Negiminiški ryšiai genealogijoje

Skaitau forume klausimą: “Ar vartotina sąvoka “netikras pusbrolis”? Kai tas pats tėvas, tik skirtingos motinos, kraujo ryšys per tėvą. Ar vartotina sąvoka tiesiog pusbroliai? Na, “netikras brolis” yra kaip ir aišku. Tačiau “netikras pusbrolis” iš esmės negali būti, nes bet koks pusbrolis giminiškai susijęs per tėvą arba per motiną. Todėl formaliai nei patėvio, nei pamotės giminaičiai nėra giminaičiai“. Dilema…

Atsakymas, manau, tradicinis: “Koks skirtumas? Pusbrolis - arba tėvo, arba motinos. Giminių ratas gali būti labai platus: broliai, seserys, pusbroliai, antros, trečios eilės pusbroliai, giminaičiai. Jie visi yra giminės. net ir tie, kurie yra tik "devintas vanduo nuo kisieliaus". Visi Lietuvoje yra giminės, nes Lietuva yra švogerių kraštas”.

 FOTO NUOTRAUKA Autorius:  Data: 2012-08-01, 08:45

Amžinos posūnių ir podukrų problemos antrinėje šeimoje, Apie paliktus našlaičius, piktas pamotes prikurta pasakų, surimuotos graudžios dainos. Tiesa, kažkodėl apie patėvius tautosaka nutyli. Povaikių bendras gyvenimas su patėviais ir pamotėmis mažiausiai rūpi genealogams, bet į tėvo ar motinos gyvenimą ateinantis naujas (svetimas) žmogus tikra giminės istorijos mįslė. Nei viena epocha nežinojo kaip ta situacija atrodė iš vaiko pozicijos.

Gal dar viena skriauda - šiandien be gailesčio išbraukti šį vaiką iš savo giminės medžio.

Kas genealogijos tyrime yra giminės ir kurie šeimos nariai nesusiję jokia giminyste?

Čia diskusija apie šeimą ir apie šeimyną, kurią sudaro daugiau nei kraujo giminės. Lietuviai gyveno šeimynomis ir surašymuose tas labai ryšku; motina, seserys, broliai, žmona, vaikai, samdiniai ir jų šeimos. Giminės istorija jungia ne tik giminiškus ryšius. Juk žindyvė galėjo būti paprašyta, nusamdyta moteris, bet ji galėjo vaikui lemti jo sveikatą, kartais išgyvenimą.

Tai kraujo ar pieno liniją vesime?

Daugybė žmonių klausia: kur medyje dėti “netikrus” brolius ir seseris? Vieniems kyla klausimas, kitiems ne. Čia apie tradiciją, gentystę, ji nevienalytė, o kam sunku sudaryti dvigubus giminystės ryšius, konsultuoju.

Genealogai susiduria su subtiliais klausimais, nes yra įvaikinimas - vaiko gimimas iš nesantuokinio ryšio ar iš neteisėto sutuoktinio. Todėl genealogija apima ne tik asmenų ryšius, bet ir tai, kaip šie ryšiai sujungti.

Į kurią medžio šaką dėti tokį vaiką - jeigu po santuokos gimė 8 vaikai, bet 1.5 metų prieš santuoką gimęs nesantuokinis vaikas, tėvui mirus prirašytas esantis jo? Šeimos ar asmeniniu sprendimu priimtas vaikas savu? Gal tai tikrai ikisantuokinis tų pačių tėvų vaikas?

Negiminiški ryšiai genealogijoje - atskira tema, pvz. duktė netikra - įvaikė, moteriškos lyties asmuo, įvaikinta įtėvių, posūnis - sūnus vyro (žmonos), iš ankstesnės santuokos.

Yra ir kita ryšio jungtis tai krikštamotė - motina krikšto metu, arba žindyvė - maitintoja, slaugytoja.

Visi jie šeimynos, ne šeimos dalis, bet giminės istorijos dedamoji - visi buvę santykiai, ir tik nuo jūsų požiūrio priklauso į kurią lentyną ką dėsite.

Negiminiškų ryšių įvardijimai:

 • Duktė, netikra - įvaikė, moteriškos lyties asmuo, įvaikinta įtėvių (asmuo, prisiimtas įvaikinimo būdu).

 • Sūnus, netikras - įvaikis, vyriškos lyties asmuo, įvaikintas įtėvių (asmuo, prisiimtas įvaikinimo būdu).

 • Dėdė - svetimas žmogus, vaikui, tetos vyras.

 • Krikštamotė - motina krikšto metu.

 • Motina netikra - motina įvaikinto vaiko.

 • Žindyvė - maitintoja, slaugytoja.

 • Pamotė - ne gimtoji motina, netikra motina, tėvo žmona vaikams iš ankstesnių santuokų

 • Krikštatėvis - tėvas krikšto metu.

 • Tėvas netikras - tėvas įvaikinto vaiko.

 • Patėvis - motinos kitas vyras, vaiko patėvis, netikras tėvas, antrasis motinos vyras pirmojo vyro vaikams

 • Podukra - dukra vyro (žmonos), iš ankstesnės santuokos.

 • Posūnis - sūnus vyro (žmonos), iš ankstesnės santuokos.

 • Visi broliai ir seserys iš skirtingų tėvų,  kiekvienas sūnus ir duktė kitiems ne tų pačių tėvų vaikams.

 • Krikštasūnis - sūnus krikštatėvių.

 • Krikštaduktė - duktė krikštatėvių.

 • Krikšto brolis – krikštatėvių sūnui.

 • Krikšto sesuo – krikštatėvių dukrai.

 • Įdukra - įvaikė, įdukrinta. Priimta į šeimą, negiminiška duktė. įdukrinta, prisiimta dukters teisėmis svetima mergaitė.

 • Posūnis netikras sūnus, įvaikis - vyriškos lyties asmuo, įvaikintas, įtėvių netikras sūnus, žmonos ar vyro sūnus iš ankstesnių vedybų.

Vaizdingas posakis: “Tėvo brolio berno brizgelo pamauto posūnis (labai tolimas giminė)”.

Sudarydami giminės medžius vargu ar perprasime praėjusio laiko šeimos santykius, vaikų padėtį ar giminystės laipsnį, dar labiau nustatytus atstumus tarp visų šeimos narių. Bet būkime teisingi, visi archyvuose surinkti, net ir negiminiškais ryšiais susiję asmenys, istoriškai yra susiję su mumis.

Pasisekė, jei atsekėte bent dalį savo giminės istorijos.


Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.