Patarimai - kaip išmokti skaityti senuosius archyvinius dokumentus.

Tęsiu ankstesnę temą apie senųjų dokumentų įrašus, pasitaikančią įvairovę ir jų paaiškinimus. Tai tiesiog pradžiamokslis ką tik pradėjusiems skaityti archyvines bylas.

Patarimai:

Kaip skatyti XIX - XX a. knygų įrašus rusų kalba? 

  1. Geriausia būtų pradėti nuo gimimo metrikų, jie aiškiau surašyti.

  2. Atvertę lapą neskaitykite viso teksto, bet suraskite tik svarbiausią įrašą - tėvo (patroniminę) pavardę, pvz. Narmontai (Nармонтовь).

  3. Jeigu tai XIX ar XX amžiaus kanceliarinės knygos, turinčios sugrafuotus puslapius, tuomet reiktų skaityti tokia tvarka:

a) knygos krašte yra grafa, kurioje paverčiant 90 laipsnių kampu, įrašoma tėvo pavardė, galima skaityi tik joje esančias pavardes. pvz. Narmontai (Nармонтовь).

b) antroje grafoje paprastai surašoma: krikšto data, bažnyčia, kunigo pavardė, ritualiniai tekstai ir pabaigoje paryškintas vaiko krikšto vardas pvz. Juozapas (Иосифь), todėl šios grafos nereiktų studijuoti, kol tėvai jums netinka.

c) trečioje grafoje - gimimo diena,

d) ketvirtoje - krikšto diena,

e) penktoje grafoje paprastai surašoma: krikšto data, bažnyčia, kunigo pavardė, ritualiniai tekstai ir pabaigoje paryškintas vaiko krikšto vardas - pavyzdyje Juozapas (Иосифь). Šios grafos nereiktų studijuoti, kol tėvai jums netinka.

f) geriausia skaityti tik vidurinėje (6-toje) grafoje esntį įrašą, pvz.: valstietis Telšių valsčiaus (gali būti kiti vietos patikslinimai) Juozapas ir Elžbieta iš Būdaičių Narmontai. Jeigu ieškote gentainio tereikia ties ta vieta, kur paryškinta tėvo pavardė sekti ją visuose puslapio įrašuose. Tik tuomet, kada rasite reikalingą tėvo pavardę, yra prasmė perskaityti toje pačioje grafoje esančią motinos pavardę, gimimo datą, žemiau esantį vietovardį. Suradę reikiamą asmenį, studijuokite šeštoje (e) grafoje esančią datą ir vaiko krikšto vardą, paskutinėje grafoje - liudininkus, krikštatėvius, (kartais jų pareigas, gyvenvietes ir kita).

Bet kol pavardė neužkliuvo - verčiate lapus ir nesigilinate į visą kas ten prirašyta. Taip įprasite "atsijoti" giminių pavardes. Pvz. rusų kalba gali būti tekstas: Крестьяне Игнатий и Катажина из Kорбутов Вирилов, законных супругов сын родившийся сего года, дня двадцать шестого, Лалского прихода в деревне Йодайцях. Pažodinis vertimas: Valstiečių Ignoto ir Kotrynos iš Korbutų Virilų, teisėtoje santuokoje gimęs sūnus šių metų 26 dieną Liolių parapijoje Jodaičių kaime. Tekste tradiciškai bus paryškinta patroniminė pavardė Virilos 

Vėliau, suradus giminaitį, gali tekti grįžti ir gilintis į kitų asmenų įrašus, bet gali būti taip, kad šios parapijos knygoje buvo tik vieno asmens dokumentai. Kartais tik vienas vaikas atsitiktinai pakrikštytas peržiūrimoje parapijoje ir visos knygos studijavimas tampa nelabai prasmingu. 

Kaip skatyti XIX a. knygų įrašus lenkų kalba? 

Pavyzdyje 1835 m krikšto įrašas, knygos krašte yra grafa kurioje paverstu 90 kampu įrašoma tėvo pavardė, galima skaityi tik joje esančias pavardes. Šiuo atveju Niuniavos (Niuniawow), o visame įraše neišskirtas jokia teksto dalis.

1843 metų santuokos įrašę rodykle pažymiu sutuoktinio pavardę Volodkevičius (Wlodkewicz), kraštinėje skiltyje paverčiant 90 laipsnių kampu yra sutuoktinio asmenvardis.

Kaip skatyti XVIII a. knygų įrašus lotynų kalba?

Kitaip XVIII a. pradžioje lotyniškai surašomi gimimo-krikšto, santuokų ir mirčių metrikai.

Pavyzdyje 1812 m lotynų kalba santuokos įrašų puslapis.

Knyga, kuri dar nebuvo suskirstyta į atskiras grafas apsunkina paiešką, tačiau ir tokio dokumento tekste galima rasti raktą į greitesnį skaitymą. 

Rodykle pažymiu sutuoktinio pavardę Timinskas (Tyminski), kuri paryškinta pabraukiant pieštuku. Dokumento apačioje pažymėjau vietą, kur dar kartą įrašomi sutuoktiniai. Mokantys pasirašyti čia palieka savo autografus, kiti pasižymi kryžiukais.

Pavyzdyje 1759 m santuokos įrašas, kurio krašte už brūkšnio abiejų sutuoktinių asmenvardžiai, vyro pavardė pabraukta pieštuku.

Knygos kurių kairiąjame ir dešniajame krašte yra atidalinta grafa su krikštijamo vaiko ar sutuoktinio pavarde kur kas lengviau skaitomos. Toks įrašas leidžia greičiau peržvelgi knygos puslapį ir surasti reikalingą pavardę. 

Kol nebuvo sistemos, įrašų tvarka variavo ir tame pačiame krašte gali būti grafa su krikštijamo vaiko gimimo vieta.

Pavyzdyje 1804 m lotynų kalba gimimo įrašų fragmentas, knygos šoninėje grafoje nurodyti kaimai, ne pavardės. Žinant gentainio gyvenamą vietą, galima greičiau rasti ieškomą asmenį. Pavyzdžio pirmame įraše kaimo pavadinimas pataisytas nubraukiant Žarėnai (Zorany) taisant į Paliesiai (Polesie). Šeima gyveno abiejose vietose, šio atveju vaikas gimė Paliesių bajorkaimyje, patikslinta tekste (de Aula Polesie).

Šio įrašo dalyje iš tiesų labai daug teksto, bet pačiame centre yra žodis Padre (tėvas), Anzelmas Liutikas (Anselmo Lutyk). Įgudus galima skaityti tik tėvų pavardes, o likusį tekstą praleisti. Kiek lengviau sekti įrašus tose knygose, kuriose tėvų pavardė buvo pabraukiama.

Pavyzdyje 1787 m lotynų kalba gimimo įrašų fragmentas, kuriame prieš vaiko gimimą centre nurodyti kaimai. Tiek gyvenamos vietos tiek ir tėvų pavardės išskirtos pabraukiant. Pirmoje dalyje Kielūnų kaimas (Villa Kieluny) tėvas Petras Beržanskis (Petri Beržanski).

Pavyzdyje 1700 m lotynų kalba gimimo įrašas, kuriame jokių išskirtinių ženklų. Vienintelis trumpinys padre raidė P. po jos seka tėvo vardas ir pavardė - Jonas Kirsis (Joanis Kirsis).

Ankstyvuosius XVIII a. tekstus sunkiau studijuoti ir suprasti, bet kol atkeliausite iki tolimųjų protėvių paieškos, įprasite skaityti rankraščius ir tikriausiai mano pamokėlių nebereikės.

Kitos panašios temos: Knygų įrašų apie krikštą, santuoką, mirtį įžvalgosAsmenų įvardijimai senuose dokumentuose II - dalis, Žinios apie žemės valdą, kaimą, kiemą, lauką.


Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.