Gentainių paieškos už namų slenksčio

Medžiagą apie savo giminaičius ir protėvių šaknis renkame iš visų galimų informacijos šaltinių. Pradėję domėtis giminės istorija, dairomės galimų vietų ir asmenų, kurių dėka būtų galima papildyti savo žinias

.

Kiekvienas mūsų daugiau ar mažiau mėgsta pažintines keliones, gal būt atostogaujant, pravažiuojame maršrutais arčiau buvusių tėvonijų, protėvių gimtinių.

Keliaudami ar viešėdami pas draugus, gimines nepatingėkime stabtelėti gretimuose kaimuose, nedidelėse gyvenvietėse ar miesteliuose. Pirmiausia nepamiškime paklausinėti senolių, giminių, net pakelėje sutiktų vietinių apie jums rūpimus asmenis, kaimus ir vietovardžius.

Jeigu pasiruošėte specialiai paieškų kelionei, ji gali būti panaši į mažą etnografinę ekspediciją. Vienu metu galima aplankyti muziejus, archyvus, bažnyčias, kapines, o kartu ir gimines.

Ko gali prireikti tokiai ekspedicijai?

  1. Išvykai pasiruoškite rašymo priemones. Jeigu rašote tradicinėmis priemonėmis popieriuje - geriausi rinktis rašiklius paženklintus ,,Dokument”, arba ,,Permanent” užrašais, tai jums garantas, kad įrašai greitai nenubluks, neišnyks. Jums reikės popieriaus užrašams (bloknoto, sąsiuvinio, paruoštų apklausos lapų).

  2. Pasakojimams įrašyti galima naudoti diktofoną, nešiojamą kompiuterį, išmanųjį telefoną ir kitas jums patogias technologijas. Taip pat reikalingas fotoaparatas ( tik nepamiškime fotografuojant senus dokumentus ir muziejų ekspozicijose blykstė nenaudojama). 

  3. Būtina pasiruošti galimus klausimus t.y. klausimyną su grafomis: vardas, pavardė, gimimo, santuokos, mirtis datos, vietos ir pastabų skiltį, numatyti aptariamas temas. Esu pastebėjusi, kartais kalbos nukrypsta netikėtu kampu ir svarbiausi klausimai gali likti neatsakyti.

  4. Turėkite aplanką, dėžutę skolinamiems dokumentams, foto nuotraukoms sudėti. Svarbu viską saugiai transportuoti, jeigu nepavyktų gauti kopijų. (Kiekviename miestelyje didesnėse parduotuvėse atliekamos kopijos, todėl galima negaišti vežiojimui laiko).

  5. Lankantis kapinėse gali prireikti šepetėlio paminklų įrašams nuvalyti (istorinis akmuo dažnai būna apsamanojęs, arba padengtas storu apnašų sluoksniu, todėl neįskaitomas). Gerai būtų turėti kreidos, neįskaitomo teksto, iškalto akmenyje, išryškinimui. Reljefą lengviau perkelti į popieriaus lakštą minkštu pieštuku, anglies gabalėliu, tekstas išryškėja.

  6. Kartais gali prireikti kastuvo, visai ne tam apie ką pagalvojote (po žeme informacijos nerasite), bet pati esu susidūrusi su nugriautais, sudaužytais paminklais, norint juose perskaityti tekstą, reikia pakelti, atversti akmenį. Jeigu rasite metalinį kryžių arba lentelę ant žemės, žolėje pasistenkite pakelti, atremti, kad nerūdytų ir geriau išsilaikytų. Taigi, tokiu būdu aptvarkomas kapas, jei ne giminaičio, tai gal jo buvusio kaimyno, draugo.

Ką galima nuveikti tokios išvykos metu?

 • Aplankydami giminaičius, surašykite visą jiems žinomą informaciją: datas, vietoves, vardus ir pavardes. Gal būt sužinosite faktus apie giminių emigraciją, žuvimo, palaidojimo laiką ar vietą, trėmimus, mokyklas, apdovanojimus, darbo vietas, dalyvavimą visuomeninėje veikloje, organizacijose. Dažnai pas žmones galima rasti surinktas iškarpas iš laikraščių, kitų leidinių apie garsesnius asmenis, neįprastus įvykius ir kitokią informaciją. Nepamirškite paklausti: ar buvo giminaitis pavadintas kieno nors garbei, ar kas buvo išvykęs, keliavo, atvyko iš kitos šalies, ar žino kokių toje kitoje šalyje likusių giminaičių, kaip su jais susisiekti, gal prisimena darbo vietas, kiek už tai mokėjo algos, kiek gaudavo dienpinigių, ar turėjo pinigų mokslo metais, kaip poros susipažino, piršosi, kur tuokėsi, įdomios draugystės istorijos. Gal senoliai nori dalinti patarimus ateinančioms kartoms, pamokymus, palinkėjimus.

 • Aplankykite kapines, laidotuvių, Vėlinių metu tvarkant artimųjų kapus, apeikite kapines, paieškokite informacijos apie gimines. Paprastai paminkluose iškalti vardai, pavardės, gimimo ir mirties datos. Jos gali būti netikslios, bet visa užfiksuota informacija pravers ateityje. Gerai būtų turėti kapinių išdėstymo planą arba jį sudaryti vietoje.

 • Popieriaus lape padalinkite kapines į lengvai atskiriamus blokus, o šiuos- į smulkesnes eiles. Plane pažymėkite koplyčias, ryškesnius paminklus, vartus, tvoras ir t.t. takelius galite sudėti kaip skiriamąsias linijas. Schemoje svarbu pažymėti surastus giminės kapus ir plano apačioje surašyti kur kas palaidotas. Būtų labai vertinga kapinėse nufotografuoti bent senesnius antkapius, jei užrašai išdiltų, liktų nuotraukos. Nurašydami informaciją nuo antkapių (pavardes, vardus, gimimo, mirties datas, kitus įrašus esančius ant antkapio, greta esančių palaidojimų informaciją). Plane pažymėkite skaičiais kapus, didelių kapinių net jūsų sudaryto kvartalo ar eilės numerį. (Fotografuojant išmaniais įrenginiais paprasčiau, informacija sisteminama automatiškai).

 • Aplankykite bažnyčias, apžiūrėkite kitas mieste, ar miestelyje esančias kapines. Net nedideliuose miesteliuose ir bažnytkaimiuose būna kelios kapinės. Išsiaiškinkite ar nėra senesnių kapinių, prie bažnyčių, kitoje miesto dalyje. Gal būt jose rasite jums nežinomų artimų arba tolimų giminių įrašų.

 • Patikrinkite konkrečios bažnyčios, kurią lankėte pavadinimą, adresą bei pastabas apie ją apskrities rajono ar miesto puslapyje. Pasidomėkite kokių ten galima rasti įrašų, informacijos.

 • Aplankykite kraštotyros muziejus, gal būt savo fonduose jie turi įdomios medžiagos apie jūsų giminės iškilesnius žmones, gyvenamas vietas (dvarus, ūkius), visuomeninę veiklą, tarnybas (pvz. buvusius mokytojus, valdininkus, tarnautojus). Daug įdomios informacijos rasite ekspozicijose, nes ten sukaupta informacija apie karus, sukilimus, šventes ir kasdienį krašto gyvenimą. Gal būt žemėlapiuose rasite protėvių valdose buvusią fronto liniją, arba foto nuotrauką, kurioje užfiksuotas išlikęs dėdės namas, arba senelio pasakojime minėto mokytojo portretas. Žinote, kad vienas protėvis buvęs rekrutu, iliustraciją kaip jis galėjo būti apsirengęs, rasite stende.

 • Apsilankykite archyvuose, pasiteiraukite apie skaityklų darbo laiką, užsakymų sąlygas, terminus, taisykles, apmokamą ir nemokamą informaciją.

     

    LVIA mikrofilmų skaitykla 2002 m/Foto iš asmeninio archyvo.

 • Visą surinktą informaciją surašykite pažymėdami kur, kada ir ką radote. Datuota medžiaga ateityje taps jūsų archyvu, nes po 20 metų visi jūsų įrašai jau bus istorija. Labai svarbu detaliai žymėti visą ekspedicijoje surinktą informaciją, taip pat dirbant su knygomis archyvuose ir internete. Knygos, mikrofilmai, skaitmeniniai dokumentai turi savo žymių sistemą, todėl būtinai reikia susirašyti: dokumento pavadinimą, metus, fondą, puslapį. Kitaip neišvengsite painiavos.

 • Grįžę į namus iš karto sutvarkykite surinktą medžiagą. Nenumeskite į kampą, ar stalčių laisvesnei dienai. Surūšiuokite iš karto, aprašykite, bent laikinai padėkite į saugią vietą. Kiek esu pati patyrusi, vėliau - tai gali būti po metų, o praėjus tiek daug laiko būtų sunku surašyti detales. Dar blogiau jei keli lapai kažkur dingsta, gaištamas laikas paieškoms.

 • Savo medžiagą suklasifikuokite, pažymėkite aplankytų vietų ir kapinių pavadinimą, kaimą, gyvenvietę, seniūniją bei rajono savivaldybę.

 • Užrašykite aplankytą vietovę, gatvių pavadinimus (kad būtų lengviau rasti); jei nėra gatvių pavadinimų, kitų nuorodų, nurodykite kaip ten patekti, aprašykite kelius, kryptis, žymes (didelis akmuo, pakelės ąžuolas, gyvenamoji sodyba - kurioje klausėte kelio).

Sėkmingos kelionės!


Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.