai anglų, italų, vokiečių, olandų, rumunų, sen.s Romos vardas/Cornelia reikšmė - kornelinė vyšnia/kilmė Iš Kornelijus/vyr./ C (O)-RNE-lius, RK ir Nelius/ iš lotynų - reiškia “ragas”. Dažnai sutinkamas Romos imperijoje. Biblijoje Kornelijus - Romos šimtininkas. Kornelijus Sula 82 m. pr. Kr. pasiskelbė pats save diktatoriumi, laikomas diktatūros pradininku Romoje. Kornelijus Tacitas 56 m. Romos imperijos rašytojas, istorikas, politinis veikėjas. Geležinkelio milijonierius Cornelius Vanderbilt. Kornelijus Platelis - poetas ir vertėjas, nacionalinės premijos laureatas.

 • Krescensija/Crescentia Mosėdis 1784 m,

Iš lotynų vyr. vardo Crescentius moteriškoji forma, reiškianti „pakilti, augti, klestėti“. Šv. Krescencijus buvo vaikas, Romos kankinys, persekiojamas  imperatoriaus Diokletiano 4-ojo amžiaus pradžioje. Lietuvoje žinomas filosofas, humanitarinių mokslų daktaras Krescencijus Stoškus.

 • Krizostomas/Crisosostomo Seda 1705 m/Pikeliai 1811 m/Raudėnai 1814 m/Chryzosostom Tirkšliai 1845 m/Chrizoztomum Tirkšliai 1808 m,   

 

  CHRYSOSTOM/vyr./Graikų vardas, kuris reiškia-”aukso burna”/John Chrysostom/Jonas Auksaburnis (347-407), Konstantinopolio vyskupas(398-404), kuris yra žinomas dėl savo iškalbos, pamokslų ir viešojo kalbėjimo. Dio Chrysostom (40-120), graikų-romėnų filosofas. Jonas Krizostomas Gintila (1788-1857) – Lietuvos kunigas, teologijos daktaras, knygų kolekcionierius.

  • Kunigunda/Cunegunda-Anastasia Šiluva 1798 m/Kelmė 1785 m/Krakiai 1815 m/Skuodas 1830 m/Cunegundis Mosėdis 1779 m,

  KUNIGUNDE/mot./sen. germanų/kilmė iš germanų; kuni “klanas, šeimyninis” ir gun “karas”. Šv.Kunigunde buvo Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Henriko II-ojo žmona.  KUNIGUNDA LUNARIA - muzikos festivalis Vilniuje.

  • Lambertas/Lambertus-Clementus Židikai 1816 m,

  Lambert/vyr./ Senas germanų vardas Landbehrt, reiškia: “puiki žemė”, arba “žemė šventa”. Visoje Vokietijoje viduramžiais Lambert buvo populiarus tiek vardas, tiek pavardė. Žymūs žmonės: LambertusArdensis (1160-1203) Prancūzijos metraštininkas. Lambertus Johannes Folkert Broer (1916–1991) Olandų fizikas ir matematikas.

  • Laurynas/ Wawrzyniec  Kamajai 1831 m/ Laurentius Obeliai 1811 m/Laurentina Viekšniai 1853 m,

  Laurentijus/vyr./romėnų vardas, Laurel - buvo sen. Italijos miestas, vardas tikriausiai kildinamas iš lotynų ,,Laurus” reikšmė lauras. Šv. Laurence buvo 3-ojo a. diakonas ir kankinys iš Romos. LaurynasIvinskis (1810-1881) Lietuvos pedagogas, leidėjas, vertėjas, leksikografas. Laurynas Gucevičius (1753-1798) – architektas, suprojektavęs Vilniaus rotušę, katedrą, Verkių rūmus ir kt.

  Iliustracija Verkių rūmai 19 a.

  • Leticija/Leticia Kelmė 1787 m/Liaticia Akmenė 1844 m,

  LETICIA/mot./ LETITIA/ispanų, portugalų/kilmė iš lotyniško vardo Laetitia, kuris reiškia “džiaugsmas, laimė”. Viduramžiais buvo paplitęs Anglijoje, dažniausiai rašytinė versija - Lettice, vardas atgaivintas XVIII a. Maria Letizia Bonaparte, mergautine pavarde Ramolino, buvo Napoleono I (Prancūzija) motina.

  • Ligeja/Lageja Šešuoliai 1798 m,               

  LIGEIA (Λίγεια) graikų vardas, kilęs iš žodžio ligeios, reiškia "aiškiai tonuotas" arba "šnabždantis švilpimas balsu". Mitologijoje tai yra vienos iš Sirenų vardas.

  • Ligoria/Obeliai 1830 m,

  LIGORIA/mot./panašus į LAOGHAIRE/LÓEGAIRE/vyr./Airija/iš airių mitologijos, sen. airių Herder iš loagh - “veršelis”. Airių mitologijoje Lóegaire Búadach buvo Olsterio kariai. Ligorio/iš lotynų kalbos Ligorius; kilęs iš Lidorius, lotynų kalboje Lidorius - “tai, kas kildina tešlą”. Šv. Lidorius antrasis Turo vyskupas mirė 371 arba 372 m.

  • Linus/Linum/Mosėdis 1759 m  

  LINOS: graikų kalbos vardas, kilęs iš žodžio ailinon, ritualas "sielvarto šauksmas", arba iš linon, reikšmė "linų, lino", ta pati reikšmė Italų ir ispanų kalbose lotyniško Linus versija. Biblijoje tai vieno iš Pauliaus krikščionių vardas.

  • Liucijus/Vincentium-Lucium/Šiupyliai 1827 m/Lucia/mot./Eigirdžiai 1750 m/Lucya Jūžintai 1830 m

  LUCIUS/vyr./Sen. Romos, Biblijos, anglų/romėnų vardas, kilęs iš lotynų Lux; “šviesa”. Šį vardą turėjo du etruskų karaliai, gyvenę Romoje, taip pat keletas garsių romėnų. Lucijus Anėjus Seneka valstybininkas, filosofas, oratorius ir tragedijų autorius. Nepaisant to, vardas nebuvo reguliariai naudojamas krikščioniškame pasaulyje.

  • Ludgarda/Seda 1826 m/ Kelmė 1843 m/Kurtuvėnai 1867 m/ Loudgarda Panevėžiukas 1835 m,

  LUITGARDA/mot./vokiečių, senovės germanų/kilmė iš germanų vardo Leutgard, kuris sudarytas iš: leud “žmonės” ir Gard “gaubtas”. Tai buvo vienuolės, XIII-ojo amžiaus Flandrijos globėjos, vardas. Garsiausia baroko statula ant Karolio tilto Prahoje Šv. Luitgardai.

  • Morkus/Leonus-Markus Kurtuvėnai 1827 m,

  MARKUS/vyr./Vokietijos, Skandinavijos, Suomijos šalyse/San Marko buvo Naujojo Testamento antros Evangelijos autorius ir yra Venecijos globėjas. Keltų legendoje “Tristanas ir Izolda” Markas buvo Kornvalio karalius. Markas Aurelijus, 121 m. Romos imperatorius, karvedys, filosofas, stoizmo atstovas.Markas Antonijus – romėnų karvedys, iškilęs kartu su Oktavianu po Cezario nužudymo; jis buvo vedęs Kleopatrą ir kurį laiką gyveno Egipte.

  • Mauricijus/Mauritius Šaukėnai 1808 m/Maurinum Grūšlaukė 1810 m/Maurycy Breslauja 1835 m/Maurycy - Stanislaw Kriaunos 1829 m/Mauratij Židikai 1911 m,

  MAURYCY/vyr./lenkų iš MAURICE/anglų, prancūzų/romėnų vardas Mauricijus, -maurus darinys. Šv. Maurice buvo III-ojo amžiaus Romos kareivis iš Egipto. Jis ir kiti krikščionys, imperatoriaus Maximian įsakymu, buvo nužudyti, nes atsisakė garbinti romėnų dievus. Taigi, Šv. Maurice yra pėstininkų kareivių globėjas. Kitas ryškus vardo atstovas buvo Maurice Nassau, vadinamas Maurits (olandų kalba), XVII a. padėjęs įtvirtinti Olandijos respubliką.

  • Melanija/Miliana Raudėnai 1818 m,

  Melanie/mot./Prancūzų/Iš lotynų Melania/graikų Melaina, reiškiantis “juodas”.

  • Melcheoras/Melcher Tirkšliai 1776/Melxior Laliai 1840 m/ Melchioris Vilnius 1669 m/Melcheor Gadūnavas 1838 m,

  MELCHIOR/vyr./žydų ir krikščionių legendinis vardas. Vertime iš semitų reiškia - “karaliaus miestas”. Šis vardas tradiciškai priskiriamas vienam iš išminčių, taip pat žinomas kaip vienas iš trijų karalių, aplankiusių naujagimį Jėzų.

  • Merkelis/Merchel Eigirdžiai 1784 m/Krakiai 1713 m,

  Merkelis/vyr./Trumpinys iš Melchioras /hebrajų (sen. žydų) reiškia: “šviesos valdovas”. Merkelis Giedraitis (apie 1536-1609) buvo Medininkų (Žemaičių) vyskupas, lietuviškų knygų pradininkas, laikomas antruoju Žemaitijos krikštytoju. Merkelis Giedraitis buvo kunigaikščio Mato ir kunigaikštytės Onos Krošinskaitės sūnus. Merkelis Račkauskas(1885 g.) literatūros tyrinėtojas, vertėjas, pedagogas, profesorius.

  • Napoleonas/Napaleon Aleksandravėlė 1832 m/Napoleon-Joachim-Benedykt Dusetos 1812 m/Leliūnai 1825 m,

  NAPOLEON/Galbūt kilęs iš germanų: giesmė,  kita vertus, jis gali būti Italijos miesto Neapolio (Naples) pavadinimas, arba graikų: napos “miškas”, leon “liūtas”. Žinomas Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas (1769-1821), kuris buvo gimęs Korsikoje. Trumpinys, Napalys - rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto apysakos veikėjas.

  • Nepomukas/Joanem-Nepomucenem Taujėnai 1799 m;

  Šv. Jonas Nepomukas (1345-1393 m. Pomuke), viduramžių šventasis Jono Nepomuko garbei (g. 1345–1393). Jis gimė ir užaugo Pomuko mieste, kuris kadaise buvo Bohemijoje, bet dabar pavadinimu Nepomuk yra Pilseno regione, Čekijoje. Vardas yra čekiškos (taigi slavų) kilmės. Nepomuko kultas ėmė plisti Abijų Tautų Respublikoje XVIII a. pirmojoje pusėje, greitai tapo vienu populiariausių Lietuvos šventųjų.

  • Nerejus/Нереушь Salantai 1874 m,

  Lotynų forma iš graikų vardo Nêreus, (žodžio neros reiškiančio “vanduo”. Mitologijoje - tai jūros dievo vardas.

  • Nikiforas/Niciphorum lot./ Vaiguva 1825 m,

  Kilmė iš graikų νικη (nike) "pergalė" ir φερω (phero) "neštis, nešioti" – „pergalės nešėjas“.

  • Norbertas/Norbert Obeliai 1896 m/Kurtuvėnai 1850 m/Zarasai 1841 m/Antašava 1843 m,

  NORBERT/vyr./vokiečių, anglų, olandų, prancūzų, vengrų, lenkų, sen. germanų/kilmė iš germanų: Nord “šiaurė” ir beraht “šviesus”. Tai buvo XI amžiaus vokiečių šventojo, bažnyčios reformatoriaus vardas. Norbertas Vėlius (g 1938) – lietuvių etnografas, religijotyrininkas, folkloristas, baltų mitologas, pasaulyje pripažintas etninės kultūros tyrinėtojas, vienas svarbiausių Lietuvos kultūrinio sąjūdžio veikėjų.

  • Norberta/Norberta - Bogumila Smalvos 1841m/Šiluva 1849 m,

  NORBERTA/mot./Kilmė iš germanų /reiškia: “šiaurės platumos”, “garsi šiaurėje”/paplitęs Anglijoje/kilmė Iš vyr./Norbert.

  • Oktavija/Oktavia Seda 1822 m/Oktaviana Salantai 1887 m,

  Octavia/mot./Vardo kilmė iš lotynų/paplitęs Anglijoje, Ispanijoje, sen. Romoje/Romėnų laikais Octavia buvo Marko Antonijaus žmona, taip pat  Romos imperatoriaus Augusto sesuo. Octavia yra Šekspyro pjesės ,,Antonijus ir Kleopatra” herojė. Įdomu! XIX amžiuje, Anglijoje šis vardas kartais buvo skiriamas aštuntam gimusiam vaikui.

  Octavianas/Octavian/vyr./2010 m statistikos duomenimis vienas populiariausių vardų JAV. Oktavianas 30-taisiais metais prijungė prie Romos Egiptą, nuo tol visą Viduramžio jūros pakrantė priklausė Romos valstybei, sukūrė Romoje naują valdymo formą – principatą, faktiškai tapo imperatoriumi. Jo reformos sustiprino valdžią ir užtikrino taiką valstybėje; senatas jam suteikė Augusto vardą.

  • Oskaras/Ansqarius - Joann Seda 1827 m,

  Panašūs/ANSGAR /Vokietijos, Skandinavijos, sen. germanų. Galimai reiškia „elnių draugą“, gali būti sukurtas iš senosios anglų kalbos žodžio OSGAR arba senosios norvegų - ÁSGEIRR, kurį į kitas šalis galėjo atnešti vikingai. 

  • Otonas/Ottonis Lioliai 1809 m/Otton Joniškis 1842 m/Kuršėnai 1846 m,

  Otto buvo keturių Vokietijos karalių vardas. X a. Otto buvo I-asis Šventasis Romos imperatorius.

  • Pankratijus/Pancrateus-Felicij Kuršėnai 1825 m

  PANCRATIUS/vyr./sen. graikų (Lotynizuotas) reiškia: “visa galia”. Ankstyvosios Bizantijos krikščionys naudojo šį vardą kaip Kristaus vardą. Pankratius buvo 1a. sicilijiečių kankinys ir pusiau legendinis IV-jo amžiaus Romos kankinys.

  • Panteleonas/Žarėnai 1787 m/Židikai 1812 m

  PANTALEON/vyr./sen. Graikijos/Pantaleon iš graikų: “gailestingas”. Vardas dažnai naudojamas Vokietijoje, iš žodžių: pan “visi” ir Leon “liūtas”. Pantaleonas Romos konsulas, kuris vadovavo Romos kariams Klaudo II-trojo kare prieš Arturą. Šv. Pantaleonas buvo pagonio Eustorgijaus ir krikščionės Eubulos sūnus. Žinomas gydytojas, tarnavęs imperatoriui Maksimilijonui Nikomedijoje./ bernardinai.lt. 1704 m. Pantaleonas Hebenstreitas sukūrė patobulintus cimbolus, vėliau pavadintus “pantaleon”.

  • Patricijus/Patritium Mosėdis 1775 m,

  Patricius - lotynų kilmės vardas, reiškia „patricijietis, kilnios prigimties“.  Senovės Romos visuomenės sluoksnis, turėjęs visas politines ir pilietines teises. Nuo VI a. pr. m. e. pabaigos patricijai virto valdančiąja Romos respublikos klase.

  • Pelageja/Telšiai 1885 m,

  Пелагея/mot./rusų vardas iš graikų Pelagios, žodžio pelagos reiškia “jūros”.

  • Placida/Marianna-Placida Šiluva 1803 m/Pliacida Židikai 1869 m/Placyda Vydžiai 1817 m

  PLACIDA/mot./Vėlyvosios Romos, Italijos/Iš vyr. Placido/lotynų Placida, reiškia “ramus, taikus”.Paplitęs vengrų, italų, ispanų ir prancūzų tarpe/Plecidas 1914 m  įrašytas Ūkininko kalendoriuje.

  • Prudencija /Пруденцiа Suvainiškis 1881 m/Kupreliškis 1922 m

  Prudencia /mot./ ispanų (iš lotynų Prudentius “atsargus”).

  • Pulcheria/Židikai 1818 m/Pulkerija Židikai 1924 m

  Pulcheria/lotynų - reikšmė: “graži”/Paplitęs tarp Italų kalba kalbančių šalių/ Pulcheria 414-453 m buvo pirmoji moteris Rytų Romos imperijoje, priimta kaip valdovė, imperatoriaus Arkadijaus ir Aelia Eudokia dukra. Pulcheria yra paskelbta Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčios šventąja.

  • Rafaelė/Rachele Onuškis 1748 m/ Žarėnai–Latveliai 1817 m/Obeliai 1832 m

  RACHEL/mot./anglų, hebrajų, prancūzų, vokiečių, Biblijinis lotynų, graikų/reikšmė: “dievas pagydė” iš hebrajų kalbos. Senajame Testamente buvo mylimiausia Jokūbo žmona, bei Juozapo ir Benjaminos motina. Tai įprastas vardas tarp žydų viduramžiais, tačiau jis nebuvo naudojamas krikščionių vardas ir paplito po protestantų Reformacijos. Dažniau naudojamas vokiečių kalba kalbančiose šalyse./RAFAELA/mot./ispanų, portugalų, makedonų.  Rafaela – miestas Argentinoje. María Teresa Antonia Rafaela buvo viena duktė tarp septynių karaliaus Filipo V-ojo vaikų.

  • Raina/Židikai 1790 m/Raudėnai 1818 m,

  Raina/ mot./prancūzų, kilęs iš žodžio ráina, rįina, reikšmė - “karalienė”

  • Rapolas/ Rafał Kurtuvėnai 1850 m/Raphael Luokė 1778 m/Rafal Viekšniai 1845 m,

  RAFAŁ/vyr. lenkų, RAFFAEL vokiečių/Rafaelis hebr. רפאל Rafa’el - reiškia “Dievas gydo”, Žydų mitologijoje - vienas iš arkangelų. Lietuviškai - arkangelas RapolasRafaelis Santis - Renesanso epochos italų architektas, dailininkas. Rapolas Kalinauskas (g. 1835) 1863 m. Lietuvos ir Lenkijos sukilimo dalyvis, Vilniaus srities karo ministras, katalikų šventasis, vienuolis.

  • Regina/Kuršėnai 1827 m/Adutiškis 1704 m/Regina-Elena/ Kelmė 1785 m

  REGINA/mot./anglų, italų, lenkų, vokiečių, skandinavų, lietuvių, vėlyvosios Romos/lotynų kalboje vardas reiškia: “karalienė”, nuo seniausių laikų žinomas krikščionių vardas. Anglijoje viduramžiais paplito garbinant Mergelę Mariją. Kanados miestas karalienės Viktorijos garbei pavadintas šiuo vardu. Aktorė - Regina Arbačiauskaitė-Flick.

  • Rigoberta/Josvainiai 1824 m,

  Moteriška Rigoberto vardo forma. Ispanų, Italų retas vardas. Rigoberto yra Herberto variantas (anglų, prancūzų, vokiečių ir lenkų kalbose).

  • Romanija/Romania-Petronela/Šiluva 1849 m/Romana Židikai 1866 m/Romanus/vyr./Šakyna 1822 m,

  ROMAINE/mot./Prancūzų, anglų iš vyr. Romanus/Romanas Polanskis (g. 1933) – lenkų režisierius, scenaristas ir aktorius/ROMANA/mot/Italų, lenkų, slovėnų, čekų, slovakų, vėlyvosios Romos/Romana - turintis savo šaknis Lotynų kalboje. Vardas dažniausia naudojamas: čekų, vokiečių, italų, portugalų, rumunų ir slavų. Romana reikšmė - moteris iš Romos. Vertimas iš žodžio Romanus apibrėžia sąvoką Romos pilietis. Romana turi lietuvišką moterišką Ramona vardo variantą.

  • Sabina/Feliciana-Sabina/Obeliai 1789 m,

  Sabine/Senovės Romos vardas reiškiantis Sabines - senovės žmonės gyvenę Vidurio Italijoje. Pasak legendos, romėnai pagrobė keletą Sabine moterų, kai žmonės atėjo jų gelbėti, moterys sugebėjo sudaryti taiką tarp abiejų grupių. Sabina - Bavarijos princesė,  Alberto IV (Albert WISE) ir Bavarijos princesės Kunigundos (Kunigunde) duktė. Susituokė su Ulrich von Württemberg-Moempelgard, kunigaikščiu/ Sabina daugiausia sutinkamas suomių, prancūzų, vokiečių ir latvių kalbomis kalbančiose šalyse, bet yra paplitęs tarp: italų, ispanų, portugalų, rumunų, lenkų, čekų, slovėnų, rusų.

  • Sibilė/Sibilla Seda 1779 m/Sibella Lioliai 1823 m,      

  SIBYLLA (Σίβύλλα): graikų vardas, kilęs iš žodžio sibylla, reiškia "pranašystę".

  • Sikstas/Sixtus Kurtuvėnai 1845 m,

  Vardas kilęs iš lotyniško asmens vardo „Sextus“, t,y. „šeštojo gimimo“, kuris iš pradžių buvo suteiktas šeštam šeimos vaikui arba šeštajam ar jauniausiam tarp šešių tos pačios šeimos narių. Graikų kalboje Ξυστος (Xystos) reiškia „poliruoti“. 

  • Salomeja/Salomea/Šiluva 1834m/Krakiai 1770m/Suvainiškis 1919m,

  SALOMEA/mot./Lenkų iš SALOME/anglų, vokiečių, Biblijos, Biblijos lotynų ir graikų/Aramėjų vardas, kuris buvo susijęs su hebrajišku žodžiu שָׁלוֹם (shalom) reikšmė “taika”. Krikščioniškas vardas Salomėjaegzistavo nuo Reformacijos laikų. Naujajame Testamente ji viena iš moterų, kuri matė nukryžiavimą ir vėliau nustatė, kad Jėzaus kapas buvo tuščias. Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė), (1904) – lietuvių poetė.

  • Simforijona/Symforyana Kamajai 1832 m,

  Sinforiano/vyr./Ispanų/Vardas kilęs iš sen. graikų “sumphérō”, reiškia “tas, kuris lydi kompanioną, tinkantis, naudingas”. Šventoji Symphorosa - pagarbinta krikščionių šventoji, buvo nukankinta su savo septyniais sūnumis Tiburyje (Tivoli) imperijos Adriano valdymo metais (117-138 m.). Tradiciškai švenčiama liepos 2 d. Ir liepos 18 d.

  • Silvestras/Silvestri Vilnius 1669 m/Silwestro/Vydžiai 1843 m/Pievėnai 1825 m/Eigirdžiai 1790 m/Tytuvėnai 1826 m/Sylwester Aleksandravėlė 1840 m,

  Silvester/vyr./Vokiečių, anglų, slovakų, slovėnų, vėlyvosios Romos, reiškia - “miško”/Iš lotynų Silva“mediena, miškas”/Angliškas vardas, Silvester (arba Sylvester) buvo naudojamas nuo viduramžių, tačiau jis tapo mažiau paplitęs po Reformacijos.

  • Skolastika/Sholastyka Gadūnavas 1838 m/Scholastyka Giedraičiai 1818 m/Scholastica Kurtuvėnai 1807 m/Kelmė 1841 m/ Tirkšliai 1833 m/Viduklė 1794 m

  SCHOLASTICA/mot./Lotynų/Vardas kilęs iš scholasticus, jo reikšmė - “oratorius”. Scholastikanaudojama daugiausia anglų ir vokiečių kalbomis kalbančiose šalyse. Biblijinis vardas, kilęs iš žodžio scholasticus reiškiančio: “studentas, mokslininkas”. Scholastika nuo VI-ojo amžiaus šventosios vardas.

  • Telesforas/Telespor-Merchel/ Tirkšliai 1840m/Telesfor/Viekšniai 1845m,

  TÉLESPHORE/vyr./Prancūzų, TELESPHOROS/Senovės graikų/prancūziška forma graikiško vardo Τελεσφορος (Telesphoros), kuris reiškia: “pareiškia valią, pasiekia tikslą”, arba “duoda vaisių”. Šv. Telesforas buvo 2-ojo amžiaus popiežius ir kankinys. Telesforas Valius - vienas iškiliausių žemaičių dailininkų/Telesporas 1914 m  įrašytas “Ūkininko kalendoriuje”.

  • Titas/Tytus/ Saločiai 1845m/ Tytus-Telesfor/ Seda 1846m.

  Tytus/vyr/Lenkų/Titus/Sen. Romos, Biblijos, anglų, lotynų. Romėnų vardas, kurio prasmė nežinoma, galbūt susijęs su Lotynų paaiškinimu - “titulas”. Tito reikšmė gali būti - “nusipelnęs”. Titustapo pirmuoju Kretos vyskupu. Titus-1a. Romos imperatorius. Šekspyro tragedijos herojus TitoAndronikas(1593). Titas Livijus – kelių dalių knygoje “Romos istorija nuo miesto įkūrimo” išdėstė Romos ir romėnų tautos istoriją iki imperatoriaus Augusto. Vardas yra daugiausiai naudojamas anglų, prancūzų, vokiečių ir rumunų kalbose.

  • Vanda/Wanda Salantai 1853 m/ Kelmė 1862 m/Vanda Suvainiškis 1915 m

  VANDA/mot./Italų, anglų, lenkų/Galbūt iš germanų kilęs vardas Vandal, reikšmė: “vandalų genties”, naudojamas daugiausia čekų ir italų. 2. Vardas Vanda reiškia: “pynė; rauda”. 3. Vanda turi savo šaknis Afrikos-Kongo kalboje. Vardo Vanda kilmė Afrikoje, Mende, jo reikšmė: “lengvai kaip lietus”. Be to, Vanda yra Wanda forma; lenkų, čekų, rusų ir kitų slavų kalbose. Lenkų legendoje, karaliaus Krak, legendinio Krokuvos įkūrėjo, duktė - princesė Vanda . Vanda - ežeras Rytų Antarktidoje, Viktorijos Žemėje.

  • Vendelinas/Vendelino Mosėdis 1819 m/Šatės 1813 m,  

  Vendelin - norvegų ir švedų vyr. vardo forma, Wendel vokiečių vardas, reiškiantis “Wend; klajūnas”, Wendelin: mažybinė vardo forma.

  • Viktorinas/Victorini Židikai 1792 m/ Eigirdžiai 1785 m/Viktoryn Tirkšliai 1829 m,   

  VICTORINUS lotynų kilmė iš Victorius, reiškia "užkariautojas".

  • Zigfridas/Žygprydas (”Tikras tėvyniszkas kalendorius pavestas auksztaicziams ir žemaicziams Lietuvos ukininkams 1896.”)

  Zigfridas - Zygfryd lenk. forma, kilmė iš vokiško Siegfried, reiškiančio “pergalę taikos labui”.

  • Žygimantas/Zigmontum-Aleksandrum/ Šaukėnai 1831 m/ Sigismundus/ Mosėdis 1650 m/Onuškis 1750 m /Zygmontt/Kamajai 1799 m/Zygmond/Vydžiai 1807 m

  SIGISMUND/vyr./vokiečių, senovės germanų/ZIGMUND/slovakų/ZYGMUNT/lenkų iš SIGMUND/kilmė iš germanų sigu “pergalė” ir mund “gynėjas”/arba iš skandinavų: sigr “pergalė” ir mundr “gynėjas”/Žygimantas Augustas (1520 – 1572) – Žygimanto Senojo sūnus, Lenkijos karalius (1548 – 1572) ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1544 – 1572), paskutinysis Jogailaičių dinastijos valdovas, kurio valdymo metu Lenkija ir LDK susijungė, sudarydamos konfederaciją – Abiejų Tautų Respubliką. Žinomas Austrijos psichologas Zigmundas Froidas (1856-1939) revoliucinės teorijos psichoanalizės kūrėjas.

  Kiti retesni vardai rasti LVIA krikšto, santuokos, mirties knygose:

  • Adelaida Židikai 1798 m,

  • Adnistina/Adnistinam/Naujasis Daugėliškis 1776 m,

  • Agripina/Agrypina Lioliai 1835 m/Agripijonas/Agrapijonas Stakliškės 1927 m,

  • Afesta/Pikeliai 1828 m,

  • Albertina/Helbertyna 1829 m Lioliai/Albertyna Gadūnavas 1851 m,

  • Aleksejus/Aleksij/Seda 1879 m,

  • Amadejus/Амадeй/Suvainiškis 1866 m,

  • Amelija/Amalija Vilnius 1888 m,

  • Anatolija/Anatolia Mosėdis 1824 m,

  • Antonelė/Antonela/Obeliai 1831 m,

  • Anupras/Onufry/ Kelmė 1834 m/Onufrij  Alesandravėlė 1802 m/Onuphrii Kelmė 1805 m,

  • Apolinaras/Apollinarius/Šiluva 1719m/Apolinard Gadūnavas 1851m/Apolis Židikai1918 m,

  • Arnoldas/Arnolf/ Kurtuvėnai 1883 m,

  • Atanazijus/Atanazij Vilnius1861 m,

  • Aurelijonas/Aurelian/Kurtuvėnai 1860 m/Aureliana Mosėdis 1847 m/Aurelija Kuršėnai 1858 m,

  • Balbina/Vilnius 1812 m,

  • Baltramiejus/ Bartłomiej/Barthalomeus/Onuškis 1750 m/ Eigirdžiai 1785 m/Debeikiai 1842 m/Siesikai 1840m,

  • Barnabas/Barnabus/ Mosėdis 1749m/Seda 1846m,

  • Bazilijus/Basilius-Vincentus/Šakyna 1780m/Vilnius 1610m/Bazyly Obeliai 1829m,

  • Beata/Beatha-Feliciana/Tirkšliai 1819m,

  • Beniamin/Alesandravėlė 1844 m,

  • Benvenutas/Bevenuti Vilnius 1813 m,

  • Bernardas/Bernard Obeliai 1657 m/Pakopiai 1799 m/Bernardinas Židikai 1749 m,

  • Bibiana/Vilnius 1814 m,

  • Birutė/Biruta/Joniškis 1904 m,

  • Blasius/Blažiejus/Blasei Vilnius 1809 m, Blozej Kelmė 1762 m/Blažej Tirkšliai 1846 m,

  • Bonifacijus/Bonifaty Mosėdis 1822/Bonifacy Obeliai 1885 m/Židikai 1793 m/Eigirdžiai 1759m/Breslauja 1839/Bonipacas Židikai 1918 m,

  • Boželė?/Bozela/ Dusetos 1837 m,

  • Celestinas/Calestinus-Ignatus/ Seda 1817 m,

  • Celina/Akmenė1844 m,

  • Chlodvigas/Xlodvig Vilnius 1899 m,

  • Cholhilda/Mosėdis 1815 m Chleothilda Mosėdis 1827 m - panašus į Klotilda (Clothilda arba Chlotichilda), reikšmė: “garsėja mūšyje”.

  • Damazijus/Damasius/ Kurtuvėnai 1889 m/Dmazij Stakliškės 1894 m,

  • Damijona/Damė Stakliškės 1925 m,

  • Danielius/Daniel/Šakyna 1901 m/Daniella/Luokė 1787 m,

  • Darijus/Darijo Salantai 1812 m,

  • Deodemas/Deodemus Mosėdis 1797 m,

  • Deogratas/Deogratus/Naujasis Daugėliškis 1800 m,

  • Dionisijus/Dyonisy/ Drūkšiai 1828 m,

  • Donatas/Donat/ Šakyna 1853 m/ Aleksandravėlė 1884 m/Akmenė 1844 m,

  • Dora/Onuškis,Violiškės 1760 m,

  • Dorotėja/Dorothea Eigirdžiai 1750 m/Mosėdis 1662 m,

  • Dotianus/Dotianas Salantai 1809 m,

  • Dovydas/Davidis Aleksandravėlė 1809 m/Dawid Raudėnai 1806 m/Kražiai 1862 m,

  • Edmundas/Ėdmund Seda 1877 m; Edik Vilnius 1877 m,

  • Effron/Kelmė 1765 m,

  • Elijus/Elias/Krakiai 1659 m /Halias Vilnius 1670 m/Elis Raudėnai 1817 m,

  • Elizaras/Kamajai 1841 m,

  • Elvyra/Šakyna 1851 m/Kelmė 1871 m,

  • Elžbieta/Elizabet/Helisabetha Mosėdis 1731 m,

  • Emerina/Smalvos 1849 m,

  • Emerikas/Emericus Mosėdis1822 m,

  • Emilijona/Emiliana-Angela Vaiguva 1799 m/Emiliana-Julliana-Veronica Šiupyliai 1813 m,

  • Erazmas/Dusetos 1837/Erazm-Cyprian Dusetos 1806/Stakliškės 1911 m,

  • Erikas/Ericus Grūšlaukė 1810 m,

  • Ernestas/Ernestus Aleksandravėlė 1815 m/ Ernest Aleksandravėlė 1831 m,

  • Estela/Estella Viekšniai 1858 m,

  • Eudokija/Eudoxia Stakliškės 1748 m,

  • Eufemija/Eufemia/Krakiai 1706 m,

  • Eustachijus/Eustachyus/Pievėnai 1830 m/Evstafij/Obeliai 1885 m,

  • Evelina/Ludvica-Anna-Evelina/ Seda 1816 m,

  • Everestas/Evarestas Židikai 1824 m,

  • Fausterija/Fausteria Mosėdis 1809 m,

  • Faustina/Kelmė 1802 m/Faustyn Jieznas 1840 m,

  • Febronija/Skuodas 1790m/ Seda 1845 m,

  • Felicijonas/Felician/Akmenė 1844 m/Pelicijonas Židikai 1923 m/Felice Telšiai 1818 m,

  • Ferdinandas/Ferdinand-Januarius Seda 1822 m/Viekšniai 1867 m,

  • Filomena/Filimona Tirkšliai 1899 m,

  • Florijonas/Florianum/Pievėnai 1793 m/ Florian/Kelmė 1796;1849 m,

  • Frucina/Frusina Eigirdžiai 1752m/Fruzyna/Tirkšliai 1709m/Josephata-Frucina Šiluva 1798m/Phrusina Tverai 1787m,

  • Frumentijus/Frumencijut Židikai 1868 m,

  • Gaudentas/Benedictus-Gaudentus/Obeliai 1832 m,

  • Genovefa/Genowefa  Tirkšliai 1885 m,

  • Gerardas/Erard Salantai 1853 m,

  • Germanas/Eremans (rus. Е́рман) Mosėdis1734 m,/Germana Vilnius 1888,

  • Gertrūda/Leliūnai 1866 m,

  • Glet?/ Dusetos 1806 m,

  • Godeberta/Mosėdis 1783 m,

  • Gotfridas/Gotfrid Mosėdis 1778m/Gotfrida Viekšniai 1923 m,

  • Gracijona/Graciana-Stanislava Kurtuvėnai 1906 m,

  • Gustavas/Stakliškės 1866 m,

  • Herkulanas

  • Hiacintas/ Hiacinthus Naujasis Daugėliškis 1774 m/ Giacintas Mosėdis 1923 m/Hiacintha Salantai 1810 m,

  • Hilbertina/Helbetyna/Lioliai 1829 m,

  • Honorata/Onorata Seda 1797 m/Krakiai 1801 m,

  • Giliaras/Hiliary/Vydžiai 1811 m

  • Izabelė/Izabela/Tirkšliai 1855 m/Izabella Vydžiai 1816 m,

  • Izidorius/Hisidory/Tirkšliai 1759 m

  • Jadvyga/Hedwigis/Skuodas 1686 m/Rokiškis 1849 m/Edvidis Gedvige Mosėdis 1779 m/Jadwiga Vydžiai 1809m/Vilnius 1606 m,

  • Januarijus/Vilnius 1881 m,

  • Joakimas/Krakiai 1777m/Joakimas-Boleslovas Krakiai 1777m,

  • Jonas-Nepomukas/ Mosėdis 1757,

  • Judita/Juditha/ Šaukėnai 1794m/Krakiai 1860m/Judyta Mosėdis 1843,

  • Julijona/Uliana Mosėdis 1756,

  • Kajetonas/Kaietan Šiauliai 1848 m/Caietan Kuršėnai 1801m/Cajetan Raudėnai 1802 m /Kvetkai Cayethano 1822 m,

  • Kalikstas/Kalikst Obeliai 1877 m/Calixty Šiupyliai 1811 m,

  • Kamilė/Kamilla Zarasai 1841 m,

  • Kanutas/Vilnius 1911 m,

  • Karlas/Karl Kelmė 1861 m,

  • Kasparas/Gasper Ragelių koplyčia 1840 m/ Salantai 1849 m,

  • Keistutis/Stakliškės 1928 m,

  • Kirenijus/Cyreniusz Mosėdis 1847 m,

  • Klemensas/Klemens Skuodas 1865 m/Clementis Aviliai 1845 m,

  • Kleopas/-a/Kleof Obeliai 1895 m/Breslauja 1838 m/Cleopha Mosėdis 1825 m/Kleopa Židikai 1923 m,

  • Kolumba/1906 Mosėdis

  • Kornelija/Apsas 1833m/Corneli Mosėdis 1782 m/Cornelius Židikai 1799 m,

  • Kristupas/Krystops Vilnius 1609 m/Krzysztow Mosėdis 1782 m,

  • Krizostomas/Chrysostomus Skuodas 1771 m/Chrisostom Raudėnai 1812 m,

  • Ksaveras/Xawery-Nikodem Kurtuvėnai 1845 m/Dusetos 1842 m/Xaverij Aleksandravėlė 1897 m,

  • Leontina/Šakyna 1881 m,

  • Lionginas/Liongin Seda 1873 m,

  • Liucija/Liutia Lioliai 1807 m/Liucia Šešuoliai 1843 m,

  • Lota/Pievėnai 1798 m,

  • Maksimas/Georgius-Machim Seda 1813 m,

  • Maksimilijonas/Maxymilian Telšiai/1833 m,

  • Malvina/Kelmė 1861 m,

  • Matilda/Methilda Mosėdis 1809/Tirkšliai 1894 m/Matylda Telšiai 1854 m,

  • Mečislovas/Miecislaus-Nicolaus Šakyna 1825 m,

  • Melitonas/Salantai 1917 m,

  • Mikalojus/Nikolaj Seda 1879 m/Milolay/Dūkštas 1827 m/Nicalaus Šakyna 1783 m,

  • Modestas/Jieznas 1836 m,

  • Monika/Monica Mosėdis 1847 m /Tirkšliai 1851 m/ Telšiai 1894 m,

  • Morta/Marta Tirkšliai 1790 m,

  • Natalija/Natalia Salantai 1849 m,

  • Nikiforas/Nikiper Naujasis Daugėliškis 1784 m/Nikefor Pikeliai 1845 m,

  • Nimfa/Vaiguva 1903 m,

  • Norbertas/Norberto Pikeliai 1803 m,

  • Olga/Telšiai 1853 m,

  • Olimpija/Olimpia Šiupyliai 1814 m/Elzbieta-Olimpia Šiauliai 1847 m/Eigirdžiai 1899,

  • Oskaras/Viekšniai 1924 m,

  • Ostapas/Astap Jieznas 1784 m,

  • Otilija/Otilia-Teophilia Aleksandravėlė 1813 m/ Otylia Tytuvėnai 1851 m,

  • Pelagėja/Пелагiя Kuršėnai 1867 m,

  • Pijus/Pius Telšiai 1853 m/Židikai 1867 m,

  • Pilypas/Filipo Mosėdis 1810 m,

  • Platonas/Platon Kurtuvėnai 1828 m,

  • Polikarpas/Polikarp Viekšniai 1835 m,

  • Polonija/Polonia Mosėdis 1669 m,

  • Praksida/Praxeda Naujasis Daugėliškis 1798 m/Mariana-Prakeda-Magdalena Kuršėnai 1798 m/ Tekla-Praxeda Kražiai 1825 m,

  • Raimundas/Raymundo Obeliai 1853 m/ Kelmė 1792 m/Židikai 1808 m,

  • Reinaldas/Rainaldo Kvetkai 1824 m/Raynold Vandžiogala 1832 m,

  • Remigijus/Remigiusz Tirkšliai 1864 m,

  • Ričiardas/Rychard Seda 1836 m,

  • Roberta/Smalvos 1842 m,

  • Romualdas/Romuald Pievėnai 1850 m/Šiupyliai 1811 m/Zarasai 1824 m/Suvainiškis 1919 m,

  • Rožė/Roza Dusetos 1838 m/Rozalia Breslauja 1849 m/Šiauliai 1891 m,

  • Rudolfas/ Rudolf Židikai 1868 m,

  • Rufina/Kelmė 1829 m,

  • Rupertas/Kretinga 1879 m,

  • Saliamonas/Salomon Židikai1909 m,

  • Samuelis/Naujoji Žagarė 1663 m/Samuel Židikai 1701 m, 1750 m

  • Sebastijonas/Sebastyan/Zarasai 1826 m/Sebastian Kražiai 1776 m,

  • Simplicijus/Simplicius Vilnius 1794 m, Seda 1872 m/Symplicyjusz Telšiai 1853 m,

  • Sikstas/Sikstus Kretinga 1899 m,

  • Teodorika/Teodoryca Viekšniai 1858 m,

  • Teodosija/Teodozia Pievėnai 1846 m/Tytuvėnai 1850 m,

  • Teofilė/Teophila-Mathilda Židikai 1816 m,

  • Teresė/Terresa Mosėdis 1733 m/Theresia Mosėdis 1749 m,

  • Timotiejus/Timoteus Tverai 1788 m/Timofej Vilnius 1885 m,

  • Trementijus/Trementij Seda 1818 m,

  • Urbonas/Urban Rokiškis 1849 m,

  • Uršulė/Hursula Židikai 1772 m,

  • Vaclovas/Vinceslaus Šakyna 1824 m,

  • Vaitiekus (Albertas) /Woiciek Šaukėnai 1818 m,:

  • Vestina/Vilnius 1892 m,

  • Vilhelmas/Julian-Vilhelm Obeliai 1907 m /Wilhelm Kelmė 1829 m,

  • Vikenta/Kelmė 1871 m,

  • Vandelinas/Vindelini Mosėdis 1812 m,

  • Vitalija/Witalia/Pievėnai 1848 m,

  • Vitalis/Witalis Seda 1879 m/ Alesandravėlė 1807 m/1747 m, 1852 m,

  • Vytautas/Vitold Šešuoliai 1849 m,

  • Zakarijus/Zacharias Mosėdis 1811 m,

  • Zinaida/Kuršėnai 1861 m,

  • Zuzana/ Tirkšliai 1864 m/Susana Seda 1756 m/Vydžiai 1816 m.

  Kitos temos apie vardus:

  Vardai lotynų, lenkų, rusų, lietuvių kalbomis - Lietuvoje gyvenusių žmonių vardai krikšto, santuokos, mirties dokumentuose buvo užrašomi lotynų, vėliau lenkų, rusų ir nuo 1918 m. lietuvių kalbomis. Pateikiu savo sudarytą vardų žodyną.

  Vardų kelionės (jų kilmė ir reikšmė) - Archyvinėse knygose pasitaiko keli vieno vardo užrašymo variantai, nes nebuvo aiškios rašybos tradicijos, pateikiu sąrašą surinktų vardų ir trumpą jų aprašymą.

  Įdomioji giminės vardu statistika Aukštaitijos giminės vardų paveldas. Kiekviena giminė skirtinguose laiko tarpuose turėjo savo mėgstamus vardus…

  Savi ir svetimi vardai Kalbėdami apie protėvių tradicinius senoviškai skambančius vardus, prisimename kaip vadino močiutę, kaimynę, prosenelį. Kartais išlikęs neįprastas variantas, net nežinomas tikrasis vardas.


  Palikti komentarą

  Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.