Retesnių XVII - XX a. krikšto vardų žinynas

Sudariau įdomesnių istorinių vardų sąrašą.

Pabandžiau surinkti įvairiose parapijose įrašytus retus ir neįprastus vyrų ir moterų vardus, nurodyti jų paplitimą, rasti reikšmę ir kilmę.

Bažnytinėse knygose pasitaiko keli vieno vardo užrašymo variantai, nes greičiausiai nebuvo aiškios rašybos tradicijos. Vienas vardas gali būti užrašomas ilgomis ir trumpomis balsėmis (pvz. Cezary, Cezarij), dviem priebalsėmis ir viena (Anna, Ana), skirtingomis balsėmis (Catharinna, Catherinna). Pasitaiko sunkiai įskaitomų, klaidingų, taisytų įvardijimo įrašų (Gerasius, Gervasius). Patalpinau surastų vardų variantus, sąrašą pildysiu, kviečiu prisidėti.

Paaiškinimai:

Lietuviška vardo versija; vardo užrašymų variantai; parapijos; metai; lytis; kilmė; reikšmė; paplitimas; žymesni atstovai.

   

 • Abdonas - Hebdon Kupiškis 1828 m. vyr. hebrajiškas vardas, reikšmė - „tarnas, garbintojas“.

   

 • Abraomas - Abraham Šiauliai 1648; Vandžiogala 1723; Jieznas 1900 m. vyr. Šis vardas gali būti traktuojamas kaip „daugelio tėvas“ hebrajų kalboje. Žydai jį vertina kaip hebrajų kūrėją per savo sūnų Izaoką, o musulmonai - kaip arabų kūrėją per savo sūnų Ishmaelį. Garsus atstovas - pirmasis Amerikos prezidentas Abrahamas Linkolnas (1809–1865), kuris pilietinio karo metu sugebėdamas išsaugoti šalį ir panaikinti vergiją. Kitose kalbose ir kultūrose: Ibrahim (arabų) Abraam (Biblijos graikų) Avraham (Biblijos hebrajų) Aapo (suomių) Ebrahim (persų) Абрам (rusų)  Avrum (jidiš).

   
 • Ada (galimai Adomas) Vaiguva 1795 m. 

   

 • Adalbertas - Adalbertum Adutiškis 1687; Seda 1745; Albert Kriukai 1870 m. ADALBERT vyr. sen. vokiečių vardo ALBERT forma, sudaryta iš elementų "adal" kilmingas ir "bert" šviesus. Bohemijos, Lenkijos ir Prūsijos globėjų vardas. Čekų kalboje - Vojtěch, lenkų - Wojciech. XIX amžiuje išgarsino  vokiečių kilmės princas Albertas, karalienės Viktorijos vyras. Garsus atstovas yra vokiečių fizikas Albertas Einšteinas (1879–1955), reliatyvumo teorijos kūrėjas.

     

 • Adeodata Subačius 1795 m. mot. iš lotyniško vyriško vardo Adeodatus reikšmė „Dievo duotas“. Tai buvo šventojo Augustino sūnaus vardas.

      

 • Adrianas - Adryan Karklėnai 1837; Адрiан Kaunas 1848 m. Adrianas vyr. Adrijana. mot. iš lot. Hadrianus,  reikšmė „iš Hadrijos“. Hadria (šiuolaikinė Adrija) yra šiaurės Italijoje ir buvo svarbus etruskų uostamiestis. Adrijos jūra pavadinta šiaurinio miesto vardu.

     

 • Adelaida - Adelaidy Židikai 1798; Kavarskas 1844 m; Adelaida mot. Iš prancūziškos formos germanų vardo Adalheidis, kuris sudarytas iš  elementų adal „kilnus“ ir heid „rūšis“. X a. buvo šventasis Adelaide, šiuo vardu buvo Šventosios Romos imperatoriaus Otto Didžiojo žmona. Didžiosios Britanijos XIX a. vokiečių kilmės karaliaus Viljamo IV žmonos vardu 1836 m. buvo pavadintas Adelaidės miestas Australijoje.

 • Adnistina - Adnistinam Naujasis Daugėliškis 1776 m. Vardo reikšmė nerasta. Panašūs: biblijinis Adnach, kilęs iš hebrajų kalbos, reikšmė „prabanga“, „malonumas“. atjaunėjimas“.

 • Adolfina Raudėnai  1869 m. Adolfina mot. iš vyriško ADOLF - senovės germanų, paplitęs: Vokietijos, Olandijos, Skandinavijos, Čekijos šalyse. Iš germanų vardo Adalwolf, kuris reiškia “kilnus vilkas”, net keli Švedijos karaliai krikštyti šiuo vardu. Adolfas Hitleris (1889-1945), nacių partijos lyderis Vokietijoje Antrojo pasaulinio karo metu, labai sumažino šio vardo naudojimą. 

 • Afesta Pikeliai 1828 m. mot. vardo reikšmė nežinoma, panašus Avesta –  zoroastrizmo šventų tekstų rinkinys, parašytas liturgine Avestos kalba. Avesta yra persiškas vardas, reiškiantis „principas“, „pagrindas“, „prieglobstis“, „draugystė“. Kiti tik panašūs, pavyzdžiui, hebrajiškas Efah, Eyphah, reiškiantis „tamsus“ arba „niūrus“. Dar Hefaistas - vyr. vardas, kilęs iš graikų Hephaistos, reikšmė "nežinomas".  Graikų mitologijoje Hefaistas buvo ugnies ir kalimo dievas, neištikimos Afroditės vyras.

   

 • Agafonas - Agufon Kaunas 1823 m. vyr. iš graikų kilmės, reikšmė - „gėris“, užrašymas atitinka rusų vardą Агафон.

    
 • Agana Raseiniai 1833 m. mot. galimai iš vyr. Agam, hebrajų kalba reiškia „ežeras“.
    
 • Agapitas -  Agapita Telšiai 1846 m. kilmė iš graikiško vardo Agapetos, reiškiančio „mylimasis“.

     

 • Agripina - Aggrypina Tverai 1794; Agrippina Kaunas 1817; Agrypina Lioliai 1835 mot.; Agrapijonas Stakliškės 1927 m. vyr. kilmė iš AGRIPPA darinio. Šiuo vardu buvo Romos imperatoriaus Nero motina. Tai III amžiaus romėnų šventosios, garbinamos Sicilijoje, vardas. 

 • Akcencijus - Аyкцентий Senieji Varniai 1879 m. Auxentius vyr. kilmė iš graikų auxano, reiškiančio „didėti, augti“. Šį vardą turėjo keli šventieji. 

    

 • Akvilija - Aквилiю Telšiai 1873 m. mot. vedinys iš Akvilė, kilmė Iš romėnų Aquila, lotynų kalboje reiškiančio „erelis“.
 • Albertina - Albertyna Gadūnavas 1851 m. mot. kilmė Iš germanų vardo Adalbert, reiškiančio „kilnus ir ryškus“,

       

 • Albrechtas - Albrycht Pasvalys 1701, Žeimiai 1824 m. vyr. vokiškas vardas, kilmė iš Albertas.

     

 • Alverija Pandėlys 1939 m. mot. kilmė iš Alvere (Dordonės regiono Prancūzijoje). Susijęs su Elvyros vardu.

     

 • Amadejus - Амаdeй Suvainiškis 1866 m. Amadeus vyr. reikšmė „Dievo meilė“, kilmė iš lotynų amare „mylėti“ ir Deus „Dievas“. Garsus atstovas - austrų kompozitorius Wolfgangas Amadeusas Mozartas (1756–1791).

      

 • Ambrozijus - Ambroseij Telšiai 1785; Ambrosius Zarasai 1843; Apsas 1845; Adutiškis; Ambrosy 1648 Šiauliai; Ambrožem Viekšniai 1861; Anbrosy Šiauliai 1848; Ambrosia Šaukėnai 1869; Ambrozina Vosiliškis 1841 m. AMBROSIUS vyr. AMBROSIA mot. lot. iš senovės graikų Ambrosios, reikšmė „nemirtingas“.

    
 • Amerikas - (Emerikas) Eмерикa Paberžė 1885 m. vyr. viduramžių itališka Emmerich forma. Amerigo Vespucci (1451-1512) buvo italų tyrinėtojas, davęs Amerikos žemynui pavadinimą (iš Americus, lotyniškos vardo formos). Germaniška vardo versija - Ermenricho.

       

 • Aloiza - Eloisa Kaunas 1815; Алiоизы Telšiai 1860 m. mot. kilmė iš senojo prancūziško vardo Héloïse, kuris tikriausiai kilęs iš germanų vardo Helewidis, sudarytas iš elementų heil, reiškiančio „sveika“, ir wid, - „platus“. Kartais jis siejamas su graikišku žodžiu helios, reiškiančiu„ saulė. 

       

 • Alverija Pandelys 1939; Alwira Telšiai 1847 m. mot. kilmė galimai iš skandinavų Alver, Alvera, arba iš Elvera - garsi amerikiečių šokėja Elvera Sanchez (1905–2000). Panašus Allovera - kilmė iš germanų Elvira sudaryto iš ala "visi" ir wer "tiesa". 
  • Amalija - Amalia Vilnius 1888 m. mot. vokiečių vardo Amala lotyniška forma, kilmė iš amal, reiškiančio „darbas“. 

       
  • Anastazijus - Anastasij 1780 Eigirdžiai 1780 m. vyr. iš graikiško vardo Anastasios, reiškiantis „prisikėlimą“.

      

  • Anelius - Arnold Aneley Svėdasai 1826 m.vyr. tikriausiai iš mot. vardo Anelė, arba vyr. ANAEL vardo variantas pagal NATHANIEL. Kai kuriais atvejais gali būti HANIEL arba HANNIEL variantai. Tai taip pat gali būti sutrumpintas DANIEL vardas.

  • Antonelė - Antonela Obeliai 1831 m. mot. Antonella mažybinis iš vyr. Antanas. Variantai: Antoinette, Antonija, Nela. 

  • Anzgorijus Imbradas 1827 m. vyr. kilmė iš vokiečių ansi „dievas“ ir ger „ietis“. Šventasis Ansgaras buvo IX amžiaus frankų misionierius.

      

  • Anzelmas - Anzelmina Kurtuvėnai 1839; Anzelm Žarėnai–Latveliai 1806; Šakyna 1784 m. ANSELM vyr. ANSELMA mot. vokiečių iš germanų Ansehelm: ans “dievas” ir helm“ šalmas, apsauga”. Šv. Anselmas, gimė šiaurės Italijoje, buvo Kenterberio arkivyskupas.

      

  • Apolinaras - Apollinarius Šiluva 1719; Apolinary Kražiai 1838; Apolinard Gadūnavas 1851; Apolis Židikai 1918 m. vyr. Senovės graikų vardas, kilęs iš dievo APOLLO vardo.

      

  • Apolonas - Appoleon Raseiniai 1832; Apollon Kaunas 1820 m. vyr. iš graikų kalbos Apollon, kurio prasmė nežinoma, nors galbūt susijęs su indoeuropiečių apelo, reiškiančio „jėga“. Kita teorija teigia, kad Apoloną galima tapatinti su Anatolijos dievu Appaliūnu, kurio vardas galbūt reiškia „tėvo liūtą“ arba „tėvo šviesą“. Vėliau graikai Apolono vardą siejo su graikų veiksmažodžiu apollymi, reiškiančiu „sunaikinti“. Graikų mitologijoje Apolonas buvo Dzeuso ir Letos sūnus bei Artemidės dvynis. Jis buvo pranašysčių, medicinos, muzikos, meno, įstatymų, grožio ir išminties dievas. 

      

  • Apolonija - Appolonia Vilnius 1664; Apollonia Drūkšiai 1843; Smalvos 1845; Gaidė 1922; Polonia Kražiai 1779 m.; APOLONIA mot. iš sen. graikų APOLLONIA. Apolionija - vardo variantas 1914 m  įrašytas Ūkininko kalendoriuje.

       

  • Apolinija - Apolinia Kražiai 1787 m. Variantas iš prancūzų vardo Apollinia - kilmė iš graikų APOLLONIA. Paplito pagal Šv. Apolline.

       

  • Apolija - Appolia Josvainiai 1812 m. mot. Iš vyr. vardo Apollo graikų - Apollon, kurio reikšmė nežinoma, nors galbūt susijęs su indoeuropiečių apelo, reiškiančiu „jėga“. Baskų apalo yra „nuolankus“, pirmą kartą „Apala“ forma buvo užfiksuota 1145 m.

      

  • Archanelė Krakės 1883 m mot. - kilmė ir reikšmė nežinoma. Panašus į Archangelą, pagal užrašymą lenkų vardas Archanioł, iš italų Arcangelo.

      

  • Arkadijus - Archadio Luokė 1797 m vyr. Kilmė iš senovės graikų vardo „Arkadija“. Arkadija buvo Graikijos regionas, reikšmė - „lokys“. Tai buvo III amžiaus šventojo ir kankinio vardas.
  • Armadoras - Армадорь Telšiai 1872 m. vyr. Kilmė iš senovės skandinavų vardo. Germanų sudurtinis iš „erelis“ ir „protas, dvasia, drąsa“.

       

   • Arnoldas - Arnold Svėdasai 1826 m.vyr. Iš germanų vardo, reiškiančio „erelio jėga“, Šventieji, turintys šį vardą: VIII amžiaus muzikantas Karolio Didžiojo dvare ir XI amžiaus Prancūzijos vyskupas, kuris yra aludarių globėjas. Tarp garsių šiuolaikinių atstovų yra amerikiečių aktorius bei politikas Arnoldas Schwarzeneggeris (g.1947).

           

   • Arnulfas - Arnulpum 1810 Pavandene; Arnolf Kurtuvėnai 1883 m. vyr. Ärnulf germanų vardas, sudarytas iš žodžių „erelis“ ir „vilkas“.

        

   • Atanazijus - Atanazij Vilnius1861; Atanazium Šėta 1782; Telšiai 1822 m. vyr. Iš graikiško vardo Athanasios, reiškiančio „nemirtingą“. Šventasis Atanasas buvo 4 amžiaus Aleksandrijos vyskupas.

        

   • Atalija - Atalia Tverai 1788 m. mot. reikšmė "išaukštintas“ hebrajų kalba. Senajame Testamente yra ir moteriškas, ir vyriškas vardas. Atalyah (Biblijos hebrajų), Athaliah (Biblijos).     

   • Aurelijonas - Aurelian Kurtuvėnai 1860 vyr. Aureliana Mosėdis 1847; Aurelija Kuršėnai 1858 m. mot. kilęs iš lotynų aureus, reiškiantčio „auksinis, paauksuotas“. Markas Aurelijus (Marcus Aurelius) buvo II amžiaus Romos imperatorius ir filosofas.

        

   • Avitas - Авита Kaunas 1864 m. vyr. Iš romėniško vardo Avitus, kuris lotyniškai reiškė „protėvį“. Imperatoriaus vardas, kuris trumpai viešpatavo Vakarų Romos imperijoje V amžiuje.

        

   • Balbina - Balbiny Vilnius 1812; Telšiai 1846; Židikai 1859 m. BALBINA mot. iš lotynų kalbos žodžio, reiškiančio „mikčioti, mikčiojanti“ Šv. Balbina saugo nuo skorbuto ir strumos. 

   • Baltazaras - Baltazer Kražiai 1681; Baltasari Pievėnai 1763; Baltazar Židikai 1750; Baltazar Traupis 1851 m. vyr. variantas Belshatzzar Hebrajų forma - reikšmė “apsaugoti karalių”. Senajame Testamente Daniel Baltazar - paskutinis Babilono karalius, kuris matė mistinę ranką ant sienos, tai buvo išaiškinta kaip numatoma imperijos pabaiga. Pagal Naujajį Testamentą į Jeruzalę išminčiai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras atėjo iš Rytų šalies sekdami žvaigždę, pasirodžiusią Jėzaus gimimo išvakarėse virš Betliejaus. Baltazaras Krosnevičius - žymus XVII a. pirmosios pusės Lietuvos evangelikų reformatų teologas ir dvasininkas.

      
    • Barnabas Seda 1846; Mosėdis 1764; Barneba Krekenava 1805; Barnabo Karmėlava 1811 m. BARNABAS vyr. vokiečių, anglų (retas), biblijos, lotynų ir graikų Biblijos, graikiškos formos aramėjų vardas. Aramėjų kilmė yra nepatvirtinta, tačiau jis gali būti iš baras naviya, reiškia “sūnus pranašas”. 

         

    • Bazilijus - Bazilio Betygala 1806; Basilius-Vincentus Šakyna 1780; Vilnius 1610; Bazyly Obeliai 1829 m. vyr. Iš graikiško vardo Basileios, reiškiančio „karalius“. Šventasis Didysis Bazilis buvo 4-ojo amžiaus Cezarėjos vyskupas. Vardas (įvairiai rašomas: Pasi - suomių Vasil - bulgarų, Василий - rusų, Wasyl - lenkų) buvo plačiai naudojamas krikščioniškame pasaulyje, ypač populiarus tarp Rytų krikščionių.

    • Benigna Viekšniai 1848 Židikai 1802. Kuršėnai 1845. Stakliškės 1901 Suvainiškis 1910 m. BENIGNA mot. ispanų, italų, portugalų, vėlyvosios Romos iš vyr. BENIGNO Italų, ispanų, portugalų. Benignus-lotynų kalboje reiškia; “draugiškas”. 1549 m. M. Mažvydas buvo paskirtas dirbti klebonu Ragainėje, čia vedė našlaitę, vardu Benigna, vokietaitę, kuri gerai mokėjo lietuviškai.

        

    • Benjaminas - Beniamin 1829 Kražiai vyr. Iš hebrajų vardo Binyamin, reikšmė „dešinės rankos sūnus“. Benjaminas Senajame Testamente buvo dvyliktasis ir jauniausias Jokūbo sūnus. Garsus atstovas Benjaminas Franklinas (1706–1790), Amerikos valstybininkas, išradėjas, mokslininkas ir filosofas.

        

    • Benonas - Benonem Eigirdžiai 1783; Kuliai 1814 m. Benonas vyr. Benon kilmė iš vokiško vardo Benno, t.y. trumpoji Benjamino arba Benedikto forma. Dar BENONI: hebrajų vardo forma, reiškianti „mano liūdesio sūnus“.

       

    • Bibiana - Bibianna Varniai 1797 Vilnius 1814 m. mot. galimai ankstyvojo VIVIANA vardo variantas. Šventoji Viviana (dar žinoma kaip Bibiana) buvo IV a. Romos šventoji ir kankinė.

    • Birutė - Biruta Joniškis 1904 m. mot. retas XX a. pradžioje.

         
    • Blažiejus - Блажей (arba rus. Vlasiy) Alsėdžiai 1881 m. vyr. Kilmė iš lotynų kalbos blaesus. Šv. Blažiejus, vyskupas ir kankinys miręs Sebastėje (Armėnija), apie 316 m.

         

    • Blianka - Blanka Vilnius 1860 m. mot. Iš viduramžių prancūziško vardo, reiškiančio „balta, teisinga“. Kilmė iš germanų kalbos žodžio blanc. Žinoma XII a. Navara Blanca, Kastilijos Sancho III žmona. Jos anūkė tuo pačiu vardu ištekėjo už prancūzo Liudviko VIII, todėl Prancūzijoje šis vardas tapo dažnesnis. Vardo versijos: Blanche (prancūzų, anglų), Bianka (vokiečių, vengrų), Blanca (italų), Blanka (lenkų, čekų, katalonų).

          

    • Blasius - Blažiejus Blasei Vilnius 1809; Blozej Kelmė 1762; Blažej Žeimiai 1811 m. vyr. Iš romėniško vardo Blasius, kuris buvo kilęs iš lotynų blaesus, reiškiančio „netekęs žado, nekalbus“. Garsus atstovas prancūzų matematikas ir filosofas Blaise'as Pascalis (1623–1662).

         
    • Bogumila - Bogumilla Kurtvėnai 1802; Bogomilla Vilnius 1803; Vadokliai 1805; Kelmė 1842; Šešuoliai 1840; Vydžiai 1838 m. Богумила mot. Iš slavų Бог “dievas” ir мил “maloningas, brangus” reiškia - “mėgstama Viešpaties”. Bogmiła mot. lenkiškas vardas. Šaltiniuose minimas nuo XIII a.

       

    • Boguslavas - Boguslaus Vandžiogala 1726 m. vyr. reikšmė "Dievo šlovė", sudarytas iš slavų kalbų žodžių Бог "dievas" ir славa "šlovė". 

       

    • Bonaventuras - Bonaventura Šiupyliai 1813; Bonaventurus Lioliai 1824; Kurtuvėnai 1806 m. BONAVENTURA vyr. Paplitęs tarp italų ir ispanų kalbomis kalbančių šalių, italų kalboje reiškia; linkėjimas sėkmės, laimės. Šv. Bonaventura buvo XIII a. vienuolis pranciškonas.

          

    • Bonifacijus- Bonifaty Mosėdis 1822; Bonifacy Obeliai 1885;  Naujamiestis 1837; Židikai 1793; Eigirdžiai 1759; Breslauja 1839; Bonipacas Židikai 1918 m. vyr. Bonifacija - Бонифацiи Kalviai 1905 m. mot. iš lot. vardo Bonifatius, kurio reikšmė „geras likimas“,  bonum „gero“ ir fatum „likimo“.

        

    • Borgijus - Borgius Vilnius 1802 m. vyr. Borja kilmė galimai iš ispaniškos pavardės, tapęs vardu kunigo jėzuitų šventojo Pranciškaus Borjos (1510-1572) garbei. Pavardė, taip pat rašoma Borgia, yra kilusi iš Ispanijos miesto pavadinimo.

    • Boželė - Bozela Dusetos 1837 m. mot. iš graikiško vardo Basileios, reiškiančio „karalius“. Šventasis Bazilikas Didysis buvo IV amžiaus Cezarėjos vyskupas ir vienas iš ankstyvosios krikščionių bažnyčios tėvų. Bezela - įdomu, kad aptariamas lietuviškas vakaro dievo vardas. Pirmiausia Bezlea formą užfiksavo lenkų istorikas ir teologas Janas Łasicki traktate apie stabmeldystę De diis Samagitarum caeterorumque Sarmatarum et falsorum Christianorum, parašytas ca. 1582 m. Manoma, kad Bežlėja gali būti kildinamas iš lietuviškos blista „tamsėti; tamsėti“.

          

    • Brigita - Brigitha Kelmė 1814 m. mot. airiško vardo Brighid forma, reiškšmė „išaukštinta“. Airių mitologijoje tai buvo ugnies, poezijos ir išminties deivės vardas, dievo dukra Dagda. 5 amžiuje buvo šventasis Brigidas, Kildare vienuolyno įkūrėjas ir Airijos globėjas. Birgitta vardo forma buvo paplitusi Skandinavijoje, kurį išpopuliarino XIV amžiaus Švedijos šventoji Birgitta, Europos globėja.

          

    • Burgundafara Skapiškis 1905 m. vyr. senovės-germanų, reikšmė nežinoma, Burgundy vardas gali reikšti regioną Prancūzijoje, arba spalvą (kilusią iš vyno pavadinimo). Burgunden - retas vokiškas vardas. Fara - trumpinys, dabar jau istorinio, germanų sudurtinio vardo Burgundofara. Fara vardas daugiausia randamas Sicilijoje, Neapolyje ir, kiek mažesniu mastu, Toskanoje, atspindi vietinį Šventosios Faros garbinimą.

             

    • Cilianas - Cilianus Girkalnis 1804; Cilianus Betygala 1800 m. vyr. Caelianus - romėnų pagoniškas vardas CAELIUS, kilęs iš lotynų caelum, reikšmė „dangus“.

             

    • Cezaris - Cesary Žarėnai – Latveliai 1840; Cezar Kražiai 1838; Cezary Zarasai 1846; Akmenė 1844; Цезарiушь Kuršėnai 1876 m. CAESAR vyr. sen. Romos vardas, kuris gal reikšti - “plaukuotas”, iš lotynų - caesaries “plaukai”. Julijus Cezaris ir jo įsūnis Gajus Julijus Cezaris Octavianus (paprastai vadinamas Augusto) buvo Romos imperijos I a. pr. valdovai. (Po jų - Cezaris buvo visų paskesnių imperatorių vardas). Cezaris per du mėnesius užgrobė visą Italiją, pavergė Ispaniją bei Siciliją. 45 m. pr. Kr. iki gyvos galvos paskirtas diktatoriumi. Jis įvedė Julijaus kalendorių. Režisierius Cezaris Graužinis – vienas garsiausių lietuvių teatro menininkų, 2007 m. už geriausią režisūrą jis buvo apdovanotas Graikijos prestižine Karolos Koun premija.

    • Celina Akmenė 1844 m. mot. vardo MARCELINA sutrumpinta forma.

         

    • Celestina - Целестина Telšiai 1856 m. mot. Celestyn-Ignatus Seda 1817 m. vyr. kilmė iš CAELESTIS, mažybinis lotyniškas vardas, reiškiantis „dangus, dangiškas“. 

         

    • Cerilė - Цериля  Molėtai 1864 m mot. prancūzų archajiška vardo forma iš Cyrille versijos, kilmė iš graikų kalbos žodžio kyrios, reiškiančio „viešpats“.
    • Chlodvigas - Xlodvig Vilnius 1899 m. vyr. iš sen. vokiečių Hludwig, (lotynų Clodovicus), reikšmė „garsaus karys“. Šventosios Romos imperatorių (vardai dažnai rašomi prancūzų kalba Louis) vardas. Žymus vokiečių kompozitorius Ludwigas van Beethovenas (1770–1827).

    • Cholhilda Mosėdis 1815 Chleothilda Mosėdis 1827m. mot. panašus į Klotilda (Clothilda arba Chlotichilda), reikšmė: “garsėja mūšyje”.

         

    • Chomka Subačius 1754 m. vyr. reikšmė nežinoma, manoma tai viduramžių lenkų vardas, Lenkijoje dažna pavardė, statika - 87 procentai atstovų gyvena Rytų Europoje. Panašus į bulgarų vardą Hanko.

    • Damijona - Damė Stakliškės 1925 m. mot. galimai trumpa vyr. vardo Damianus forma, kilmė Iš graikiško Damianos, reiškiančio „sutramdyti“.

        

    • Danielius - Daniel Telšiai 1827; Danielis Telšiai 1705; Šakyna 1901 m. vyr. Daniella Luokė 1787 m. mot. Iš hebrajiško vardo Daniyyel, reiškiančio „Dievas yra mano teisėjas“,  Danielius buvo hebrajų pranašas, kurio istorija yra pasakojama Senojo Testamento Danielio knygoje. 

    • Darijus - Darijo Salantai 1812 m. vyr. Romėnų Dareios vardo forma, kilmė iš persų vardo Dārayavahush, kuris graikų kalboje reiškia „turintis gėrį“ "turtingas". Lietuviško vardo Darius kilmė iš lakūno Darašius pavardės. Steponas Darius (1896–1933) transatlantinis ir karo lakūnas, aviacijos kapitonas, vienas pirmųjų pasaulyje perskrido Atlanto vandenyną.  

        

    • Daumantas - Дoвмонть Joniškėlis 1877 m. Lietuvių dvikamienis vardas sudarytas iš: dau- „daug“ ir "mant" „mantus (sumanus)“. Daumantas buvo Lietuvos didysis kunigaikštis, kuris valdė apie 1282-1285 m. Daumantas Pskoviškis - Nalšios ir Pskovo kunigaikštis, kuris garbinamas kaip šventasis Rytų stačiatikių bažnyčioje.

       

    • Delfina - Delfina Betygala 1840; Делфiна Suvainiškis 1913 m. DELPHINIA mot. kilmė iš graikų Delphinios, reiškiančio “moteris iš Delphi” arba “moteris iš Delfinijos”. Mitologijoje - Artemidės pavardė. Delfina: italų ir ispanų vardas, kilmė iš lotynų Delphina.

              

    • Deochara Kaunas 1815 m. Deochara mot. Viduramžių prancūzų vardas. Kilmė iš lotynų Deocarus reiškia „Dievo mylimas“. Tokiu vardu buvo IX amžiaus šventasis.

           

    • Deodata- Deodatta Vandžiogala 1798 Giedraičiai 1802; Deodatta Josvainiai 1809 m. Deodata mot. iš Deodatus lotyniško vyriško vardo, reiškiantčio „Dievo duotas“. Tai buvo švento Augustino sūnaus vardas.

          

    • Deograta Subačius 1759; Šėta 1784; Dusetos 1792; Tverai 1802; Deigrata Kaunas 1800; Deograta Čekiškė 1805 m. mot. kilmė iš vyr. vardo Deogratius Naujasis Daugėliškis 1800 reikšmė: „ačiū Dievui“ arba „Dievo malonė“, kilęs iš lotynų deus „dievas“ ir gratia „ačiū, malonė“. Šio vardo atstovas buvo šventasis Deogratas (V a. Pr. Kr.).

    • Deodemas - Deodemus Mosėdis 1797 m. vyr. Diademus vyr. lotynų, reikšmė - "Dzeuso žmonės", kilmė iš graikų Dios.

        

    • Desiderijus - Desiderium Žemalė 1818; Telšiai 1825 m. vyr. kilmė iš lotynų kalbos desiderium, reiškiančio „ilgesys, noras“. Šiuo vardu buvo keli šventieji, o VIII amžiuje buvo paskutinis Lombardo karalystės karalius.

        

    • Demetrius - Dimitr  Inturkė 1801; Užuguostis 1797 m. vyr. kilmė iš graikų deivės Demetros vardo. Demetrijai buvo Makedonijos karaliai ir šventieji.

         

    • Dionisijus - Dyonizego Telšiai. 1846; Dyonisy Drūkšiai 1828 m. vyr. iš graikų dievo DIONYSOS vardo. Garsus 1-ojo amžiaus prieš mūsų erą graikų retorikas.

         

    • Dysmas - Disma Vilnius 1797; Dyzma Subačius 1806; Disma Kuliai 1811; Dyzman Kaunas 1825 m. vyr. graikų vardas faktiškai nerastas Biblijoje, bet krikščionių suteiktas vagiui, kuris buvo nukryžiuotas šalia Jėzaus. Vardas reiškiantis „saulėlydį“.

        

    • Domitilė - Domithiliam Telšiai 1812 m. mot. romėnų DOMITIUS mažybinis moteriškas vardas. Kilmė iš lotynų kalbos domitus, reikšmė „prisijaukintas“. Romos imperatoriaus Vespasiano žmonos ir imperatorių Tito bei Domiciano motinos vardas.

         

    • Domazijus - Домазiй Telšiai 1893 m. vyr. kilmė iš graikų kalbos damazo, reiškiančio „prisijaukinti, kontroliuoti, „užvaldyti“.

    • Dora Onuškis 1760 m. mot. trumpa DOROTEJA, TEODORA ar ISADORA vardų forma.

          

    • Dorotėja - Drothea Pasvalys 1701; Dorothea Eigirdžiai 1750; Mosėdis 1662 m. mot. graikų vardo Dorotheos forma, reikšmė - „Dievo dovana“.

    • Dotianas - Dotianus Salantai 1809 m. vyr. vardo reikšmė nerasta.

          

    • Dukliana - Дукляна Kurtuvėnai. 1857 m. mot. prancūzų Daucelin vardas kilęs iš senosios prancūzų kalbos žodžių dous reiškia „saldus, minkštas“ ir mažybinės priesagos -lin. Douceline de Digne XIII amžiaus Provanso damų bendruomenės įkūrėja, buvo svarbi savo laikų moteris mistikė.

         

    • Edvardas - Edvard Kražiai 1841 m. vyr. Reikšmė „turtingas sargas“, kilęs iš senosios anglų kalbos: ead "turtas" ir weard „sargas“. Paskutinis - šventasis Edvardas Išpažintojas prieš pat Normanų užkariavimą XI amžiuje. Edvardas buvo žinomas kaip teisingas valdovas ir dėl savo populiarumo jo vardas išliko po užkariavimo, kai dauguma kitų senųjų anglų vardų buvo pakeisti normaniškais. XIII amžiaus Plantagenet karalius Henrikas III šventojo vardu pavadino savo sūnų ir įpėdinį (būsimąjį karalių Edvardą I), o septyni vėlesni Anglijos karaliai taip pat buvo pavadinti Edvardo vardu.

    • Efreimas - Effron Kelmė 1765 m. vyr. hebrajų Efrayim reiškia „dvigubą žemę“. Biblijoje Juozapo antrojo sūnaus vardas.

    • Elizaras - Elizar Šiaulėnai 1858; Elizar Kamajai 1841 m. ELIEZAR vyr. iš hebrajų Eliezerą, Elazar, kuris reiškia: “Dievas padėjo”.

           

    • Elkazaras - Елсаsарь 1876 m. Telšiai. Vyr. vardas panašus į vardą - Elizaras. Rusų kalboje - Лазарь. Panašus ALKESTIS - graikų mitologijoje taip vadinosi princesė, kuri pasiūlė mirti savo vyro Admeto vietoje.

            

    • Eledoras - Eliodorus Tirkšliai 1771; Eliedorus Mosėdis 1785 m. ELEDER vyr. Baskų vardas, reiškia “iškalbingas”. Panašus EALDRÆD - sen. anglų k. sudarytas iš: eald “senas” ir raed ” patarimas. Kitos kalbos: Ealdgyð (anglų) Alderic (prac.) Aldus (Viduramžių Lietuvos). Lietuviškose svetainėse yra panašus - Eldoras, reikšmė “valdovas”.

             

    • Eleuterijus - Eleuthery Kaunas 1805; Элоустариушь Viešvėnai 1849;  Элeвmeрiя Kuliai 1899 m. Eleuterijus vyr. lotyniškas vardas iš graikiškos Eleutherios formos, reikšmė -  „laisvas“.

         

    • Elegijus - Elegiusz Kražiai 1841; Eligiusz Telšiai 1842 m vyr. lotyniškas vardas, kilęs iš lotynų kalbos žodžio eligere, reiškiančio „pasirinkti“. VII amžiaus šventasis Eligijus yra metalo apdirbėjų globėjas.

         

    • Elibertas - Elibertium Žemalė 1771 m. vyr. galimai iš Elibert olandiška Agilbert forma, vėlesnė - Egilbert, t. y. vokiško Adelbert vardo variantas.

         

    • Elijus - Helias Telšiai 1709; Elia Krakiai 1659; Girkalnis 1797; Halias Vilnius 1670; Eliiusz Kražiai 1839; Elis Raudėnai 1817 m. vyr. Iš hebrajų vardo Eliyyahu), kilmė iš elementų ('el) ir (yah), reikšmė Dievas. Elijas buvo hebrajų pranašas ir stebukladaris, pagal Senojo Testamento raštus. Elijas buvo populiari viduramžių pasakų figūra.

          

    • Elisejus - Elizeusz Naujamiestis 1837 m. vyr. iš hebrajų vardo Elisha, reikšmė - „mano Dievas yra išgelbėjimas“. Pagal Senąjį Testamentą Eliziejus buvo pranašas ir stebuklų kūrėjas.

         

    • Emelija - Emelia Kražiai 1841 m. mot. (galimai Amelija, arba Emilija) Emelija - iš romėniško giminės vardo Aemilius, kuris kilo iš lotynų kalbos aemulus, reiškiančio „varžovas“. Amelia - lotyniška germaniško vardo Amala forma, prasidedanti elementu amal, reiškiančiu „darbas“.

         

    • Emerentiana - Emerenciana Seda 1708; Emerentianna Aleksandravėlė 1798; Emereitianna Aleksandravėlė 1811 m.; Emerenzia mot. italų vardas, kilmė - lotynų. Verčiamas iš emereri, kuris reiškia "nuopelnai". Senosios vardo formos: Emerenzia - Emerentia ir Emerentiana. Šv. Emerentiana gimė Romoje, maždaug 304 m, buvo Romos kankinė.

    • Emerina Smalvos 1849 m. mot. iš lotynų emereo, reikšmė - „nusipelnęs“.

        

    • Emerikas - Эмерикь Telšiai 1891 m.; Leliūnai 1849; Raudėnai 1849 m. Kuršėnai 1835 m. Эмерикь Telšiai 1891 m. vyr. variantai: prancūzų, Enrico ispanų, Henrikas Ermenrich, Heimirich, Heinrich - germanų kilmė, ermen reikšmė - ”visas, universalus”, ric reiškia “galia” sutrumpinta forma - Henri.

    • Emilijona - Emiliana - Angela Vaiguva 1799; Emiliana-Julliana-Veronica Šiupyliai 1813 m. mot. vyriško Aemiliaus vardo forma, kuris kilęs iš lotynų kalbos aemulus, reiškiančio „varžovas“.

        

    • Engelbertas - Энгыльберma Telšiai 1870; Engielberta Kražiai 1838 m. vyr. Germanų vardas, susidedantis iš elementų angil, "germanų genties" ir beraht „ryškus“ . Šventasis Engelbertas buvo XIII amžiaus Kelno arkivyskupas.

        

    • Epigmijus - Epigmio Tryškiai 1806 m. Lotyniška graikiško vardo Epeigmenios forma, reiškianti „skubėjo“. Šis vardas geriausiai žinomas dėl IV amžiaus šventojo Romos Epigmenijaus (mirė 311 m. Po Kristaus) vardo.

         
    • Erakijus - Eракiй Semeliškės 1875 m. Tikriausiai trumpintas iš Jerakimo. Erakij reikšmė nežinoma, panašus į lotynų kilmės vardą Horatius, kildinamas iš hora, reiškiančio „valandą, laiką, sezoną“. Galimai - Erikas, kuris įvairiose kalbose rašomas: Erikur, Jerker, Aric, Erykach, Heryc. Reikšmė - „visada valdovas“, arba skandinavų  Eiríkr, Harekr.

          

    • Erazmas - Erazm Dusetos 1837; Erazm-Cyprian Dusetos 1806; Stakliškės 1911 m. vyr. iš graikų erasmios, reiškšmė - „mylimasis“.

    • Eremitas - Eremit Mosėdis 1748 m. Vardo kilmė ir reikšmė nenustatyta. Galimai iš lot. eremita - atsiskyrėlis  gr. eremites, eremos - dykuma, vienuolis, priklausantis ordinui, bet gyvenantis atsiskyrėliškai. 

         
    • Erkiulis - Геркулес Telšiai 1870 m. vyr. kilmė iš deivės HEROS vardo, graikų kalboje kleos reiškia „šlovė“. Tai buvo graikų ir romėnų mitologijos herojaus, Dzeuso sūnaus ir mirtingos moters Alkmenės vardas. Kitose kalbose: Hercule (prancūzų), Iraklis (graikų), Ercole (italų), Hercules (romėnų mitologija) Ercwlff (valų).
           
    • Ernestas - Hernest Pasvalys 1700; Ernestus Aleksandravėlė 1815;  Ernest Aleksandravėlė 1831; Ernesti Subačius 1779 m. Hernest taisytas į Ernest Kaunas 1816 m. vyr. kilmė iš germanų eornost, reiškiančio „rimtas“.

          

    • Estera - Эстерa Vaiguva 1893 m. mot. galimai iš persų kalbos, reikšmė „žvaigždė“. Arba gali būti Artimųjų Rytų deivės Ishtar vardo vedinys. Esteros knyga Senajame Testamente pasakoja apie karalienę Esterą, Persijos karaliaus žydų žmoną.

           

    • Eucharijus - Евхарia Kalvarija 1892 m. Eucherius - vėlyvosios Romos vardas. Euxeriu - korsikiečių vardas. Euchariah - kildinamas iš krikščioniško termino „Eucharistija“, kuris kilęs iš vėlyvo lotyniško pavadinimo „eucharista“, ir iš graikiško „eukharista“, kurie abu reiškia „Viešpaties vakarienę“. Eucharis (lot. Eucharis) priklauso amarilinių šeimos augalų grupei. Eucharis dar vadinamas Amazonės lelija.  

        

    • Eudokija - Eudoxia Stakliškės 1748 Eudoxya Telšiai 1841, Евдокeи Kaunas 1917 m. mot. iš graikų eudoxia - reiškia „gerą reputaciją, gerą sprendimą“.

        

    • Eufemija - Eufemina Telšiai 1846; Eufemia Krakiai 1706 m. mot. iš graikų asmenvardžio Euphemios. Šį vardą turėjo 9 amžiaus po Kristaus moteris šventoji, kuri šį vardą naudojo kaip pseudonimą, norėdama persirengti vyru.

         

    • Eufrosinė - Eufrizina Mosėdis 1811 Euphrosina Kelmė 1815; Eufrozyna Obeliai 1835; Švenčionys 1783; Breslauja 1821; Евфрозина Girkalnis 1860 m.  mot. EUPHROSYNE Graikų mitologijoje Eufrosinė – džiaugsmo ir linksmybių deivė, viena iš trijų charičių. Ji buvo dievo Dzeuso ir Okeanidės Eurinomės duktė, Aglajos ir Talijos sesuo. Vardo reikšmė - “linksmumas, džiaugsmas”.

          

    • Eufrozija - Eufrozya Vydžiai 1826 m. Graikų kalboje reiškia „gera nuotaika“.
          
    • Frozina - Phrosina Stakliškės 1800 m. mot. Sutrumpinta Eufrozinos forma. Fruszina - vengriškas vardas, Frosina - Makedonijos. 

          

    • EugrafasEfgrafas Didkiemis 1834 m. Iš graikų kalbos eugraphes reikšmė „gerai nupieštas“ arba „gerai parašytas“. Šventasis Eugrafijas arba Eugrafas buvo III ar IV amžiaus kankinys iš Aleksandrijos.

          

    • Eulelijus - Eulelij Panevėžiukas 1834 m. Eulelijus vyr. EULALIOS: graikų kilmės, reikšmė - iškalbingas, sudarytas iš: eu "gerai" ir laleo "kalbėti".

          

    • Eustachijus - Hewstacyj Telšiai 1720; Евстахiй Kurtuvėnai 1859; Eustachy Vilkija 1811: Eustachius Kuršėnai 1825; Eustachyusz Viekšniai 1830; Eustachyus Pievėnai 1830; Евстафiй Obeliai 1885; vyr. Austachya Telšiai 1830 m. mot. sen. graikų kilmės vardas, sudarytas iš elementų eu - "gerai", ir stachys "vynuogių" reikšmė - "pelningas, vaisingas". Eustachijus II a. buvo kankinys, romėnų generolas, tapęs krikščioniu, šiandien yra laikomas medžiotojų globėju. Eustachijus Valavičius, LDK iždininkas, notaras ir referendorius 1630 m.

          

    • Eusebija - Auzabia Vandžiogala 1823 m Эyзебiя Vandžiogala 1863 m. mot. Euzebeusz 1815 m Joniškis, Eusebium Telšiai 1826 m. vyr. Eusebius graikų vardas, kilęs iš Eusebes, reiškiantis „pamaldus“. 

    • Euzelijus - Euzeliusz Kupiškis 1829 m. vyr. Euzelija, Eusélia mot. kilmė iš Eselias biblinio hebrajų vardo Atsalyahu forma. panašus į Aysel; Turkijos, Azerbaidžano Azel - biblijos Iš gėlių pavadinimo, galiausiai iš graikų reiškšmė “sausas”. Azelia hebrajų - gėlė. Ezélie - vyriškas vardas, bet Prancūzijoje dažniausiai buvo vartojamas kaip moteriškas vardas.

         

    • Esechijus - Esechiam  Salantai 1803 m. vyr. Kilmė nežinoma, panašus į  Esichio lotyniško Hesychios formos vardą, arba tai Hezekiah vardas, kurį turėjo galingas Judo karalius, karaliavęs VIII ir VII amžiuje prieš mūsų erą. Taip pat Senajame Testamente - pranašo Zephaniah vardas.

        .

    • Ezekielis - Esiachiel Šatės 1822 m. vyr. Ezekielė - Eзеxieлю Telšiai 1873 m. mot. kilmė iš hebrajų vardo Yechezqel, reiškiančio „Dievas sustiprės“. Ezekielis yra pagrindinis Senojo Testamento pranašas, Ezekielio knygos autorius. Vardo variantai: Ezekiel (biblijinis) Yechezkel  (hebrajų) Ezechiel, Hiezecihel (lot.) Chatzkel, Haskel (jidiš kalba).

         

    • Fabijonas - Fabian Gaidė 1903; Pievėnai 1780; Krakiai 1804; Phabiano Kvetkai 1825 vyr.; Fabiana Kėdainiai 1841 m. mot. lotyniškoji Fabianus vardo forma, reiškianti „pupelę“. Fabius - romėnų vardas, kilęs iš lotynų žodžio faba.

          

    • Fabricijus - Fabricius Šėta 1784 m /vyr. Romėnų vardas, kilęs iš lotynų kalbos faber, reiškiančio „amatininkas“. Žinomas atstovas - Gajus Fabricijus Luscinus, kuris III a. prieš Kristų buvo Romos generolas ir valstybės veikėjas.

         

    • Faustina Kelmė 1802 m. mot. Faustyn Jieznas 1840; Фаустинa Vabalninkas 1880 m, vyr. kilmė iš romėniško vardo Faustus.  Vardo  atstovė - Šv. sesuo Marija Faustina Kowalska. 

          

    • Febronia - Febroniam Skuodas 1790; Seda 1845; mot. kilmė iš lotyniško februare, reikšmė - išvalyti, išplėsti. Asirijos vienuolė, viena iš šventųjų. Vardadienis švenčiamas liepos 8 d. (Grigaliaus kalendorius) arba birželio 25 d. (Julijaus kalendorius).

         

    • Felicijonas - Felicyan Kražiai 1842; Felician Akmenė 1844; Pelicijonas Židikai 1923; Felice Telšiai 1818  m. vyr. Felicianus - kilmė iš romėniško vardo Felix, reikšmė - "pasisekė, pavyko“. 

          

    • Felicina - Felitina Pasvalys 1700 mot. galimai iš graikų Philotimus, reikšmė „mylintis garbę“, šį vardą garsino iškilus graikų gydytojas nuo IV amžiaus pr. Panašus į Felicianus, kuris kilo iš romėniško vardo Felix.

           

    • Feliksas - Felixi Pasvalys 1701 m. Pelice Gadūnavas 1813. vyr. kilmė iš vyriško romėnų vardo Felix, reikšmė - "pasisekė, pavyko“. Dėl palankios reikšmės šis vardas buvo populiarus tarp ankstyvųjų krikščionių. Žymus atstovas buvo vokiečių kompozitorius Feliksas Mendelsonas (1809–1847).

        

    • Ferdinandas - Ferdynand Židikai 1798; Krakės 1811; Ferdinand-Januarius Seda 1822; Viekšniai 1867 m. germanų vardas, reikšmė - "drąsus, narsus". Iberijos pusiasalyje jis davė pradžią karališkosioms Ispanijos ir Portugalijos šeimoms. Istorinė asmenybė - portugalų tyrinėtojas Ferdinandas Magelanas (1480-1521 Fernão de Magalhães), kuris buvo pirmasios ekspedicijos, plaukiant laivu aplink žemę, vadovas.

        

    • Filibertas - Filabort 1823 m. Anykščiai vyr. reikšmė „daug ryškumo“, kimė iš germanų elementų filu - "daug “ ir beraht -" ryškus".

          

    • Filipina - Philipina Telšiai 1814; Filipina Kaunas 1839 m. mot. iš vyr. Philip, kilmė iš graikiško vardo Philippos, reiškiančio „arklių draugą“. Iš pradžių šis vardas buvo labiau paplitęs tarp Rytų krikščionių, į Vakarus jis atėjo viduramžiais. Žymiausi vardo atstovai - penki Makedonijos karaliai, tarp kurių Pilypas II-asis, Aleksandro Didžiojo tėvas. Pilypo vardu pavadinti šeši Prancūzijos karaliai ir penki Ispanijos karaliai.

         

    • Filomena - Филямена Kuliai 1879 m. mot. kilmė iš graikų kalbos filos reiškia „draugas, meilužis“ ir menos - „protas, jėga“. 

    • Flavija - Flavia Mosėdis 1785 m. mot. senovės Romos vardo lotynų forma Flavia, reiškianti “geltonplaukė šviesiaplaukė”. Vardas paplitęs Italijoje, Rumunijoje, Brazilijoje, Ispanijoje ir kitose ispaniškai kalbančiose šalyse. Flavia yra Romos katalikų ir ortodoksų šventosios vardas. Panašūs: Flaviana, Flavie, Flaviere, Flavyere.

        

    • Florentina Vilnius 1670; Florenta Drūkšiai 1877; Fliorentina Upytė 1887; Florentyna Salantai 1837, Alanta 1833, Florentinas Kaunas 1860 m. mot. italų Florentia iš lotynų vyr. Florentius, vardo kilmė iš žodžio Florens reikšmė “žydėjimas”.

                                      

    • Florijonas - Florian vyr. Pievėnai 1793; Floryan Kelmė 1796; Kražiai 1840; Phloriani.Gadūnavas 1792, Florianna mot. Tverai 1769 m. kilmė iš romėnų vyr. vardo Florianus. 3-ojo amžiaus kankinys, šventasis Florijonas, Lenkijos ir Austrijos globėjas. Gegužės 4 d. minime šv. Florijono - ugniagesių globėjo dieną. Lietuvoje šis šventasis dar vadinamas Flioreliu, Fliureliu, Flurijonu.

         

    • Fortūnatas - Fortunat Saločiai 1845; Fortunaty Kražiai 1847; Šiupyliai 1804; Pakopiai 1863; vyr. Fortūnata Tytuvėnai 1832;  Telšiai 1881 m. mot. Fortunato italų, ispanų ir portugalų forma kilmė iš lotynų vardo Fortunatus reikšmė - "laimingas, palaimintas",

         

    • Frederikas - Fridrich Kaunas 1809; Friderici Subačius 1741; Fryderyk Obeliai 1831; Frideric Pievėnai 1796 m. vyr. Friedrich germanų vardas reiškiantis - taikos valdovas, iš Frida “taika” ir ric “valdovas”. XII-ojo a. Šventosios Romos imperijos imperatorius ir kryžiuotis Frydrichas Barbarosa. Frydrichas II, Prūsijos karalius. Frydrichas Šileris (Friedrich Schiller) – vokiečių dramaturgas, poetas. Frydrichas Nyčė (Friedrich Nietzsche) – vokiečių filosofas ir rašytojas. XIX a. lietuvių kalbininkas Frederikas Kuršaitis.

           

    • Frementas - Fremente Telšiai 1846; Smilgiai 1857 m. Frement Lentupis XIX a. pr. vyr. iš germanų: fara „kelionė“ ir mund „apsauga“. Tai buvo pusiau legendinio 5-ojo amžiaus frankų karaliaus vardas, žr. Frumentijus.  

                          

    • Frucina - Frusina Eigirdžiai 1752; Fruzyna Tirkšliai 1709; Frucina Šiluva 1798; Phrusina Tverai 1787 m. mot. sutrumpinta versija iš graikų kalbos Euphrosynê, reiškianti „džiaugsmas, stebuklas“. Mitologijoje - vienos iš trijų gracijų vardas.

    • Frumentijus - Frumencij Židikai 1868 m. vyr. iš graikų Fremnāṭos. Šventasis Frumencijus gimė Tyre, Rytų Romos imperijoje, IV a. Pradžioje buvo pirmasis Aksumo vyskupas. žr. Frementijus.

        

    • Fulgentas - Fulgenty Meškuičiai 1833; Fulgienty Raguva 1824 m. vyr. kilmė iš lotynų vardo „Fulgentius“, reikšmė - „švytėjimas“ iš lotynų kalbos žodžio fulgens. Šventasis Fulgentijus buvo VI amžiaus vyskupas iš Tuniso.

        

    • Gajus Gajus-Saturninas Kaunas 1935 m Nežinomos kilmės, galimai kilęs iš lotynų kalbos gaudere „džiaugtis“. Buvo labai paplitęs romėnų tarpe, žinomiausi atstovai buvo Gajus Julijus Cezaris, didysis Romos Respublikos vadovas, ir jo įsūnis Gajus Oktavijus (vėliau žinomas kaip Augustas), pirmasis Romos imperatorius. Šis vardas buvo Efezo vyskupo, kuris laikomas šventuoju.

        

    • Galikanas - Gallicanum Salantai 1808 m. vyr. kilmė ir reikšmė nežinoma. Bossuet (1627 – 1704) buvo vyskupas, galikonų bažnyčios ideologas, (žr.: The Catholic Encyclopedia. - New York , 1913). Panašūs: graikų kalbos Galênê, reiškiantis „rami jūra“; hebrajų Galya, reiškšmė - „Dievo kalva“. Geilchen - yiddish, romėniškas vardas Julianus, galiausiai tapęs Gillianu.

          

    • Gaudentas - Gaudentus Obeliai 1832; Josvainiai 1834; Gaudentio Varniai 1798, Grūzdžiai 1794 m. vyr. kilmė sen. Romos. Gaudentio lotynų kalboje gaudĕo, reikšmė - džiaugsmas. Vardas turi tą pačią reikšmę kaip ir Hilary, Aliza, Blythe ir Allegra. Šv. Gaudentius buvo Novaros vyskupas. 

           

    • Gedeonas - Giedeonis Kelmė 1762; Gedeon Varniai 1798; Molėtai 1816 m. GIDEON vyr. biblijos, anglų, hebrajų, reikšmė - akmentašys. Senajame testamente Gedeonas buvo Izraelio didvyris. 1913 m. patobulinto užtrauktuko autorius švedų - amerikiečių inžinierius Gideonas Sundbachoas (Gideon Sundbach). Mykolas Gedeonas Jeronimas Radvila (lenk.Michał Gedeon Hieronim Radziwiłł 1778-1850)  –  ATR didikas, valstybės ir karinis veikėjas, generolas. 

         

    • Gendruta Pasvalys 1700 m. mot. Gundtrud - kilmė iš senosios Vokietijos gundo „karo“ kartu su þruþ „jėga“.

         

    • Genovefa - Геновефы Tirkšliai 1885 m.; Gienawefy Telšiai 1844; Genowefa Pagiriai 1833 m. Nežinomos kilmės viduramžių vardas „Genovefa“. Galėjo būti sudarytas iš germanų kalbos elementų kuni - „giminė, šeima“ ir wefa - „žmona, moteris“. Šio vardo atstovas - Paryžiaus globėjas šventasis Genevjevas, kuris įkvėpė miestą priešintis hunams V amžiuje. Variantai: Genevieve (anglų) Genoveffa (italų) Genovaitė (lietuvių).

           

    • Gerardas - Gerardus Pasvalys 1700; Erard Salantai 1853; Gierard Telšiai 1846 m. vyr, kilmė iš germanų ger, reiškiančio „ietį“, kartu su hard reikšme „drąsus, atsparus“.

        

    • Gerhardas -  Gerhardi Telšiai 1782 m. vyr. vokiečių, olandų ir skandinavų vardo Gerard forma.

             

     • Gervasijus - Garvasius Obeliai 1775; Gerasius-Franciscus  Krakiai 1704; Gierwazy Gadūnavas 1842; Zarasai 1834 m. vyr. lotynų formos germanų vardas iš ger reiškia “ietis”. Šv. Gervasius buvo kankinys iš Milano, kurio palaikai atrasti IV a. Gervasius turi 11 vardo formų variantų: Garvey, Gervais, Gervaise, Gervasio, Gervasius, Gervaso, Gervayse, Gerwazy, Jarvey, Jarvis, Jervis. Gervazijus 1914 m. Ūkininko kalendoriuje.

     • Geronilis - Geronil Lenkimai 1845; Geronil-Jozef Tytuvėnai 1853; Kražiai 1862 m. Panašūs vardai: JEREMIEL vyr. biblijos, hebrajų kalboje reiškia “Dievas įpilamas” JAROMIL - čekų. Vertime iš slavų: jary; “aštrus, stiprus”; ir mil; “maloningas, brangus”. Kiti panašus vardai: Cornel ir Kornel, Bernal, Geron, Geronimo, Jeronimo, Jerone, Jeron, Jeroll, Jeril.

             

     • Gertrūda - Giedruda Žeimiai 1797; Hiertruda Vandziogala 1708;  Gerdruda Telšiai 1842; Kurtuvėnai 1885; Giendruta Mosėdis 1650; Leliūnai 1866 m. mot. kilęs iš germanų, reikšmė „stipri ietis“, sulietuvintas variantas Gendrutė, senovinis Gendruta. Šv. Gertrude XIII a. vienuolė ir mistikė rašytoja. Karalienė Gertrūda - Šekspyro pjesės Hamletas personažas (1600). Garsi amerikiečių rašytoja Gertrude Stein (1874-1946). Kauno Šv. Gertrūdos (Marijonų) bažnyčia stovi senamiesčio rytuose, išmūryta XV a. antrojoje pusėje.

             

     • Giliaras - Hiliary Vydžiai 1811; Hiliariu Subačius 1777; Hilaryon Kaltinėnai 1829; Гилярiя Pašilė 1849; Gileriaus Pandėlys 1937 m. vyr. Romėniškas vardas, kilęs iš lotynų hilaris, reiškiantis „linksmas“. Kitose kalbose ir kultūrose: Hilarionas (senovės graikų), Ilarionas (bulgarų, rusų), Hilary (anglų), Hillar (estų), Ilari, Lari (suomių) Hilaire (prancūzų), Ilario (italų). Šventasis Hilarius buvo 4 amžiaus teologas. Neogotikinio stiliaus Raduškevičiaus rūmus Vilniuje 1894-1897 metais pasistatydino gydytojas Hilarijus Raduškevičius.

       

     • Hitanon Krekenava 1758 m. - vardo reikšmė nežinoma.
     • Godeberta Mosėdis 1783 m. mot. iš vyr. Godebert, reikšmė - dievas.

        

     • Gotardas - Gotardu Subačius 1752 m. vyr. istorinis vokiškas Gotthard vardas, kilęs iš: got „dievas“, hart – „kietas, tvirtas, drąsus, atsparus“. Gotardas Jonas Tyzenhauzas (? -1669 09 07) Vilniaus ir Smolensko vyskupas.

           

     • Gotfridas - Gotfrid Ukmergė 1778; Godefrid Krekenava 1821; Gotfrida mot. Viekšniai 1923 m. Gotfridas vyr. iš germanų vardo Godafrid, kurio reišmė „dievo ramybė“ sudarytas iš god „dievas“ ir frid „ramybė“. Žymus atstovas buvo Godfrey of Bouillon, XI amžiaus Pirmojo kryžiaus žygio lyderis ir pirmasis Jeruzalės valdovas. Gotfrydas Ostermejeris (1716-1800) lietuvių kalbos puoselėtojas, filologas, kunigas, tyrė Mažosios Lietuvos raštiją.

             

     • Gotlibas - Gotlib Žeimiai 1804 m. vyr. germanų vardas kildinamas iš god „dievas“ ir leub „brangus, mylimas“.

          

     • Gracijona - Graciana Kurtuvėnai 1886; Gratianus Kelmė 1808; Graciana - Stanislava Kurtuvėnai 1906 m. Graciana mot. spanų, portugalų, romėnų vardas Gratianus, kuris reiškia “malonė”, kilmė iš lotynų gratus. Šv. Gracianas buvo pirmasis vyskupas Ture (IV a.).

          

     • Grasilda - Gresylda Pievėnai 1859; Graszilda Šiupyliai 1810; Grasylda Zarasai 1839 m. GRISELDA mot. Anglijos, Škotijos, Ispanijos, literatūrinis vardas. Galimai iš germanų: gris; “pilka” ir Hild; “kova”. Nėra patvirtintas germanų kilmės vardas. Moteriškas vardas, naudojamas anglų, italų, ispanų, ir germanų kalbose. Griselda Petrarkos pasakos personažas ir operų: Giovanni Bononcini (Griselda, 1722), ir Antonio Vivaldi (Griselda, 1735).

          

     • Grigalius -  Grigalus Telšiai 1718 m. vyr. iš Gregorius formos, kilmė iš graikiško vardo Gregorios, reikšmė „budrus“. Vardo atstovai: VI amžiaus popiežius šventasis Grigalius I Didysis, reformatorius ir bažnyčios daktaras, taip pat 15 vėlesnių popiežių.

          

     • Gualbertas - Gwalbertus Eigrdžiai 1788 m. vyr. iš Gualberto germanų kilmės vardo sudaryto iš elementų walt „galia“ ir beraht „ryškus“. 7-ojo amžiaus frankų šventasis, prancūziškai buvo vadinamas Valbertu arba Gaubertu. (Panašus į Gilbert).
     • Gudoberta Tirkšliai 1872 m. Panašūs vardai/prancūzų - Gilberta Bertilda, Hilda-berta, Alberta, Roberta, sudaryti iš trumpesnio Berta lenk., čekų, arba vok. Bertha - kilmė iš sen. vokiečių Perahta, reiškiančio “šviesus, šlovingas.”

          

     • Gustavas - Gustaw Stakliškės 1866; Telšiai 1832 m. vyr. gali būti kilęs iš senovės skandinavų kalbos Gautstafr, arba slavų vardo Gostislav. Šį vardą turėjo šeši Švedijos karaliai, tarp jų XVI amžiaus Gustavas I Vasa.
        

          

     • Gvidonas - Гвидонa Betygala 1869 m. vyr. kilmė iš Gvido lotyniškos Wido formos. Tai buvo dviejų XI amžiaus šventųjų vardas. Tarp kitų žymių atstovų yra XI amžiaus muzikos teoretikas Guido d'Arezzo, XIII amžiaus poetas Guido Cavalcanti ir XVII amžiaus dailininkas Guido Reni.

            

     • Gvilhelmas - Gwilholmulm Kaunas 1811 m. vyr. galimai Gwilherm: Bretanės vokiečių Vilhelmo vardo forma, reiškianti „šalmas pagal valią“. Guilhem - Provanso ir Gaskonijos formos iš Viljamas.

          

     • Gvilmas - Gwilelm Kaunas 1820 m. vyr. Velso vardo Gvilimas variantas arba vokiečių Vilhelmo vardo forma.

          

     • Heberhard - Subačius 1750 m. vyr. galimai iš graikų Heber - airių, galų vardo Éibhear forma, reikšmė - lanko karys.
     • Helbertina - Helbertyna 1829 m Lioliai; Hilbertina mot. iš vyr. Hildiberht kilmė iš germanų, reikšmė - šviesus mūšis. 

          

     • Henrieta 1798 Kaunas; Генрiеты Telšiai 1854 m. mot. mažybinė prancūzų vyriško Henri vardo forma, reiškianti „mažasis namų valdovas“.

           

     • Henrikas - Henrico Nevarėnai 1824. vyr. Iš germaniško vardo Heimirich, reikšmė „namų valdovas“. Angliškai tariamas kaip Harry. Heinrich buvo populiarus tarp karališkųjų asmenų – septynių Vokietijos ir keturių Prancūzijos karalių vardas. 
     • Herkulanas - Herkulan Vilnius 1810; Pandėlys Herkules 1835 m. Herkulanas vyr. variantas, galimai iš lot. Herkules, graikų - Heraklis. Lenkų Herkulan (švenčiami vardadieniai rugsėjo 5 ir 25 d).

          

     • Hermenhildas - Hermenegild Kražiai 1838; Kaunas 1864 m. vyr. Hermengilda Kaunas 1925 m. mot. kilmė iš germanų kalbos „ermen “visa“ ir gild auka“. Kitose kalbose: Erminigild (senovės germanų) Ermenegildo, Gildo (italų) Hermenegildo (ispanų, portugalų). VI amžiaus šventasis, Liuvigildo sūnus, bei visagotų Ispanijos karalius.
     • Herubinas- Erubin Telšiai 1853 m, CHERUBIN vyr. Cherubinas - tai prancūzų vardas, reikšmė “angelas”, arba “dievų žirgas”, Cherubinai priklauso žydų angeliškajai hierarchijai, persų žodis cherub reiškiantis “laikykis”…”prie Rojaus vartų pastatė angelą Herubiną su ugniniu kardu“- rašė J. Ivanauskaitė.

             

     • Higinas - Higin Janapolė 1845 m. Higinius Eigirdžiai 1783 m. vyr. graikų vardas Hyginus, kilęs iš žodžio hygieinos, reikšmė - klestintis, sveikąs, palankus. Tokiu vardu buvo 9-asis Romos vyskupas ir Katalikų Bažnyčios popiežius, kuris buvo garbinamas kaip šventasis.

          

     • Hiacintas - Hyacinthi Vilnius 1811; Гияценть Telšiai 1871;  Гiяцынтa Kalviai 1897; Hiacinthus Naujasis Daugėliškis 1774; Giacintas Mosėdis 1923 m. vyr. Hyacenta Salantai 1854; Hiacintha Salantai 1810 m. mot. Iš graikų vardo Hyakinthos, kilmė iš hiacinto žiedo pavadinimo. Graikų legendoje Hyakinthos netyčia nužudė dievas Apolonas.

         

     • Hildebrantas - Hildebrant Telšiai 1828 m. vyr. reikšmė „mūšio kardas“, kilmė iš germanų. Taip buvo pavadintas senąja vokiečių kalba parašyto VIII amžiaus eilėraščio herojus.

           

     • Hystas - Xystus Alsėdžiai 1778 m. vyr. lotynų iš graikiško Xystos formos, reikšmė: nubrauktas (lygus), nugludintas. Graikų kalboje Xystos, reikšmė - poliruoti. 

            

     • Honorata - Onorata Telšiai 1823; Seda 1797; Krakiai 1801 m. mot. Honoratus Sen. Trakai 1788 m. vyr. lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gerbiamas, išskirtinis“.

           

     • Idalgas -  Idальgа Šiauliai 1816 m. vyr. kilmė nežinoma. galimai iš germaniško vardo, kilusio iš elemento idal, išplėstinės formos, reiškiančios darbas. [2] Idaliono miestas prie Kipro buvo graikų deivės Afroditės kulto centras. [3] hidalgas (isp. hidalgo) – paprastas vidurinių amžių ir naujųjų laikų Ispanijos ar Portugalijos bajoras, kuris galėjo neturėti jokios nuosavybės. [4] Iš Senojo Testamento vietovardžio Yidhalah originalo hebrajų kalba reiškia: šmeižto, prakeikimo ranka, arba pinklės.
         
     • Idalija - Идалiя Lapės 1881 m. mot. kilmė galimai iš germaniško Id " darbas“ arba skandinaviškas vardas, kilęs iš islandų kalbos Ida, reikšmė „darbšti“.

             

     • Ildefonsas - Ildefons Kražiai 1845; Ylakiai 1889; Ильдефонсь Raseniai 1854; Židikai 1918 m. vyr ispanų forma Hildefons, sudarytas iš germanų kalbos elementų: hild - "mūšis" ir "funs" - pasiruošęs, reikšmė - pasiruošęs mūšiui.

     • Inocenta Seda 1844; Inocenta Apsas, Aukso dvare (Zlotem Dvorze) 1839 m. mot. istorinis iš vyr. vėlyvosios Romos lotyniško vardo Innocentius formos - innocens “nekalta”. Inocentas III - galingas valdovas ir ketvirtojo kryžiaus žygio organizatorius. 1251 m. Mindaugo pasiuntinį Parbų priėmė popiežius Inocentas IV. 

           

     • Ipolitas - Hyppolit Ašmena 1811; Hipolit Kelmė 1812; Gadūnavas 1851; Hypolitchus Aleksandravėlė 1825 m. HIPOLIT vyr. kilmė iš graikų mitologijos, reikšmė - "arklius atlaisvinti". Graikų legendoje jis buvo Tesėjo sūnus, kurį tragiškai pamilo jo pamotė Phaedra. Ipolitas Užkurnys (1926) -  vienas talentingiausių medžio drožėjų, poetas, pasakorius.

            

     • Irenijus - Iranesium Šiupyliai 1802; Irenijus Salantai 1852 m. vyr. iš graikų kalbos, reikšmė - taikingas, ramus. Liono Vyskupas Šv. Irenėjas gimė 125 m. Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią pradėjo statydinti Irenijus Oginskis 1853 m. Seinų vyskupas Konstantinas Irenijus Lubenskis (1863) Panašus į Yrian viduramžių skandinavų vardą, kurio kilmė iš viduramžių vokiečių vardo Jurian.

          

     • Isajus - Isaia Vandžiogala 1734 m. vyr. kilmė Iš hebrajų vardo Yeshayahu, reiškiančio - "išgelbėjimas“. Isaiah yra vienas iš keturių pagrindinių Senojo Testamento pranašų. 

     • Ivona - Joana arba Iwana Paliepiai 1841 m. mot. senojo slaviško vardo Іѡаннъ (Ioannu) forma, kilęs iš graikų Ioannes. Šešių Rusijos valdovų, tarp jų XV a. Ivano III, didžiojo ir 16-ojo amžiaus Ivano Rūsčiojo, pirmojo Rusijos caro bei devynių Bulgarijos imperatorių vardas.

          

     • Izabelė - Izabela Tirkšliai 1855; Izabella Vydžiai 1816; Kražiai 1811 m. mot. kilmė iš Isabel, Tai yra viduramžių oksitanietiškoji įprasto vardo Elizabeth forma. Garsi italų aktorė Isabella Rossellini (1952-). Elizabeth vardo atstovės - dvi Ispanijos karalienės, tarp jų ir Kastilijos Izabelė, kuri rėmė Kristupo Kolumbo tyrinėjimus.

          

     • Jadvyga - Suvainiškis 1908; Hedwiga Mosėdis 1697; Edviga Stakliškės 1758; Hedwigis Skuodas 1686; Edvidis Rokiškis 1849; Gedvige Mosėdis 1779; Jadwiga Vydžiai 1809 m. mot. vardas, lietuviška forma iš vokiško Hedwig, reiškiančio “karo prieglobstį”, ankstesnė vardo versija - Haduwig, kilmė: iš kryžiuočių hadu - "karo” ir wig - "karas". (krikščioniškų vardų istorija, Yonge, 1884). Vardas išplito Lietuvoje garbinant Šv. Jadvygą (Hedwig) iš Silezijos (1243).

       
     • Januarius Vilnius 1881; Naujamiestis 1823 m. vyr. reikšmė - „sausis“ lotynų kalboje. Mėnesio vardas kildinamas iš romėnų dievo Janus vardo. Šventasis Januarijus - Neapolio globėjas, vyskupas, 4-ojo amžiaus pradžioje.

          

     • Jaroslavas - Jeroslaw Telšiai 1845 m. vyr.  reikšmė - „nuožmus ir šlovingas“, kilęs iš slavų: yaru, reiškiančio „nuožmus“, ir slava - „šlovė“. Jaroslavas Išmintingasis (Jaroslav Mudryj) apie 978 1054 02 20, Kijevo didysis kunigaikštis (1019–54) Riurikaičių dinastija.

          

     • Joachimas - Joachima Kražiai 1842; Krakiai 1777 m. vyr. kilęs iš Jehoiakim formos biblijinio vardo. Pagal apokrifinę Jokūbo evangeliją, šventasis Joachimas buvo šventosios Onos vyras ir Mergelės Marijos tėvas. 

            

     • Jokubina - Jacobina Telšiai 1853; Jakubina Alizava 1921 m. mot. kilmė iš lotynų vyr. Jacobus paplitimas: Brazilija, Italija. Jacobina kažkada buvo populiarus vardas Škotijoje, kilmė iš hebrajų Yaaqobh, reiškiančio “laikyti kulną”.

          

     • Jordanas - Jорданa Kražiai 1861 m. Jordan vyr. anglų, biblijinis vardas, kilęs iš upėvardžio, tekančio tarp Jordanijos ir Izraelio šalių. Upės pavadinimas hebrajiškai Yarden, reikšmė - nusileisti, nubėgti. Naujajame Testamente Jonas Krikštytojas krikštijo Jėzų Kristų vandeniu iš Jordano (Yarden) upės. Šis vardas išnyko viduramžiais, bet buvo atgaivintas XIX amžiuje. Amerikoje ir kitose šalyse jis tapo gana populiarus XX amžiaus antroje pusėje. Garsi pavardė - buvusi krepšinio žvaigždė Michael Jordan.

           

     • Juzefira - Юзефира Zarasai 1866 m. mot. galimai iš vyriško Jessefir varianto, kurio kilmė iš reto Velso vardo Gwenhwyfar. Ispanų ir Prancūzų, skandinavų ir kitose kalbose plito moteriško vardo Ester, vokiečių Esther versijos. Senojo Testamento knyga pasakoja apie karalienę Esterą, Persijos karaliaus žmoną žydę. 

           

     • Judas - Judas Vandžiogala 1726;Juda Telšiai 1823 m. vyr. kilmė iš graikų Judah. Iš Naujojo Testamento liūdnai pagarsėjęsį Judą Iskarijotą, apaštalą, kuris išdavė Jėzų žydų valdžiai. 

      
     • Julijona - Uliana Mosėdis 1756 m. mot., Julianus vyriško vardo forma. Tai  4-ojo amžiaus šventojo ir kankinio iš Nikomedijos vardas. Šį vardą turėjo 20-ojo amžiaus Nyderlandų karalienė. Senesne vardo forma - Gillian.

          

     • Justiniana - (du vardai) Rakelė Justiniana Joniškis 1775 m. mot. ispaniško vyrų vardo Justiniano forma, kilmė iš lotyniško - Iustinianus, "just"- reikšmė "tiesiog, vos, ką tik". Romos imperatorius, valdęs nuo 527 m. iki savo mirties 565 m. Paskelbtas šventuoju Justinianu Imperatoriumi.

          

     • Juzefira - Юзeфирa Zarasai 1866 m. mot. Reikšmė nežinoma, galimai Jessifer, arba Jennifer - anglų, atitinkamai Guenièvre - prancūzų. Dar rusų vyr. vardas Эсфирь.Galbūt persų kalba reiškia „žvaigždė“. Arba tai gali būti Artimųjų Rytų deivės Ištar vardo vedinys.

           

     • Kajetonas - Cajetanum Salantai 1804; Cajatano Kuršėnai 1801; Raudėnai 1802; Kurtuvėnai 1811; Kajetan Kražiai 1838; Šiauliai 1848; Cayethano Kvetkai 1822 m. vyr. iš lot. Caietanus, reikšmė „iš Caieta“. Caieta - buvęs miestas senovės Italijoje, pavadinimo kilmė iš Kaiados, (Graikija). Vardo versijos: Kajetan (lenkų, čekų), Cayetano (ispanų), Gajetan (prancūzų). Kajetonas Sklėrius – dailininkas tapytojas, skulptorius, pedagogas, moderniosios lietuvių akvarelės pradininkas.

          

     • Kalikstas - Michaelis-Calistus-Mauritius Žarėnai–Latveliai 1824; Calixtus Šiupyliai 1817; Obeliai 1877; Kalixt Mosėdis 1838 m. Callisto vyr. graikų mitologijoje (lotynų versija). Jupiterio palydovas. Vertime iš graikų kallistos, reikšmė - "gražiausias". Graikų mitologijoje Kalista buvo nimfa, kurią mylėjo Dzeusas.

     • Kandidas - Candidus Šakyna 1816 m. vyr. iš lotynų candidus, reikšmė - "baltas". Vardas - vėlyvosios Romos, paplito Anglijoje po George Bernard Shaw pjiesės ,,Candida” (1898).

     • Kanutas - Kanut Vilnius 1911 m. vyr. išvestas iš senosios norvegų knútr, reiškiančio „mazgas“. Knutas buvo Danijos princas, 11-ojo amžiaus pradžioje įveikęs Anglijos karalių ir tapęs Danijos, Norvegijos ir Anglijos valdovu.

     • Kasilda Kražiai 1838 m. Casilda mot. portugalų, ispanų Cas(i)Lda - lotynų kilmės, o jo reikšmė: gyvenamoji vieta. Šv. Casilda yra Burgoso (Ispanija) miesto globėja, variantas Cassilda.

     • Keistutis Stakliškės 1928 m. vyr. Keistutis - žemaičių kunigaikštis.

          

     • Kilijanas - Cilianus Girkalnis 1804 m. vyr. lotyniška Cillian forma. Šis vardas viduramžiais pirmą kartą pradėtas naudoti Nyderlanduose, jis buvo suteiktas šventojo Kiliano garbei.
     • Kirenijus - Cyreniusz Mosėdis 1847 m. vyr. kilmė iš graikų kalbos Kyrenios, kurio reikšmė nežinoma, galbūt iš graikų kalbos pavadinimo Cyrene.

             

     • Kiriakas - Ciriaci Užpaliai 1754 Cirianum Josvainiai 1814 m. Cyriacus vyr. lotyniška forma, kilmė - iš graikų, reikšmė - viešpats.

            

     • Kirila - Cyryla Paliepiai 1841; mot. Cirillo Kurtuvėnai 1801 m. vyr. vardo Ciril forma, reiškianti „valdovą“. Iš graikų kalbos Kyrillos, kilusio iš graikų kyrios. Šventasis Kirilas buvo IX-ojo amžiaus kalbininkas ir graikų misionierius. Šiandien vis dar naudojamą kirilicos abėcėlę sukūrta jo brolio Metodijaus, todėl šis vardas buvo ypač populiarus rytinėje krikščionybėje.

     • Kiprijonas - Ciprian-Maurycy Breslauja, Sniegiai 1835 m. vyr. istorinis romėnų Cyprianus, kuris lotyniškai reiškia: iš Kipro. Šv. Cyprianus buvo III-ojo amžiaus Kartaginos vyskupas ir kankinys. Lietuviškojo šviečiamojo sąjūdžio pradininkas Kiprijonas Lukauskas. (1376) Kijevo metropolitas Kiprijonas valdė Rusijos ir Lietuvos stačiatikių vyskupijas. Kipras Petrauskas (1886 – 1968)  operos dainininkas (tenoras), profesorius.

     • Klara - Eigirdžiai 1756; Tirkšliai 1810; Clera Mosėdis 1777; Clara Pievėnai 1813 m. mot. skandinavų, vokiečių, italų, ukrainiečių, lenkų, slovėnų, kroatų, latvių. Клара - rusų, ukrainiečių  Kliara 1914 m. įrašytas Ūkininko kalendoriuje. Lotyniškas žodis clarus reiškia “skaidrus, šviesus, garsus”. Šv. Clare Asyžietė (Chiara - itališkai), kuri paliko savo turtingą šeimą ir įkūrė ordiną, dabar vadinamą Beturtėmis klaritėmis. Lotynų variantas Clara tapo populiarus XIX a.

          

     • Klaudija - Klaudia Kaunas 1838 Klawdyja Kuršėnai 1835 m. Klaudia mot. iš vyr. vardo Claudius - romėnų vardas, kuris galimai kilęs iš lotynų claudus, reiškiančio „nevykęs, suklupęs“.

     • Klementina Pievėnai 1816; Klementa-Eufrozina Pievėnai 1838 m. Klementina mot. iš Clementina, arba Clementa - vyr. vardo Clement versija.

          

      • Klemensas Šiupyliai 1816; Kelmė 1857; Clamente Viešvėnai 1820;  Клемeнтiй Obeliai 1877; Clement Pievėnai 1810; Klemens Skuodas 1865; Clementis Aviliai 1845 m. vyr. anglų vardas Clemens, arba kartais jo išvestinė forma Clementius, kuris reiškia - gailestingas, švelnus. Šv. Klemensas Aleksandrietis III-ojo amžiaus teologas ir bažnyčios tėvas, kuris bandė suderinti krikščionių ir Platono filosofijas. Clemenso vardas nuo seniausių laikų buvo paplitęs visoje krikščioniškoje Europoje. 

           

      • Kleopas - Kleof Obeliai 1895; Breslauja 1838; Kleopasas Kaunas 1920: Cleopha Mosėdis 1825; Varniai 1800; Kleopa Židikai 1923 m. mot. iš sen. graikų vardo Cleophas - reikšmė nežinoma, tikriausiai aramėjų kilmės, biblijinis. Naujajame Testamente vartojama Clopas forma.

            

      • Kletas - Klety Kražiai 1842; Klet Dusetos 1806; Kлеmiя Pašilė 1855 m. vyr. iš graikų vardo  Anakletos, reiškiančio „iškviestas“ Анаклет (bulgarų, rusų), Cletus (anglų) Anacleto, Cleto (italių, ispanų).

      • Klotilda - Clotilda Klotylda Breslauja, Ladokiškės 1834; Mosėdis 1806; Drūkšiai 1870 m. CLOTHILDIS mot. sen. germanų (lotynizuotas), Clotilde žodžio reikšmė - "garsus mūšis". Prancūzų vardo forma - Chlotichilda. Šv. Clotilde buvo frankų karalius Chlodvigo žmona. Grafo Juozapo Tiškevičiaus duktė Elena-Klotilda (1876-1963). 

            

      • Koriolanas - Koryolan Karklėnai 1833 m.; Coriolanus - garsus romėnų karžygys.1807 m. sukurta Ludwigo Van Beethoveno „Coriolan“ uvertiūra, kurioje rekonstruojama prieštaringai vertinamą Coriolanus figūrą, Jis taip pat pasirodo vienoje iš Williamo Shakespeare'o pjesių.

      • Konradas - Konrad Pievėnai 1774; Pievėnai 1831; Condratus Šakyna 1815 m. CONRAD vyr. senovės germanų, sudarytas iš Kuoni “drąsus” ir rad “patarimas”. X-ojo amžiaus šventojo ir vyskupo Konstanz, gyvenusio Vokietijos pietuose, vardas. Taip pat keletas viduramžių Vokietijos karalių ir kunigaikščių buvo krikštyti šiuo vardu. Konradas Kaveckas (1905-1996) – vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius ir kultūros veikėjas.

            

      • Kordulija - Cordulia Pikeliai 1809 m./mot./Cordula - lotyniškas vardas, reiškiantis „širdis“, iš lotynų cor, cordis. 

          

      • Kornelija - Корнелiи Telšiai 1858; Kurtuvėnai 1871; Apsas 1845; Cornelia Kurtuvėnai 1782 m. mot. Vardo Cornelia reikšmė - kornelinė vyšnia, 

         

      • Kornelijus - Cornelius Židikai 1799; Corneli Mosėdis m. vyr. vyriško vardo kilmė Iš Kornelijus lotynų, reikšmė - "ragas". Dažnai sutinkamas Romos imperijoje. Biblijoje Kornelijus - Romos šimtininkas. Kornelijus Sula 82 m. pr. Kr. pasiskelbė pats save diktatoriumi, laikomas diktatūros pradininku Romoje. Kornelijus Tacitas 56 m. Romos imperijos rašytojas, istorikas, politinis veikėjas. Geležinkelio milijonierius Cornelius Vanderbilt. Kornelijus Platelis - poetas ir vertėjas, nacionalinės premijos laureatas.

             

      • Krescensija - Crescentia Mosėdis 1784 m. Krescensija mot. Iš lotynų vyr. vardo Crescentius moteriškoji forma, reiškianti „pakilti, augti, klestėti“. Šv. Krescencijus buvo vaikas, Romos kankinys, persekiojamas imperatoriaus Diokletiano IV-ojo amžiaus pradžioje. Lietuvoje žinomas filosofas, humanitarinių mokslų daktaras Krescencijus Stoškus.

            
      • Kristijonas - Christianum Telšiai 1820 m. vyr. Kilmė iš lotyniško vardo Christianus, reiškiančio „krikščionis“. Žymūs atstovai: Kristijonas Donelaitis  (1714-1780 m.) – XIII a. poetas, lietuvių grožinės literatūros pradininkas, rašytojas Hansas Christianas Andersenas (1805–1875) Danijos poetas, rašytojas.

             

      • Krisologas - Хризолог Chrysologus Žemalė 1762; Kelmė 1873 m. Krizologas vyr. otynizuota Chrysologos forma šiuo vardu buvo Petras Krisologas (Peter Chrysologus), šventasis iš V a. Reikšmė - aukso žodis, kilęs iš graikų chrysos - aukso ir logos - žodis, kalba “.

            

      • Kristoforas - Cristophorus Vandžiogala 1724 m. vyr. Iš vėlyvojo graikų vardo Christophoros, reiškiančio „nešantis Kristų“. Ankstyvieji krikščionys jį vartojo kaip metaforinį vardą, sakydami, kad nešioja Kristų savo širdyje. Viduramžiais pažodinis vardo etimologijos aiškinimas sukėlė legendas apie šventąjį Kristoferį, kuris nešė jauną Jėzų per upę. Jis tapo keliautojų globėju.

      • Kristupas - Krystops Vilnius 1609; Krzysztow Mosėdis 1782 m. kilmė ir reikšmė - Kristoforas.

            

      • Krizostomas - Crisosostomo Seda 1705; Pikeliai 1811; Raudėnai 1814;  Chryzosostomo Kurtuvėnai 1811; Chrizoztomum Tirkšliai 1808 m.         CHRYSOSTOM vyr. graikų vardas, kuris reiškia - "aukso burna". John Chrysostom - Jonas Auksaburnis, Konstantinopolio vyskupas (398-404), kuris yra žinomas dėl savo iškalbos, pamokslų ir viešojo kalbėjimo. Dio Chrysostom (40-120), graikų-romėnų filosofas. Jonas Krizostomas Gintila (1788-1857) – Lietuvos kunigas, teologijos daktaras, knygų kolekcionierius.

           

      • Ksaveras - Xaverius Telšiai 1825: Xawery-Nikodem Kurtuvėnai 1845; Dusetos 1842; Xaverij Aleksandravėlė 1897 m. kilmė iš baskų vietovardžio Etxeberria, reiškiančio „naujieji namai“. Tai buvo kunigo jėzuitų šventojo Pranciškaus Ksavero (1506-1552) pavardė. Jis yra Rytų ir misionierių globėjas, o jo pavardė buvo priimta kaip vardas jo garbei, daugiausia tarp katalikų.

              

      • Kunigunda - Cunegunda Šiluva 1798; Vandžiogala 1724; Krakiai 1815;  Skuodas 1830; Mosėdis 1779 Conegunda Subačius 1775 m. KUNIGUNDE mot. kilmė iš germanų: kuni - "klanas, šeimyninis" ir gun - "karas". Šv. Kunigunde buvo Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Henriko II-ojo žmona. Popiežius Aleksandras VIII 1690 m. Pašventino Kingą (dar žinomą kaip Kunigundą). 1695 m. ji buvo paskirta vyriausiąja Lenkijos ir Lietuvos globėja. 1999 m. ją kanonizavo popiežius Jonas Paulius II. KUNIGUNDA LUNARIA - muzikos festivalis Vilniuje.

            

      • Lambertas - Lamberta Židikai 1816; Eigirdžiai 1840; Лямберт Telšiai 1875 m. Лaмберm vyr. germanų vardas Landbehrt, reikšmė - "puiki žemė", arba "šventa žemė". Visoje Vokietijoje viduramžiais buvo populiarus tiek Lambert vardas, tiek pavardė. Žymūs žmonės: Lambertus Ardensis (1160-1203) Prancūzijos metraštininkas. Lambertus Johannes Folkert Broer (1916–1991) Olandų fizikas ir matematikas.

            

      • Laurecijus - Lawrecii Vilnius 1802; Lavrensium Telšiai 1776; Laureti 1812 m. Laurentius Obeliai 1811 m. vyr. Laurentina Viekšniai 1853 m. mot. Galimai iš Laurynas, vardo variantai: Lauren, Lawrence, Lavrenti, Laureti. 

      • Laurynas - Wawrzyniec Kamajai 1831; vyr. romėnų vardas, Laurel - buvo sen. Italijos miestas, vardas tikriausiai kildinamas iš lotynų Laurus reikšmė - lauras. Šv. Laurence buvo 3-ojo a. diakonas ir kankinys iš Romos. Laurynas Ivinskis (1810-1881) Lietuvos pedagogas, leidėjas, vertėjas, leksikografas. Laurynas Gucevičius (1753-1798) – architektas, suprojektavęs Vilniaus rotušę, katedrą, Verkių rūmus ir kt.

         
      • Leonorija - Леонорiя Seredžius 1885 m. mot. iš Leonoria viduramžių italų, vėlesnio Eleonor, kilusio iš seno prancūziško vardo Alienòr formos.
      • Leontina - Šakyna 1881 m. mot. iš graikų leon, reiškiančio „liūtas“.

          

      • Leopoldina - Leopoldyna Kėdainiai 1810 m. mot. Vokiečių, portugalų ir anglų kalbos variantas - Leopoldine vardas iš vyr. Lepoldo. Austrijos Leopoldina (1797–1826) buvo pirmoji Brazilijos imperatorienė.
      • Leticija - Leticia Kelmė 1787; Liaticia Akmenė 1844 m, LETICIA mot. LETITIA ispanų, portugalų/kilmė iš lotyniško vardo Laetitia, kuris reiškia “džiaugsmas, laimė”. Viduramžiais buvo paplitęs Anglijoje, dažniausiai rašytinė versija - Lettice, vardas atgaivintas XVIII a. Maria Letizia Bonaparte, mergautine pavarde Ramolino, buvo Napoleono I (Prancūzija) motina.

             

      • Ligeja - Lageja Šešuoliai 1798 m. LIGEIA mot. graikų vardas, kilęs iš žodžio ligeios, reiškia - "aiškiai tonuotas" arba "šnabždantis, švilpimas balsu". Mitologijoje tai vienos iš Sirenų vardas.

      • Ligoria - Obeliai 1830 m. LIGORIA mot. Ligorius - kilęs iš Lidorius, reikšmė - "tai, kas kildina tešlą". Šv. Lidorius antrasis Turo vyskupas mirė 371 arba 372 m.

              

      • Linas - Linum Mosėdis 1759 m.; Raudėnai 1835 m. LINOS vyr. graikų vardas, kilęs iš žodžio ailinon - "ritualas", arba iš linon, reikšmė -  linų, lino, ta pati reikšmė Italų ir ispanų kalbose lotyniško Linus versija. Biblijoje tai vieno iš Pauliaus krikščionių vardas.

           

      • Lionginas - Longinum Telšiai 1814; Liongin Seda 1873 m. vyr. kilęs iš lotynų kalbos long - „ilgas“. Vardą garsino III amžiaus graikų filosofas Cassius Longinus.

             

      • Liucijus - Vincentium-Lucium Šiupyliai 1827; Lutia Pavandenė 1799; Liucia Šešuoliai 1843; Lucia Eigirdžiai 1750; Lucya Jūžintai 1830; Lucylla Telšiai 1844 m. LUCIUS vyr. Biblijos, romėnų vardas, kilęs iš lotynų Lux - šviesa. Šį vardą turėjo du etruskų karaliai, gyvenę Romoje, taip pat keletas garsių romėnų. Lucijus Anėjus Seneka valstybininkas, filosofas, oratorius ir tragedijų autorius.

           

      • Ludaycia Panevėžiukas 1811 m. mot. Vardo reikšmė nenustatyta. Panašūs vardai Liudvika, lenkiškas mažybinis Ludwisia arba Lutetia Iš prancūziško galų miesto pavadinimo Lutetia, dabar - Paryžius. Lutetijos etimologija vis dėlto neaiški. Gal Λουκοτοκία - graikiška forma. Gali būti LETICIA variantas. Paprastoji liudizija (Ludisia discolor) – gegužraibinių (Ochidaceae) šeimos augalas,

           

      • Liubomiras - Любомирь Eigirdžiai 1853 m vyr. reikšmė: iš slavų "любовь" - meilė“ ir "мир" - taika, pasaulis.
      • Lota Pievėnai 1798 m. mot. trumpa CHARLOTTA vardo forma.

         

      • Lozorius - Lasarus Telšiai 1810 m. vyr. lot. Lazaros forma iš graikų Eleazaro vardo. Naujajame Testamente Lozorius buvo Marijos ir Mortos brolis, kurį Jėzus atgaivino.

           

      • Ludgarda Vandziogala 1794; Kelmė 1843; Kurtuvėnai 1867; Loudgarda Panevėžiukas 1835 m mot. vokiečių, kilmė iš germanų vardo Leutgard, kuris sudarytas iš: leud - "žmonės" ir gard - "gaubtas". Vienuolės, XIII-ojo amžiaus Flandrijos globėjos, vardas. Garsiausia baroko statula ant Karolio tilto Prahoje Šv. Luitgardai.

         

      • Lucianas - Лукиань Pociūnėliai 1909 m. Romėnų šeimos vardas, kilęs iš romėniško žodžio Lucius. Lucianas iš Samosatos buvo II-ojo amžiaus satyrikas ir rašytojas bei IV amžiaus šventasis ir kankinys iš Antiochijos.

           

      • Magnus - Subačius 1753 m. vyr. lotynų kilmės vardas, reikšmė - „puikus“. Magnus buvo 7-ojo amžiaus šventasis. Skandinavijoje jis išpopuliarėjo po XI a., kada Norvegijos karaliaus Magnus I-asis buvo pavadintas Carolus Magnus.

           

      • Magnalenam Eigirdžiai 1780 m. Galimai klaidingai užrašytas Magdalenos vardas. Marija Magdalietė, naujajame testamente buvo pavadinta taip, nes ji buvo kilusi iš Magdalos kaimo, hebrajų kalba reiškė „bokštas“. Kitas panašus Magnolina - reikšmė gėlė magnolija, kuri buvo pavadinta prancūzų botaniko Pierre'o Magnolio vardu.

          

      • Maksimilijonas - Maxymiliana Telšiai 1833; Georgius-Machim Seda 1813 m. vyr. iš romėniško - Maximilianus, kuris buvo kilęs iš MAXIMUS. XV amžiuje Šventosios Romos imperatorius Frederikas III šį vardą suteikė sūnui, savo įpėdiniui. 

          

      • Malvina - Malvinam Telšiai 1827; Malwina Kelmė 1861 m. mot. kilmė iš škotų, manoma vardą 18-ajame amžiuje sukūrė poetas Jamesas MacPhersonas.

           

      • Mamertas - Mamertum Gruzdžiai 1797; Мамерть Žeimiai 1853; Telšiai 1886 m. vyr. iš lotynų Mamers - pasišventęs dievui Marsui.

      • Mamerta Telšiai 1814 m. mot. vardas.

           

      • Marcibelė - Marcibela Subačius 1727 m. mot. nežinomos reikšmės senas norvegų vardas, galbūt susijęs su viduramžių olandų Marcibila. Ignotas Zaviša (1690-1738) buvo vedęs kunigaikštytę Marcibelą Oginskaitę. Marcijono Aleksandro Oginskio pirmoji žmona Marcibela Hlebavičiūtė (1688). Marcibella Korecka (Mikalojaus Hlebavičiaus žmona). Lietuvos pakancleris Steponas Pacas buvo vedęs Oną Marcibelą Rudaminaitę-Dusėtiškę.
           
      • Martijona - Martianna Seda 1818 m. mot. iš vyr. Martianus išplėstinės romėniško vardo Martinus formos, kilusios iš Martis.

            

      • Matilda - Methilda Mosėdis 1809; Mechtilde Tirkšliai 1815; Kuliai 1810;  Matylda Telšiai 1854 m. mot. Iš germaniško vardo Mahthildis, reiškiančio „jėga mūšyje“. Šventoji Matilda buvo X amžiaus Vokietijos karaliaus Henriko I Fowlerio žmona. Iimperatorienė Matilda, garsi dėl pirmosios santuokos su Šventosios Romos imperatoriumi Henriku V, įsiveržė į Angliją, padėdama pamatus savo sūnaus Henriko II-ojo karaliavimui. Kitose kalbose: Mathilde, Tilde (danų) Machteld, Mathilde, Maud, Mechteld, Til (olandų), Mathilda, Matilda, Mattie, Maud, Maude, Maudie, Tilda, Tillie, Tilly ( anglų), Mahaut, Mathilde, Maud (prancūzų), Matild (vengrų), Mafalda, Matilde (italų), Mathilde (norvegų), Mathilda, Matilda, Tilda, Tilde (švedų).

            

      • Mauricijus - Mauritius Maurus Eigirdžiai 1757; Maurinum Grūšlaukė 1810;   Maurycy Šaukėnai 1808; Breslauja 1835; Kriaunos 1829; Mauratij Židikai 1911 m. vyr. iš MAURUS lotynų kilmės vardas, reiškiantis „tamsiaodis, mauriškas“. Šv. Maurice buvo III-ojo amžiaus Romos kareivis iš Egipto. Jis ir kiti krikščionys, imperatoriaus Maximian įsakymu, buvo nužudyti, nes atsisakė garbinti romėnų dievus. Šv. Maurice yra pėstininkų kareivių globėjas. Ryškus vardo atstovas buvo Maurice Nassau, vadinamas Maurits (olandų kalba), XVII a. padėjęs įtvirtinti Olandijos respubliką.

           

      • Medardas - Mederd Kaunas 1804 m. Medardas vyr. lotynizuota Machthardo forma. Senas vokiečių vardas, sudarytas iš maht - galia, jėga ir  hard - drąsus, tvirtas. 

      • Melanija - Miliana Raudėnai 1818 m. Melanie mot. prancūzų iš lotynų Melania. graikų Melaina, reiškiantis - juodas.

             

      • Melcheoras - Melchiorem Telšiai 1740; Melcher Tirkšliai 1776; Melxior Laliai 1840; Melchioris Vilnius 1669; Melcheor Gadūnavas 1838 m. MELCHIOR vyr. žydų ir krikščionių legendinis vardas. Vertime iš semitų reiškia - karaliaus miestas. Šis vardas tradiciškai priskiriamas išminčiui, taip pat žinomas kaip vienas iš trijų karalių, aplankiusių naujagimį Jėzų.

            

      • Melitonas - Meliton Skaruliai 1823; Мелитонь Alizava 1903; Salantai 1917 m. Melitonas vyr. iš graikų meli, reiškiančio „medus“. Šiuo vardu buvo pavadintas II amžiaus Sardžių (Sardis) vyskupas, kuris stačiatikių bažnyčioje laikomas šventuoju.

           
       • Merkelis - Merchelis Eigirdžiai 1784; Krakiai 1713 m. Merkelis vyr. Trumpinys iš Melchioras hebrajų reikšmė - "šviesos valdovas". Merkelis Giedraitis (apie 1536-1609) buvo Medininkų (Žemaičių) vyskupas, lietuviškų knygų pradininkas, laikomas antruoju Žemaitijos krikštytoju. Merkelis Giedraitis buvo kunigaikščio Mato ir kunigaikštytės Onos Krošinskaitės sūnus. Merkelis Račkauskas (1885 g.) literatūros tyrinėtojas, vertėjas, pedagogas, profesorius.

             

       • Modestas - Modesto Čekiškė 1805; Jieznas 1836; vyr. Modesta Telšiai 1846 m. mot. vardo reikšmė - "saikingai, santūriai" (iš vėlyvosios lotynų kalbos). 

             

       • Moisejus - Моисей (rus.) Žeimiai 1853; Mozeir Moyzesz Žeimiai 1824 m. Moisejus vyr. iš hebrajiško vardo Mozė (Mosheh), greičiausiai kilęs iš egiptiečių, reikšmė - sūnus, bet galima reikšmė - pristatyti hebrajų kalboje. Biblijoje Mozę faraono dukra ištraukė iš Nilo ir priėmė į karališkąją šeimą tuo metu, kai Egipte izraelitai buvo vergai.

       • Morkus Leonus-Markus Kurtuvėnai 1827 m. MARKUS vyr.Vokietijos, Skandinavijos, Suomijos šalyse San Marko buvo Naujojo Testamento antros Evangelijos autorius ir yra Venecijos globėjas. Keltų legendoje “Tristanas ir Izolda” Markas buvo Kornvalio karalius. Markas Aurelijus, 121 m. Romos imperatorius, karvedys, filosofas, stoizmo atstovas. Markas Antonijus – romėnų karvedys, iškilęs kartu su Oktavianu po Cezario nužudymo; jis buvo vedęs Kleopatrą ir kurį laiką gyveno Egipte.

           

       • Nadija - Nadzieja Telšiai 1846 m. mot. slavų kilmės vardas. Variantai Надежда (rusų) Nadejda (bulgarų) Nada (makedoniečių) Nadia, Nadiya, Nadya (ukrainiečių).

             

       • Napoleonas Neppaleonem Pavandenė 1810; Napaleon Aleksandravėlė 1832; Napoleon-Joachim-Benedykt Dusetos 1812; Napoleon Dusetos 1809; Leliūnai 1825 m. NAPOLEON vyr. galimai kilmė iš germanų reikšmė "giesmė", gali būti kilęs iš Italijos miesto Neapolio (Naples) pavadinimo, arba graikų: napos - "miškas", leon - "liūtas". Žinomas Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas (1769-1821), kuris buvo gimęs Korsikoje. Trumpinys, Napalys - rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto apysakos veikėjas.

             

       • Napolina - Napolina Kaunas 1834 m. mot. Mažybinis iš Napoleonas. Šis vardas yra moteriškoji Napolino forma.

             

       • Narciza - Нарцизa Pandėlys 1891 mot. Narcyza ir iš vyr, graikų vardo forma Narkissos, galbūt kilmė iš narke, reiškiančio „miegas, sustingimas“. 

             

           

       • Narcizas - Narco - taip užrašyta Narcizo vardo versija Nevarėnuose 1820 m., bei tas pats asmuo 1816 m. Narciso, 1813 - Narcyso; 1811 Narcisie. Norciz Telšiai 1842 m. vyr, iš graikų Narkissos. Narcizas buvo išskirtinio grožio jaunuolis graikų mitologijoje, kuris taip ilgai žiūrėjo į savo patiess atspindį, kad galiausiai mirė ir buvo paverstas narcizo žiedu.

            

       • Natalija - Natalia Salantai 1849; Telšiai 1858 m. mot. reikšmė „Kalėdų dieną“ iš lotynų natale domini. Tai IV amžiaus kankinio šventojo Adriano iš Nikomedijos žmonos vardas. Stačiatikių bažnyčioje ji yra gerbiama kaip šventoji,  tradiciškai šis vardas buvo labiau paplitęs tarp Rytų krikščionių nei Vakaruose.

               

       • Nazaras - Nazarius Tverai 1974 m. vyr. lotynų vardas reikšmė „iš Nazareto“. Nazaretas miestas Galilėjoje, kuriame gyveno Jėzus. 
       • Nepomukas - Joanem-Nepomucenem (Jonas-Nepomukas) Taujėnai 1799; Mosėdis 1757 m. vyr. Šv. Jonas Nepomukas (1345-1393 m. Pomuke), gimė ir užaugo Pomuko mieste, kuris kadaise buvo Bohemijoje, dabar Nepomuk yra Pilseno regione, Čekijoje. Vardas yra čekų kilmės. Nepomuko kultas ėmė plisti Abijų Tautų Respublikoje XVIII a. pirmojoje pusėje, greitai tapo vienu populiariausių Lietuvos šventųjų.

             

       • Nepomuka - Nepomucena Subačius 1777 m. mot. kilmė iš vyr. vardo Nepomuk per lotynišką Nepomucenus formą.

                 

       • Nerejus - Nerej Telšiai 1825; Нереушь Salantai 1874; Nereusza Gadunavas 1838 m. vyr. lotynų forma iš graikų vardo Nêreus, iš žodžio neros reiškiančio “vanduo”. Mitologijoje - tai jūros dievo vardas.

            

       • Nestoras - Nestora Telšiai 1829 m. vyr. graikų kalboje reiškia „grįžęs į namus“. Homero „Iliadoje“ taip vadinosi didele išmintimi ir ilgaamžiškumu garsėjantis Pylos karalius.

                

       • Nikiforas - Nicephorum Vaiguva 1825; Nikiper Naujasis Daugėliškis 1784;  Nicefor Pikeliai 1845; Onikifer Kaunas 1842 m. Nikiforas vyr. kilmė iš graikų nike - pergalė ir phero - nešti, tai „pergalės nešėjas“.

       • Nimfa Dysna 1817; Vaiguva 1903 m. mot. iš graikų Nymphe, reiškiančio „nuotaka“. Nymphe buvo viena iš dvylikos Horų, graikų valandų deivių, kurios pirmininkavo „vonios valandai“.
       • Norbertas - Norbert Obeliai 1896; Kurtuvėnai 1850; Zarasai 1841; Antašava 1843 m. NORBERT vyr. vokiečių, anglų, olandų, prancūzų, vengrų, lenkų, sen. germanų/kilmė iš germanų žodžių: Nord - šiaurė ir beraht - šviesus. Tai buvo XI amžiaus vokiečių šventojo, bažnyčios reformatoriaus vardas. Norbertas Vėlius (g 1938) – lietuvių etnografas, religijotyrininkas, bfolkloristas, baltų mitologas, pasaulyje pripažintas etninės kultūros tyrinėtojas, vienas svarbiausių Lietuvos kultūrinio sąjūdžio veikėjų.

       • Norberta - Norberta Smalvos 1841; Šiluva 1849 m. NORBERTA mot. kilmė germanų, reikšmė - "šiaurės platumos", "garsi šiaurėje", paplitęs Anglijoje, kilmė Iš vyr. Norbert.

           

       • Ofelijus - Ofelium Nevarėnai 1812 m. vyr. Kilęs iš graikų kalbos, reiškia: „pagalba, pranašumas“. Šekspyro pjesės „Hamletas“ (1600 m.) Hamleto mylimoji, Vardas plačiau vartojamas nuo XIX a.  

           

       • Oktavija - Oktavia Seda 1822; Oktawia Telšiai 1832; Oktaviana Salantai 1887 m. Octavia mot. vardo kilmė - lotynų, Romėnų laikais Octavia buvo Marko Antonijaus žmona, taip pat Romos imperatoriaus Augusto sesuo. Octavia yra Šekspyro pjesės ,,Antonijus ir Kleopatra” herojė. Įdomu: XIX amžiuje, Anglijoje šis vardas kartais buvo skiriamas aštuntam gimusiam vaikui.

       • Oktavianas - Octavian vyr. 2010 metų statistikos duomenimis vienas populiariausių vardų JAV. Oktavianas 30-taisiais metais prijungė prie Romos Egiptą, nuo tol visą Viduramžio jūros pakrantė priklausė Romos valstybei, sukūrė Romoje naują valdymo formą – principatą, faktiškai tapo imperatoriumi. Jo reformos sustiprino valdžią ir užtikrino taiką valstybėje; senatas jam suteikė Augusto vardą.

           

       • Olga - Olgą Telšiai 1841 m. mot. rusiška skandinaviško vardo HELGA forma. Varangai atvežė iš Skandinavijos į Rusiją. X amžiaus šventoji Olga buvo Kijevo Rusios didžiojo kunigaikščio Igorio I žmona.
              
       • Olimpija - Olimpia Kaunas 1847;  Šiupyliai 1814; Šiauliai 1847; Eigirdžiai 1899 m. mot. moteriška OLYMPOS forma. Kilmė iš vietovardžio OLYMPOS, graikų dievų kalno pavadinimas.  Olimpija - Aleksandro Didžiojo motinos vardas. 

            

       • Oskaras - Ansqarius Seda 1827; Oskar Telšiai 1830; Viekšniai 1924 m. Kilmė iš Oscar vyr. Vokietijos, Skandinavijos, sen. germanų. Galimai reiškia „elnių draugą“, gali būti sukurtas iš senosios anglų kalbos žodžio OSGAR arba senosios norvegų - ÁSGEIRR, kurį į kitas šalis galėjo atnešti vikingai. Airių rašytojas Oscaras Wilde'as (1854–1900). Prūsijos princas Oskaras Karlas Gustavas Adolfas (1888–1958)

       • Ostapas- Astap Jieznas 1784 m. vyr. iš graikų kalbmoteriška OLYMPOS forma. Tai buvo Aleksandro Didžiojo motinos vardas. Jį taip pat nešiojo IV amžiaus šventasis.os Eustathios, reiškiančio „gerai pastatytas, stabilus“.

       • Osvaldas - Osvald Kuršėnai 1843 m. vyr. iš  senosios anglų kalbos elementų os „dievas“ ir weald „galia, valdovas“. Šventasis Osvaldas buvo Nortumbrijos karalius, kuris 7 amžiuje įvedė krikščionybę į šiaurės rytų Angliją. Anglijoje taip pat buvo naudojamas senosios skandinavų kalbos giminaitis Nors vardas viduramžių pabaigoje išnyko, XIX amžiuje buvo atgaivintas.
       • Otilija - Otilia Aleksandravėlė 1813 m; Otylia Tytuvėnai 1851 m. mot. iš germanų kalbos, reikšmė - tėvynė. Šventoji Odilija (arba Odila) buvo aštuntojo amžiaus vienuolė, kuri laikoma Elzaso globėja.

            

       • Otolija - Ottolia Anyksčiai 1825 m. mot. galimai Otilija arba Odilija kimė iš germanų elemento odal, reiškiančio „tėvynė“, arba aud, reiškiančio „turtas, turtas“. Gali būti iš mot. vardo Atalija, žr. aukščiau, jeigu iš vyr. vardo Otto, žr. žemiau.

            

       • Otomaras - Otomeri Subačius 1697 m. vyr. kilmė iš germaniško vardo Audamar, reikšmė senąja frankų kalba „turtas“ ir „garsus“. Taip buvo vadinamas 8-ojo amžiaus Šveicarijos šventasis. Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris (1918–1923) Otomaras Kleinickas. 

            

       • Otonas - Ottonis Lioliai 1809; Otton Joniškis 1842; Kuršėnai 1846 m. Otonas vyr. iš vokiško vardo Otto. Tai keturių Vokietijos karalių vardas. X a. Otto buvo I-asis Šventasis Romos imperatorius. Vokietijos kancleris Otto von Bismarckas (1815–1898).

           

       • Palmira - Пальмира Kaunas 1865, Vadokliai 1887 m. Palmira mot. Italų kalboje reiškia „piligrimas“. Viduramžiais tai buvo piligrimas, keliavęs į Palestiną. Galima kilmė iš žodžio palma, reiškiančio palmę, dėl piligrimų įpročio parnešti palmių varpus namo. Vardas kartais suteikiamas vaikui, gimusiam Palmių sekmadienį. Palmyra - miestas prie Eufrato upės krantų Šiaurės Sirijoje III – II tūkstantmetyje pr. Kr.

           

       • Pamfilijus - Pamphilum Telšiai 1825 m. vyr. iš graikų kalbos pan, reiškiančio „visi“, ir philos - „draugas“. Italų romanistas Boccaccio šį vardą pavartojo savo veikale „Dekameronas“ (1350).
       • Pankratijus - Pancrateus Kuršėnai 1825 m. PANCRATIUS vyr. sen. graikų (Lotynizuotas) reikšmė - "visa galia". Ankstyvosios Bizantijos krikščionys naudojo šį vardą kaip Kristaus vardą. Pankratius buvo I-ojo amžiaus sicilijiečių kankinys ir pusiau legendinis IV-jo amžiaus Romos kankinys.

            

       • Panteleonas - Panteleone Kaunas 1805; Telšiai 1812 m. vyr. sen. graikų Pantaleon, reikšmė - "gailestingas". Vardas dažnas Vokietijoje, sudarytas iš: pan - "visi" ir leon - "liūtas". Pantaleonas buvo Romos konsulas, kuris vadovavo Romos kariams Klaudo II-trojo kare. Šv. Pantaleonas buvo pagonio Eustorgijaus ir krikščionės Eubulos sūnus. Žinomas gydytojas, tarnavęs imperatoriui Maksimilijonui Nikomedijoje. Šaltinis: bernardinai.lt. 1704 m. Pantaleonas Hebenstreitas sukūrė patobulintus cimbolus, vėliau pavadintus “pantaleon”.

           

       • Patricijus - Patritium Mosėdis 1775; Subačius1806; ПАТРAНЦIЯ Kaunas 1897 m. Patricius vyr. lotynų kilmės vardas, reiškia „patricijietis, kilnios prigimties“. Senovės Romos visuomenės sluoksnis, turėjęs visas politines ir pilietines teises. Nuo VI a. pr. m. e. pabaigos patricijai virto valdančiąja Romos respublikos klase. 

            

        • Pelageja - Pelagia Baptai 1834; Пелагiя Telšiai 1885; Kuršėnai 1867 m. Пелагея mot. rusų vardas iš graikų Pelagios, žodžio pelagos, reiškia “jūros”.

            

        • Petrona - Patrona Telšiai 1752 m. mot. Petronia - kilmė iš vyr. romėnų vardo, kuris galėjo būti kilęs iš lotynų petro, petronis, arba iš graikų Petros, reiškiančio „akmuo“.
         • Pijus - Пиуc Šilavotas 1889; Pius Telšiai 1853; Židikai 1867 m. Pijus vyr. lotyniškas vardas, reiškiantis „pamaldus, pareigingas“. Pijus buvo dvylikos popiežių vardas.

              

         • Pilypas - Philipm Telšiai 1749; Filipo Mosėdis 1810 m. vyr. Iš graikiško vardo Philippos, reiškiančio „arklių draugą“, Pilypas buvo penkių Makedonijos karalių vardas, tarp kurių Pilypas II-sis, Aleksandro Makedoniečio tėvas, bei šeši Prancūzijos karaliai ir penki Ispanijos karaliai.

                      

         • Placida - Placida Šiluva 1803; Pliacida Židikai 1869; Placyda Vydžiai 1817; Пляцвидa Gadūnavas 1872 m.; Placidas Betygala 1810, Molėtai 1826 m. vyr. PLACIDA mot. Vėlyvosios Romos, iš vyr. Placido lotynų, reikšmė - "ramus, taikus". Paplitęs vengrų, italų, ispanų ir prancūzų tarpe. Plecidas 1914 m. buvo įrašytas Ūkininko kalendoriuje.

               

         • Platonas - Platon Girkalnis 1804; Kurtuvėnai 1828 m. vyr. iš graikų kalbos platys, reiškiančio „plačiapetis“. Platonas buvo vienas svarbiausių graikų filosofų. Jis buvo Sokrato mokinys ir Aristotelio mokytojas.

                

         • Polikarpas - Polikarp Pavandenė 1810; Kaunas 1837; Viekšniai 1835 m. Polikarpas vyr. Iš graikiško vardo Polykarpos, reiškiančio „vaisingas, turtingas vaisiais“.

         • Polonija - Polonia Mosėdis 1669 m. mot. kilmė iš viduramžių slavų žodžio polje (поле), reiškiančio „laukas“ (susijęs su žeme).

                 
         • Porfirijus - Porfieijusz Telšiai 1841 m. vyr. Kilmė iš graikiško Porphyrios, reiškiančio „purpuriniai dažai“.

               

         • Potencijona - Potentianna Vandžiogala 1727, Potencianna Telšiai 1775 m. mot. sudarytas pagal vyr. vardą Potentius, kilmė iš lotynų kalbos būdvardžio potens, reiškiančio „galintis, stiprus, galingas, galingas“. Potentius buvo IV amžiaus šventasis iš Romos Galijos.

               

         • Prachorij - Prochorijus Subačius 1778 m. vyr. Graikiško Prochorus vardo forma, reiškianti „šokio lyderis“.

             

         • Praksida - Praxeda Naujasis Daugėliškis 1798; Mariana-Praxeda-Magdalena Kuršėnai 1798; Tekla-Praxeda Kražiai 1825 m. mot. lotynų, Paraxedis Lioliai 1814  vyr. Kilmė iš graikų kalbos praxis - praktiškas. Tai II-ojo amžiaus šventojo vardas.

               

         • Primus - Prymus Telšiai 1839 m. vyr. iš lotynų žodžio primus, kuris reiškia „pirmas“.
         • Prochorijus Subačius 1778

              

         • Prokopas - Prokop Betygala 1802 m. vyr. Prokopios - kilmė iš graikų kalbos prokope, reiškiančio „progresas“. Šventasis Prokopios buvo krikščionių kankinys, kuriam Palestinoje buvo nukirsta galva per Romos imperatoriaus Diokletiiano persekiojimus.

               

         • Protazijus - Протазiй Kupiškis 1906; Protazy Zarasai 1834 m. vyr. Kilmė iš graikų kalbos veiksmažodžio protasso, reiškiančio „pastatyti (prieš), taip pat „paskirti anksčiau“ ir „apibrėžti iš anksto“. Taip pat daiktavardis protasis, reiškiantis „tas, kuris pateikia“. 

               

         • Prudencija - Prudentiana 1803 Varniai; 1800 Salantai, Пруденцiа Suvainiškis 1881; Kupreliškis 1922 m. mot. iš lotynų Prudentius, reikšmė - "atsargus".

                

         • Pulherija - Pulcheria Židikai 1818; Пульхерия Pašilė; 1879; Pulkerija Židikai 1924 m. mot. kilmė - lotynų, reikšmė - "graži". Paplitęs tarp Italų kalba kalbančių šalių. Pulcheria 414-453 m. buvo pirmoji moteris Rytų Romos imperijoje, priimta kaip valdovė, imperatoriaus Arkadijaus ir Aelia Eudokia dukra. Pulcheria buvo paskelbta Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčios šventąja.

         • Rafaelė - Rachele Onuškis 1748; Žarėnai–Latveliai 1817; Obeliai 1832 m. RACHEL mot. Biblijinis, reikšmė - "dievas pagydė" (iš hebrajų kalbos). Senajame Testamente buvo mylimiausia Jokūbo žmona, bei Juozapo ir Benjaminos motina. Viduramžiais buvo įprastas vardas tarp žydų, tačiau jis nebuvo naudojamas krikščionių vardyne ir paplito po protestantų Reformacijos. Dažniau naudojamas vokiečių kalba kalbančiose šalyse.

              

         • Rafaelis - Raphaelem Telšiai 1824 m. vyr. RAFAELA mot. reikšmė ir kilmė ta pati kaip Rachelės. Rafaela – miestas Argentinoje. María Teresa Antonia Rafaela buvo viena iš septynių karaliaus Filipo V-ojo vaikų. Garsus vardo atstovas - XVI amžiaus Renesanso meistras Raphaelis Sanzio (1483-1520), paprastai žinomas tiesiog kaip Raphaelis.

              

         • Raina Židikai 1790; Raudėnai 1835 m. Sutrumpinta REGINOS varsija arba moteriškoji RAYNO forma. (Reina - Jidiš kalba "rein" reiškia „švaru, tyra“). 

             

         • Rapolas - Rafał Kurtuvėnai 1850; Raphaelem Luokė 1778; Rafal Viekšniai 1845 m. vyr. Rafaelis hebr. Rafa’el - reiškia “Dievas gydo”, Žydų mitologijoje - vienas iš arkangelų, lietuviškai - arkangelas Rapolas. Rafaelis Santis - Renesanso epochos italų architektas, dailininkas. Rapolas Kalinauskas (g. 1835) 1863 m. Lietuvos ir Lenkijos sukilimo dalyvis, Vilniaus srities karo ministras, katalikų šventasis, vienuolis.

         • Regina  Kuršėnai 1827; Adutiškis 1704; Regina-Elena; Kelmė 1785 m. REGINA mot. anglų, italų, lenkų, vokiečių, skandinavų, lietuvių, vėlyvosios Romos, lotynų kalboje vardas reiškia: “karalienė”, nuo seniausių laikų žinomas krikščionių vardas. Anglijoje viduramžiais paplito garbinant Mergelę Mariją. Kanados miestas karalienės Viktorijos garbei pavadintas šiuo vardu. 

              

         • Reinaldas - Rainaldi Krekenava 1750; Kvetkai 1824; Reynoldum Telšiai 1821; Raynold Vandžiogala 1832 m. vyr. iš germanų Raginald, sudaryto iš elementų ragin „patarimas“ ir vald „valdžia“. Normanai naudojo ir Reinaldas ir Reinoldas.

                

          • Remigijus - Remigiiusz Kaunas 1820; Remigiusz Tirkšliai 1864 m. vyr. Remigius, kilmė iš lotynų kalbos remigis - "irkluotojas". Saint Rémy buvo V amžiaus vyskupas, kuris atvertė ir pakrikštijo Clovisą, frankų karalių.

                

          • Rigoberta Josvainiai 1824; Kaunas 1846 m. mot. Rigoberto vardo forma Rygobert vyr. ispanų, Italų retas vardas. Rigoberto yra Herberto variantas (anglų, prancūzų, vokiečių ir lenkų kalbose). Kilmė iš germanų: hari „armija“ ir beraht „šviesūs“.

               

          • Romanija - Romania Šiluva 1849; Romana Eigirdžiai 1764; Židikai 1866 m. mot. Romanus vyr. Šakyna 1822 m. ROMAINE iš vyr. Romanus. Vardas dažniausia naudojamas: čekų, vokiečių, italų, portugalų, rumunų ir slavų. Romana reikšmė - moteris iš Romos. Vertimas iš žodžio Romanus apibrėžia sąvoką Romos pilietis. Romana turi lietuvišką moterišką Ramona vardo variantą. Romanas Polanskis (g. 1933) – lenkų režisierius, scenaristas ir aktorius.

               

          • Romualdas - Romuald Pievėnai 1850 m; Šiupyliai 1811 m; Zarasai 1824 m. Suvainiškis 1919 m. vyr. kilmė iš germanų elementų hrom reiškia „šlovę“ ir wald - „valdyti“. Tai buvo 11-ojo amžiaus italų šventojo, įkūrusio kamaldulių ordiną, vardas.

                

          • Rudolfas - Rudolf Dusetos 1811: Eigirdžiai 1840; Židikai 1868; Рудольфа Telšiai 1873 m. vyr. kilmė iš germanų vardo Hrodulf, sudarytas iš: hrod - "šlovė" ir wulf - "vilkas".

                 

          • Rupertas - Rupert Kretinga 1879; Ruportum Eigirdžiai 1762 m. vyr. variantas iš formos Robertas Roberta Smalvos 1842 m. mot. kilmė Iš germanų vardo Hrodebert, reiškiančio „ryški šlovė“.

                   

          • Rufinas - Rufin Vandžiogala 1862; Rufina Pašilė 1795 m. mot. Rufinus vyr. lotynų vardas iš Sen. Romos, reiškiantis „raudonplaukis“.

                   

          • Sabina - Sabina Obeliai 1789; Kuktiškės 1809; Lyduvenai 1841; Сабина Kaunas 1897 m. mot. Sabine Sen. Romos vardas reiškiantis Sabines - senovės žmonės gyvenę Vidurio Italijoje. Sabina - Bavarijos princesė, Alberto IV (Albert WISE) ir Bavarijos princesės Kunigundos (Kunigunde) duktė. Sabina daugiausia sutinkamas suomių, prancūzų, vokiečių ir latvių kalbomis kalbančiose šalyse, bet yra paplitęs tarp: italų, ispanų, portugalų, rumunų, lenkų, čekų, slovėnų, rusų.

               
          • Salezas - Salezium 1803 Varniai vyr. Ženevos vyskupo šv. Pranciškaus Salezo (Francesco di Sales, 1567-1622) vardas.

              

          • Saliamonas - Salamon Kražiai 1841; Salomon Židikai 1909 m. vyr. Solomon kilmė iš hebrajų kalbos šalom, reiškiančio „taiką“. Kaip sakoma Senajame Testamente, Saliamonas buvo Izraelio karalius, Dovydo ir Batšebos sūnus. Jis garsėjo savo išmintimi ir turtais. Valdžios pabaigoje jis supykdė Dievą, atsigręždamas į stabmeldystę.

              

          • Salomeja - Salomea Šiluva 1834; Krakiai 1770; Suvainiškis 1919 m. SALOMEA mot. kilmė iš SALOME, Biblijos Aramėjų vardas, kuris buvo susijęs su hebrajišku žodžiu shalom, reikšmė - taika. Krikščioniškas vardas Salomėja egzistavo nuo Reformacijos laikų. Naujajame Testamente ji viena iš moterų, kuri matė nukryžiavimą ir vėliau nustatė, kad Jėzaus kapas buvo tuščias. Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė (1904-1945) – lietuvių poetė.

                  

          • Samuelis - Samuel Vandžiogala 1722; Naujoji Žagarė 1663; Židikai 1701 m. vyr. kilmė Iš hebrajiško vardo Shemu'el, kuris galėtų reikšti „Dievą girdėjo“.Krikščioniškas Samuelio vardas tapo įprastu po protestantų reformacijos. Garsūs atstovai: amerikiečių išradėjas Samuelis Morse'as (1791–1872), airių rašytojas Samuelis Beckettas (1906–1989).

                

          • Saturninas - Сатурнинь vyr. Telšiai 1851; Сатурнинa mot. Kaunas 1896 m. Kilmė iš lotyniško Saturnus, kurio reikšmė Romėnų mitologijoje buvo Jupiterio, Junonos ir kitų tėvas, taip pat žemdirbystės dievas. Taip vadinasi ir žieduota šeštoji Saulės sistemos planeta.

                

          • Sebastijonas - Sebestianus Vandžiogala 1723; Sebastyan Zarasai 1826 m; Sebastian Kražiai 1776 m. vyr. lot. Sebastianus, reikšmė iš Sebaste miesto Mažojoje Azijoje, kilmė iš graikų sebastos, reiškiančio „garbingas“. Pagal krikščioniškąją tradiciją šventasis Sebastianas buvo III amžiaus romėnų kareivis, kankinamas imperatoriaus Diokletiiano. XVI amžiuje Portugalijos karalius Sebastianas, žuvo kryžiaus žygyje prieš Maroką.

               

          • Serapinas - Serafin Kražiai 1840 m. vyr. Iš graikų-egiptiečių dievo SERAPIS vardo, jo egiptietiškos OSIRIS formos, ir APIS, šventojo egiptiečių jaučio. 

                   

          • Severinas - Severino Kurtuvėnai 1813 m. Saverij Gadūnavas 1763 m. vyr. Romėnų vardas, kilęs iš SEVERUS, reikšmė - „laivagalis“ lotynų kalboje.

              . 

          • Sibilė - Sibilla Seda 1779; Sibella Lioliai 1823; Sibila Kelmė 1813 m. mot. kilmė Iš graikų Sibylla, reiškiančio „pranašė“. Graikų ir romėnų legendoje sibilės buvo pranašės. Krikščioniškoje teologijoje buvo manoma, kad jos turi dieviškų žinių. 

                 

          • Sikstas - Sixtus Kurtuvėnai 1845; Sixto Telšiai 1812; Sykstus Telšiai 1846; Cикстyсь Naujieji Varniai 1891; Kretinga 1999 m. vyr. kilmė iš lotynų kalbos žodžio sextus „šeštasis“, t, y. buvo suteiktas šeštam šeimos vaikui, arba jauniausiam tarp šešių tos pačios šeimos narių. 

          • Simestras - Symestro (galimai Sylwestro?) Kuliai 1812 m. panašus į Sauvestre - Oksitanų vardą, oktitano kalbą naudoja pietų Prancūzijoje, kai kuriose Ispanijos ir Italijos dalyse.

          • Simforijona - Symforyana Kamajai 1832 m. mot. kilmė iš Sinforiano vyr. vardo kilusio iš graikų-romėnų vardo SYMPHORUS. Ankstyviausias šio vardo atstovas yra II amžiaus kankinys ir šventasis iš Augustodunumo Romos Gaulyje, geriau žinomas kaip šventasis SYMPHORIAN iš Autun. 

               

          • Simforozija - Симфорозiя Kupiškis 1853 m. mot. graikiško vardo SYMPHEROUSA lotyniška forma. reikšmė - tas, kuris lydi kompanioną. Šventoji Symphorosa - pagarbinta krikščionių šventoji, buvo nukankinta su savo septyniais sūnumis Tiburyje (Tivoli) imperijos Adriano valdymo metais (117-138 m.). Tradiciškai vardadienis švenčiamas liepos 2 d. Ir liepos 18 d.

          • Silvestras - Silvestri Vilnius 1669; Silwestro Vydžiai 1843; Pievėnai 1825; Eigirdžiai 1790; Tytuvėnai 1826; Sylwester Aleksandravėlė 1840 m. Silvester vyr. vokiečių, anglų, slovakų, slovėnų, vėlyvosios Romos, reikšmė - miško Iš lotynų Silva - mediena, miškas. Angliškas vardas, Silvester (arba Sylvester) buvo naudojamas nuo viduramžių, tačiau jis tapo mažiau paplitęs po Reformacijos.

               

          • Simplicijus - Simplicium Vilnius 1794; Seda 1872; Symplicyjusz Telšiai 1853 m. vyr. iš lotyniško simplicius, simpliciterio forma, reiškianti „paprastai, aiškiai“, arba simplex „paprastas“.

               

          • Skolestina Seda 1921 m. mot. vardo reikšmė nerasta, galima versija iš Skolastikos.

                  

          • Skolastika - Sholastica Viduklė 1794; Gadūnavas 1838; Scholastyka Giedraičiai 1818; Scholastica Kurtuvėnai 1807; Схолястика Pašilė 1849;  Tirkšliai 1833 m. SCHOLASTICA mot. Biblijinis vardas, kilęs iš scholasticus, jo reikšmė - oratorius, mokslininkas. Scholastika daugiausia paplitęs anglų ir vokiečių kalbomis kalbančiose šalyse. Scholastika nuo VI-ojo amžiaus šventosios vardas.

               

          • Soteras - Satero Nevarėnai 1812 m. vyr. kilmė iš graikų soter, reikšmė „gelbėtojas“.

                  

          • Spiridonas - Spiridion Telšiai 1814; Kražiai 1825 m. Spirydo Kalviai 1815 m. Spiridionas vyr. kilmė iš graikų spyridion, reiškiančio „krepšelis“, arba lotynų spiritus, reikšmė - "dvasia". Šventasis Spyridonas buvo IV a. avių augintojas, tapęs Tremito vyskupu.

               

          • Steponė - Stefany Kražiai 1839 m. mot. Iš graikiško vardo Stephanos, reiškiančio „karūna, vainikas“. Šventasis Steponas buvo diakonas, užmuštas akmenimis, laikomas pirmuoju krikščionių kankiniu. Steponas buvo Anglijos, Serbijos ir Lenkijos karalių, taip pat dešimties popiežių vardas, taip pat pirmasis krikščionis Vengrijos karalius (XI a.), Kuris laikomas tos šalies globėju.

               

          • Sufronijus - Suffronij Telšiai 1769 m. vyr. iš graikiško vardo Sophronios, reikšmė - „susivaldantis“. Šventasis Sofronijus buvo VII amžiaus Jeruzalės patriarchas.

                

          • Šarlotė - Шарлоma Kaunas 1895 m. mot. Charlotte kilmė iš prancūzų kalbos, mažybinė vyriško CHARLES vardo versija. iš germaniško vardo Karlas. 

                

          • Tautvylis Subačius 1935 m. 

              

          • Telesforas - Telespor-Merchel Tirkšliai 1840; Telesfor Viekšniai 1845 m. vyr.  Telesporija - Marijampolė 1934 m mot. (pasiūlytas skaitytojos Sigitos), kilmė TELESPHOROS - graikų, Telesphoros reikšmė - "pareiškia valią, pasiekia tikslą", arba "duoda vaisių". Šv. Telesforas buvo 2-ojo amžiaus popiežius ir kankinys. Telesforas Valius - vienas iškiliausių žemaičių dailininkų. Telesporas 1914 m  įrašytas “Ūkininko kalendoriuje”.

                

           • Teodoras - Teodora Kražiai 1842 m. mot. Chviedor Subačius 1740 m. vyr. kilmė iš graikiško Theodoros, kuris reiškė „dievo dovana“. Tai buvo įprastas vardas klasikinėje Graikijoje, dėl palankios prasmės jis buvo plačiai naudojamas krikščioniškame pasaulyje, ypač populiarus tarp Rytų krikščionių. Tarp garsių atstovų yra trys Rusijos carai (rusų kalboje - Fiodoras) ir Amerikos prezidentas Theodore'as Rooseveltas (1858–1919). Федоръ (rusų), lietuviškai Teodoras, arba tarmėse - Kvedaras (XVIII a. įrašytas Chviedor), panašus į gudų Хведар.            
           • Teodorika - Teodoryca Viekšniai 1858; Thovadorca Eigirdžiai 1752 m. mot. iš vyr. germanų vardo Theodoric, reiškiančio „žmonių valdovas“, sudarytas iš theud - "liaudis" ir ric - "valdovas".Kitose kalbose ir kultūrose: Toutorix (senovės keltų) Theoderich, Theodoricus (senovės germanų), Diederik, Tijmen, Dick, Diede, Diederick, Dirk, Ties (olandų), Dederick, Derrick, Dirk (anglų), Tiidrik ( estų) Thier (prancūzų),Tudoras, Tuduras (valų).

                 

           • Teodosija - Theodosia Vandžiogala 1726; Teodozia Pievėnai 1846; Tytuvėnai 1850 m. mot. iš graikų vyr. vardo Theodosios, reikšmė - dievo duota.

                

           • Teofilis - Teophilum Kelmė 1813 m. vyr.; Teophila-Mathilda Židikai 1816 m. mot. Graikų vardo Theophilos lotyniška forma, reikšmė „dievo draugas“.

                

           • Terencijus - Terencyusza Kražiai 1839 m. vyr. Iš romėnų kilmės vardo Terentius, kuris yra nežinomos reikšmės. Africano) Kitose kalbose: Terenti (gruzinų), Terenzio (italų), Térence (prancūzų), Терентий (rusų). Tarp garsių atstovų - romėnų dramaturgas Publijus Terentijus Aferis (lot.Publio Terencio Africano).

               

           • Tiberijus - Tyberceusz Tirkšliai 1831; Tybereusz 1814 m. vyr. reikšmė „Tibro“. Tibras yra upė, einanti per Romą. Tiberijus buvo antrasis Romos imperatorius, imperatoriaus Augusto posūnis.

                

           • Tiburcijus - Тибурцыушь Telšiai 1875m. vyr. Tiburtius ispanų kalba reiškia „Tiburas“. Tiburas (dabar vadinamas Tivoli) buvo kurortinis miestelis netoli Romos. Šventasis Tiburtijus buvo III amžiaus kankinys iš Romos.

                

           • Tidė - Tidę Kražiai 1842 m. mot. TIEDE (Prancūzų, Olandų) variantas, iš germanų kalbos theud reiškia „žmonės“. Vardai kitose kalbose: Torix (senovės keltų) Theoderich (senovės germanų) Dederick, Derrick, Derek, Derick, Deryck, Dirk (anglų) Tiidrik (estų) Thierry (prancūzų) Diederich, Dietrich, Dierk,Thilo, Till, Tillo, Tilo (vokiečių kalba)  Tudor, Tudur (valų).

               

            

            • Timotiejus - Timoteum Tverai 1788; Timofej Vilnius 1885 m. vyr. iš graikiško vardo Timotheos, reikšmė - "pagerbti Dievą". 

            • Titas - Tytus Saločiai 1844; Tytus-Telesfor Seda 1846 m. vyr. Titus - Sen. Romos, Biblijos, anglų, lotynų. Romėnų vardas, kurio prasmė nežinoma, galbūt susijęs su lotynų paaiškinimu - titulas. Tito reikšmė gali būti - “nusipelnęs”. Titus tapo pirmuoju Kretos vyskupu. Titus - 1 a. Romos imperatorius. Šekspyro tragedijos herojus Tito Andronikas (1593). Vardas daugiausiai naudojamas anglų, prancūzų, vokiečių ir rumunų kalbose.
            • Trementijus - Trementij Seda 1818 m. vyr. iš graikų Fremnāṭos. Šventasis Frumencijus gimė Tyre, Rytų Romos imperijoje, IV a. Pradžioje buvo pirmasis Aksumo vyskupas.

                

            • Trofimas - Trafin Telšiai 1812 vyr. iš graikiško vardo Trophimos, reiškiančio „maitinantis“.

                

            • Urbonas - Urbanum Telšiai 1814; Rokiškis 1849 m. vyr. Iš lotyniško vardo Urbanus, reikšmė „miestietis“. 

                 

            • Uršulė - Hursula Židikai 1772; Orsula Varniai 1791 m. mot. reikšmė - mažasis lokys, kilęs iš lotyniško žodžio ursa - lokys mažybinės formos. Šventoji Uršula buvo legendinė 4-ojo amžiaus nekaltoji princesė, kurią kankino hunai, grįždami iš piligrimystės. 

                     

            • Ulrikas - Ulrch Ukmergė 1816; Ulrix Varniai 1859 m. Ulrikas vyr. kilmė iš germanų vardo Odalric reikšmė - klestėjimas ir galia, sudarytas: odal - paveldas ir ric - galia. Jis ilgą laiką buvo supainiotas su germanų pavadinimu Hulderic. Tai buvo du skirtingi vokiečių šventųjų vardai. Garsus atstovas buvo Ulrichas Zwingli (1484–1531), dar žinomas kaip Huldrychas, protestantų reformacijos lyderis Šveicarijoje.

                 

            • Vaclovas - Vinceslaus Šakyna 1824; Venceslaus Vandžiogala 1725 m. vyr. Vaclav senesnė vardo Veceslav forma, sudaryta iš slavų žodžių veche „daugiau“ ir slava „šlovė“. Šventasis Václavas - Čekijos respublikos globėjas, kuris buvo 10-ojo amžiaus Bohemijos kunigaikštis. Viačeslavas: Viachaslau (baltarusių) Ventseslav (bulgarų) Višeslav (kroatų) Wenzel (vokiečių) Venceslao (italų), Wacław, Więcesław (lenkų), Viačeslav, Slava (rusų).

                

            • Vaitiekus - Voytiekus Telšiai 1812 m. vyr. kilmė iš slavų Voitech. Šventasis Vojtěch arba priimtu vardu Adalbertas buvo Bohemijos misionierius Vengrijoje, Lenkijoje ir Prūsijoje. Albertas Vaitiekus Manvydas XIV a. LDK didikas, Lelijos herbo kunigaikštis, valstybės ir karinis veikėjas.
            • Vanda - Wanda Salantai 1853; Kelmė 1862; Vanda Suvainiškis 1915 m. VANDA mot. 1) galimai iš germanų kalbos kilęs vardas Vandal, reikšmė - vandalų genties, naudojamas daugiausia čekų ir italų. 2) Vardas Vanda reiškia: “pynė; rauda”. 3) Vanda turi savo šaknis Afrikos - Kongo kalboje. Vardo Vanda versija Afrikoje, Mende, jo reikšmė - lengvai, kaip lietus.  4) Vanda - ežeras Rytų Antarktidoje, Viktorijos Žemėje. Wanda forma: lenkų, čekų, rusų ir kitų slavų kalbose. Lenkų legendoje, karaliaus Krak, legendinio Krokuvos įkūrėjo, duktė - princesė Wanda.

                

            • Vasilis - Wasillo Telšiai 1825 m. vyr. rusiška vardo BASIL forma, kilmė iš graikiško vardo Basileios, reiškiančio „karalius“. Šventasis Bazilijus Didysis buvo IV amžiaus Cezarėjos vyskupas ir vienas iš ankstyvosios krikščionių bažnyčios tėvų. Dėl jo šis vardas pradėtas vartoti visme krikščioniškame pasaulyje, ypač populiarus tarp Rytų krikščionių.Du Bizantijos imperatoriai buvo pavadinti šiuo vardu.

                 

            • Venantijus - Wenancyuza 1830 m.Grūšlaukė. iš lotyniškojo žodžio vēnor „medžioti, vytis, vaikytis“. 

                    

            • Vendelinas - Vendelinum Mosėdis 1819; Vindelini Šatės 1813; Kaunas 1889 m.; vyr.; Ванделинy 1873 Telšiai. mot. Wendel - vokiečių vardas, Wend reikšmė - "klajūnas", Wendelin mažybinė vardo forma.

                 

            • Verneris - Vernerum Telšiai 1827 m. vyr. Verner skandinavų forma iš germanų Werner vardo, kilusio iš warin „sargyba“ kartu su hari „armija“. Garsus atstovas buvo vokiečių fizikas Werneris Heisenbergas (1901–1976).
            • Vestina Vilnius 1892 m. mot. Vedinys iš vardo Vesta. Tikriausiai giminiškas romėniškojo HESTIA. Vesta buvo romėnų židinio deivė. Romoje Vestos šventykloje degė nenutrūkstamas gaisras, kurį palaikė Vestal mergelės.

                

            • Vigelbertas - Wigebertus Telšiai 1827 m. vyr. Wigberht senoji angliška WYBERT vardo forma, kaip ir WILBERT vokiečių, kurio atitikmuo anglosaksų - Wilbeorht, kurio kilmė iš senosios anglų kalbos will -  „noras, valia“ ir beohrt - „šviesus“. Senųjų norvegų kalboje vig - „kova, mūšis“, 
            • Vikenta Kelmė 1871 m. mot. ispaniško Vincent vardo motriška forma. kilęs iš lotynų vincere, reiškiančio „užkariauti“. Šis vardas buvo populiarus tarp ankstyvųjų krikščionių. 

               

            • Viktorinas - Victorini Židikai 1792; Eigirdžiai 1785; Viktoryn Tirkšliai 1829 m. VICTORINUS vyr. kilmė iš lotynų Victorius, reiškšmė "užkariautojas".

                  

            • Vilgeforta - Wilgoforta Kaunas 1834 m. mot. Kilmė iš vyr. vardo Vilgefortas, Wilgefortis - vėlyvųjų viduramžių moters vardas, buvusios katalikų bažnyčios šventosios, kurios legenda atsirado XIV amžiuje ir kurios skiriamasis bruožas buvo didelė barzda. Vardo etimologija neaiški. Sakoma, kad jis kilęs iš lotynų virgo fortis, reiškiančio „stipri mergelė“, kuris savo ruožtu yra kilęs iš lotynų kalbos žodžių virgo, reiškiančio „mergelė, jauna moteris“ ir fortis, reiškiančio „stipri“. Tačiau tokia pat tikėtina galimybė yra tai, kad vardas iš tikrųjų yra viduramžių vokiečių Hilge vartz (fratz) sugadinimas, reiškiantis „šventą (deformuotą) veidą“.  

            • Vilhelmas - Vilhelmus Telšiai 1738; Obeliai 1907 m.; Wilhelm Kelmė 1829 m, vyr. kilmė iš vokiečių WILLIAM. Dviejų Vokietijos imperatorių ir kelių Vokietijos filosofų vardas: Georgas Wilhelmas Friedrichas Hegelis (1770–1831), Friedrichas Wilhelmas Nietzsche (1844–1900). 

                   

            • Vilmaras - Wilmar Zarasai 1843 m. vyr. galimai anglų kilmės iš mot. Vilma, araba gali būti sudarytas iš dviejų vardų Wilfredo ir Marie. Mėgstamas Lotynų Amerikoje.

                

            • Virginija - Виргинiи (rus.) Smilgiai 1857 m. Moteriška romėniško vardo Verginius forma, nežinomos reikšmės, bet ilgai siejama su lotynų mergele „tarnaitė, mergelė“. 

                 

            • Visarionas - Wiszarion-Larion Kaunas 1803 m. (prierašas - rusų kario šeima). Visarionas vyr. Виссарион - rusiška vardo forma atitinka šiuolaikinės graikų kalbos BESSARION transkripciją. Reikšmė neaiški, galbūt iš graikų bessa, reikšmė - miškingas slėnis. 

            • Vitalis - Witalis Seda 1879; Alesandravėlė 1747; Витались Kaunas 1856 m. vyr. Vitalis, kilęs iš lotynų vitalis, reiškiančio „gyvenimas, gyvybiškai svarbus“.

                

            • Vytautas - Витольдa Luokė 1871; Witold Šešuoliai 1849 m. vyr, Witold lenkiška, Витольд - rusiška VYTAUTO vardo forma. Kitu atveju galėtų būti kilęs iš germaniško vardo WIDALD, kurio reikšmė „medžiu valdžia“.

                 

            • Zacharijus - Zachariasza Telšiai 1847;  Zacharias Mosėdis 1811; Zchario Betygala 1808 m. vyr. Iš hebrajų kalbos: zakhar reiškia „prisiminti“ ir yah, nurodant hebrajų Dievą. Daugelio Senojo Testamento veikėjų vardas, įskaitant pranašą Zechariją. Šis vardas taip pat yra Naujajame Testamente, priklausantis Jono Krikštytojo tėvui.

                  

            • Zefirijonas - Зефирiянь Kupiškis 1853 m. Zafirin Nerimdaičiai 1834 m. vyr. Iš graikų Zephyros reiškia „vakarų vėjas“. Zefyras buvo graikų vakarų vėjo dievas. 

            • Zigfridas - Užrašyta vardo versija - Žygprydas ”Tikras tėvyniszkas kalendorius pavestas auksztaicziams ir žemaicziams Lietuvos ukininkams 1896 m.” Zigfridas vyr. kilmė iš vokiško Siegfried, reiškiančio “pergalę taikos labui”.

                  

            • Zimovidas - Zimowid Kražiai 1841 m. Ziemowit lenkiškas iš seno slaviško vardo, sudaryto iš elementų sem „šeima“ ir vit „šeimininkas“. Tai buvo legendinio Lenkijos Piasto princo vardas ir Bytomo kunigaikščio 1312-1316 m.

                   

            • Zuzana - Susanna Vandžiogala 1725; Tirkšliai 1864; Seda 1756; Vydžiai 1816 m. mot. Sousanna - graikų, kilmė iš hebrajiško vardo Shoshannah formos. Sudarytas iš žodžio shoshan, reiškiančio „lelija“. 

                    

            • Žygimantas arba Zigmantas - Zigmontum Šaukėnai 1831;  Sigismundus Mosėdis 1650; Onuškis 1750; Zygmontt Kamajai 1799; Zygmond Vydžiai 1807 m.  vyr. SIGISMUND 1) vokiečių, senovės germanų, ZIGMUND - slovakų, ZYGMUNT - lenkų/kilmė iš germanų sigu - pergalė” ir mund - gynėjas. 2) iš skandinavų sigr - pergalė ir mundr - gynėjas. Žygimantas Augustas (1520 – 1572) – Žygimanto Senojo sūnus, Lenkijos karalius (1548 – 1572) ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1544 – 1572), paskutinysis Jogailaičių dinastijos valdovas, kurio valdymo metu Lenkija ir LDK susijungė, sudarydamos konfederaciją – Abiejų Tautų Respubliką. Žinomas Austrijos psichologas Zigmundas Froidas (1856-1939) revoliucinės teorijos psichoanalizės kūrėjas.

            Kiti retesni vardai surasti LVIA krikštų, santuokų, mirčių knygose:

            • Aleksejus/Aleksij Seda 1879 m,

            • Anupras/Onufry Kelmė 1834 m/Onufrij  Alesandravėlė 1802 m/Onuphrii Kelmė 1805 m,

            • Baltramiejus/ Bartłomiej/Barthalomeus/Onuškis 1750 m/ Eigirdžiai 1785 m/Debeikiai 1842 m/Siesikai 1840m,

            • Beata/Beatha-Feliciana Tirkšliai 1819 m,

            • Beniamin/Alesandravėlė 1844 m,

            • Bernardas/Bernard Obeliai 1657 m/Pakopiai 1799 m/Bernardinas Židikai 1749 m,

            • Damazijus/Damasius Kurtuvėnai 1889 m/Dmazij Stakliškės 1894 m,

            • Donatas/Donat Šakyna 1853 m/Aleksandravėlė 1884 m/Akmenė 1844 m,

            • Dovydas/Davidis Aleksandravėlė 1809 m/Dawid Raudėnai 1806 m/Kražiai 1862 m,

            • Edmundas/Ėdmund Seda 1877 m; Edik Vilnius 1877 m,

            • Elvyra Šakyna 1851 m/Kelmė 1871 m,

            • Elžbieta/Elizabet/Helisabetha Mosėdis 1731 m,

            • Emilijona/Emiliana-Angela Vaiguva 1799 m/Emiliana-Julliana-Veronica Šiupyliai 1813 m,

            • Erikas/Ericus Grūšlaukė 1810 m,

            • Estela/Estella Viekšniai 1858 m,

            • Evelina/Ludvica-Anna-Evelina Seda 1816 m,

            • Everestas/Evarestas Židikai 1824 m,

            • Fausterija/Fausteria Mosėdis 1809 m,

            • Filomena/Filimona Tirkšliai 1899 m,

            • Germanas/Eremans (rus. Е́рман) Mosėdis 1734 m/Germana Vilnius 1888 m,

            • Izidorius/Hisidory Tirkšliai 1759 m

            • Judita/Juditha/ Šaukėnai 1794m/Krakiai 1860m/Judyta Mosėdis 1843,

            • Kamilė/Kamilla Zarasai 1841 m,

            • Karlas/Karl Kelmė 1861 m,

            • Kasparas/Gasper Ragelių koplyčia 1840 m/ Salantai 1849 m,

            • Kolumba/1906 Mosėdis

            • Mečislovas/Miecislaus-Nicolaus Šakyna 1825 m,

            • Mikalojus/Nikolaj Seda 1879 m/Milolay/Dūkštas 1827 m/Nicalaus Šakyna 1783 m,

            • Monika/Monica Mosėdis 1847 m /Tirkšliai 1851 m/ Telšiai 1894 m,

            • Morta/Marta Tirkšliai 1790 m,,

            • Raimundas/Raymundo Obeliai 1853 m/ Kelmė 1792 m/Židikai 1808 m,

            • Ričiardas/Rychard Seda 1836 m,

            • Rožė/Roza Dusetos 1838 m/Rozalia Breslauja 1849 m/Šiauliai 1891 m,

            • Teresė/Terresa Mosėdis 1733 m/Theresia Mosėdis 1749 m.

            • Vaitiekus (Albertas) /Woiciek Šaukėnai 1818 m,:

            • Vitalija/Witalia/Pievėnai 1848 m,

            • Zinaida/Kuršėnai 1861 m.

            Nežinomos reikšmės vardai:

               

            • Gwilelm Kaunas 1820 m. vyr. galimai Viljamo vardas (vokiškai vadinamas Vilhelm, prancūziškai Guillaume, itališkai Guglielmo, velsietiškai Gwilim).

               

            • Jedeffonsum Telšiai 1813 m. vyr. galimai Alfonsas, vardo kilmė iš senovės vokiečių kalbos žodžių adal ir funs, reikšmė - kilnus ir pasirengęs.
                    

            Dėkoju draugams Vilijai ir Šarūnui už pasidalintus retus vardus.

            Kitos temos apie vardus:

            Vardai lotynų, lenkų, rusų, lietuvių kalbomis - Lietuvoje gyvenusių žmonių vardai krikšto, santuokos, mirties dokumentuose buvo užrašomi lotynų, vėliau lenkų, rusų ir nuo 1918 m. lietuvių kalbomis. Pateikiu savo sudarytą vardų žodyną.

            Vardų kelionės (jų kilmė ir reikšmė) - Archyvinėse knygose pasitaiko keli vieno vardo užrašymo variantai, nes nebuvo aiškios rašybos tradicijos, pateikiu sąrašą surinktų vardų ir trumpą jų aprašymą.

            Įdomioji giminės vardu statistika - Aukštaitijos giminės vardų paveldas. Kiekviena giminė skirtinguose laiko tarpuose turėjo savo mėgstamus vardus…

            Savi ir svetimi vardai - Kalbėdami apie protėvių tradicinius senoviškai skambančius vardus, prisimename kaip vadino močiutę, kaimynę, prosenelį. Kartais išlikęs neįprastas variantas, net nežinomas tikrasis vardas.

             

            Šaltiniai: epaveldas; vlkk.lt; wikipedia.org; lituanistika.lt; baltistica.lt; 20000-names.com; mokslai.lietuviuzodynas.lt; vle.lt; behindthename.com; varduzinynas.lt; 60plius.lt/2019/10/31/sventuju-kalendorius; limis.lt.


            Palikti komentarą

            Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.