Šeimos istorija veda į archyvą

 

"Man įdomu viskas tiek iš tėvo, tiek iš mamos pusės: darbai, užsiėmimai, nuotraukos, bažnyčios knygų ištraukos, pomėgiai, .... žodžiu viskas. Genealoginį medį darau labiau norėdama pažinti giminę, gyvenimo raidą, daugiau apie istorinės realybės pusę".

Klausiate - ar tai įmanoma?

Ar gali genealogas surasti tai, kas slypi už sausų, beveik statistinių gimimų, santuokų ar mirčių faktų?

Atsakymas: gal nelabai, bet pati suabejoju. Tyrinėjant nuosekliai galima pamatyti plačiau ir įžvelgti prabėgusių gyvenimų visumą, kartu pastebėti begalę detalių. Kiekviena giminės istorija atsiskleidžia savitai. 

Giminės genealogija nesuteikia pilnavertės informacijos apie giminę. Archyve emocijų, protėvių gyvensenos, vidinės jų dalies t. y. tarpusavio santykių ar nuostatų, įpročių ar tradicijų rasti beveik neįmanoma. Bet... teismų knygose arba bajorystės patvirtinimo bylose galima rasti daug įdomių detalių apie protėvių gyvenimo istoriją. Surašymų bylose pamatysime ne tik šeimos, bet ir visos šeimynos sudėtį, gyvenvietės kaimynus, galimus giminaičius. Gal nerasime mus dominančių išvadų ar komentrų, nors įdomių prierašų pasitaiko. Beveik visada dokumentuose surašyti faktai apie laiką, vietą, asmenis, jų giminaičius arba kitus atsakingus, procese dalyvaujančius, atstovus. Yra atvejų, kada bylinėjamasi dėl turtinių dalybų, priimami dokumentai dėl testamento vykdymo. Teismų bylose randami dalykiniai sprendimai pirkimo pardavimo, nuomos sandoriai ir kt.  Kartais galima perskaityti kokį kunigo prierašą ar išduotą pažymą apie tam tikrą faktą, asmenį, veiksmą. Įdomu sužinoti, kad kūdikis gimė naktį smuklėje, jaunuolis nuskendo pavasarį sraunioje upėje, vaikas pamestinukas buvo įvaikintas konkrečių tėvų. Kokia emocija lydėjo veiksmo dalyvius, kokie santykiai ir kokios aistros virė tarp jų – tik mūsų vaizduotės vaisius. Suprantama, kad surastas faktas, kai areštuotai motinai vaikas gimė kalėjime, ar giminaitė mirė gimdydama - emocija liūdna ir giminės istorijoje atsiranda minorinė gaida.

Kita situacija, kai žinoma per mažai faktų apie giminę, kaip rasti kokį nors pėdsaką? 

“Sudarau šeimos medį, bet mažai išlikę informacijos apie protėvį: vardas, pavardė, pagal įrašą antkapyje – gimimo, mirties metai, gyvenama vieta, santuoka. Kaip patartumėte ieškoti informacijos? Kreipiantis į archyvą būtina žinoti viską: vardą, pavardę, gimimo datą ir vietą. Jeigu net gimimo vietos nežinau, kur rasti nors vieną dokumentą?”

Atsakymas: Minite santuoką. Ar yra žinomi tikslūs santuokos metai, bažnyčia? Jeigu taip, kai kurių bažnyčių įrašus rasite internetiniuose archyvo puslapiuose, reikia tikrinti visose santuokų bylose pamečiui. Žinoma, didmiestyje daug bažnyčių, reikia žinoti bent vieną dalyką, kuri buvo arčiausiai gyvenamos vietos. Archyvo darbuotojui nebus lengva surasti, jeigu nėra nei vieno žinomo fakto. Pagal netikslią gimimo datą tektų peržiūrėti labai daug bylų, tokia paieška būtų labai brangi. Archyve tokio užsakymo niekas nepriima.

Galima būtų ieškoti pagal mirimo faktą, nes žinomi metai, bet tik tuo atveju, jeigu palaidotas ten, kur mirė. Mirties dokumente gali būti labai svarbūs įrašai: amžius, žmonos mergautinė pavardė ir vardas, likę vaikai, kartais įrašomi mirusiojo tėvai.

 

“Laukčiau patarimų, gal daug rašydama nesukūriau medžio vizijos, bet kiekviena šaka turi savo linijas iki XIX a. pradžios, kur paaiškėjo protėvių asmenvardžiai, apytikslės datos ir atsiranda planas kopti toliau. Kas svarbiau – keliauti į gylį, ar plėsti paieškas jau surastų asmenų gimimams ir mirtims nustatyti?”

Atsakymas:  Nėra idealaus plano, tuo labiau patarimo – kaip būtų geriau. Kai pasirinksite, pvz. planą "A" – keliauti tik į gylį, ateis diena, kada grįšite prie pano "B"- plėsti žinias apie kiekvieną. Beveik visi mėgėjai teigia: vos pasieki tikslą, jis nutolsta, atsiranda poreikis plėsti ir gilinti paieškas.

“Mamos mama – Marijona, o tėtis Motiejus. Mamos tėtis mirė po karo. Kas jis buvo, nuo kur jis kilęs, ar turėjo brolių ar seserų, kas jo tėvai, mano proseneliai - nieko nežinau, kažkas nuo manęs slepiama. Mirties liudijime nurodomi vaikai, tarp kurių yra dukra Petronelė. Keista, bet niekas iš išlikusios giminės nepamena fakto apie dukrą Petronėlę.”

AtsakymasPokaris beveik visiems, tyrinėjantiems giminės istoriją, reikalauja ypatingų pastangų surasti, išsiaiškinti, ar sujungti nežinomus žmonių likimus. Gali nepavykti. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos ypatingasis archyvas, tremtinių ir pasipriešinimo dalyvių sąrašai - visa tai prieinama, bet apsunkina giminių paieškas. Kažkas buvo pamiršta, kažkas buvo slepiama, kažkas pradanginta. Reikia bandyti. Žinau nemažai sėkmingų istorijų, kai asmenys išteisinti po mirties, arba surinkti svarbūs faktai apie žuvusius, dingusius be žinios.

“Esu pati dariusi savo giminės medį, tėčio ir mamos šakas. Kaupusi istorijas, labai vertinu tai... bet va, pačios pagrindinės poros, niekur nerandu. Peržiūrėjau viską aplink dideliu spinduliu ir nei ženklo. Blaškausi, tarsi ieškočiau skiedrelės jūroje... Galbūt padėsite įgyvendinti.”

Atsakymas:  Man pačiai dažnai pritrūksta kokio vieno žingsnio, kad galėčiau prijungti esminę šaką. Ypač, jei tyrinėju labai ilgai, surenku dokumentus apie visus giminaičius, esančius aplink pagrindinį medžio kamieną, bet tos svarbiausios jungties trūksta ir katastrofa, visas tyrimas veltui!

Viską labai teisingai apibūdinote, ypač lygindama mūsų darbą su skiedrelės paieška jūroje.

Tokie ir panašūs klausimai nuolat atklysta į mūsų paštą.

Kartais tie paklausimai labai asmeniniai, kartais verti aptarti viešai, nes kas ieško – tas turi rasti atsakymus. Gal kam būtų įdomu paskaityti temoje: Dažniausi klausimai apie genealogiją 

  RKM muziejaus lentelė - iškaba.


Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.