Mokyklos programai skirtas giminės medis

Jau keli metai mokiniai kviečiami dalyvauti respublikiniame projekte „Giminės medis".

Iliustracija ktkc.lt/2019/11/29

Vaikai natūraliai tampa savo šeimos metraštininkais, jiems tenka apklausti giminės, šeimos narius, domėtis svarbiais jų gyvenimo įvykiais, užrašyti tėvų, senelių ir kitų giminaičių gimimo, santuokų, mirčių datas, gyvenamąsias vietoves. 

Nupiešti ir pateikti savo šeimos genealoginį medį, kuriame sukomponuoti šeimos nariai, gali ne kiekvienas vaikas. Kartais ir tėvams ši užduotis tampa sunkiu išbandymu.

Pradinukams nėra lengva suvokti giminių kartas, sudėti asmenis pagal jų gimimo datas, sukomponuoti tėčio ir mamos gimines į vieną medį.

Pasirodo mano pagalba svarbi ir tokiems pradedantiesiems. Gavau užsakymą sukurti 20 asmenų vienos šeimos giminės medį, kurį vaikas galėtų pristatyti mokykloje.

Suprantama jis kartu su tėvais apklausos būdu sudarė visų svarbiausių narių sąrašą. 

Sutarėme, kad mano sukurtas medis bus tik meninis pagrindas vaiko užduočiai įgyvendinti. Paruoštame projekte buvo du variantai: vienas užpildytu tekstu, kitas - tuščiomis lentelėmis. Mokiniui tenka pačiam įrašyti savo senelių, tetų, dėdžių, tėvų, brolių ir pusbrolių vardus ir pavardes.

Devynmečiui didelė atsakomybė visus tvarkingai surašyti, nesugadinti spaudinio. Jo darbas ir artimųjų pastangos prisidedant - tikras nuostabaus benrdadarbiavimo momentas, tikriausiai smagus visai šeimai.

Tikiu, originalus visų mūsų projektas puoš ir džiugins šeimos namus. 

 


Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.