Giminės medis ir jo pavaizdavimas

Giminės medis – tai šeimos pasididžiavimas, jos praeitis, dabartis ir ateitis.

Giminės medis tai simbolinė kelionė į šeimos praeitį. Žinoti savo protėvius, žinoti savo šaknis - vadinasi rūpintis savo istoriniu paveldu ir neprarasti tapatybės visuotinės globalizacijos sūkuryje.

Iliustracija. Kazimiero Jogailaičio šeimos genealoginis medis./Šaltinis: Łaski, Joannes. Commune incliti Poloniae regni privilegium constitutionum ed indultuum. Cracoviae, Johannes Haller, 1506, fol. LXXXV;Saugojimo vieta: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu/Virtuali biblioteka: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (DJVU) /2010 03 13

Dabartinė visuomenė medžių sudarymą laiko mada, kultūriniu judėjimu, bajorų siekiu pabrėžti savo išskirtinumą. Visais laikais žmonės sudarinėjo giminės medžius, tai ilgaamžė tradicija.

Manyčiau, giminės medis - pagarba savo protėviams, kas nėra sietina tik su kilme ar mada. Jeigu jums atrodo kitaip - tokia mada labai graži ir sektina. Kilmės akcentas genealogijoje irgi nieko nelemia, gal tik didesnę galimybę rasti XIX a. sudarytą archyvinį bajorų giminės medį. Gali būti kilmingi, bet negarbingi, (girdėjome istoriją apie ponus, kurie vardan laisvės medžiuose šaudė baudžiauninkus). Visi žinome eilę valstietiškos kilmės lietuvių, kovojusių už šeimos, bendruomenės, tautos gerovę, sukūrusių meno, istorijos, technikos paminklų. Svarbu nors šiek tiek žinoti apie savo šeimos praeitį ir priimti ją tokią kokia yra. Mano gentainiai jau nuo XIX a. atsidurdavo priešingose barikadų pusėse, toks jų pasirinkimas, toks įvairus ir turtingas tapo mano giminės medis. Svarbu tai, kad praeitis netrukdo giminei susiburti ir bendrauti šiandiena. Visi puikiai dera sudarytame giminės medyje.

Pats seniausias mūsų Valstybės istorijos archyvo darbuotojų atkurtas genealoginis medis siekia XIII amžių. Tradiciškai genealoginius medžius pradėta sudarinėti tik XVIII amžiuje. Žmonės tai darė praktiniais tikslais, tokiais, kaip turto paveldėjimas.

Sudarytas Lietuvos didikų Radvilų giminės medis: Nuoroda

Visi genealoginiai tyrimai būtų tik skaičių ir faktų rinkinys, kol jie nesudėti į medį. Šiandiena internete galima rasti daugybę variantų kaip sudaryti giminės medį. Rašau ir patariu savo svetainėje. Plačiau skaityti mano temose: 

Renkuosi giminės medįAr jau galima piešti giminės medį.

Originalaus giminės medžio kaina.

Šiuolaikinių informacinių technologijų dėka atsirado galimybė surinkti ir sistematizuoti visą žinomą informaciją apie gyvenusius ir gyvenančius giminaičius, vaizdžiai ją pateikti genealoginio medžio pavidalu.

Genealoginių medžių programos

Sukurtos genealoginės programos turi mechanizmą, leidžiantį įrašyti gyvenimo aprašymus, saugoti tekstą, fotografijas, garsą ir video medžiagą, turi duomenų paieškos, rūšiavimo ir filtravimo galimybes.

Pateikiu keletą plačiai naudojamų programų:

 1. Family Tree maker.com tai plačiausiai pasaulyje vartojama 48.67% (2004 m duomenys)

 2. Ancestry.com

 3. MyHeritage.com (išversta į lietuvių kalbą)

 4. Geni.com

Giminių schemos (schematiniai medžiai)

Giminės medžiuose, sukurtuose rėminimui, netelpa visa sukaupta informacija. Kur kas didesnę duomenų dalį galima sutalpinti į giminių lenteles virtualiose schemose arba sukurtuose grafinėmis programomis.

Schemos gali būti:

 • Horizontalios. (2. pvz.) Horizontali chema sudaryta nuo jauniausio gentainio)

 • Vertikalios. (1. pvz.) Verikali chema sudaryta nuo jauniausio gentainio)

 • Mišrios(3. pvz.)

 • Apskritimo arba vėduoklės formos (4. pvz.)

1. Verikali schema sudaryta nuo jauniausio gentainio

2. Horizontali schema sudaryta nuo jauniausio gentainio

3. Mišri schema sudaryta nuo seniausio gentainio.

4. Vėduoklės formos schema.

Medžiai virtualių programų svetainėse:

Giminės medžių schemos Familytree programoje

Medžių schemos - Genogramos GenoPro programoje 

Žymių žmonių medžių schemos Agelong Tree programojeRodovid programojeVincent van Gogh medžio schema

Kaip kurti virtualų giminės medį Ancestry programoje 

Medžio schemų variantai Brother’s Keeper programoje

Pavyzdžiai GenealogyJ programoje

 

Medžių vaizdavimas

Giminės medžiai gali būti tik tėvo (pavardės), arba mišrūs (ir tėvo ir motinos). Jie būna augantys į viršų, arba besileidžiantys žemyn.

Pavardės medis

Tai tėvo linija, gali būti sudaromas nuo pirmojo (seniausio) žinomo giminės atstovo, kurį galima patvirtinti dokumentu. Tėvo medis sudaromas tik iš vyriškos giminės atstovų.

...tėvas-sūnūs-anūkai-proanūkiai-proproanūkiai-proproproanūkiai…

...proprosenelis-prosenelis-senelis-tėvas--sūnus-anūkas...

Palikuonių medis

Išvystytas nuo pirmojo (seniausio) žinomo giminės atstovo.

tėvas-sūnus-anūkas-proanūkis-proproanūkis-proproproanūkis…

——-sūnus-anūkas-proanūkis-proproanūkis

————anūkė-proanūkis-proproanūkis

——-duktė-anūkė-proanūkis-proproanūkis

——duktė-anūkas-proanūkis-proproanūkis

Mišrus medis

...proprosenelis-prosenelis-senelis-tėvas-motina-sūnus-anūkas-anūkė...

Tai giminės palikuoniai: vyrai ir moterys. Toks medis turi daug šakų ir didelę gentainių struktūrą.

Medis iš praeities į ateitį

...proproproproseneliai...-proprosenelis-prosenelis-senelis ir močiutė-tėvas ir motina-sūnus ir duktė...

Tolimiausio atstovo palikuoniai - jo vaikai, anūkai, proanūkiai, kurie palaipsniui sudaro žmonių seką, iš šaknų per kamieną auga, plečiasi tarsi tikras medis. Tokia vertikalė sudaroma tuomet, kada apie gentainius turima pakankamai duomenų. Dažniausia žinomi visi giminės atstovai, jų veikla, datos, kita informacija, užpildanti visa paveikslą nuo tolimiausių laikų iki šiandien dienos.

Medžio struktūra sudaroma nuo savęs ir auginama į viršų

Jo seka (aš, mano tėvai, seneliai, proseneliai ir t.t.) vystosi atvirkščiai, nei pirmame variante. Tokia vertikalė tinkamiausia pradedantiesiems, kol duomenų esama nedaug.

Yra dar vienas medžio tipas, kuris nėra populiarus, kuris primena smėlio laikrodį.

Medžio struktūra sudaroma nuo savęs į abi puses

...proprosenelis-prosenelis-senelis-tėvas-sūnus-anūkas-proanūkis-proproanūkis-proproproanūkis…

...močiutė ir senelis-tėvas ir motina-sūnus ir duktė-anūkė-proanūkis...

Tai medis, kuris auga iš praeities į ateitį, bet centre esu aš.  Šaknyse (t. y. praeityje) - mano tėvai, seneliai, proseneliai…, cente - medžio kamienas esu aš, o šakose (t. y. ateityje) - mano vaikai, anūkai, provaikaičiai.

Piešiame giminės medį

 • Medžių piešiniai paprastai sudaromi taip, kad ant kamieno dedami pirmieji asmenys, o ant šakų išdėstomi jų palikuoniai. Giminaičiai grupuojami eilėmis, kurios atitinka susidariusias skirtingas giminių kartas. Jų pavaizdavimui galima parinkti vaisių simboliką, didesnei struktūrai - lapų piešinį.

 • Spalvų kodai. Paprastai pieštame medyje spalvomis žymimos skirtingos giminių kartos, nes taip lengviau sekti prasilenkiančias laiko linijas. Galima koduoti atskiras gimines: kiekvieną šaką ženklinti kita spalva. Medžiuose skirtingomis spalvomis galima išskiri vyrus ir moteris, turinčius vaikų ir neturinčius, ištekėjusias moteris ir ne, gyvus ir mirusius ir kita. Patarčiau pasirinkti vieną sistemą ir laikytis vieningos ženklinimo tvarkos. Pernelyg didelė spalvų įvairovė gali apsunkinti skaitomumą ir prarasti vaizdo darną.

 • Formų įvairovė. Taip pat kaip ir spalvomis, asmenų skirtumus galima žymėti formomis. Nusistovėję formų simboliai: kvadratinė forma (arba aštriais kampais) - vyrams žymėti, apvali forma ( arba suapvalintais kampais) - moterims.

 • Užrašai. Kiekvienas giminės atstovas užrašomas ant paruoštų piešinių. Šriftas turi būti lengvai skaitomas ir įkomponuotas į tam skirtą vietą. Užrašomi vardai ir pavardės, jeigu yra pakankamai vietos - galima papildyti gimimo, santuokos, mirties datomis, pareigybėmis, titulais, mokslo laipsniais ir kita informacija.

Medis turėtų būti estetiškas, meniškas, moksliškas, atliktas kokybiškomis medžiagomis ir priemonėmis, tiktų saugoti ar eksponuoti. Giminės medis gali būti: nupieštas vaikų, pasitelkus visą fantaziją, padedant tėvams, mokytojams. Dailininko piešinys: spalvota ar nespalvota grafikos technika, nutapytas, sukurtas grafinio dizaino kompiuterinėmis programomis, lazeriu graviruotas. Jegu yra gabių meistrų - jūsų giminės simbolis gali būti išsiuvinėtas, išdroštas medyje, sukurtas liaudies dizaino priemonėmis ir koks tik jums atrodo geriausias. Medžiai gali būti iliustruoti fotografijomis, perkelti ant paruoštų fonų ( žemėlapių, istorinių piešinių, įsimintinų vietovių, kraštovaizdžių), spaudinti, puošti herbais, dailyraščiu, autografais.

Lentelėse įrašus galima ženklinti tradiciniais žymenimis:

* 1885 – Gimimo metai (1885m)

+ 1811 – Mirties metai (1811m)

Х 1900 – Santuokos metai (1900m)

)( 1921 - Skyrybos (1921m)

(†) 1895 – Palaidotas (-a) .

Kiekvieną giminaitį galima numeruoti eilės tvarka.

Pavyzdžiui:
I Karta

 1. Jonas

I I Karta
     1.1. Simonas (pirmas Jono sūnus)
     1.2. Tamošius (antras Jono sūnus)
     1.3. Ona (trečias Jono vaikas - dukra)
I I I Karta
     1.1.1. Pirmas Simono vaikas
     1.1.2. Antras Simono vaikas
     1.1.3. Trečias Simono vaikas
     1.2.1. Pirmas Tamošiaus vaikas
     1.3.1. Pirmas Onos vaikas

Tuomet, laikantis tam tikros nustatytos numeracijos, galima smulkiai aprašyti kiekvieną giminės atstovą. Numeracija padeda dirbant su dideliu kiekiu dokumentų, kad bestkartojantys vardai ir pavardės nesusimaišytų įvairiose giminių kartose.

Istoriniai medžiai paprastai būdavo kitaip sudaryti: Pirmas - seniausias protėvis, paskutinis - jauniausias. Juose Jonas būtų - 1, Simonas - 2, Tamošius - 3, Pirmas Simono vaikas - 4, Antras Simono vaikas - 5, Trečias Simono vaikas - 6, Pirmas Tamošiaus vaikas - 7, Pirmas Onos vaikas - 8.

Ateityje rašysiu apie medžių sudarymą jų piešinius ir projektus, genealogijos grafiką.

Įdomūs medžiai

Kokių tik medžių neužaugo… sukurti virtualūs, popieriniai, mediniai - visi jie gali būti geros idėjos giminės medžiams. Vaikiški variantai su žaidimo programa  - skatinantys domėtis giminyste.

Lietuviškos knygos gyvasis medis

Iliustracija. Nepaprastas MAŽVYDO ĄŽUOLAS nuoroda.

Graži medžio idėja: Suraskite jame septyniolika vietų, kurios jautrios pelytei, ir per jas nukeliausite į praėjusį laiką, susipažinsite su asmenybėmis, stovėjusiomis prie pirmosios lietuviškos knygos lopšio.

“Knygų medis” vaikams/Alma littera

Iliustracija. Skatina vaikus kartu su tėveliais atrasti skaitymo džiaugsmą, klijuoti lapelius ant “Knygų medžių”.

Rankų darbo medinis giminės medis

Iliustracija. Radau įdomų giminės medį sukaltą iš medžio lentelių. Nuoroda

Medis visada su manimi

Iliustracija. Asmeninis archyvas. Gatvės vaizdai.


Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.