Nuo ko pradėti savo giminės genealogiją

Bet kuris asmuo arba bet kuris įvykis žymimas tam tikrais dokumentais, kurie kaupiasi šeimų archyvuose, guli valstybinėse įstaigose, privačiuose fonduose ir tam skirtose saugyklose. Tokie dokumentai patvirtina asmens tapatybę, su juo susijusius įvykius ar reiškinius. Dokumentai leidžia išgauti papildomas žinias (biografijai ar metraščiui). Šie duomenys gali būti pačių įvairiausių formų: tekstai, fotografijos, garso ir video medžiaga. Pradėję domėtis giminės genealogija, savo veiklą galite suskirstyti etapais:

Pirmas etapas

Pasidairykite "aplink save", paprastai daug vertingos medžiagos galima rasti savo tėvų ar senelių namuose.

Surašykite visą informaciją apie savo šeimą, artimiausių giminių gimimo, santuokų, mirties datas ir vietas, pasižymėkite kokių duomenų trūksta.

Iliustracija. Vokiškas pasas išduotas apie 1916-1917 m, gimimo pažymėjimas 1946 m/Asmeninis archyvas.

Apklauskite gimines arba jų draugus, patikslinkite jūsų turimą informaciją. Pasidomėkite kiek ir kokių  dokumentų, nuotraukų jie turi. Nuotraukose atpažintus asmenis pažymėkite (nesugadinant nuotraukų, pažymėkite kitoje pusėje minkštu pieštuku asmenų numeraciją), arba surašykite ant paruoštų foto kopijų, skeneriu nuskaitytų kadrų, skaitmeniniu pavidalu tiesiai į laikmeną sudėtų nuotraukų.

Pasirinkite jums tinkamą variantą surinktų duomenų laikymui; sąsiuvinį, aplanką, kompiuterį, kartotekos dėžę, informacijos saugojimo įrenginius (fotoaparatą, optinę duomenų laikmeną-diskąatmintuką ir kita). Neapsiribokite kaupimu kompiuteryje, internete, patikimiau laikyti papildomą variantą popieriuje. Surinktus duomenis suklasifikuokite; pagal gimines (tėvo, motinos, senelių tėvo tėvo, tėvo motinos ir t.t.).

Giminės medžiai. Pagal surinktą medžiagą yra sudaromi šeimų genealoginiai medžiai arba genealoginės schemos. Tai yra šeimos, giminės ar visos gentystės, kartų eilė, pavaizduota medžio pavidalu.

Pasidomėkite giminės medžių programomis. Pasirinkimas platus, yra programų lietuvių kalba ir nemokamų. Išbandykite jas, pasirinkite jums patogiausią. Mėgstantiems piešti pirmąjį medį galima nusipiešti pačiam, arba sudaryti paprastą schemą su lentelėmis ir rodyklėmis.

Pasiruoškite savo kartotekos lapus, kuriuos pastoviai pildysite.

Nenusiminkite, jeigu apie savo gentainius turite labai mažai informacijos . Tai tik pradžia, nes jūsų giminės lobynas laukia kol bus surastas. Ženkite drąsiai į šį naują atradimų pasaulį.

Iliustracija. Gimimo išrašas iš RKB bylos. 1946 m./Asmeninis archyvas.

Rekomenduojamas klausimynas

  1. Apklausos metu pravartu turėti sudarytą anketą "klausimyną“ tam kad įtraukti visus faktus, susijusius su Jūsų šeimos biografija.

  2. Tai nėra sudėtinga: vardas, pavardė ir tėvavardis, metai ir gimimo vieta, kas yra jų tėvai (asmenvardis, gimimo metai), brolių ir seserų vardai (jei yra), gimimo datos, profesijos ...

  3. Kruopščiai susirašyti visą informaciją, net jei faktai ir prieštarauja vienas kitam. Žinoma, tik asmeninio pokalbio metu Jūs galėsite apskritai rekonstruoti šeimos istoriją, kuri yra išlikusi jų atmintyje. Paprastai prisimenama ne daugiau nei keturių kartų gyvenimai.

  4. Pasižymėti, kokios informacijos apie kiekvieną asmenį dar trūksta, numatyti kur galima ją rasti.

  5. Tolimesnius giminaičius galima apklausti laiškais, telefonu, interaktyviai. Tačiau apsilankymas jų namuose ne tik suteiks galimybę pabendrauti su senei matytais giminėmis, bet padės užmegzti naujus giminystės ryšius. Asmeninio kontakto privalumas –  galimybė peržiūrėti šeimos relikvijas, fotografijas, dokumentus.

  6. Reikia išbandyti visus galimus būdus surinkti išsibarsčiusius faktus apie šeimos istoriją. Išsiuntus laiškus atsitiktinai surastiems giminaičiams internete, ar per pažįstamus galima gauti išsamius pasakojimus apie nutolusius gentainius. Taip surinkti faktai gali būti netikslūs, net klaidinantys, todėl į juos reikia žiūrėti atsargiai - tik kaip menamus. Pasitaikydavo atvejų kada net pasuose būdavo keičiamos datos, asmenvardžiai, todėl tik gimimo dokumentai gali patikslinti duomenis.

  7. Atminkite, kad bet kokia, net klaidinga informacija yra naudinga.

  8. Ir dar, gali būti tokių šeimos narių, kurie nenori dalintis išsamia informacija apie save, kurią kitaip sunku rasti. Nenusiminkite, tiesiog palikite tuščią laukęlį su užrašu "tikslinti ateityje" , arba pažymėti - "nėra informacijos".

  9. Apklausoms galite naudoti mano paruoštas anketas skyriuje: "Nemokami sablonai".

Antrasis etapas

Tai – ilgas ir kruopštus darbas su archyvine medžiaga.

 • Kiekvieną arkivyskupiją ar vyskupiją sudaro dekanatai ir parapijos. Ieškant savo šeimos šaknų galima kreiptis į parapiją, kurioje yra gyvenę protėviai. Tačiau tai naudinga tik tuomet, kai yra tiksliai žinoma parapija. Jei tokių žinių nėra, naudingiausia kreiptis į Lietuvos istorijos archyvą. Bažnytiniai krikštų, santuokų, mirčių metrikai saugomi Lietuvos valstybės istorijos archyve (LVIA). Čia sukauptos beveik visų Lietuvos bažnyčių 1599-1941 metų gimimo, santuokos ir mirties metrikų aktų knygos.

 • Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje - bažnytinių institucijų fondai (pvz., Vilniaus katedros kapitulos ir archivyskupo archyvų dalis, 1387 m.-XX a. vid.), LDK didikų Sapiegos giminės archyvo dalis (XVII-XIX a.), kai kurių Lietuvos dvarų archyvų fragmentai (XV-XX a.). Rankraščių skyriuje taip pat saugomi žymių Lietuvos mokslininkų, akademikų, daugumos XX a. Lietuvos istorikų, rašytojų, architektų ir kitų archyvai. Tačiau šie fondai daugiausia gali pagelbėti tyrinėjant kilmingesnių, žymesnių žmonių genealogijas.

 • Lietuvos nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus rankraščių kolekcijoje yra sukaupti asmenų archyvai, bažnytinių žinybų fondai, dvarų fondai.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas. Adresas: Mindaugo g. 8, Vilnius.


6 komentarų

 • Domina bet nezinau nuo ko pradeti

  Jonas
 • Sveiki, Vitaliau,
  Kartais sunku nugalėti kliūtis, nesklandumus ir net tarpusavio prieštaras. Bet viskas įmanoma, jeigu pavyks, gal būt prisijungs daugiau giminių ir paieškos pajudės iš to užstrigusio taško. Niekas nedraudžia kiekvienam susirasti savo šaknis, tik gaila, kad tenka kartoti kažkieno nueitą kelią. Parašykite el-paštu apie savo gentainius, pagalvosime kokią išeitį galima rasti.

  Elena
 • Sveiki..aš irgi su giminaičiais kurėm medį..kai kur ir užstrigo man .nes viena teta turi ir herbus ir medį toliau.bet neduoda duomenų..tik davė viena prosenelio vestuvių pažymą,anūkus-mano močiutę žinau ir prieš tai esančius giminės kapuose Žiežmarių ir bažnyčios Pertro ir Povilo Vilniuje fundatoriai statyboje buvo Zaikauskai.pries Pacus prie pat įėjimo lenta yra..ir viskas…toliau nerandu kur ir kas.nes daug kas jau mirę ir info užstrigo,žiaunai iš močiutės kažkada sakiusi kad surišta mūsų giminės vystymosi istorija su Venecijos Dožų rūmų giminę..kur ir kaip gavosi stop

  Vitalis
 • Sveiki..aš irgi su giminaičiais kurėm medį..kai kur ir užstrigo man .nes viena teta turi ir herbus ir medį toliau.bet neduoda duomenų..tik davė viena prosenelio vestuvių pažymą,anūkus-mano močiutę žinau ir prieš tai esančius giminės kapuose Žiežmarių ir bažnyčios Pertro ir Povilo Vilniuje fundatoriai statyboje buvo Zaikauskai.pries Pacus prie pat įėjimo lenta yra..ir viskas…toliau nerandu kur ir kas.nes daug kas jau mirę ir info užstrigo,žiaunai iš močiutės kažkada sakiusi kad surišta mūsų giminės vystymosi istorija su Venecijos Dožų rūmų giminę..kur ir kaip gavosi stop

  Vitalis
 • Sėkmės, rašykite, klauskite.

  Elena

Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.