Istorinių audinių ir žmonių likimų restauravimas

Trumpai apie profesiją ir pomėgius. Restauruoti objektai prabyla pabudinti, tai ypatingas ir įdomus darbas, suteikiantis savito džiaugsmo ir prasmės kasdieninio gyvenimo sūkuryje. Nemažiau prasmės perskaičius žmonių likimus, t. y. restauravus giminės istoriją – sudarytas giminės medis yra subtilus ir stiprus savasties įtvirtinimo ženklas. 

Iliustracija. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai eksponuoja ypač aukštos meninės kokybės XVII a. pr. Briuselio dirbtuvėse išaustą gobeleną „Drakonas ryjantis kiaušinius“. Šaltinis valdovurumai.lt.

Lankydamiesi muziejuose ne vienas susižavi nuostabaus grožio gobelenais, kadaise didikių dėvėtais puošniais kostiumais. Jų pirmykštį grožį antram gyvenimui prikeliame mes audinių restauratoriai. Esu Prano Gudyno restauravimo centro Tekstilės restauravimo skyriaus aukščiausios kategorijos restauratorė. 

Parodos “Ferari” - taip gobeleną „Drakonas ryjantis kiaušinius“ apibūdino  N. F. Gracinis, vienas žymiausių pasaulyje senųjų meninių audinių tyrinėtojas. Kokia atsakomybė tenka mums, kai prisiliečiame prie tokio šedevro ir kiek valandų prleidžiame daigstydami sutrūkusias šilko gijas.

Foto nuotrauka iš asmeninio archyvo. Istorinis audinys „Drakonas ryjantis kiaušinius“ restauravimo procese.

Kokiais siūlais siūtos likimo gijos? Kiek kantrybės reikia nuaudžiant giminės istoriją - tikrai retai kas žino. 

Genealogija ir giminės medžių piešimas tapo dar viena kantrybės išbandymo sritimi. Pirmiausia, kiekvieną pasveikinu su jo apsisprendimu užauginti giminės medį. Jeigu galiu tiek dėmesio skirti daiktų atkūrimui, kodėl lietuvių giminių šaknys ir jų protėvių nutiesti tiltai vis dar lieka užmarštyje. Jeigu matau, kad trūksta kokių giminaičių, ar nesurasti gimimo, santuokų duomenys, bandau pagelbėti. Skubu į archyvą ir perverčiu bylas, nes tikiu, kad kiekviena šakelė turi būti gyva. Giminių medžiai turi lapoti pilna savo laja.

Foto nuotrauka iš asmeninio archyvo. Kažkada tokios bylos buvo išduodamos ir skaitomos LVIA skaitykloje.

Sudariusi savo giminių medžius, dabar padedu juos sudaryti visiems norintiesiems. Piešiu originalius vienetinius giminių medžius. 

„Prasminga ir įdomu, kai prabyla pabudinti eksponatai, bet perskaityti žmonių likimai – restauruota giminės kilmė – teikia kur kas stipresnių emocijų“.

Apie tai rašoma savaitgalio „Valstiečių laikraštis“ puslapyje, nuoroda

 


Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.