Vardų kelionės (jų kilmė ir reikšmė)

Vardų istorija. Reti istoriniai vardai. Vardo užrašymas, reikšmė.

Kiekvieno vardo istorija yra unikali, individuali, susijusi su konkrečiais žmonėmis, šeimomis, giminėmis. Norint geriau pažinti save, savo šaknis, tikrai verta pasidomėti savo vardo istorija. Dažnai vardo pasirinkimą nulemia protėvio sėkmingas likimas, bendravardžio aukšti pasiekimai, ar tam tikros charakterio savybės.

Būna, kad vaikui suteikiamas ne vienas, o du, trys ar net daugiau vardų – močiutes, senelio garbei ar svarbiam asmeniui prisiminti.

Žmoguje, turinčiame tris ir daugiau vardų, savo gyvenimą gali įprasminti kelios protėvių kartos. Keisdami vardą, nutraukiame ryšį su praeitimi - tarsi nutraukiame natūralų ėjimą nuo pradžios, norėdami judėti nauja kryptimi. Dažnas tikime, kad naujas vardas tai - naujas gimimas. Vienuoliai, duodami įžadus, naują gyvenimą pradeda nauju vardu.

Kokie tradiciniai tautiečių krikšto vardai? Kiek vardų turėjo mūsų protėviai?

liustracija. 1819 m gimimo įrašo fragmentas: Krikštytas vaikas vardais Kazimiero Placido (lot.) Seda/Šaltinis: epaveldas.lt

Kazio Kuzavinio ir Bronio Savukyno parengtas “Lietuvių vardų kilmės žodynas”. Jame aiškinama kone 4000 dabar lietuvių vartojamų vyrų ir moterų vardų kilmė.

Lietuvių kalbos instituto svetainėje paskelbtas Vardyno skyriaus telefonas.

Kalbininkai visus lietuvių kalbos vardyno asmenvardžius skirsto į 3 grupes:

  • Ikikrikščioniškieji lietuviškos kilmės vardai,

  • Krikščioniškieji vardai,

  • Naujieji vardai, atsiradę tik XX amžiuje.

Tradiciniai lietuviški vardai (pvz., VytautasKęstutisBirutė ir pan.).

Lietuvių vardai gali būti atsiradę iš įvairių bendrinių žodžių: Aušra, Banga, Rasa, Vakaris. Kiti kilo iš vietovardžių - Nida, Rusnė, Vilnius, Raigardas. Gal nelabai populiarūs, bet į atskirą grupelę išskiriamai naujieji vardai, atsiradę iš tautovardžių - Jotvingis, Aistė, Bartis, Galindas. Žinoma, ir patys įdomiausi - literatūriniai vardai, vėliau atkeliaujantys į realų gyvenimą: Eglė, Uosis, Ąžuolas, Jūratė, Kastytis. Retesni iš žymių žmonių pavardžių; Darius, Girėnas.

Lietuviškos kilmės vardai: Vardai, galintys turėti dvi kilmės traktuotes (lietuvišką ir kitatautę). Pvz., Saulius – biblinis vardas ir kartu lietuviškas (nuo Saulė), Bartas – trumpa vardo Bartolomėjus forma, bet kartu trumpa vardo Bartvydas forma arba prūsų genties bartų pavadinimas), Dovydas - biblinis vardas, bet kartu gali būti lietuviškas darinys Do- (kaip DovilėDomantas) + -vydas (MantvydasVidmantasArvydas), Ieva – biblinis ir kartu lietuviškas pagal medį ievą, Arvydas – lietuviškas, bet kartu švediškas Ahrvid.

Knygose, internete apstu informacijos apie vardų reikšmesir jų kilmę. Tačiau vargu ar bus prasminga savo vaikui dovanoti vardą iš sąrašo. Apie vardo prasmę ir reikšmę trumpai neparašysi, tad kantriems siūlau išplėstą žodyną. Nuoroda: Archyviniuose įrašuose sutinkami retesni vardai.

Sekdama savo giminių vardų tradicijas, pastebėjau per  šimtmečius besitęsiančius pasikartojimus. Vienoje giminėje - Marija dažniausias vardas, kitoje, tarsi atsitiktinai, jis suteiktas tik vienai mergaitei. Kitoje giminės šakoje populiariausias (šiandiena retas) Florijono vardas.

Berniukui dažniau suteikdavo tėvo, senelio, prosenelio, dėdės, neretai krikštatėvio vardą, mergaitei – mamos, močiutės, promočiutės, tetos, krikštamotės vardą. Krikštydami keletu vardų, vieną jų dažnai parinkdavo iš giminės medžio, arba krikštatėvio, kitus laisvai pasirinktus. Tėvų, vardus dažniau parinkdavo pirmagimiams. Pastebėjau tokią tendenciją, jeigu populiarus krikštatėvis kviečiamas giminių ir kaimynų ir net kitų parapijų vaikus krikštyti, tai jo vardas būdavo ,,pasėjamas“ plačiai. Paprastai kuo kilmingesni tėvai, tuo daugiau vardų vaikui rinkdavo. Bajorai kartais turėdavo du, tris vardus, dvarininkai - po tris, keturis. Bet teko matyti valstiečių ir miestiečių turinčių po du ir tris vardus, tik gal rečiau. Kita tendencija - tam tikru laikotarpiu sutekima daugiau vardų, praėjus šiai bangai, beveik visi krikštijami tik vienu vardu. Keblu atpažinti savo giminaičius RKB knygose, jeigu vėliau, tuokiantis, gimus jų vaikams, užrašomas tik vienas (paprastai pirmas) vardas. Bet pasitaiko, kad žmogus įrašomas antruoju, bet kuriuo iš daugelio vardų, kur kas rečiau - visais, suteiktais krikšto metu.

Nuo XVIII a. Sedoje dažnas vaikas krikštijamas dviem vardais. Pavyzdžiui 1762 m. sausio 5 d. valstiečių vaikams suteikti: Marijona Barbora, Hiacintas Kasparas. Bajorai šiuo laikotarpiu išsirinkdavo daugiau vardų ir kiekvienam vaikui rasdavo nesikartojančių variantų.

Iliustracija. Honorata Marija Kleofa Elžbieta. Seda 1785/epaveldas.lt

Viena iš tokių vardo suteikimo tradicijų - gimimo diena, kalendorinis arba taip vadinamas atsineštinis vardas.

Lietuviai rinkdami krikšto vardus buvo labai pastovūs, žmonės laikėsi tradicijų, retai kada ieškojo neįprastų, nežemiškų vardų. Beveik visi vardai, plačiai pasklidę po visą krikščioniškąjį pasaulį, dažnai sutinkami ir šiandieniniuose vardynuose. Tačiau būta visko. Keliaujant knygų įrašais nuo Žagarės iki Breslaujos, teko rasti vieną kitą įdomesnį vardą. Retesni, įmantresni vardai dažniau parenkami bajorų ar didikų vaikams, gal jie daugiau keliavo po pasaulį, atsiveždavo kitų šalių vardų, nevengė originalių variantų. Įžymūs žmonės įtakojo vardų plitimą, nes po 1812 metų dažnas lietuvis įgijo Napaleono vardą.

Iliustracija. Dvynių vardai: Gervasijus - Pranciškus ir Protasijus - Vladislovas.  Krakiai 1704 m. /epaveldas.lt

Vardų parinkimo tradicijos.

Suteikiami tėvų, senelių, krikštatėvių vardai:

1895 m. Obelių parapijos bažnyčioje grafai Bronislavas Antanas ir Marija Juzefa Adelė Riomeriai krikšto metu savo dukrai suteikia keturis vardus: Jadvyga Teresė Sofija Adelija (motinos vardas Adelė perduodamas dukrai). Šioje bažnyčioje grafai Eduardas Motiejus Jonas Oktavijus ir Eufrozina Jozefina Riomeriai iš Antanašės miestelio savo sūnui suteikia keturis vardus: Eduardas Valerijonas Aleksandras Mykolas (pirmas vardas-Eduardas sutampa su tėvo pirmuoju vardu).

1853 m. Kelmės parapijos bažnyčioje susituokė bajorai Leopoldas Eduardas (2 vardai) Janavičius ir Vincentina Uršulė Stefanija (3 vardai) Gitautaitė. 1862 m. jų duktė krikštijama trimis vardais: Vanda Joana Antanina (Antanina paveldėtas vardas, Antanas Janavičius buvo jos senelis).

1814 m. Sedos parapijos bažnyčioje liuteronai Jonas Gohling ir Laurencija Rikla savo sūnui suteikia tris vardus: Jonas Eduardas Vladimiras. Jo krikštatėvis - Vladimiras Gadonas.

Suteikiami keli vardai:

1880 m. Obelių parapijos bažnyčioje valtiečiai Vincentas ir Liudvika Vienožinskiai savo dukrai užrašo du vardus: Adelaida Karolina.

1794 m. Joniškio parapijos bažnyčioje bajorų Karolio ir Onos Linkevičių dukra krikštijama trimis vardais: Sofija Kotryna Agnietė.

1802 m. Žeimių parapijos bažnyčioje bajorų Labunskių sūnaus 6 vardai: Mykolas Liudvikas Stanislovas Ignacas Juozapas Simonas (Michal Ludwik Stanislaw Ignacy Jozef Szymon lenk.)

1882 m. Sedos parapijos bažnyčioje grafų Konstantino ir Sofijos Pliaterių dukra krikštyta dviem vardais Marija Teresė.

1823, 1826 m. Sedos parapijos bažnyčioje bajorai Felicijonas ir Teklė Gadonai dukrai suteikia keturis vardus: Mykolina Marija Antanina Modesta, 1823 m. sūnui - keturis vardus: Antonijus Eleuterijus Athanasijus Zacharijus. Kituose laikotarpiuose kilmingi Gadonai krikštija vaikus nemažiau trijų, dažnai keturiais vardais.

 

Iliustracija, Antonijus Eleuterijus Athanasijus Zacharijus Seda 1823.

Šiame įraše matome tikrai retus vardus Eleuterijus Athanasijus. Vardų žinynuose parinkau panašius:

  1. Šventasis Eleuterijus (189 m.) – popiežius nuo 175 (174?). Graikų kalboje šis vardas reiškia „laisvas“. 

  2. Atanazas - vyr. vardas, senovės graikų, kuris reiškia “nemirtingas”. Graikų (Thanatos) mirties. Šv. Atanazas 4 a. buvo Aleksandrijos vyskupas.

Iliustracija, Bronislavas Dimitrijus Konstantinas Bogdanas 1891 m Obeliai/epaveldas.lt

Radote kokį keistai užrašytą istorinį vardą ir suabejojote jo tikrumu, gal būt bandėte rasti jo "žemiškesnę" versiją. Galiu pradžiuginti, tikrai esu radusi "perliukų", labai sunkiai išaiškinamų vardų. 

Perrašiau netaisytus 1599 metais surastus Joniškio parapijos vardų užrašus:

  • Moterų: Gendruta, Palania, Alena, Jagnieška, Drasiuta, Agniela, Gnieška, Magreta, Lutia, Uliana, Gendria, Pelania, Orszula.

  • Vyrų: Bernat, Valenti, Sabul, Ambros, Jendrei, Stas, Urban, Walis, Matulis, Jurgelis, Grigas, Lauria, Wawrinia, Jeremin, Čapas.

Iliustracija. Benedikta Barbora. Seda 1761/epaveldas.lt

Apžvelgtame laikotarpyje nuo XVI a iki XX a lietuvių vardai dažniausi savo kilme iš senojo testamento, romėnų, graikų ir lotynų, germanų. Daugiausia retų vardų radau Sedos parapijoje, slaviškų - daugiau rytinėje Lietuvos dalyje. Stebina tai, kad tokie dažni XX a vardai kaip Petras, Povilas, Janina gana retai sutinkami XVII - XIX a tiek bajorų, tiek valstiečių ir miestiečių šeimose. Saviti ir visaip užrašyti istoriniai vardai tampa rebusais tiems, kurie pradėjo domėtis archyviniais dokumentais. Šiandiena turime lietuviškų vardų atnaujintą žodyną. Pasitikslinkime kaip turime užrašyti seną gentainio vardą. 1918 m atkurtoje jaunoje Lietuvoje, manau, buvo sunku pradėti norminti visus asmenvardžius, XX a. pradžioje kalendorių sąrašuose buvo retų ir netradicinių vardų.

1914 m Ūkininko kalendoriuje įrašyti keli neįprasti šventieji vardai:

  • Epitanijas, Silverijus, Euzebijus, Agapitas, Gorgonijus, Januarijus, Krispinas, Evaristas, Serapijonas, Genoveta, Nemezijus.

Tai tik trumpa kelionė po mūsų senąjį vardyną. Jis neaprėpiamas, įvairus, įdomus. Ateityje rašysiu apie vardų ir pavardžių kaitą, savo giminių vardų paveldimumo apžvalgas, lyginsiu valstiečių ir bajorų vardus, žemaičių ir aukštaičių skirtumus. Manau keliausime kartu, gal būt jūs turite panašių pastebėjimų, pasidalinkite.

Kitos temos: Vardai lotynų, lenkų, rusų, lietuvių kalbomis

Retesnių XVII - XX a. krikšto vardų žinynas.

Jeigu stabtelėsite šioje kelionėje ir pasvarstysite apie vardo kilmę ir prasmę, patikrinkite giminės vardų paveldą. Kad nenutiktų taip, kad naujai gimusių Lietuvos vaikų nerastume jokiose paieškų programose, tuo labiau lietuviškų vardų žodynuose. Cituoju susirūpinusių lituanistų mintis:

VITALIJA MACIEJAUSKIENĖ ,,DAR KARTĄ APIE LIETUVIŲ VARDUS”:

“…Kiekvienos tautos vardyno savitumo ir unikalumo išsaugojimas turėtų būti jos savigarbos bei orumo reikalas. Todėl tikėtina, kad tie, kam tai svarbu, ieškos vardo ,,Lietuvių vardų kilmės žodyne”. “Lietuvoje gimusių vaikų vardų tyrimas parodė didelius rekomenduojamo ir realiai funkcionuojančio vardyno skirtumus. Deja, lietuvių tradicinio vardyno nenaudai. Į vaikų dokumentus buvo užrašyta daug menkaverčių vardų, kurie ilgai funkcionuos mūsų vardyne”.

Parengta pagal: gabriel.org/names/babynamesworld.parentsconnect.com/http://lt.wikipedia.org./bernardinai.lt/20000names.lt/wikipedia.org/wapedia.mobi/lt/lkz.mch.mii.lt/Zodynas

2017 metų balandžio 15 d. šis rašinys paskelbtas adresu  straipsniai.lt


Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.