Ar jau galima piešti giminės medį?

Daugeliui pasirodys - keistas klausimas.

Noriu ir piešiu.

Iliustracija. Eskizas. Giminės vardų medis.

Pastebėjau, yra paplitusi klaidinga nuomonė, kad šeimos medžiai yra lengvai sukuriami, galima kreiptis į specialistus ir jie tuoj pat viską atliks už mus.

Arba, kad internete galima rasti stebuklingą programą, kuri akimirksniu sudarys virtualią medžio schemą.

Kita grupė žmonių - jau padirbėjusi prie savo giminės šaknų, turinti pakankamai istorinės medžiagos, pagal kurią gali sudaryti schemą, arba piešti giminės medį. Tokie užsakovai, patyrinėję medžių pavyzdžius, jau turi idėjų kaip būsimas giminės medis turėtų atrodyti.

Lietuvoje dažniausiai medžio sudarymui ruošiamasi artėjant šeimos renginiams, tradiciniams giminių susitikimams, artimųjų jubiliejams, šeimos šventėms.

Nuostabu stebėti, kada giminės medžio procesas vyksta nuosekliai, jo sudarymui rengiamasi iš anksto, kantriai renkama medžiaga, net numatoma vieta jo eksponavimui.
Pirmą kartą bendraujant su dailininku, kartais nustembama, kad iki medžio piešinio ir eskizų pradžios prireikia dar kelių savaičių ar net mėnesių. Vyksta jau surinktų duomenų patikslinimas, galimi papildomi archyviniai tyrimai, XIX a. duomenų atnaujinimas ir kt. Kartais reikalingas tekstų ir pavadinimų, sentencijų ir eilėraščių, nuotraukų ir kitų iliustracijų redagavimas.

Kiekvienas žmogus turi du biologinius tėvus ir kiekvienas iš tų tėvų turi dar po du tėvus. Jeigu atsirenkame iš kurių giminių bus projektuojamas medis, paprasčiau.

Tiems, kurių giminė plati ir informacijos turima daug, patarčiau sudaryti kelių giminių medžio schemą - gentainių medį. Tokiu atveju būtina specialisto konsultacija. Kelių giminių medžiai jungiami į sudėtingą struktūrą. Atskiros giminių grupės (tėvo, motinos protėvių) susipina į vieną gentystės medžio formą. Sunku sujungti tokias gimines, kurių šeimos nariai giminiuojasi vieni su kitais ir dar po kelis kartus skirtingose kartose. Visi girdėjome populiarią frazę - "švogerių" kraštas. Šią mintį patvirtina genealogijos dokumentai. Istorijos tyrėjai tokią dvigubą giminystę randa kilmingose giminėse, kas dažnai susiję su paveldimu turtu, noru išsaugoti įtakingumą, ryšius ir kita.

Mano genealogijos tyrimuose neretai pasitaikydavo dvigubos santuokos t. y. sutuoktinio broliai seserys tą pačią dieną tuokiasi su savo svainiais.

Gražu! Dviguba šventė, sutaupoma laiko ir lėšų. Giminėms sukuriamas didelis ir gražus renginys.

Medžių sudarytojams tokios jungtys - pati nedėkingiausia situacija. Virtualių giminės medžių programose komplikuotos santuokos yra sudėtingiausia vieta - kritinis taškas. Programa turi atpažinti, kad tai ta pati giminė, kitaip ji sukurs "ore kabančių" dvigubų giminių tinklą.

 1. Giminių schema. Pavyzdys, kur Tyzenhauzų (žalia spalva) ir Pšesdzieckių (geltona spalva) linijos santuokomis jungiasi dviejose kartose.

 1. 2. Giminių schema. Pavyzdys: vienos šeimos 4 prosenelių 8 kartų giminių schema, kur taip pat giminių linijos santuokomis jungiasi dviejose kartose.

 

           3Giminių schema. Pavyzdys: visų gentainių medis. Tokiame giminių "miške" sunku rasti kas kur susipynė, reikia daug pastangų sudarant jų medžius ar virtualias giminių struktūras.

Prieš pradedant piešti medį, reikia:

 1. Duomenų rinkinio patikros. Jeigu jau apklausti tėvai, seneliai ir kiti vyresnio amžiaus giminaičiai, patikrinti ko dar trūksta.

 2. Pasirinkti kokios giminės ir koks medis bus sudaromas. Pasirinkus tinkamą variantą, tolimesnė veikla gali būti glaudžiai susijusi su pirmojo etapo rezultatais. Lengviausia pradėti darbą su tuo giminės medžiu, apie kurį giminaičiai žino daugiausiai.

 3. Pradėti nuo žinomų faktų. Patikslinkite užrašytus vardus, gimimo ar mirties datas, gyvenamas vietas, pasakojamąją istoriją, įvykių vietas, ir kitus faktus. Pabandykite nupiešti genealoginį medį ir paklauskite pagyvenusių giminaičių ar teisingai sudaryta medžio struktūra. Patys tokiu būdu galite peržiūrėti ko trūksta, gal medžio šakų, o gal dalies kamieno, šaknų. Didesnio tikslumo pasieksite turėdami vaikų gimimo datas, nes medžio šakos turėtų augti pagal tam tikrą eiliškumą.

 4. Sujungti žinomus faktus su genealogijos dokumentais. Jeigu yra galimybė - užsakyti genealogui, kad surastų archyvinius įrašus, kurie patvirtintų arba paneigtų žinomus faktus. Pasakojamoji šeimos istorija retai būna labai tiksli. Su kiekviena karta pasakotojai gali nutolti nuo realių faktų ir todėl jie negali būti 100 % teisingi. Dažniausiai giminėje išlikusi vėlyva pasakojamoji informacija, o archyvinė medžiaga gali siekti XVIII, kartais XVII amžių, kai kurių kilmingų giminių dar ankstesnius laikus.

 5. Tyrimai internete. Jeigu yra galimybė patiems patikrinti žinomus faktus internete. Yra nemokamų interneto svetainių su archyviniais dokumentais, kurios yra vertingi žinių šaltiniai (savo svetainėje rašau patarimus, kaip turėtume tyrinėti istorinius įrašus). Reikia nepamiršti išsaugoti kiekvieno surasto dokumento kopiją, adresą.

 6. Apsispręskite kokį medį sudarysite. Yra keletas būdų, kaip sukurti išskirtinį vienetinį Jūsų giminės medį aba tam tikrą programinę giminės schemą.

1) Lengviausias ir pigiausias būdas ant popieriaus lapo, ar kompiuterio programose pačiam sukurti schematizuotą medį, skirtą konkrečiai šeimai ar giminei. Turint sugebėjimų, pagal paruoštą schemą nusipiešti savo giminės medį.

2) Antras metodas - kurti medį internete, kuris sudaromas specialiomis programomis, leidžiančiomis medį atsisiųsti ir spausdinti nemokamai.

3) Kitos galimybės gali būti brangesnės:

 • Sudaryti medį mokamomis programomis ir gauti paštu jų sukurtą ir atspausdintą medį, apmokant už paslaugas.

 • Užsakyti privatiems genealogams surinkti visą galimą medžiagą ir sudaryti medžio schemą, medžio piešinį patikėti profesionaliems dailininkams arba dizaineriams.

Pavyzdys. Vieno giminės medžio skirtingi eskizai:

1) simetriškas, nesilaikant eiliškumo,

2) vaikų šakos auginamos pagal gimimo datas.

Nuo eskizo iki galutinio projekto dar ilgas kelias.

Mišraus giminės medžio projektas

Pavyzdys: Sudėtingas mišrus giminės medis, sudarytas iš abiejų tėvų 10 kartų protėvių. Spalvomis išskirtos atskirų giminių (t.y. pavardžių) šakos.

Pagrindinės priežastys dėl kurių atidedamas giminės medžio piešinio sudarymas:

 1. Pateiktoje medžiagoje trūksta duomenų.

Nepilnai surašyta pasakojamoji informacija: nėra datų, asmenvardžių (žinomas sutuoktinės vardas, neprisimenama mergautinė pavardė), vaikų vardai netikslūs arba nežinomi. Nežinomi mirties faktai (anksti mirusių, žuvusių ar dingusių gentainių). Savo kartotekoje galima įrašyti klaustuką, bet medyje lieka tuščios šakos.  Žinoma, galima įrašyti vėliau, bet įrėmintas po stiklu atsidūręs piešinys tampa sunkiai prieinamas.

 1. Nebaigtas genealogijos tyrimas:

 • Surasti giminės fragmentai be giminystę įrodančių jungčių.

 • Medžiaga surinkta tik iš antrinių šaltinių, pvz. informacija paremta tik surašymų duomenimis, (pagal kurią sunku tiksliai nustatyti kurios žmonos ar vyro vaikai, jeigu vienas sutuoktinių būna miręs, nes kelių santuokų vaikai surašomi prie likusio gyvojo).

 • Jeigu nepilnai išlikę parapijų archyvai ir sunku sujungti trūkstamus gentainius.

 1. Sumaišyta skirtingų giminių, skirtingų kartų informacija.

Netolygiai surinkti įvairūs giminių istorijų fragmentai: vienų giminių surašyti visi vaikaičiai, kitų tik dalis (pvz. žinoma, kad gimė duktė, arba sūnus). Pamirštama kieno vaikaičiai buvę vienodais, panašiais vardais, ypač jeigu daug vaikų ir jauniausi prasilenkia su vyriausių gimusiais vaikais.

 1. Neapsisprendžiama koks turėtų būti medžio piešinys.

Tai vienas svarbiausių klausimų, dėl kurio kartais tenka atidėti piešinį. Jeigu norima kurti medį su nuotraukomis, geriausia ji atlikti kompiuterinėmis programomis, derinant foto nuotraukas ir apjungiant jas grafiniais medžio motyvais. Prie rankų darbo piešinio netinka nuotraukos. Nežinau ar kas nors gali imtis tokio sudėtingo koliažo, net nedidelis giminės medis sunkiai sutalpintų nuotraukų kopijas, užrašus ir piešinį. Tokiais atvejais siūlyčiau pasirinkti grafinio dizaino technikomis pieštą medį su foto nuotraukomis, kurio vaizdus galima spausdinti įvairiais formatais, virtualiai dalintis su giminėmis, prireikus gana lengvai papildyti, praplėsti.

Imlus giminės medžio procesas - nuotraukų paruošimas. Reikia suprasti, neįmanoma surinkti vienodo techninio lygio foto nuotraukas. Ypatingai retos seniausios - tolimų prosenelių fotografijos. Grupuoti geriausia panašaus amžiaus sutuoktinius ir jų vaikus. Neturint atskirų atvaizdų, asmenis tenka atskirti iš grupinių nuotraukų, suvienodinti dydžius. Spalvotas XX amžiaus nuotraukas privalu priderinti prie juodai-baltų senovinių fotografijų. Geriausias rezultatas pasiekiamas jei jos dirbtinai sendinamos. Dažnai tenka retušuoti blogos kokybės pokario nuotraukas.

Atlikus visus parengiamuosius darbus galima pradėti piešti savo giminės medį arba derinti būsimo medžio eskizus su dailininku.

Taigi, jeigu ruošiate artimam žmogui išskirtinę dovaną - originalų giminės medį, planuokite iš anksto, geriausia prieš keletą mėnesių.

Patys gražiausi medžiai - Lietuvos valstybės paminklai.

Vaizdas:Liepa motinėlė Braziūkuose.JPG

Iliustracija. Liepa-motinėlė Braziukuose/wikipedia.org/

Apie originalių medžių piešinius rašoma temoje - Originalūs giminės medžiai, arba - Nedideli dovaniniai giminės medžiai.

Ateityje planuoju rašyti apie piešiamų giminės medžių įvairovę, priemones ir būdus kaip juos sudaryti ir piešti.


Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.