Dažniausi klausimai apie genealogiją

Ar tik dabar pradėjote galvoti apie savo šeimos praeitį, ar jau seniai vykdote savo protėvių paiešką, manau, neišvengiamai susiduriate su daugybe klausimų. Genealogijos atradimai gali būti labai įdomūs tiek jums, tiek ir visai giminei. Tačiau tai gali būti ilgas procesas pilnas netikėtumų, kliūčių ir nesėkmių. Laikas, kantrybė ir organizuotumas - jūsų sąjungininkai, o atsiradę sunkumai neturėtų jūsų stabdyti. Apžvelgiu geneologijos tema jau aptartus jums rūpimus klausimus.

 Po kelių mėnesių man giminės susitikimas, o aš neturiu kada archyvuose rinkti informaciją, kaip galima greičiau nusipiešti giminės medį?

Atsakymas: Jeigu atlikote giminių apklausą, surašėte visus žinomus giminaičius, galite juos perkelti į virtualią genealogijos programą (apie tai daug medžiagos internete). Gal ten surasite jau sudarytų giminės medžio šakų, tokiu būdu papildysite savo esamą medį. Tą virtualų medį galima atsisiųsti ir atsispausdinti norimo dydžio ir standartinio, psirinktinai iš svetainėje siūlomų dizaino pavyzdžių. Susitikimo metu neišvengiamai padaugės informacijos, kažkas papildys, patikslins - tai geriausia galimybė sužinoti ivairiapusišką informaciją apie visus gimines. Vėliau, palengva, paieškas galima tikslinti archyvuose, ieškoti internetinių šaltinių, lankyti kapines ir t. t.

√ Kodėl vieno vaiko gimimo dokumente visi duomenys panašūs į kitų 5 ir gyvenama vieta ir pavardės, bet tėvų vardai skiriasi? Ar galima jį priskirti tai pačiai šeimai.

Atsakymas: Gali būti taip, kad krikštatėviai supainiojo, gali būti tėvai turėjo po kelis vardus, gali būti klaidingas užrašas. Reiktų išsamesnio tyrimo - pvz. paieškoti surašymų, santuokų ir mirčių dokumentų.

√ Kodėl gimimo knygų po 1920 metų nėra epaveldo puslapyje? Kaip rasti vėlesnę informaciją?

Atsakymas: Todėl, kad jos nėra laisvai prieinamos dėl asmenų duomenų apsaugos įstatymo - dar yra gyvų žmonių.  Bet santuokų ir mirčių įrašai viešinami, daugelyje parapijų santuokų įrašų galima rasti iki 1940 m. Lietuvių kalba santuokos dokumente dažnai buvo užrašoma tiksli gimimo data ir vieta? Tyrinėkite santuokų ar priešsantuokinių registracijų knygas, jei išlikę, ir daug sužinosite.

√ Kaip suprasti " kitos giminės šaka"? Ar kitų senelio vaikų vaikai, vaikaičiai yra kitos šakos?

Atsakymas: Giminiavimosi tradicijos kyla iš šeimos ir pasakyti kas arčiau kūno - sunku. Kitas klausimas yra giminės medis ir giminės genealogija. Įstoriniai giminių medžiai buvo sudaromi tik pavardės pagrindu, nes taip veikė paveldėjimo sistema. Medyje retai kada buvo įrašomos dukterys. Šių dienų medžiai sudaromi ir mišrūs ir atskiri, t. y. tėvo, motinos. Esu sudariusi 8 giminių - prosenelių kartos medį - tai smėlio laikrodžio formos medis. Jame šaknyse - protėviai, siauriausia vieta - tėvų karta, visi vaikai ir anūkai su savo santuokomis sukuria šakų vainiką. Apie pusbrolių ir puseserių giminystę galima tik vieną aspektą paminėti. Pusbroliai iš tėvo pusės - nėra giminės pusbroliams iš motinos pusės - nėra kraujo ryšio. Bet jums jie visi giminės ir jūsų asmeniniame medyje turėtų būti.

√ Sudarau šeimos medį, bet mažai išlikę informacijos apie protėvį: vardas, pavardė, pagal įrašą antkapyje - gimimo, mirties metai, gyvenama vieta Vilnius, santuoka Vilniuje. Kaip patartumėte ieškoti informacijos? Kreipiantis į archyvą būtina žinoti viską: vardą, pavardę, gimimo datą ir vietą. Jeigu net gimimo vietos nežinau, kur rasti nors vieną dokumentą?

Atsakymas: Minite santuoką. Ar yra žinomi tikslūs santuokos metai, bažnyčia? Jeigu Vilniuje, pasitikrinkite, kai kurių bažnyčių įrašus rasite epaveldo puslapyje. Žinoma, Vilniuje tiek daug bažnyčių, reikia žinoti bent vieną dalyką, kuri buvo arčiausiai gyvenamos vietos. Archyvo darbuotojui nebus lengva surasti, jeigu nėra nei vieno žinomo fakto. Pagal netikslią gimimo datą tektų peržiūrėti labai daug bylų, tokia paieška būtų labai brangi. Archyve tokio užsakymo niekas nepriims. Įkainiai priklauso nuo sugaišto laiko. Galima būtų ieškoti pagal mirimo faktą, nes žinoma data, bet tik tuo atveju, jeigu palaidotas ten, kur mirė. Mirties dokumente gali būti labai svarbūs įrašai: amžius, žmonos mergautinė pavardė ir vardas, likę vaikai, kartais mirusiojo tėvai.

 Knygoje radau įdomų prosenelių įrašą - su 2 pavardėm: alias Szulcziunas ir alias Zamokiowna - ką sako toks užrašas prie vardo ir pavardės? O vėliau, po 50 metų dar vienas variantas - tą patį asmenį su kitokiu dvigubu įvardijimu: tikroji senelio pavardė ir antra kažkokio Šalkausko. Giminėje daugiau niekas tokiom pavardėm neminimi.

Atsakymas: Tai sako, kad asmuo turėjo ir antrą pavardę/pravardę: Pirmąją (Jūsų nepaminėtą) - alias Szulcziunas arba/kitaip Šulčiūnas. Galėjo jis turėti ir daugiau: tris, keturias ir net penkias. Sudarytas iš senelio, prosenelio, tėvo, savo tėvavardžio ir pravardės. Šalkausko įvardijimas - jei tai ne klaida (Šulčiūnas perrašant galėjo virsti Šalkausku), taigi, minimas asmuo galėjo turėti ir trečią pavardę.

Pavyzdžiui: 1834 m. surašymo dokumentas su trimis vieno asmens pavardėmis: Jokūbas Strukaitis arba Dunovskis arba Motekaitis. Tai labai įdomus faktas, bet kartu labai svarbus tiems, kurie patys atlieka savo giminės tyrimus. Suradus dvi ar daugiau pavardžių, gali tekti plėsti paieškų ratą, nes gimę daugiapavardžių vaikai gali būti užrašomi bet kuria viena iš tų pavardžių. Patarčiau peržiūrėti motinos, vietovės, krikšto tėvų, datų ir kitų svarbių įrašų sutapimus, galima rasti svarbių detalių, liudijančių giminystę. Pavyzdžiui, vieną vaiką krikštijant rašė viena, o kitą vaiką jau kita tėvo pavarde. Kartais pavyksta šeimas sujungti, bet kartais dalis vaikų lieka neatpažinti. Sėkmė, jeigu rasite surašymų bylas, kur gali būti visa šeimyna.

Daugiapavardis sąrašas atsirado todėl, kad surašymuose dėl nenuspėjamų asmens įvardinimų daug žmonių buvo praleista arba jie sumaišyti. Pvz. keli broliai galėjo būti skirtingai vadinami. Todėl surašinėtojas pabandė juos tiksliau apibrėžti.

 Sudarinėju savo šeimos genealogiją, susidūriau su įrašu gimimo metrikų knygoje - tik data, be paaiškinimų, kitu rašalu, bet ji gerokai vėlesnė nei metrikuojamas įvykis. Gal yra tekę susidurti su panašiais įrašais ir galėtumėte paaiškinti ką jis reiškia, kokia paskirtis šio įrašo?

Atsakymas: Dažniausi prierašai prie asmens gimimo įrašo - apie jo santuoką (laikas, sutuoktinis, parapija). Tokie žymėjimai, atliekami kunigo patogumui, kad kitą kartą, išduodant kokią pažymą, nebereikėtų daug vargintis ieškant. Dažnai tos santuokos vykdavo jau ne gimtoje parapijoje, o kur toliau (pvz. Rygoje ar Petrapilyje). Jeigu tuokėsi savojoje parapijoje, tai kunigai pasižymėdavo tik įvykio datą. Rečiau nurodoma ir antroji santuoka. Taip pat gali būti kažkokios pažymos ar išrašo išdavimo data., pokariu labai galimas atvejis - NKVD prašymu.

 Susidūriau su tuo kad, dokumentuose parašyta "meščianin" t. y. miestietis, tai bažnytinėse knygose kaip žiūrėti, tuos kurie užrašyti "kristjanin" ar "dvorianin", ar abu?

Atsakymas: Kadangi nuo 1826 m. bajorija nepateikusi įrodymų apie kilmę, buvo perrašyta į valstiečių arba miestiečių (pasirinktinai) luomą. Jeigu knygų įrašai po šios datos, tuomet žiūrėti miestiečių ir valstiečių įrašus. Atsargiai peskaityti visus įrašus iki lemiamos datos, nes gali būti, kad kilmingo luomo gentainiai dėl įvairių priežasčių negalėję patvirtinti savo bajorystės statuso, tapo miestiečiais. Nuo 1858 m. šlėkta nepatvirtinusi kilmės, bet turinti žemės, vadinos vienkiemininkais. Tokių įrašų: "мещане"; "однодворцы" atsiradimas XIX amžiuje, gali apsunkinti darbą su rankraščiais. Rusų kalba įrašytas terminas dar nereiškia, kad visi kiti gentainiai taip bus paženklinti. Belieka sekti pavardę ir vietovardį, bei stebėti kilmės ženklus.

√  Mataušas ir Motiejus tas pats vardas? Mano medyje buvo du sūnūs, vienas Mataušis kitas Motiejus.

Atsakymas: Mataušis ir Motiejus tas pats vardas. Mataušas - lietuvių tarmėse dažnas vardas, bet kalbininkai patvirtino Motiejaus vardą jis ir tapo norminiu. Reikėtų tikslinti - kuriuo metu suteiktas vardas, kiekvienas laikmetis lėmė skirtingą krikšto vardyną ir nustatyti vardadienį geriausia būtų pagal katalikų ar kitos religinės bendruomenės kalendoriių. Gyvenime gali būti daug to paties vardo variantų, vieni slavinti, kiti trumpinti, dar mažybinių eilė. Vienodi vaikų vardai galėjo būti suteikti gimusiems kitoje santuokoje, vaikai krištyti dviem ir daugiau vardų, įvaikinti vaikai.

√ Susidūriau su knyga, kur surašyti vieno sutuoktinio duomenys? O kur antros pusės pavardės?

Atsakymas: Tai yra priešsantuokinės apklausos forma, kur kartais įrašomi tik jaunojo (-osios) vardas, jų tėvų vardai, kita sutuoktinio pusė - iš kitos parapijos, ten liko jo įrašai.

 Kaip jūs įveikiate tas knygas? Knygoje yra 150 lapų, o mane jau nuo vieno puslapio neviltis apėmė. Neįmanoma įsikirsti į tą rašyseną. Tiek daug prirašyta!

Patarimai:

 1. Geriausia būtų pradėti nuo gimimo metrikų, jie aiškiau surašyti.

 2. Atvertę lapą, neskaitykite viso teksto, bet suraskite tik svarbiausią įrašą - tėvo pavardę.

 3. Jeigu tai XIX ar XX amžių kanceliarinės knygos, turinčios sugrafuotus puslapius, tuomet reiktų skaityti tokia tvarka:

a) knygos krašte yra grafa kurioje paversta 90 kampu įrašoma tėvo pavardė, galima skaityi tik joje esančias pavardes.

b) antroje grafoje paprastai surašoma: krikšto data, bažnyčia, kunigo pavardė, ritualiniai tekstai ir pabaigoje vaiko krikšto vardas, todėl šios grafos nereiktų studijuoti, kol tėvai jums netinka.

c) geriausia skaityti tik vidurinėje grafoje esntį įrašą, jame pradedama rašyti pvz.: valstietis Šiaulių dūmos (gali būti dar valsčius užrašytas) Jonas ir Marijona iš Juškevičių. Jeigu ieškote gentainio tereikia ties ta vieta, kur paryškinta tėvo pavardė, sekti ją visuose puslapio įrašuose. Tik tuomet, kada rasite reikalingą tėvo pavardę, yra prasmė perskaityti toje pačioje grafoje esančią motinos pavardę, gimimo datą, žemiau esantį vietovardį. Suradę reikiamą asmenį, studijuokite pirmoje grafoje esančią datą ir vaiko krikšto vardą, trečioje grafoje - liudininkus, krikštatėvius, jų pareigas, gyvenvietes ir kita. Bet, kol pavardė neužkliuvo - verčiate lapus ir nesigilinate į viską, kas ten prirašyta. Taip įprasite "atsijoti" giminių pavardes. (Pvz. rusų kalba: Крестьяне Игнатий и Катажина из Kорбутов Вирилов, законных супругов сын родившийся сего года, дня двадцать шестого, Лалского прихода в деревне Йодайцях). - Paryškinta tėvo pavardė Вирилов.

Vėliau, suradus giminaitį gali tekti grįžti ir gilintis į kitų asmenų įrašus, bet gali būti taip, kad šios parapijos knygoje buvo tik vieno asmens dokumentai. Kartais tik vienas vaikas atsitiktinai pakrikštytas peržiūrimoje parapijoje ir visos knygos studijavimas tampa nelabai prasmingu. Plačiau apie tai - Knygų įrašų apie krikštą, santuoką, mirtį paaiškinimai.

Kitaip XIX a. pradžioje lotyniškai surašomas krikšto metrikas. Knyga, kuri dar nebuvo suskirstyta į atskiras skiltis, tačiau kairiąjame krašte yra atidalinta grafa su krikštijamo vaiko vardu ir pavarde. Toks įrašas leidžia greičiau peržvelgi knygos puslapį ir surasti reikalingą pavardę. Kitoje įrašo dalyje iš tiesų labai daug teksto, bet pačiame centre yra žodelis Padre (tėvas), - Kazimieras Barkmanas. Įgudus galima skaityti tik tėvų pavardes, o likusį tekstą praleisti. Kiek lengviau sekti įrašus tose knygose, kuriose tėvų pavardė buvo pabraukiama.

 Kaip suprasti tokius pakeitimus, kada rusų kalba rašomoje pavardėje buvusi raidė "u", lenkų kalboje pakito į "o", ar tai tas pats žmogus?

Atsakymas: Pavardės kito, kartais jas išversdavo, prisegdavo svetimą galūnę, įterpdavo raidžių, ilgindavo balses ir t. t. Raidžių u į o, ar a į o kaitaliojimo atvejų labai daug. Pvz. iš Jono sudarytos: Janovičius-Jonavičius-Janavičius-Junevičius-Janevskis-Janovskis ir k.t. Nedidelės pavardės transformacijos netrukdo atpažinti ir identifikuoti savus. Sunkiausia užduotis būtų surasti gimines, jeigu jie būtų užrašyti pravardėmis. Tokia pavardžių susidarymo istorija; jeigu vietovėje buvo daug žmonių ta pačia pavarde, tai Petro vaikai galėjo Petraičiais, Petrėnėnimis, Petrovskiais tapti. Dar geriau pagal amatą pervadinti - Žagrakaliais, Kalveliais ir arba pagal būdo bruožus, išvaizdą, šimtais kitų priežasčių. Tuomet ilgos dokumentų studijos gal būt padės susekti gentainio kelią, o gal jie liks svetimais, pamestais pusiaukelėje. Tai nedažni atvejai, reikia būti akyliems, pametę pėdsakus - stebėkite vietovardžius, liūdininkus, bet kokias smulkmenas, užuominas.

√ Kodėl slavino pavardes? Tikriausiai patys lietuviai raštininkai kopijuodami lenkišką rašyseną užrašė iškraipytą pavardę arba užrašomi asmenys gal net nebuvo lietuviai.

Atsakymas: Kas dabar mums paaiškins - kodėl susidarė tiek daug pavardžių pavidalų? Buvo nemažai taisyklingai užrašytų labai gražia lietuvių kalba. Jeigu skaitysite seniausias RKB bylas iš XVII a. pradžios, ten net leksika išlaikyta. Dažniau tur būt natūraliai; kas kaip ištarė savo pavardę - taip lotyniškomis raidėmis užrašė, pvz: Krystulaitis, Ridiks, Šakums, Paulutis, Siuzen, Švarčiškis, Pelvins ir kt. XVIII a. pabaigoje slaviškai užrašė sudėtingus asmenvardžius, jie įskaitomi ir fonetiškai panašūs į šių dienų - Wysztaytayte (greičiausiai Vyštautaitė), Watęnczawski, Giedwyts, Kaybyta, Eelekno, Eyczyn. Kas kaltas, niekas nežino, nes knygas pildė bažnyčių kurijose tarnavę raštininkai, jas kelis kartus perrašinėjo kiti. Galiausiai šiandien iš kelių to paties įrašo egzempliorių nelengva atsirinkti vieną vienintelę pavardės versiją.

√ Ką daryti jeigu "MyHeritage" programoje neliko vietos nemokamai medžio versijai?

Atsakymas: Galima "MyHeritage" programoje sudaryti kelis nemokamus medžius. Tai pasiteisins tuomet, kada giminės medžiai užaugs labai dideli, paprastai, kiekviena giminė nori turėti savo atskirą virtualų medį. Nepatogu tėvo, motinos, net vyro gimines talpinti viename medyje. Rašant naujienas, talpinant foto, kas aktualu tik vienai giminės pusei - kitai giminėi bus neįdomu, bet programa sudaryta taip, kad primins visiems. Jeigu viena giminė panorės turėti mokamą versiją, kas kitoms nesvarbu - nesutaps interesai. Teks valyti dalį medžio, atidalinti gimines, o tai užtrunka.

Tėvo, motinos, senelio, močiutės - visus geriausia atskirti į atskirus medžius. Tuomet visi ilgiau tilps į nemokamas versijas po 250 asmenų. 

Arba rinktis mokamą versiją, arba kurti medį nemokamoje Geni programoje, kurioje įvedamų asmenų kiekis kur kas didesnis.

 Ar archyvų darbuotojai nesikabinėja dėl giminystės įrodymų?

Atsakymas: Neteko girdėti tokių skundų, bet kai kuriems xx a. dokumentams reikia giminystės įrodymo.

 Kokios minimalios informacijos reikia einant į archyvus? Tik prosenelius žinau...o paklaust nėra pas ką, nes seniausi žmonės jau išmirę, jaunesni neprisimena.

Atsakymas: Prosenelių duomenys pradedančiam tirti savo genealogiją - jau nemažai, jeigu dar žinoma iš kur jie kilę - tai beveik viskas ko reikia, toks būtų minimumas; vietovė, kurioje gyveno ieškomi asmenys (arba bent vienas iš jų) jų gimimo, mirties arba santuokos metai. Raktas - metai ir vieta. Apytikslė data irgi gali būti naudinga, tik ilgiau užtruks paieška.

 Norėčiau pabandyti tokį nedidelį šeimos medį nusipiešti. Ką reikia rašyti, tik vardus, ar su pavardėmis? Kur dedamos mergautinės moterų pavardės, ar tinka surašyti gimimo ir mirimo datas? Ar tokie dalykai surašomi genealoginiame medyje?

Atsakymas: Galima surašyti viską, kas tik aktualu, žinoma jeigu tam yra pakankamai vietos. Visi paminėti dalykai yra svarbūs ir surašomi nupieštame medyje. Jeigu vietos nedaug - visos moterys surašomos tik mergautinėmis pavardėmis, o datos trumpinamos pvz. rašomi tik gimimo metai, arba per brūkšnelį gimimo-mirties. Plačiau temoje: "Giminės medis ir jo pavaizdavimas".

√ Ar yra kažkokios paieškų ribos? Kokie tolimų giminių antrų pusių duomenys svarbūs, ar reikalingi antrų pusių tėvai? Iki kokios begalybės galima sudarinėti medį? Kai sakote "Mano giminė", ką turite omenyje?

Atsakymas: Giminės medis tradiciškai buvo sudaromas tik pavardės pagrindu, t. y. vyriškos giminės paveldėtojų. Tai buvo svarbu didikų šeimoms, nes jų palikuoniams perduodant paveldimą turtą, kiekviena šaka eilės tvarka buvo surašoma į medį. Dabar sudaromi tėvo, motinos, mišrūs medžiai; jie visi teisingi ir vadinami "Giminės medžiais". Lietuviškoje tradicijoje stipri motinos linija, per motiną paveldimos šeimos tradicijos, giminės istorijos, bet tai nėra niekur įtvirtinta ar kaip kitaip įvardinta. Kiekviena giminė turi savo tradicijas, o jos įvairios. Jeigu šeima nėra nustačiusi prioritetų, tuomet galima sudaryti veną visų giminių medį - vadinamą Gentainių medžiu. Tokiame medyje telpa antrosios pusės su visais jų giminių palikuoniais. Tai nesunku padaryti virtualiose genealoginėse programose. Juk giminėmis vadinami net tolimi gentainiai, jeigu išlikę ryšiai ir palaikoma giminystė. Yra šeimų, kurios nežino pusbrolių vardų, nėra matę senelių, jiems sunku suvokti giminiavimosi tradicijas, painu suvokti seserėno, tėtėno, trečios eilės pusbrolio ar kitą terminą ir jo reikšmę įvardijant kiekvieną asmenį.

√ Ar yra kokios vardų užrašymo taisyklės? Jeigu Stanislovą vadino Stasiu, o pakrikštyta Bronislava - pase tapo Brone.

Atsakymas: Vardai - tai viena įdomiausių tyrėjo sričių, nes jie kito, vienaip vaiką krikštijo, kitaip vadino, dar kitaip užrašė įvairiuose dokumentuose. Tai irgi asmens istorijos dalis, nes visi įvardijimai yra glaudžiai susiję ir, rašant giminės istoriją, galima visus vardus paminėti. Medžio schemoje visi vardai netilps ir klaidins. Reikia apsiriboti oficialiu vardu, kuris buvo užrašytas bent viename dokumente, arba rinktis tą, kuriuo šeima vadino. Visi vardų užrašai bažnytiniuose dokumentuose buvo vykdomi įvairiomis kalbomis. Jeigu turite senųjų kalbų raidynus, rašykite originalaus dokumento kalba, bet geriausia rašyti lietuviškai, o skliaustuose arba kursyvu užrašyti dokumente užfiksuotą vardą. Kunigams buvo žinomi visi krikščioniški vardai, todėl klaidingai užrašytų vardų pasitaikė, bet labai retai. Kiek kitaip atsitikdavo civilinės registracijos laikotarpiu, nes vardų buvo daug, naujai sukurti - naujadarai kartais buvo užrašomi kaip kam patiko. Pasitikslinti galima sudarytame žodynėlyje: Krikšto vardai lotynų, lenkų rusų lietuvių kalbomis.

√ Ką reiškia įrašai: волость, общество? Kodėl skiriasi įrašai - vienur vienokia seniūnija (общество), kitur kitokia?

Atsakymas: Oбщество - tai bendruomenė - mažesnis administracinis vienetas nei valsčius. Tuo metu valstiečiai buvo įpareigoti prisirašyti prie artimiausių kaimo bendruomenių. Ko į jas nepriimdavo, tie prisirašydavo prie miestiečių, nors ir likdavo gyventi kaime. Dėl to yra nemažai painiavos. 

 Norėjau metrikuose surasti proprosenelio mirties datą, kuri iškalta ant paminklo. Tačiau kelių metų mirties knygose neradau tokio įrašo. Ar gali būti didelė paklaida?

Atsakymas: Gali būti visaip. Paminkle galėjo iškalti tokią datą, kurią giminės, užsakydami paminklą, pasakė. Galėjo mirti kitoje parapijoje, pvz. kelionėje, arba viešint pas gimines, ligoninėje. Tuomet įrašo ieškomoje parapijoje galima ir nerasti.

 Kaip nutinka, kad randi to paties asmens gimimo ir santuokos įrašą ir nesutampa amžius, ar tai reiškia, kad gimimo metrikas yra teisingiausias? Gal būt santuokos ar mirties atvejais giminaičiai ar patys dalyviai galėjo neteisingai pasakyti amžių, dėl kokių nors priežasčių pasijauninti ar pasisendinti?

Atsakymas: Kol nėra išsamių paaiškinimų apie paliktų įrašų teisingumą, galimas klaidas, instrukcijų ir dokumentų vedimo tradicijas, kol niekas nepaneigė esamų įrašų teisėtumo, teks pasitikėti ir tikėti tuo vieninteliu likusiu dokumentu. Atsiradus kitam įrašui, reikia atkreipti dėmesį į tą dokumentą, kuris yra pirmesnis (senesnis). Perrašyti duomenys galėjo būti raštininko supainioti, neįrašyti, praleisti. Surašymų metu, santuokos ar mirties metu amžius dažnai buvo užrašomas apytikslis, nereikalaujant krikšto dokumentų.

√ Norėjau paklausti jūsų, kokius įmanoma rasti gyventojų surašymų duomenis, ar buvo atskiri bajorų surašymai?

Atsakymas: Pirmojo žinomo 1528 m. Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos dūmų surašymo metu į valstybės teritoriją įėjo visa dabartinė Baltarusija, dalis Latvijos, Ukrainos ir Lenkijos, nors lietuviai bei lietuvininkai gyveno ir Prūsijos žemėse. 1897 m. pirmojo visuotinio Rusijos imperijos gyventojų surašyme Lietuvai priskirta žymiausia etninės Lietuvos dalis, bet dabartinės valstybės ribose tada buvo Kauno gubernija, Vilniaus gubernija, Suvalkų gubernija, Gardino gubernija ir Kuršo gubernija. Duomenys apie gyventojus būdavo renkami per inventorizacijas. Reikšmingos yra XVI a. gyventojų apskaitos 1528 m., 1565 m., kurių metu buvo apskaitomi dvarų ir sodžių gyventojai, inventorizuojamas jų turtas. Dar yra žinomos tokios inventorizacijos, kurios buvo pravestos 1658 m. Jurbarko seniūnijoje, 1670 m. - Trakų seniūnijoje, 1710 m. - Alytuje. 1777 metais Lietuvos-Lenkijos valstybėje buvo įvykdytas I-sis miestų gyventojų surašymas, 1789-1790 m. visoje šalies teritorijoje įvykdytos dūmų liustracijos. 1790 metų Lietuvos-Lenkijos valstybės gyventojų surašymas nuo kitų to meto surašymų, vykdytų Prūsijoje, Austrijoje, Skandinavijos šalyse, išsiskiria surašymo programos platumu, kurioje buvo fiksuojama ne tik tautybė, šeimyninis stovis, lytis bei amžius, tačiau ir gyventojų socialinė priklausomybė, profesija, tikyba. Surašymo duomenų šiek tiek yra internete: Archyves, Family Search. Lietuvos archyvuose - Paieška. Keletas vėlesnių sąrašų: Knygnešių: Savanorių. Vykdytas ir tyrinėtas Žemaitijos valsčių surašymas 1537-1538 m. J. Čirūnaitė yra paskelbusi šio laikotarpio onomastikos studiją. Manau yra gerokai daugiau prieinamų šaltinių, tiesiog nesu plačiau tyrinėjusi.

√ Kaip surasti skaitmenintus dokumentus? Man niekaip neatidaro reikiamų bažnyčios dokumentų ko reikia, kad kas nors atsidarytu?

Atsakymas: Ieškant reikiamų parapijų svetainėje: epaveldas.lt reikia eiti į „išplėstinę paiešką“. „Pavadinimo“ skiltyje įvesti reikalingo miestelio pavadinimą kilmininko linksniu, pvz.: Telšių, Kražių, Kėdainių ir t.t. Jeigu ir tada nepasisekė, turi atsirasti užrašas: Dėmesio! Pagal nurodytus kriterijus įrašų nerasta. Patikslinkite paieškos parametrus. Tai reiškia, kad įvyko klaida, arba norima parapija dar neskaitmeninta. Dar bandykite paieškoje kaitalioti linksnį, rašyti daugiskaitoje, kita galūne, kita kalba - gal rasite kitokių įdomių dokumentų.

√ Kaip skaičiuojamos kartos? Kaip ir nuo kurios kartos pradėti skaičiuoti pusseseres ir pusbrolius? Ar antros eiles pusseserė, yra mano tėčio pusbrolio dukra? Tada 3 eiles  pusseserės bus mano ir jos vaikai? O medyje mano vaikas ir mano pusseseres vaikas vėl 2 eilės pusbroliai?

Atsakymas: Kiekvienai kartai - naujas skaičiavimas. Tėvų vieni atskaitos taškai, vaikų kiti, vaikaičių bus naujausi ryšiai ir tų ryšių įvardijimai. Medyje yra sistema ir čia reikia surasti atskaitos tašką. Kiekvienoje pakopoje kitas skaičiavimas. Galima naudoti giminystės terminus, kuriuos čia rasite aprašytus, arba surašyti kiekvieno asmens skaičius arba kartas išskirti spalvomis, ženklais, formomis ir kiekvienas turės savo pusbrolius ar pusseseres. Reikia apdairiai įvardinti giminystę. Labai neblogai giminystės ryšius galima sekti Myheritage programoje, nes kiekvienas giminaitis automatiškai užrašomas - pvz. 4 eilės dėdė.

 Ar pasitaikydavo atvejų, kai santuokos metrike vietoje motinos įrašydavo pamotę? Kodėl?

Atsakymas: Galėjo būti, kad sutuoktinio antra pusė iš kitos parapijos, niekas tiksliai nežinojo motinos mergautinės pavardės, arba kunigas savo parapijoje žinojo šeimą ir užrašė esamą pamotę, neklausdamas patikslinimo. Arba niekas neatkreipė dėmesio į įrašą, tasoma buvo retai, tik gavus leidimą. Esu radusi atvejų, kai abu tėvai ne tie įrašyti, vėliau įrašas ištaisytas.

√ Ką daryti jeigu atskirame parapijos fonde nerandu man reikiamos informacijos, bet tikrai žinau, kad nuo tų kraštų kilę? Gal žinote, gal teko susidurti su kitais fondais pvz. F-669-15 kokia ten saugoma medžiaga: ar jame kartojasi kitų fondų įrašai?

Atsakymas: Įrašai gali kartotis, gali dubliuotis, gali būti klaidų, apsirašymų, praleistų lapų. Kiekvienas šaltinis - tai papildoma galimybė surasti naują informaciją. Taip, yra tokie fondai: 669-15 ir 604-11 - skirtinguose aprašuose. Jeigu nerandate giminių savo parapijoje galima plėsti paieškų lauką. Dar yra bendras fondas 669-1-  kuriame sukaupti visos Lietuvos dekanatinai nuorašai. Čia saugomi nuo 1798 m iki 19 a. pabaigos: gimimo, santuokos ir mirties įrašai, bet suskirstyti taip, kad kiekvieni metai turi savo aprašo numerį. Tai perrašytos knygos. Daugybė dekanato bažnyčių knygų - kas metai kitame aprašo numeryje. Storoje vienų metų knygoje reikia perversti labai daug puslapių su įrašais. Taigi, F 669 yra pagrindinis istorikų tyrinėjamų šaltinis - nežinant tikslios gentainių parapijos galima juos aptikti žiūrint iš eilės lapas po lapo, per visas gretutines parapijas. Taip surandami ir kur nors pasimetę trūkstami asmenys. Viena bėda - daug šio fondo knygų labai suplyšę, šiandiena pasiekiamos, nes jos visos mikrofilmuotos. 

Jums pasisekė, jeigu parapija turi savo atskirą pilną fondą, tokių bažnyčių nėra labai daug.

Archyve yra taip vadinamos "rodyklės", pagal kurias surandami reikalingi fondai, išsirenkami apyrašai.

√  Kaip archyve surasti ko man reikia? Ar duoda originalią knygą skaitykloje? Ar ribojamas laikas? Dar klausimas, ar vietoje padeda ieškoti dokumentų?

Atsakymas: Jeigu pirmą kartą lankysitės archyve, teks suprasti būdus kaip ir ko ieškoti. Anksčiau buvo privalomi kursai, dabar tikriausiai naujokai apmokomi pačioje skaitykloje. Mėgėjams ne taip daug reikia: keli fondai, kuriuose yra pagrindiniai bažnyčių archyvai. Knygos buvo perrašomos ir tokiu būdu susikaupė įvairiai susluoksniuota informacija. Pats lengviausias kelias - susirasti savo parapijos fondą. Jeigu reikalingos parapijos yra išlikęs atskiras fondas jums pasisekė - labai greitai surasite viską ko reikia. Pagal fondo aprašą, užsakinėsite knygas. Jeigu atskiros parapijos bylų archyve nėra, teks ieškoti bendrame 669 fonde (nuo 1798 m iki 20 a). 

Fondas 669 perrašytų knygų rinkinys. Būtinai pasidomėkite kiek ir kokių šaltinių saugoma apie jums reikalingą bažnyčią, nes yra vertingų surašymų duomenų, visokių smulkių fondų, kuriuose gali būti fragmentai iš kiekvienos bažnyčios. 

Nustatytos bibliotekos darbo valandos, laikas neribojamas, nespėjus, galima atidėti kitai dienai, dokumentai gali būti laikomi ir originaliose knygose ir mikrofilmuose.

 Laba diena, kaip reikėtų sulietuvinti (sutrumpinti) pavardę?

Atsakymas:  Nesiimu siūlyti kaip reikėtų sulietuvinti (sutrumpinti) pavardę, galima kreiptis į Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyrių, nuoroda http://www.lki.lt/
Rašykite, skambinkite, tikrai profesionaliai padės. Linkiu sėkmės.

 Turiu klausimelį apie My Heritage. Ar galima iš jos duomenis perkelti į Geni ir dar, programa rado sutapimus su kitu genealoginiu medžiu, bet be Premium plano neleidžia susisiekti su to medžio administratoriumi. Ir dar, kai registravausi i My Heritage, patikslino, kad galima sujungti medžius, bet niekur šios funkcijos neradau.

Atsakymas: My Heritage programos nemokama versija iki 250 asmenų neturi funkcijos susisiekti su kito medžio administratorium, tam reikalinga Premium arba Premium Plus šeimos svetainės. Apie medžių sujungimą rašoma: Webpage.

Užklausiau Myheritage atstovę šiuo klausimu gavau atsakymą:

"Nesu susipažinusi pilnai su Geni paslaugų profiliu, negaliu pasakyti jums neturėdama informacijos apie tai ar turite atitikmenų su kitais Geni medžiais ir ar turite Geni Pro paslaugų planą. Aš rekomenduoju jums rašyti tiesiai į Geni tam, kad gauti atsakymą šiuo klausimu. Dėl derinimo dviejų medžių MyHeritage programoje, vienintelis būdas kaip galite tai padaryti - sujungiant du GEDCOM failus į Family Tree Builder."

 Mus domina albumas - knyga. Albumo - knygos ant kurios viršelio būtų atspaudas su gimines herbu. Ar įmanoma tokia paslauga ir kiek ji kainuotu?

Atsakymas:

Knygos kainą sudaro pasirinktas popierius, įrišimas, viršelis, piešiniai ir iliustracijos.

 1. Popierius gali būti kreidinis - tinkantis senoms fotografijoms, nes jis nekenksmingas, (jo pH yra neutralus). Jeigu lapuose būtų vykdomi įrašai, popieriaus kokybė turi garantuoti kokybiško rankraščio vykdymą, t. y. neišsilieti, neblizgėti, netepti liečiant.

 2. Herbą, kitus ženklus galima įspausti reljefiškai, folijuoti aukso ar sidabro spalvomis, kitomis spalvomis - toks viršelis atrodo prabangiai, jo kaina didesnė.

 3. Galima parinkti kietą arba minkštą viršelį, kieto popieriaus, kartono viršelį matiniu arba laminuotu paviršiumi ir atspausti spalvotą arba vienspalvį piešinį. Knygų kietais viršeliais apdailai tinka dalinis UV lakavimas, auksavimas (folijavimas), šilkografija, galima spausdinti tekstą, logotipus.

 4. Brangiausios rankų darbo popieriaus (puslapių ir viršelio medžiagos), iš jų pagamintos ir įrištos knygos, bet tai jau vienetiniai meno kūriniai.

Įrišimas, viršelis, formatas, lapų skaičius ir medžiagos priklauso nuo sudaromos knygos turinio, paskirties. Giminės knygai svarbi visapusiška knygos dermė, medžiagų ir darbo kokybė bei ilgaamžiškumas.

√ Kokie kiti žinomi sąrašai, kurie tinka genealogijai?

Atsakymas: Ko tik nebūna senose knygose, pvz. Mokyklos nelankiusių mokinių sąrašai, valstiečiams gydyti pirktų vaistų sąrašai, įvairių mokesčių sąrašai, dvare dirbusių statybininkų, kaimo baudžiauninkų sąrašai, ir kita.

√ Kaip pakviesti prisijungti prie MyHeritage giminės medžio savo giminaitę, kad ji matytų tik tą dalį, kur eina jos šaka?


Atsakymas: Jeigu Myheritage virtaliame medyje sukviesite visų giminių atstovus - kai kas bus nepatenkintas. Todėl virtualų medį geriau suskaidyti net ne tėvų, bet atskirų senelių giminėmis. Tada kiekvienų senelių ir močiučių šakos nesijungs su persipynusiomis giminėmis. Myheritage programa tuo klausimu labai patogi - vos atpažins giminystę - sudarys laiptelį pereiti iš vienos šakos į kitą. Tada galima į kiekvieną medį pakviesti tik vienai šakai priklausančius giminaičius, kito medžio jie nematys. Pieštame medyje, kuri sukursite sau - konfidencialumo sutarčių nereikia laikytis. Nepamirškime! Viešame - virtualiame medyje privalu suderinti skelbiamus duomenis, tai apsaugos ir etikos klausimai.


2 komentarų

 • Gerb. Raminta, žinoma, Jūs galite įrašyti visus artimiausius geiminaičius su jų antromis pusėmis. Tam ir kuriami giminės medžiai, kad galėtume matyti kokia didelė ir pilnavertė mūsų giminė. Istoriniai giminės medžiai buvo sudaromi tik iš vyriškos giminės atstovų – pagrinde bajorų giminiškumui nustatyti. Net juose atsirasdavo viena kita giminės moteris. Šių laikų medžių esmė – per giminystės ryšius atsiskleidžia visos šeimos, jų sudėtis atspindi pilnaverčius santykius visų šeimos narių, kad galėtume pasidžiaugti visa palikuonių gausa. Giminės medį galite sudaryti tik vienos giminės – pavardės pagrindu, bet galite plėsti per tėvo, motinos, ir jų tėvų bei senelių ir t.t. linijas. Kiekvienas renkasi kas jam svarbu ir kokio dydžio bus jo giminės medis.

  ELENA
 • Sveiki.
  Norėjau pasiteirauti
  Ar reikia rašyti į medį mano pisbrolių,pusesserių antras puses?
  Pvz.
  Pusesseserė Gitana Srebaliūtè Puidokienė
  Ar rašyti jos vyrą Danas Puidokas?

  Raminta

Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.