Giminės vardų kaleidoskopas

 Ar bandėte skaičiuoti giminaičių vardus? 

Jeigu turite sudarę plačią ir išsamią giminės genealogiją, gal bandėte atlikti vardų statistiką? Kas žino kokie jie buvo kadaise, pradžių pradžioje, kol niekas nesurašė į bažnytines knygas. Viskas pasisuko kitaip, kai krikščioniški vardai tapo nedaloma asmens įvardijimo dalimi. Archyviniai šaltiniai atveria klodus į beribius kiekius žmonių asmenvardžių.

Esu sudariusi visų savo prosenelių giminės medžius ir supratau, kad yra tam tikrų tendencijų; akivaizdžių panašumų ir skirtumų giminių vardynuose.

Lygindama dalies gentainių vardų populiarumą, sudariau Obelių parapijiečių tam tikras vardynų lenteles. Daug metų rinkau ir analizavau tuo pačiu metų valstiečių, bajorų ir jų palikuonių vaikams suteiktus krikštavardžius. 

Pateikiu nedidelę vardų apžvalgą  Obelių parapijos.

Iliustracija. Sudaryta Obelių parapijos moterų vardų diagrama iš gimimų-krikštų 1650-1651; 1654-1655, 1667-1668 metų laikotarpių.

XVII a. vidurio (1650-1651; 1654-1655; 1667-1668 m.) Obelių parapijos moterų vardai:

 • Agnietė          9, 13, 6
 • Anastazija     4, 10, 1
 • Apolonija       7, 3, 1
 • Barbora          2 ,4, 1
 • Dorotėja        15, 23, 0
 • Elena              5, 6, 8
 • Elžbieta          6, 16, 7
 • Ieva                 7, 2, 3
 • Jadvyga        10, 12, 6
 • Justina           2, 3, 1
 • Kotryna         14, 32, 19
 • Kristina         10, 8, 9
 • Liucija            5, 11, 2
 • Magdalena     2, 5, 2
 • Margarita      11, 22, 7
 • Marijona         8, 20, 13        
 • Ona               16, 39, 1
 • Sofija            19, 22, 22
 • Uršulė            5, 2, 2

Reti: Cecilija 1, Felicijona 3, Gertrūda 2, Liudvika 1, Martyna 2, Morta 3, Petronėlė 1, Teodora 3, Zuzana 1.

(Palyginimui - Žemaitijoje XVII a. vid. Kražių parapijos vardų staristika: Ona 78, Barbora 64, Magdalena 63, Eleonora 56, Kotryna ir Sofija po 54).

Vardų lyginamoji medžiaga nėra labai tiksli, nes neįmanoma sudaryti vardų sąrašų iš tolygiai besivystančių įvykių laiko juostų. Sudėtinga atrinkti charakteringus visų Obelių krašto gyventojų ir giminaičių vardus tiksliai tuo pačiu metu. Pagal mano paieškų pobūdį, vardų statistika sudaryta iš tam tikrų etapų. Giminių gyvenimuose didelė įvykių kaita, nes vieni jų migravo į kitas parapijas ir kitus dekanatus arba išnykdavo be pėdsakų, kiti toje pačioje vietoje gyveno šimtmečius.

Pasižvalgius aiškėja, kad kiekvienas laikmetis ir naujas amžius į mano medį atnešė daugybę vardų; ir populiarių, ir savitų, ir nuolatos koregavo gimstančių vaikų vardynus.

Įliustracija. Merchel (lot.) - vardas Merkelis.

Obelių parapijoje gyvenusių visų mano gentainių dažniausi vardai

  ——- XVII a. valstiečių vardai:

  1. Vyrų: Bernardas 1, Jonas 2, Jurgis 2, Motiejus 1, Mykolas 2, Petras 1, Sergejus 1,

  1. Moterų: Elžbieta 1, Kotryna 1, Kristina 1.

  ——- XVIII a. valstiečių vardai:

  1. Vyrų: Adomas 1, Ignotas 1, Jonas 1, Jurgis 1, Justinas 1, Kasparas 1, Kazimieras 2, Matas 2, Motiejus 1, Pranciškus 1, Tadas 1, Tomas 2, Silvestras 1, Stanislovas 1, Vincentas 2, Zigmantas 1.

  1. Moterų: Agota 3, Barbora 3, Elena 1, Elžbieta 1, Liudvika 1, Marijona 5, Morta 1, Ona 6, Pranciška 1, Rožė 1, Sofija 1, Teresė 2.

  ——- XVIII a.  bajorų vardai:

  1. Vyrų: Benediktas 1, Felicijonas 3, Joachimas 1, Justinas 1, Karolis 2, Martynas 1, Mykolas 1, Petras 1, Stanislovas 1, Tomas 2, Vincentas 1.

  1. Moterų: Emercijona 1, Justina 23, Ligorija 1, Marijona 1, Ona 3, Teresė 1, Zuzana 1.

  ——- XIX a. valstiečių vardai:

  1. Vyrų: Adomas 2, Aleksandras 5, Aleksas 2, Alfonsas 1,  Andriejus 1, Antanas 12, Anupras 1, Apolinaras 1, Augustinas 13, Bartolomejus 1, Benediktas 6, Feliksas 1, Felicijonas 1, Ignotas 9, Izidorius 1, Justinas 4, Jokūbas 3, Jonas 14Juozapas 26, Jurgis 7, Karolis 1, Kasaparas 4, Kazimieras 12, Konstantinas 3, Martynas 1, Matas 9, Motiejus 15, Mykolas 2, Nikodemas 1, Norbetas 1, Vytoldas 1, Petras 9, Pranciškus 8, Rapolas 1, Stanislovas 2, Tadas 4, Tamošius 3, Teodoras 2, Vincentas 6, Zigmantas 1.

  1. Moterų: Adelija 1, Agota 11, Anastazija 12, Anelė 7, Angelė 1, Agnieška 1, Barbora 12, Cecilija 6, Darata 2, Elzbieta 2, Emilija 4, Grasilda 4, Ieva 2, Izabelė 1, Jadvyga 1, Julija 3, Karolina 8, Kristina 1, Liudvika 1, Leonilė 1, Magdalena 1, Marcelė 3, Marijona 7, Melanija 1, Monika 2, Morta 2, Ona 28, Petronėlė 3, Pranciška 45, Rozalija 2, Stanislova 1, Teresė 15, Uršulė 11, Veronika 1, Viktorija 5.

  ——- XIX a. bajorų vardai:

  1. Vyrų: Aleksandras 1, Antanas 6, Benediktas 3, Boleslovas 2, Bonifacijus 2, Dimitrijus 1, Dominykas 1, Eduardas 2, Felicijonas 1, Feliksas 4, Ferdinandas 1, Ignotas 2, Jokūbas 2, Jonas 3, Julijonas 1, Jurgis 1, Justinas 1, Juozapas 7, Kalikstas 1, Karolis 2, Klementijus 1, Kletas 1, Kazimieras 6, Konstantinas 1, Leopoldas 2, Marijonas 1, Martynas 2, Mykolas 6, Nikolajus 1, Motiejus 2, Napaleonas 2, Petras 7, Pranciškus 2, Rapolas 1, Raimundas 1, Remigijus 2, Severinas 2, Stanislovas 1, Steponas 1, Tadas 2, Tomas 3, Teodoras 2, Valerijonas 2, Vincentas 3, Vladislovas 7.

  2. Moterų: Adelaida 2, Adelė 3, Anelė 4, Apolonija 1, Benigna 1, Bronislava 3, Domicelė 1, Česlova 1, Elena 1, Elzbieta 2, Emericijona 1, Emilija 3, Eufrozina 1, Fanna 1, Felicijona 2, Grasilda 5, Jadvyga 2, Jaroslava 1, Joana 1, Jozefina 1, Juzefa 1, Julijjona (Julija) 2, Karolina 7, Kazimiera 1, Klara 1, Konstancija 7, Kotryna 6, Kristina 1, Liudvika 2, Margarita 2, Marcelė 2, Marija 1, Marijona 4, Monika 2, Ona 5, Rozalija 3, Rožė 4, Sofija 5, Stefanija 1, Teklė 7, Teodora 1, Teresė 4, Viktorija 3, Zuzana 1.

  ——- XX a. valstiečių vardai:

  1. Vyrų: Adomas 2, Anupras 1, Ignotas 2, Juozapas 3, Bronislovas 1, Petras 3,

  1. Moterų: Grasilda 1, Eleonora 2, Emilija 1, Ieva 1, Sofija 1, Ona 4.

  ——- XX a. bajorų vardai:

  1. Vyrų: Benediktas 1, Juozapas 1, Andriejus 1, Mykolas 1,

  1. Moterų: Justina 1, Marijona 1.

   

  Iliustracija. Sudaryta Obelių parapijos vyrų vardų diagrama iš 1650-1651; 1654-1655: 1667-1668 metų laikotarpių.

  XVII a. vidurio Obelių parapijos visų gyventojų vyrų vardai:

  • Jurgis             17, 30, 6
  • Kristoforas     4, 5, 9
  • Steponas        8, 8, 4
  • Petras             20, 18, 16
  • Baltramiejus   2, 9, 3
  • Paulius           0, 5, 5
  • Juozapas       4, 7, 2
  • Mykolas         12, 12, 4
  • Tomas            4, 5, 2
  • Laurynas       1, 4, 8   
  • Martynas       8, 15, 9
  • Motiejus        7, 23, 14        
  • Simonas        2, 7, 3
  • Stanislovas   17, 21, 4
  • Adomas         2, 3, 4
  • Albertas         5, 4, 1        
  • Andrius          3, 6, 3
  • Kazimieras    1, 7, 13
  • Kasparas      10, 5, 6
  • Jokūbas        7, 13, 11
  • Jonas            23, 42, 22

  Reti: Bazilijus 1, Pilypas 2, Pranciškus 1, Aleksas 1, Aleksandras 2, Ambrozijus 1, Antanas 2, Augustinas 2, Danielius 2, Gabrielius 1, Jeronimas 1, Kristijonas 1, Samuelis 2, Urbonas 3, Valentinas 3, Vilhelmas 1.

  (Palyginimui - Žemaitijoje XVII a. vid. Kražių parapijos vardų staristika: Jonas 82, Mykolas 46, Jurgis 42, Jokūbas 41. Stanislovas 38, Kristoforas 37, Juozapas ir Dovydas po 36,  Kazimieras 35).

  Norėdama palyginimą atlikti kitu kampu, surašiau tik vienos giminės, gyvenusios Aukštaitijoje (Obelių, Rokiškio, Onuškio, Jūžintų, Kamajų, Dusetų, Ragelių ir Kriaunų parapijose) vardus.

  Vienos pavardės giminių vardynas

  ——- XVII a. vardai 

  • Vyrų: Jurgis 1, Jokūbas 1, Kazimieras 1, Kristupas 1, Laurynas 1.

  • Moterų: Elena 1, Ieva 1, Kotryna 1, Sofija 1.

  ——- XVIII a. vardai

  • Vyrų: Andriejus 1, Jokūbas 2, Jonas 1, Justinas 1, Motiejus 1, Mykolas 1, Simonas 1, Tomas 1.

  • Moterų: Agota 1, Cecilija 1, Elzbieta 1, Ieva 2, Kotryna 1, Marijona 2Ona 2, Sofija 1, Viktorija 1.

  ——- XIX a. vardai

  • Vyrų: Antanas 1, Apolinaras 1, Ignotas 2, Jokūbas 1, Jonas 2, Juozapas 4, Justinas 1, Kajetonas 2, Kazimieras 1, Motiejus 2, Rapolas 1, Simonas 1, Stanislovas 1.

  • Moterų: Agota 1, Anastazija 1, Barbora 3Grasilda 1, Julijona 2, Karolina 5, Ksaverija 2, Marcelė 1, Marija 1, Ona 3, Teofilija 1, Teresė 1, Uršulė 3, Veronika 2, Viktorija 2.

  ——- XX a. vardai

  • Vyrų: Aloizas 2, Antanas 2, Apoinaras 1, Jonas 4,  Juozapas 5, Jurgis 1, Robertas 1,  Steponas 1, Valdas 3,  Vincentas 1.

  • Moterų: Aldona 1, Anastazija 1, Antanina 2, Emilija 1, Janina 2, Joana 1, Kristina 1, Ksaverija 1, Marijona 2, Nijolė 1, Ona 4, Pranciška 1, Stanislava 3.

  Iliustracija. Sudaryta Obelių parapijos vyrų vardų diagrama iš 1650-1651; 1654-1655, 1667-1668 metų laikotarpių.

  Lyginamoji statistika

  Senųjų vardų rinkiniai padeda atsekti mano gentainių vardų keliones. Palyginusi lentelėje esančius Obelių parapijos visų, giminės ryšiais sujungtų atstovų vardus - galiu teigti, kad giminių vyrų vardai atitiko to laiko dvasią, bet buvo nedidelių skirtumų.

  ——-  Nedidelė apžvalga leidžia daryti prielaidas, kad Sofijos vardas į mano giminės medį pateko tuo metu, kada jis buvo populiarus kitose parapijose ir tarp visų obeliškių, būtent, XVIII - XIX a. Nustebino, kad XVIII a. labai populiariu tapo Justinos vardas, net 23 bajorų mergaitės krikštytos šiuo vardu. (Žemaitijos giminėse bajorai tik vieną mergaitę pakrikštijo Justinos vardu). Kažkodėl laikinai blykstelėjo toks vardas, nes vėliau, XIX a., niekas juo nepakrikštijo nei vienos giminaitės. Valstiečių mergaitės visais amžiais dažniau buvo Onomis krikštijamos (Žemaitijoje 29 mano giminės bajoraitės gavo Onos vardą). Lyginau įvairius savo vardynų sąrašus, šis vardas buvo dažnas visose parapijose ir kiekviename šimtmetyje! XIX a. tarp aukštaičių  valstiečių lyderiavo Pranciškanet 45 krikštavardžiai (Žemaitijos bajoraitėms tik 4-ioms parinktas Pranciškos vardas, Aukštaitijos - nei vienai). Konstancijos, Bronislavos populiarėjo tik XIX a., jomis tapo Obelių mergaitės bajoraitės (Žemaitijos 4 bajorų mergaitės krikštytos ilgu Konstancijos vardu, bet Bronislavos tarp jų - nebuvo). Obelių krašte tarp giminių Mortos, Barboros - tik valstietės. Sunkiai ištariamas, šiandien beveik užmirštas, Grasildos vardas aukštaičių žemėse buvo dažnas tarp visų luomų. Gal būt mažybinė Grasiutės forma tėvams buvo priimtina, arba jį įtakojo svarbi to meto asmenybė...gal "mada", nes Žemaitijos giminėms jis tikrai nepatiko. Obelių parapijoje gyvenusių gentainių mergaičių krikšto vardai Elzbieta, Kotryna ir Kristina - buvo populiarus tarp visų Obelių gyventojų.

  ——- Vyriški Benedikto, Justino, Vladislovo, Felicijono vardai buvę dažni XIX - XX a., bet XVII a. - jų neradau. Aukštaitijoje XIX a. Juozapais valstiečių šeimos pakrikštijo net 26 vaikus, o bajorai nei vieno. (Žemaitijos bajorų giminės jį mėgo ir 20 berniukų pakrikštijo Juozapo vardu, bet populiariausi - Antanai net 34 ir 32 - Jonai, tačiau Vladislovai tik 6, Felicijonai - 4)Minėti Vladislovas, kaip ir Felicijonas dažnas tarp Obelių bajorų, tik vienam valstiečių vaikui buvo suteiktas Felicijaus vardas ir tai XX amžiuje. Mykolas mano giminės medyje dažnas, nes tai visais laikais populiarus vardas tarp Obelių dekanato gyventojų. Jurgis ir Jokūbas buvo tradiciniai kiekvieno šimtmečio vardai. Kazimieras ir Laurynas mažiau populiarūs krašto vardai, reti giminaičių tarpe. 

  ——- Visiems ir visais laikais labiausiai tiko tokie vardai: Benediktas, Mykolas, Justinas, Jurgis, Stanislovas, Elzbieta, Emilija, Sofija, retesni: Emercijona, Benigna, Joachimas.  

  XVII a. vidurio Obelių knygose surinkti vardai Anastazija, Elzbieta, Kotryna, Martynas, Kasparas, Andrius keliavo iš vienos epochos į kitą, ir gali būti tituluojami - visų laikų obeliškių vardais, kuriuos mėgo mano giminės ir krikštijo savo atžalas.

  XVII šimtmečio Obelių dekanato knygose surasti krikšto vardai: Liucija, Margarita, Albertas, Danielius, Urbonas niekada neatkeliavo į mano giminės medžius. (Žemaitijoje irgi vos po 1 Margaritą ir Liuciją bajorai pakrikštijo).

  Natūraliai Joachimų, Emercijonų, Liugorijų, Bernardų, Petrų ir Sergejų nebuvo valstiečių giminėje, juk jie bajorams labiau patiko. Išryškėjo reti, tik vienai giminei būdingi vardai: Ksaverija, Adelija, Kajetonas. Vadinasi, krikštui giminaičiai buvo linkę rinktis įvairius vardus, nevengė retesnių. 

  ———— Apie įdomiausius vardus rašiau temoje: "Retesni XVII - XX a. krikšto vardai"

  ———— Įdomu: Lietuvos vardų statistika

  Ar bandėte suskaičiuoti savo giminės medyje esančius vardus? Jeigu sukūrėte virtualų medį - gal rasite tam pritaikytą įrankį. Bet, norint palyginti giminių ir parapijiečių vardų statistiką, tektų padirbėti.


  Palikti komentarą

  Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.