Kaip išmokti skaityti archyvinius įrašus? Pradžių pradžia.

Kaip jūs įveikiate tas knygas? Knygoje yra 150 lapų, o mane jau nuo vieno puslapio neviltis apėmė. Neįmanoma įsikirsti į tą rašyseną. Tiek daug prirašyta!

Tokie ir panašūs klausimai - dažniausiai pasiekia mane. Pagaliau nutariau parašyti tiems, kas pirmą kartą atsivertė atchyvinės knygos puslapį.

 

Taip, iš tiesų, tokie puslapiai atrodo neįveikiama užduotis, juose daug nesuprantamo rankraštinio teksto.

Patarimai:

  • Geriausia būtų pradėti nuo gimimo metrikų, jie aiškiau surašyti.

  • Atvertę lapą, neskaitykite viso teksto, bet suraskite svarbiausią įrašo vietą - tėvo pavardę.

Kur gi ta pavardė?

Iki XIX a. pradžios lotyniškai surašomų krikšto metrikų puslapiai gali būti įvairūs. Raštvedybai nepritaikytose knygose, kuriose nėra grafų, išsirinkti reikalingus gentainius nėra lengva.

Knyga, kuri dar nebuvo suskirstyta į atskiras skiltis, tačiau kairiąjame krašte yra paverstas šoninis įrašas. Jame krikštijamo vaiko vardas ir pavardė - kas labai palengvina paiešką. Toks įrašas leidžia greičiau peržvelgi knygos puslapį ir surasti reikalingą pavardę.

Pavyzdžiui: 1804 m gimimo-krikšto įrašai, puslapio kairiame krašte paverstų 90 laipsnių kampu įrašyta tėvo pavardė.

Kitose knygose kiekvieno vaiko gimimo įrašas gali būti atskirtas ištisiniu brūkšniu, arba vietovardžiu. Beveik visada jis yra pradedamas krikšto data, visa kita dalis - ištisinis tekstas. Atrodo jame labai daug prirašyta, bet pačiame centre yra žodelis Padris (lot.) tėvas, pvz. Patris Petri Beržanski (lot.) pabraukta pavardė. Įgudus galima skaityti tik tėvų pavardes, o likusį tekstą praleisti.


Pavyzdžiui: 1787m. lotyniški gimimo-krikšto įrašai, kuriuose peštuku pabraukra tėvo pavardė.

Pavyzdžiui: 1808m. lotynų kalba gimimo-krikšto įrašas, kuriame neišskirta tėvo pavardė. Rodykle pažymėtas žodis - Parde.

Daug paprasčiau skaitomi įrašai su atidalinta grafa, nes joje - krikštijamo vaiko pavardė.

Iliustracijoje gimimo įrašo lotynų kalba fragmentas. Centre pabraukta tėvo pavardė - Stanevičius (lot. Staniewicz), bei keirėje skiltyje įrašyta svarbiausia informacija: vaiko vardas, pavardė ir gimimo vieta (kaimas).

Jeigu tai XIX ar XX amžių kanceliarinės knygos, turinčios sugrafuotus puslapius, tuomet reiktų skaityti tokia tvarka:

a) knygos krašte yra grafa kurioje paversta 90 kampu įrašoma tėvo pavardė, galima skaityi tik joje esančias pavardes.

b) antroje grafoje - eilės Nr.

c) trečioje - gimimo diena.

d) ketvirtoje - krikšto diena.

e) penktoje - paprastai įrašoma: pilna krikšto data, bažnyčia -  kurioje krikštijamas vaikas, kunigo pavardė, ritualiniai tekstai ir pabaigoje vaiko krikšto vardas, todėl šios grafos nereiktų studijuoti, kol tėvai jums netinka.

f) šeštoje, svarbiausioje - tėvai (arba tik vienas jų) ir šeimos gyvenama vieta.

 g) septintoje - krikštatėviai.

Geriausia skaityti tik vidurinėje (f) grafoje esntį įrašą, jame paprastai rašomas (lenkų, rusų arba lietuvių kalba) panašus tekstas:

Valstietis (bajoras, miestietis ar kitas luomo prierašas) Šiaulių dūmos (gali būti valsčiaus) Vincentas ir Barbora (motinos mergautinė pavardė) ir tėvo - Pavardaitis. Sudėtinga nustatyti centre esančias tėvų pavardes, kai jos niekaip neišskirtos, bet palengva galima atsekti.

Iliustracijoje gimimo įrašo rusų kalba fragmentas, centre tėvo pavardė Jakubaitis (Якyбaйmись). 

Kiek lengviau, jeigu tėvo pavadė yra išskirta iš bendro teksto, ją pabraukiant, iškeliant už įrašo lauko ar kitaip paryškinant.

Iliustracijoje gimimo įrašo lotynų kalba fragmentas. Centre didesnėmis raidėmis paryškinta tėvų pavardė - Šakurskių (rus. Шакурcкихь), bei keirėje skiltyje įrašyta pavardė.

Jeigu ieškote gentainio, tereikia ties ta vieta, kur paryškinta tėvo pavardė, sekti ją visuose puslapio įrašuose. Tik tuomet, kada rasite reikalingą tėvo pavardę, yra prasmė perskaityti toje pačioje grafoje esančią motinos pavardę, vaiko krikšto-gimimo datą, vietovardį, krikštatėvius ir kt.

Suradę reikiamą asmenį, studijuokite: 

f) grafoje esančią datą ir vaiko krikšto vardą,

g) grafoje perskaitysite tėvų asmenvardžius, vaiko gimimo vietą,

h) grafoje - liudininkus, krikštatėvius, jų pareigybes, gyvenvenamas vietas ir kita, kas gali būti įdomu, svarbu.

Bet, kol pavardė neužkliuvo - verčiate lapus ir nesigilinate į viską, kas ten prirašyta. Taip įprasite "atsijoti" giminių pavardes.

 

Vėliau, suradus giminaitį gali tekti grįžti ir gilintis į kitų asmenų įrašus, bet gali būti taip, kad šios parapijos knygoje buvo jums svarbūs tik vieno asmens dokumentiniai įrašai. Kartais tik vienas vaikas buvo atsitiktinai pakrikštytas peržiūrimoje parapijos knygoje ir visų įrašų studijavimas tampa nelabai prasmingu. Plačiau apie tai: "Knygų įrašų apie krikštą, santuoką, mirtį įžvalgos".

Kiekvienam prieinamas šaltinis - Virtualioje kultūros paveldo sistemoje sukurtas RKB archyvas, kurio bylų paieška vykdoma per - epaveldas.lt

Įveskite parapijos pavadinimą (kilmininko linksniu) ir spustelėję kategoriją "Tekstas" gausite visą RKB metrikų archyvą internete. Jeigu žinote bent apytikslę giminaičio gimimo data, pasirinkite bylą ir keliaukite per puslapių įrašus.

Kaip skaityti istorinius tekstus, apie terminus ir ktas genealogijos temas rašau tam skirtuose blog'o puslapiuose.


2 komentarų

  • Linkiu surasti visą giminės genealogiją, sėkmės!

    Elena
  • Ačiū, labai reikalingos nuorodos ir paaiškinimai. Tikiuosi, kad pasiseks susirasti “savuosius. Fausta”

    Fausta

Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.