Giminės medis ir ginkluotė

 

Kilmingumas LDK buvo bene viena svarbiausių vertybių. Kilmė buvo siejama ne tik su herbo turėjimu, bet ir su žymiais protėviais, vietove, iš kurios jie kilę.

Gilinantis į istorinių leidinių iliustracijas, sužinome, kad anksčiau tokio pobūdžio kompozicijos puoštos kaspinais su legendomis ir panigirikomis, aukštumo, didingumo ir kilnumo simboliais - kalnų piešiniais, pusmėnulio, žvaigždžių simboliais su nuorodomis į dangiškas vertybes. Pavyzdžiui, komponuojami dangaus kūnai tarp jaučio ragų, taip apeliuojama į dermę, skambančią tekste "ir nešti tėvynės naštą, ir šviesti kartu pasirengę".

Kuriamus simbolius lydėjo iškalbingos panegirikos: “Išsigelbėjimą ir patikimumą nešu”, “Santarvė svarbesnė už jėgą”, “Strėlėmis nešu išganymą”.

Iliustracija: Polubinskių giminės medis 1672 m.“Mundus emblematum: XVII a.”

Bajorų palikuonių medžiai turi savo simbolius ir ženklus, pats augalas siejamas su žeme iš kurios išaugo visa giminė. 

Genealoginė giminės istorija buvo vaizduojama augalų, dažniausiai medžių simboliais, kurie išauga iš gimtos vietos ir sužydi. Radvilos Našlaitėlio - Lauro medis simbolizuoja dorybę ir šlovę, Pacų - Riterių Lelija pavirsta genealoginiu medžiu, su jį lydinčiu leitmotyvu: (”Gyveno, buvo naudingas, žydėjo”).

Svarbiausias elementas - giminės herbas 

Įkomponuoti herbai į laurų vainiką, puošti šalmo, skydo, plunksnų elementais, kurių formos kito kievienoje epochoje. Healdinių spalvų deriniai ir alegorinių figūrų įvedimas į istorines kompozicijas - nuosekli meninio piešinio raida, nutrūkusi XX a. kartu su luomų panaikinimu ir poreikiu tęsti tokio pobūdžio kurybą. 

Šais laikais buvusių bajorų palikuonių giminės medžio projektas gali būti sudarytas iš visų palikuonių kartų, pradedant nuo tolimiausio protėvio, įvardinto jo bajorystės byloje, iki XXI amžiaus - jauniausios kartos. 

Priklausomai nuo to, kada paminėtas pirmasis giminės pradininkas, gali būti sukurta 15-16 kartų eilė.

Kaip neretai pasitaikantis faktas, paveldimas kariškių buvimas kiekvienoje giminės kartoje, tarsi pratęsia pirmtakų amžiną priesaką - kovoti už tėvynę, šeimą, garbę.

Būtina nepamiršti, kad be didiko privilegijų ir garantijų, tuomet svarbi jį lydinti asmens dorybės samprata, suvokiama kaip galimybė tarnauti Tėvynei ir rūpintis jos gerove. Toks asmuo privalėjo būti išsilavinęs, išmintingas, turėti karinį sumanumą.

Projektuodami bajorų kilmės Lietuvos karininko giminės medį, rėmėmės ginkluotės iliustracijomis ir praturtinome piešinį kovų vaizdais.

Tokia giminės medžio interpretacija - šiuolaikinė kompozicija, tarsi istorinės knygos lapas su išlikusiais pilies griuvėsias ir karių pulkų rikiuotėmis. Pageltusio popieriaus lape gražiomis kartų eilėmis rikiuojasi giminės medžio šakos. Simbolinis giminės medis yra vešlus ir gyvybingas.

Vyriausias gentainis, kurio amžius artėja link 100, sulaukė ne tik gausių atžalų, bet ir surinktos tolimųjų Žemaitijos protėvių genealogijos, atkurtos giminės istorijos.  

Argi ne geriausias paminklas garbingai praeičiai?

Parengta pagal Mundus emblematum: XVII a. Vilniaus spaudinių iliustracijos. Jolita Liškevičienė.Vilnius 2005.


2 komentarų

  • Brangiausias individualus projektas su rankų darbo dekoru, kaligrafija ir reljefiniais elementais kita puošyba. Grafinėmis programomis sukurti variantai su pieštu, fotografuotu medžiu fone pigesni.

    Elena
  • Sveiki kiek man kainuotų pasidaryti ką jūs siulote

    Ričardas

Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.