Genealogijos sėkmė. Kai nusišypso rytas.

Švytėjo giedras rugsėjo dangus...tolumoje Basanavičiaus gatvės nuokalnėje grimzdo ūkanoto senamiesčio kontūrai. 

Nuaidėjo varpo dūžio garsai... manau, pasivijo iš stačiatikių cerkvės. 

Pajutau kaip akimis gaudau medyje besislepiančios saulės blyksnį, veidą užlieja šviesus jos pluoštas...mintyse praskrieja nuojauta - šiandien sėkminga diena.

Tą rytą pasukau Basanavičiaus gatve, skubėjau į archyvo skaityklą.

Ko šiandien galima tikėtis?

Visa eilė galimybių surasti ilgai ieškomų asmenų genealogiją jau buvo išsemta. Nuo pavasario nesiseka išgvildenti temos su dingusia bajoriškos šeimos linija. Nuo XVIII a. pabaigos iki XX a. nusidriekusi giminės istorija sudėlioja gražų giminės medį. Tik jis be šaknų, nes nėra bajorystės įrodymų. Nėra pradžios, nėra seniausių protėvių, nėra jungties su daugybe surastų bendrapavardžių, gyvenusių visoje Žemaitijoje.

Daugiau nei pusė metų paieškų nedavė jokių rezultatų. Jungėsi vardai, daugėjo santuokų, vaikų, bet visi priklausė kitiems medžiams. Susidarė "debesys" visokių tarsi ore kabančių šeimų, kurių grandinės jungėsi ir didėjo, bet nei vienas naujas darinys netiko ieškomai daliai sujungti. 

Knygų pageltę lapeliai su įrašais apie gimimą, santuoką ar mirtį skriejo į kompiuterio atmintį ir laukė savo valandos.

Jau atėjo metas, kai gamtoje medžių lapija retėjo, vėjas nešiojo pavienius, auksu nuspalvintus lapelius ir klojo kilimu po kojomis. 

 

Byrantys padriki įstorinių įrašų puslapiai su datomis vardais ir vietovardžiais buvo sisteminami ir archyvuojami, bet niekaip nesijungė tarpusavyje.

Kas nutiko mano ieškomiems žemaičių bajorams?

Gal jie atvyko iš Aukštaitijos, tolimesnių rytinių LDK žemių, Trakų ar Gardino pusės? 

Gal jų protėviai neįrodė savo bajorystės...gal sunaikintas archyvas...gal sumaišyti vardai ir pavardės bažnytiniuose dokumentuose?

Gal jie nukrito iš dangaus?

Rytas buvo lemtingas.

Skaitinėjau užsakytas bylas, verčiau virtualios knygos puslapius ir nieko nesitikėdama skaitinėjau įrašus. Po dviejų su puse valandų atsirado nuovargis, nes mirgėjo labai daug sunkiai įskaitomo teksto. Raidės išsitrynę, neryškus rašalas, išplaukęs tekstas vis labiau slėgė beviltiškumu.

...verčiu dar vieną - matau reikiamos raidės pavardę. Lape įrašyti vardai atitinka: Jonas, Nikodemas, Petras  Ignotas. Juozapas, Dominykas...negali būti. Fotografuoju kiekvieną puslapį.

Išlankstyti istorinių dokumentų lapai, su lenkimo žymėmis, anspaudais ir pageltusio popieriaus tikroviškumu tampa neįkainuojama vertybe. 

Pagaliau!

Vėliau studijuojama medžiaga stebino informacijos netolygumu ir dokumentų rinkinio turiniu. Turi būti protėvių, tėvų, vaikų vardai, su gimimo datomis, turi būti giminės medžio schema, herbas ir t. t. Šiuo atveju tarp surašytų protėvių nuo XVI a. iki vėlesnių palikuonių labai daug ko trūksta, nepilna bajorystės informacija. Tarp pateiktų vėlesnių kartų gentainių gimimo išrašų - ne visų šeimų vaikai išvardinti.

Smulkmenos ir detalės jau nesvarbu. Prie vyriškos giminės vardų, nurodyti vaikų motinų asmenvardžiai, kas labai gražiai užpildo visą gentystės piramidę. Neaišku, kodėl tarp jų bylos puslapių atsiranda vietovaržių ir asmenų, kurie niekaip nesusiję, vienintelė sąsaja - pavardė sutampa.

Prie šių įrašų dar grįšių.

Dabar laukia genealogijos tyrimo tęsinys, nes paaiškėjo trijų kartų moterų pavardės. Nauji vietovardžiai - nuoroda į giminės ištakas, atveria kelius į tikslesnę paieškų zoną.

Tikiuosi prasidės atskirų dalių jungimąsis. Į paruoštą medį sudėsiu auksinius lapelius ir sulapos vešli šakų laja.

Dabar liko malonus ir labai įdomus užbaigiamasis etapas. Jis greičiausiai, nebus lengvas, labai jau daug tų bendravardžių, bet tikiu, toliau bus lengviau. 

Daugeliui patyrusių tyrėjų tokia paieškų trukmė yra nuolatinis ir neišvengiamas reiškinys, jiems pažystamas džiaugsmas, suradus trūkstamą dalį. Tikiu, kad mano nuostabaus ryto įžvalga duos viltį tiems, kas nusivylė savo gebėjimais rasti konkretų asmenį, įrašą, ar giminės bajorystės bylą. 

Lai tai bus jūsų "vyšnaitė ant torto"! 

Gal bus rytas, vidurdienis ar vėlyva naktis.

Tik reikia išlaukti.

 

 


Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.